Benzineprijs door de magische grens

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

DATA - Grafiek benzineprijs per jaar gecorrigeerd voor inflatie naar 2005In de discussie over de hoogte van de benzineprijzen hoor je mensen vaak roepen “maar gecorrigeerd naar inflatie waren de prijzen tijdens de oliecrisis veel hoger, dus het valt allemaal nog mee“.
Die mensen moeten nu een ander argument verzinnen. Deze gaat namelijk niet meer op.

Ik heb de benzineprijzen (Euro 95) vanaf 1970 (bron, pag. 65, met een marge naar boven) genomen en daar de jaarlijkse inflatiecijfers op los gelaten om de prijs naar de dag van vandaag te vertalen.
En dan kan je zien dat de twee eerdere pieken in 1981 (toen f1,70) en 1985 (f1,95)omgerekend naar vandaag een prijs van €1,32 oplevert. Dat punt werd in april van dit jaar al bereikt. En afgelopen zaterdag was de adviesprijs maar liefst €1,54.

De magische “oliecrisis” grens is doorbroken.
Deze primeur wordt u aangeboden door het Sargasso team (thx DP)!

(U kunt de getallen zelf controleren door bijgaande spreadsheet (Excel) te downloaden. Commentaar (ook op de bronnen) vernemen we graag).

Update (2007-11-11)
: Nieuwe grafiek beschikbaar voor 2007
Update (2012-03-08): Nieuwe grafiek voor nieuw record in 2012 beschikbaar.

Reacties (35)

#1 Rick

Maar, komt er weer een nieuwe oliecrisis aan? Ik haal mijn rolschaatsen alvast uit het vet.

  • Volgende discussie
#2 Steeph

Een crisis is pas een crisis als iemand het een crisis noemt.
Maar een autoloze zondag lijkt me wel weer eens leuk.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Crachàt

Heel schoon werk, Steeph.
Eigenlijk draait je post rond wie the dog wag’t.
Alles is perceptie, en dit is een zeer mooi voorbeeld.

Voor mij mag er een autoloze week geprobeerd worden, met scheuren op zondag.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Blokje

Degelijk werk.

Ik zit alleen nog even te denken over het volgende: veranderingen in de olieprijs hebben een hele grote invloed op de inflatie. Voor een deel corrigeer je dus de prijsstijgingen van de olie voor de prijsstijging van de olie.
Zie heel bv duidelijk: in ’86 daalt de beznineprijs en dat leidt tot een negatieve inflatie in ’87.

Of deze opmerking relevant is, weet ik nog niet helemaal.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Carlos

Als ik het goed begrijp wordt dat jaren’70 oliecrisis argument gebruikt voor de de prijs voor ruwe olie, maar extrapoleren sommigen gemakzuchtigen (in dienst van Olie Satan Bush) dat dan direct door naar de Nederlandse bezinepijs.

Steeph heeft inderdaad nu aangetoond dat dat niet klopt.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 Steeph

@blokje: Jouw opmerking is relevant. Aandeel in het “mandje” van inflatie voor benzine is geloof ik 3% (van de 100). Maar als je dat gaat corrigeren komt meestal het inflatiecijfer nog wat lager uit en zal het eindresultaat voor bijvoorbeeld 1985 gewoon nog lager zijn.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#7 Carlos

Misschien nog wel even onze of je eigen (c) op het figuur zetten? Het zal niet de eerste keer zijn dat Nova en Netwerk met onze primeurs aan de haal gaan…

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#8 Steeph

@Carlos: Er zit bewust een fout in ;-)
Dan kunnen we ze op twee punten pakken: Stelen en gebrek aan dubbelchecken feiten.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#9 Morosoof

@rick: je kunt ook overstappen op (gebruikt) frietvet.

Offtopic: Bush en Operation Photo Op

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#10 Blokje

@steeph: als je in jouw tabel jaarlijks de prijsstijging van de benzine vergelijkt met de inflatie in het jaar daarop, lijkt de samenhang toch wat groter dan je op grond van die 3% zou verwachten (toegegeven, op het oog).
De energieprijs zit natuurlijk ook niet alleen via de benzine in het algemene prijspijl. Verre van; fabricage en transport vergen veel energie.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#11 Steeph

@Blokje: Daar heb je een punt, het werkt ook indirect door. Maar dat is dan alleen maar nog meer een argument om aan te geven dat de huidige benzine prijs echt veel hoger ligt dan die andere pieken (gecorrigeerd). Want de stijging van de energieprijs gaat dan zowel direct als indirect van het inflatiecijfer af.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#12 Blokje

@Steep: nee… dat is nu het punt. De prijs van vandaag is nog niet gecorrigeerd door de inflatie die als gevolg van deze olieprijsstijging gaat optreden.

De piek die jij nu signaleert, zal in de komende jaren met terugwerkende kracht gedempt worden door inflatiecorrectie. En dat is een probleem, want dat is dus ook met de pieken in het verleden gebeurd.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#13 Blokje

Nee wacht… nu redeneer ik verkeerd. Je hebt gelijk, geloof ik, het versterkt het beeld juist.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#14 Steeph

@Blokje: Ja, het versterkt nu alleen maar. Als de normale inflatie 2 procent zou zijn, komt daar nog eens bv 0.1 procent boven op vanwege prijsstijging van benzine en de indirecte effecten. Als je dat weglaat van alle voorgaande jaren, komt de prijs van 1985 omgerekend naar vandaag dus lager uit.
En zo zal zich dat ook naar de toekomst doorzetten.

Dus geen demping maar versterking van het effect.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#15 mescaline

Laatst ving ik het gerucht op dat de werkelijke omrekenwaarde van de euro tegen de gulden nu 2,71 zou zijn i.p.v. 2,20. Dan hebben we het dus over 2001-2005. Weet iemand hier iets meer over ?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#16 troebel

Die inflatie berekeningen corrigeren voor (bijv) de prijsstijging van energie lijkt me onzin. Je haalt een belangrijke prijsbeïnvloeder weg en denkt daarmee een zuiverder inflatiecijfer te krijgen? Is dit niet eenzelfde rationalisatie die men pretendeert te gebruiken bij het ‘analyseren’ van winstcijfers met “ebdita” achtige kunstjes?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#17 Steeph

@Troebel: In dit geval lijkt me dat niet zo raar. Als je iets wilt omrekenen maar daarbij de invloed van dat iets zelf gelijk meeneemt, is het niet zuiver.
Maar dan moet je het natuurlijk wel precies doen. Dus het exacte gewicht van de stijging van juist alleen maar de Euro 95 benzine in het inflatiecijfer compenseren.
Waarschijnlijk kom je dan op een verlaging van 0,001% uit op jaarbasis.
Dus is het uberhaupt een academische discussie.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#18 Caprio

Mooi werk, maar lulkoek, namelijk verbruik speelt ook een rol: verbruik per kilometer, dat is enorm teruggelopen.

1979: 15 mijl per gallon naar
2000: 23 mijl per gallon
terwijl de Toyota hybride al op 48 mijl per gallon zit, geloof ik.

http://www.bts.gov/publications/transportation_indicators/december_2001/Environment/html/Average_Motor_Vehicle_Miles_Per_Gallon.html

maw je rijk 3x zo ver met een hybride dan in 1979 tegenwoordig. Als je dan ziet dat de prijs nog niet eens verdubbeld is, is de burger tegenwoordig nog steeds goedkoper uit!!!!

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#19 Steeph

@Carlos: Het ging ook om een “magische” grens, niet om een absoluut gegeven.
Ik hoorde laatst ook iemand redeneren in de trant van “je moet nu 8 minuten werken om 100 (of zoiets) kilometer te kunnen rijden met een auto, dat was in de jaren 60 11 minuten”. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#20 Crachàt

@Carlos? Editen, Steeph!! :-)

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#21 Larie

@Caprio: Lulkoek… mwah maar u houdt van kletskoppen zeker ;-). Je hebt een punt maar vergeet niet dat in de jaren 60 scheuren nu kruipen is geworden en het aantal mijl per gallon zodoende sterk is afgenomen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#22 Crachàt

… en in de jaren ’60 bestonden geen file’s, tenzij zich weer eens een existentialistiese rijkelooszoon met een witte Triumph rond een boom had gewikkeld. Kijkfile’s? Niet uit de auto. De boter smolt.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#23 Larie

Een groei-diamant?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#24 Caprio

@Larie: ik ken de statistieken van hoeveelheid auto’s per kilometer asfalt niet, maar ik wed u een Duvel dat die ratio is afgenomen, en de gemiddelde auto dus zelfs meer asfalt tot zijn beschikking heeft dan in de jaren 60!!! Kletskoek dus, maw.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#25 Larie

@Caprio:Zeg eens eerlijk, kletskoek smaakt beter dan lulkoek:)

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#26 Steeph

@Crachàt, Caprio en Carlos: Oeps. “carlos” -> “Caprio” in #19

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#27 Caprio

@Steeph#19: maar toen lag de arbeidsproductiviteit wel erg laag vergeleken met nu.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#28 Caprio

@Larie: het doet pijn je gelijk te geven maar het is waar.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#29 Steeph

@Caprio #27: Ja. Maar is dat relevant? Dat zou namelijk in de kostprijs van alles moeten doorwerken toch?
En bovendien is het voor het individu wel fijn om te weten dat de kosten voor bepaalde zaken relatief ten opzichte van de geleverde arbeid min of meer gelijk gebleven zijn. Dit in tegenstelling tot (naar ik begreep) bijvoorbeeld de woonlasten (enorm gestegen).
Dat kan een argument zijn om vooral nog niet te klagen over de benzineprijzen, ook al geef ik aan dat het nog nooit zo duur geweest is.
Alles is betrekkelijk…

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#30 caprio

De kilometerprijs voor benzine vind ik wel relevant, tenslotte is het doel mobiliteit. Als je voor dezelfde prijs mobieler geworden bent, vind ik dat vooruitgang. Als er binnen die summa subvariabelen stijgen of dalen is dat leuk om te weten maar niets om over te lopen zeiken, kneuteren, mopperen en klagen dat Nederland erdoor naar de knoppen gaat, en dat is toch wat er vaak gebeurd in een discussie over benzineprijzen.

Ander relevant punt is dat er meer landen nu veel olie verbruiken hetgeen positief is, ook al jaagt het de prijzen de lucht in, omdat het een teken van industriele ontwikkeling en dus welvaart is.

Ik vind de discussie over benzine prijzen dan ook te eenzijdig als ze alleen maar over de prijs an sich gaat.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#31 Steeph

@Caprio: Eens dat het wat betreft de relevantie voor de consument zou moeten gaan over de prijs per gereden kilometer.
Maar het punt van de gestegen benzineprijzen an sich heeft wel degelijk relevantie. De discussie over wat ook wel foutief “peakolie” genoemd wordt (eigenlijk het achterlopen van de aanbod bij de vraag) en het bijkomende effect, snel oplopende prijzen, wordt nu vaak doodgeslagen met het argument dat het met de prijs ten opzichte van de laatste oliecrisis wel mee valt.
Sec dat argument kan nu niet meer gebruikt worden, wat hopelijk leidt tot een reelere discussie.

Overigens vind ik het woord “positief” bij de toegenomen consumptie van olie (omdat het een teken is van industriele ontwikkeling en dus welvaart) twijfelachtig. Als je nu nog aan olie verslaaft raakt als ontwikkelende staat, maak je jezelf erg kwetsbaar. En het mag mogelijk goed zijn voor de industriele ontwikkeling en de welvaart, voor milieu en welzijn zie ik dat niet zo.
Het is maar wat je belangrijk vindt.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#32 Caprio

@31.1: Dat argument is belangrijk binnen de gehele discussie, gelijk heb je, maar als geisoleerde variabel wordt de discussie een Malthusiaans vraagstuk.

@31.2: het is een de facto constatering dat er op dit moment geen competatief alternatief is voor olie. Met dat gegeven is de toename van welvaart positief, waarbij de toename van olie gebruik een noodzakelijke afgeleide is. Ik ben met je eens dat we met zijn allen op een ravijn afrennen als we niet in staat blijken de afhankelijkheid van olie op te lossen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#34 Crachàt

In België is men al zover:
(Belga) De ministerraad heeft vrijdag beslist om een korting van 17,35 procent toe te kennen op de BTW en accijnzen van de huisbrandolie die tijdens de tweede jaarhelft van dit jaar is aangekocht.
Zo pakken wij die piek aan!!

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#35 Larie

Caprio leest ook de telegraaf:)
https://sargasso.nl/?p=1272#comment-65100

  • Vorige discussie