Dossier:

Majesteit, gefeliciteerd met een besmet koninkrijk.

Het coronavirus COVID-19 verdringt andere besmettelijke ziektes. Dat was onze waarneming in een eerder artikel.

Inmiddels is het al zo ver. Met 4475 overledenen (bron RIVM t/m 26 april) overtreft het coronavirus in de statistieken het aantal jaarlijkse griepdoden (gemeten over 1950 tot en met 2018). Het dichtst in de buurt komen de jaren 1951 en 1953 met respectievelijk 1608 en 1579 aan griep overleden mensen.

Op het gebied van andere besmettelijke ziekten komen de infectueuze en parasitaire ziekten nog het meest in buurt: in 2015 en 2018 overleden daar respectievelijk 3497 en 3323 mensen aan.

Pas als we de griepcijfers en die van infectueuze en parasitaire ziekten bij elkaar optellen (cijfers CBS) blijkt dat er maar twee jaren waren die meer overledenen telden dan het coronavirus nu veroorzaakt. In 1951 en 2018 waren er 37 en 45 overledenen meer. Een dermate klein verschil dat vandaag al door het coronavirus zal zijn ingelopen.
© Sargasso besmettelijke ziekten ivm coronavirus sterftecijfers
Update: het duurde 1 dag langer, maar toen stond de teller bij de RIVM op 4711 door corona overledenen. Het hoogste aantal virusdoden sinds 1950.

Is het ‘afschalen’ van maatregelen wel verstandig, terwijl het virus dus nog steeds slachtoffers maakt? Ja, de toename neemt af, maar het is nog steeds toename. De IC’s zijn nog steeds overbezet, de zorg staat nog steeds onder hoge druk.

En tegen alle hoop in was er toch “een flinke toename van nieuwe patiënten met coronaverschijnselen in de Brabantse ziekenhuizen” en blijkt het virus niet alleen van dier op mens en van mens op mens overdraagbaar te zijn, maar ook van mens op dier.

Natuurlijk moet OVID-19 uiterst scherp in de gaten worden gehouden. Al was het alleen maar om er voor te zorgen dat er in de ziekenhuizen weer ruimte ontstaat om ook alle andere ziekten weer normaal te kunnen ‘tackelen’. Waaronder alle andere infectueuze en parasitaire ziekten. Want het aantal mensen dat aan zo’n ziekte overlijdt neemt al een tijdje toe.
©Sargasso Grafiek 1950 - 2018

In 2018 overleden 3323 mensen aan een of andere infectueuze en parasitaire ziekte. De meesten (1428) zijn overleden aan sepsis (bloedvergiftiging). Vorig jaar beloofde toenmalig minister Bruins voor Medische Zorg ondersteuning bij het realiseren van een Nationaal Actieplan Sepsis (zie ook NOS, 21 september 2019).

Maar het hoeft niet altijd tot een hoog sterftecijfer te leiden om veel druk op de zorgcapaciteit onder druk te zetten. Het RS-virus (respiratoir syncytieel virus) is een verkoudheidsvirus waardoor elk jaar 1500 tot  2000 kinderen in het ziekenhuis worden opgenomen, waarvan 10% op de IC beland.

Infectueuze en parasitaire ziekten zijn goed in beeld zijn en de vinger wordt redelijk strak aan de pols gehouden om op tijd maatregelen te treffen bij eventuele uitbraken. Van de 98 ziekten die sinds 1996 tot één of meer dodelijke slachtoffers leidden (zie CBS), zijn er momenteel 51 meldingsplichtig. Dat wil zeggen dat artsen en medisch microbiologische laboratoria bepaalde infectieziekten melden aan de GGD.

Als aard en aantal meldingen daartoe aanleiding geven kunnen maatregelen getroffen worden zoals een verbod van beroepsuitoefening, gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek of gedwongen quarantaine (inclusief medisch toezicht).

Ook professionals in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang hebben een meldingsplicht voor 28 met name genoemde besmettelijke ziekten (zie RIVM brochure). Overigens allemaal ziekten die niet tot hoge sterftecijfers leiden.

Maar wat betekent dat allemaal? Ook al hebben we er veel goed in de smiezen, een uitbraakje hier, een epidemie daar en nu dan de huidige pandemie valt niet te voorkomen. Maar aan verspreiding en genezing valt wel wat te doen.

Eén ding dat daar niet aan bijdraagt is massaal naar buiten om de koningsdag te vieren. Want dat zou niet anders dan ‘Eén grote middelvinger naar de zorg’ betekenen.

Majesteit, van harte en dat uw koninkrijk spoedig van alle besmettingen vrij zal zijn.

Reacties zijn uitgeschakeld