1. 1

    Bij mij flikkeren onverlaten altijd lege blikjes in mijn groencontainer als ik hem aan de straat heb gezet. Tevens raap ik iedere maand een hele vuilniszak met straatvuil op dat de gemeente heeft verzuimd op te ruimen (en waarop de politie verzuimd een handhavingdbeleid te voeren) op, met daarin GFT-afval en plastic vermengd. Dat soort meuk zou ik dan dus gewoon op straat flikkeren als men meent het te moeten gaan registreren.

    Los daarvan moet ik iedere week vechten om mijn eigen vuilcontainers terug te krijgen; iemand anders neemt ze altijd mee, ondanks mijn overduidelijke markeringen. Prachtige manier om je chemisch afval te dumpen is dat. Kan ik eindelijk van die kuub aan oude halfvolle verfblikken af komen zonder al te veel moeite te moeten doen. Laat maar komen!

  2. 4

    Ook in Heythuysen (Limburg) is dit al – minimaal – 10 jaar zo. Word daar geloof ik gebruikt om je ‘afvalbijdrage’ te bepalen? Weet niet precies hoe het zit, het is bij mijn ouders.

  3. 5

    Wordt in Groningen nog niet naar rato betaald dan? In de beschaafde wereld wordt het gezegde “de vervuiler betaalt” wel al toegepast als het gaat om de afvalverwijdering.