1. 1

  ALS AL DIE KLOJO’S NU ‘S HUN ENERGIE STAKEN IN DE FACTO DIALOOG IPV IN TRUCJES VAN ACHTER HET VEILIGE TUSSENSCHOT DAN STONDEN WE NU AL VEEL VERDER MET DE INTEGRATIE.

  Elke uiting ivm integratie die leidt tot verdere polarisatie, is een gemiste kans. We zijn ondertussen al dertig jaar zo bezig, en het betert er niet op.

  Als je deze problematiek zou lezen vanuit inzichten van corporate management (“stakeholders”) dan zakt je broek af. Balkenende, waar is uw leiderschap, waar is uw integratieproject ?

 2. 2

  Ik weet niet of ik wel geloof wat ik lees.
  Hoe gaan we de oprechtheid van de ongetwijfeld aanzwellende stroom aspirant Iraanse bekeerlingen vaststellen ? Voorhuidje weer aannaaien ? Varkensvlees eetlust proeve ?
  Andere nationaliteiten zijn uitgesloten van deelname ? En hoe zit dat met bekering tot bijvoorbeeld hinduisme ? Of met afvallig atheisme ? of met de homosexuele medemens die pas hier de kast durft te verlaten en wier terugzending dus onverantwoord is ?
  Hoe valt dit in ‘gods’naam te rijmen met het recht op gelijke behandeling ?
  Uit welke geest komt zulk autistisch absurdisme ?
  Een geflipte Machiavellist die met de import van geloofsverraders een spelletje verdeel-en- heers onder de muslims voorstaat?
  Dit kabinet, of beter kolerekast, lijkt te hebben geleerd van ‘shock and awe’; Het murv beukend bombardement van schanddaden beneveld altans mijn geest tot een katatonisch hoopje pulp dat van lieverlee dan maar een dikke blow opsteekt en niet meer na wil denken.

 3. 3

  Koopmannen in de kerk. CU ondermijnt eigen doctrine. Kortetermijn flipperkastpolitiek van toogstrategen.

  PvdA had allang deze regering moeten verlaten om z’n eigen merk te beschermen.

 4. 4

  @S’z #1 : Omdat JP ongeveer evenveel leiderschap toont als de gemiddelde zware autist, zal er ook in dit dossier niks gebeuren.

  @Rahulz : “.. afvallig atheisme…” slechte woordkeuze zal ik maar denken…
  Inderdaad heeft deze Kolerekast, zoals zo plastisch verwoord, schijnbaar een twijfelachtige weg in geslagen. Triest is echter dat het bij u reeds zijn effecten begint te sorteren. Sterkte, derhalve!

 5. 5

  @2: “Volgens Anker lopen ook later in Nederland bekeerde Iraniërs reëel gevaar bij een gedwongen terugkeer naar hun geboorteland. In Iran geldt afval van de islam als een ernstige zaak.”

  Het lijkt me overduidelijk, dat volgens Anker Islamitische Iraniers die hier van hun geloof afvallen en atheist worden, ook niet teruggestuurd kunnen worden.

 6. 6

  Goed punt, het zou toch te belachelijk voor woorden zijn dat er heden ten dage moties worden ingediend waarin enkel en alleen christenen worden voorgetrokken. Niks algemeen toepasbaar, er staat letterlijk dat het alleen om de christenen gaat. Verleent de huidige regelgeving ook voordeel aan mensen die zich in Iran specifiek tot het christendom bekeren?

  Helemaal oneerlijk als je bedenkt dat mensen die van de islam afvallen en zich tot een andere levensovertuiging bekeren nog meer gevaar lopen dan die naar het christendom overstappen. De meeste moslims vinden het christendom een stuk minder kwalijk dan totale goddeloosheid of bijvoorbeeld het jodendom.

  Maargoed, het is slechts een motie. Door de gekken van de SGP. Als de PvdA hier in meegaat weten we zeker dat de christenen daar een geslaagde coup hebben gepleegd.

 7. 10

  Ik verwacht van de regering dat ze als ze de motie niet naast zich neerlegt, die dan uitbreidt naar alle geloofsafvalligen, aangezien voor hun hetzelfde gevaar (van de doodstraf) dreigt als voor de specifiek naar het christendom bekeerden.

 8. 12

  @11: Ik snap niet waarom bv. GroenLinks niet meteen een motie heeft ingediend in de strekking van wat in in #5 en #10 aangeef. Of kan dat regeltechnisch niet?

  In hoeverre strookt deze motie met artikel 1 van de grondwet? Op deze manier worden met de doodstraf bedreigden in Nederland namelijk ongelijk behandeld, op grond van hun religie.

 9. 13

  @Bismarck: daar heb je inderdaad een punt! Deze motie heeft uitsluitend tot doel mensen die om hun christen-zijn elders vervolgd worden te beschermen. Ook mij lijkt dat haaks op art. 1 GW.

  Dit leidt mij tot de conclusie dat “de waan van de dag” regeert.

  Iets kwaadwilliger zou ik ook kunnen concluderen dat de Grondwet naar believen terzijde wordt geschoven, wanneer het de dames en heren in Den Haag belieft…

  Waar blijft de mogelijkheid om beleid aan de Grondwet te kunnen toetsen? Het wordt wel héél erg hard nodig…