Bedrijven als armoedebestrijders, kan dat?

bedrijven“De inkadering is verkeerd” klaagt Kees Hudig op Globalinfo over de bijeenkomst die vanavond wordt gehouden in de Rode Hoed in Amsterdam. In het debat ‘Zijn bedrijven betere armoedebestrijders?’ staat de theorie ‘De Zeven Gewoonten van zeer succesvolle bedrijven’ van bedrijfsgoeroe Stephen Covey centraal. Wat zijn de zeven gewoonten van bedrijven die heel succesvol zijn in het scheppen van welvaart in arme landen? Als aankeiler voor de bijeenkomst publiceerden OneWorld en OnzeWereld een artikel met zeven voorbeelden van multinationals die door te doen waar ze goed in zijn tegelijk armoede bestrijden in de Derde Wereld. De stelling boven het artikel luidt: “De tijd dat we ontwikkelingslanden hulp boden met geld van ngo’s is voorbij. Ontwikkelingslanden worden nu gezien als economische uitdaging, waar bedrijven samen met overheden en ngo’s economische groei tot stand kunnen brengen. En dat is de oplossing voor armoedebestrijding”.

De andersglobalisten-site Globalinfo is niet te spreken over deze aanpak. In zijn artikel wijst op Globalinfo Hudig op de gelikte greenwash waarmee bedrijven tegenwoordig ngo’s inpakken.

greenwashHij vreest dat tijdens het debat de bedrijven niet het vuur aan de schenen gelegd kan worden. “Door alleen in te zoomen op een leuke praktijk van een multinational, zal die er altijd goed vanaf komen en valt er eigenlijk ook niets meer te debatteren”. Nu ontwikkelingshulp door de overheid ter discussie staat worden de bedrijven te gretig omarmt als heilige graal voor armoedebestrijding stelt Hudig. Terwijl diezelfde bedrijven toch ook zoveel slechts doen in ontwikkelingslanden: “Tegelijkertijd staat Unilever bekend als een van de meest genadeloze transnationale bedrijven als het gaat om het veroveren van lokale markten, en mankeert er natuurlijk van alles aan de productie van de grondstoffen die gebruikt worden”. Het lijkt erop dat Globalinfo liever helemaal geen rol voor bedrijven in armoedebestrijding ziet? Dit is weer een inkadering van het debat waar de organisatoren het niet mee eens zullen zijn.

Beide observaties vallen niet te ontkennen. Westerse bedrijven hanteren in ontwikkelingslanden nog vaak minder striktere regels dan dat ze thuis zouden doen, alertheid en een kritische houding is dus geboden. Maar er zijn ook veel positieve gevolgen aan te wijzen die de basis kunnen vormen voor meer welvaart in de Derde Wereld. Misschien moeten beide partijen hun inkadering maar vergeten en gewoon in debat gaan?

Organisatie: Global Village Media en Stichting Max i.s.m. De Rode Hoed en mede mogelijk gemaakt door: NCDO
Datum: 17 september
Plaats: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam.
Aanvang: 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.00 uur

 1. 1

  denk aan al die microkredieten – waar steeds meer van het budget van ontwikkelingssamenwerking naar toe gaat en die steevast gestoeld zijn op het bevorderen van de ideologie van vrij ondernemerschap

  Hudig is hier een beetje in de war, maar voor de rest snijdt zijn kritiek wel fout hout.

 2. 2

  Hudig heeft volkomen gelijk. Die zeven voorbeelden zijn echt lachwekkend.

  Shell draagt bij aan het terugdringen van luchtvervuiling! Hoe durf je het op papier te zetten?

 3. 3

  Nou, lekker liberaal, Carlos. met je enerzijds anderzijds en ‘in debat gaan’. Helaas zul je toch af en toe moeten kiezen. Doen multinationals nu aan ‘armoedebestrijding’, of zijn ze medeverantwoordelijk voor de armoede, zoals in het stuk en de links wordt gesteld? En wat in debat gaan betreft: ik was er gisteren heengegaan, waar bleek dat we voor 9 euro alleen af en toe een groen of rood kaartje in de lucht mochten steken op een onzinnige vraag van de gespreksleider en bijdragen uit de zaal verder niet de bedoeling waren. Het bleek een slaapverwekkend onderonsje, waarbij gespreksleider Ruben Maes volstrekt kritiekloos een stel ondernemers aan het woord liet, die de les gingen lezen over ‘efficiency’ en ‘bedrijfsmatige aanpak’. Niemand die opmerkte dat hun bedrijven ook voortdurend de mist ingaan en bakken geld verspillen en het afgelopen jaar meer ontwikkelingshulp hebben ontvangen dan wie dan ook.

 4. 4

  Klikmelink ivm boek Peter Singer “The Life You Can Save”. Terzijde Redactie: dacht even dat dit ging over armoedebestrijding sensu stricto (vierde wereld) maar gaat al bij al meer over ontwikkelingshulp (o.a. armoedebestrijding in de derde wereld) en “mecenaat”.

 5. 5

  Bedrijvigheid is natuurlijk maar een klein deel van de voorwaarden voor welvaart. In samenwerking met een corrupte regering kunnen multinationals alle regels aan hun laars lappen.

  Noodzakelijke voorwaarden voor welvaart lijken mij:
  Onderwijs
  Infrastructuur
  Rechtstaat (prive eigendom)
  Vrije markt
  Wetenschap en technologie
  Geen rangen en standen