1. 1

    Is dit een Belgen-mop?

    “Het ministerie van Defensie ontkent stellig dat militairen bij oefeningen onlangs ‘pang-pang’ moesten roepen.”

    Ik vind het wel een goede, namelijk.

  2. 5

    @4: I know, je moet mijn post niet zozeer als een feit, alswel De Crem’s officiele mededelingen daarover zien. Het valt me toruwens op dat noch in Belgie, noch in Nederland veel werk gemaakt wordt van de verwijdering van deze verouderde en hun doel al lang overlevende wapens. Steeds verschuilt men zich achter de NAVO, maar is dat niets anders dan een vrijwillig samenwerkingsverband, waar de lidstaten zelf ook druk op kunnen uitoefenen?