Bezuinigingen zijn legitieme reden voor staking

Bezuinigingen zijn legitieme reden voor staking

[qvdd]Het is immers voldoende aannemelijk dat de kabinetsplannen aanzienlijke gevolgen hebben voor de werkgelegenheid, zodat het de onderhandelingspositie van de werknemersbonden in het komende overleg over collectieve arbeidsvoorwaarden ernstig zal verzwaren.

De rechtbank te Amsterdam vaardigt geen verbod uit tegen de staking in het Rotterdams openbaar vervoer. De argumentatie is bijzonder. De vraag of de geplande staking onder het stakingsrecht valt heeft de rechter bevestigend beantwoord. Het bijzondere van deze staking is dat die zich weliswaar richt tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet, maar dat de werkgevers erdoor worden getroffen. Toch vallen dergelijke stakingen onder omstandigheden onder het stakingsrecht. Waarna bovenstaande quote volgt.

Dat had het VNG moeten weten, toen ze onderhandelde over het Bestuursakkoord. Maar wie weet geeft dit de zes gemeenten moed, die het Rijk voor de rechter willen slepen.

 1. 1

  De gevolgen voor de wekgelegenheid is merkwaardig genoeg Een onderwerp dat in de discussies over alle bezuinigingen niet of nauwelijks aan de orde komt. Terwijl je toch zou kunnen vermoeden dat als je miljarden gaat bezuinigen dat veel mensen hun baan gaat kosten, en daarmee het collectief geld. Zou dit uitverdieneffect verdisconteerd zijn in de cijfers over de bezuinigingen?

  Een rekenvoorbeeld. In april verschenen berichten dat Defensie 10.000 militairen gaat bezuinigingen. Een verdwijnt door natuurlijk verloop, maar 6000 militairen gaan gedwongen met ontslag.

  Stel dat een militair 1600 euro per maand verdient, dan verdient hij op jaarbasis inclusief vakantiegeld 20.736 euro. Deel dat volgens de UWV-regels door 261 dagen en je komt op een dagloon van 79 euro. De WW-uitkering bedraagt 70 procent daarvan: 56 euro per loondag. De militair ontvangt dan per 4 weken 4*5*56 = 1.112 euro. Op jaarbasis, 13 periodes is dat 14.460 euro. Bij 6000 militairen die gedwongen met ontslag gaan hebben we het dan over 86.757.517 euro per jaar, exclusief eventuele ontslagvergoedingen.

  Hopelijk rekent het CPB voor Prinsjesdag alle stapeleffecten uit én de meerkosten van de bezuinigingsvoorstellen (defensie, zorg, onderwijs, cultuur,…) Dan weten we tenminste waar we het over hebben.

 2. 3

  @2: Open deur Sander! Commerciële bedrijven staken niet, hun werknemers wel. Onder Rutte (dus vanaf oktober 2010) zijn er bij 14 commerciële bedrijven meerdere acties geweest. Van petities tot protestbijeenkomsten, van blokkades tot stakingen. Bij TGNT Post, AH distributriecentra, diverse havenbedrijven, AGC Flatglass, Donk Aluminium, in de betonmotrelsector, Koole Tankoplsag, de garnalenvisserij, Asito Transport, tabkasfabriek ITG, Aviko, om maar eens wat te noemen.
  En deze case is nog lang niet closed. Allemaal te vinden in nieuws die jij blijbaar over het hoofd hebt gezien.

 3. 5

  @4: van alle met name genoemde bedrijven is alleen de staking bij Aviko op het laatste moment niet door gegaan. Bij alle andere genoemde bedrijven is gestaakt.