Bed, bad en brood-compromis weinig verheffend

ANALYSE - Er is witte rook en een bed, bad en brood compromis. Er is daar veel mee mis; en niet alleen met de inhoud van het akkoord maar ook met de gang van zaken. Pechtold noemde de interne kabinetsdiscussies over de bed, bad en brood regeling al beschamend. En ja, de discussie was niet erg verheffend, en de uitkomst is dat evenmin.

Tien punten van kritiek en bedenking:

1. Het is toch eigenlijk niet goed voorstelbaar dat we in kabinetscrisis-achtige omstandigheden eindeloos hebben gediscussieerd over zoiets elementairs als bed, bad en brood voor mensen zonder dak boven hun hoofd. Dat is beschamend omdat we daarmee de menselijke waardigheid geweld aan doen, en buitengewoon krenterig omgaan met internationale mensenrechtenverdragen. Zelfs onze eigen grondwet spreekt van bestaanszekerheid van de bevolking in art. 20 lid 1. En het IVESCR verdrag spreekt van een behoorlijke levensstandaard (voeding, kleding, huisvesting) en recht op vrijwaring van honger.

2. Inderdaad is het zo dat na het oordeel van het Comité van Experts dat oordeelt over schendingen van het Europees Sociaal Handvest (ESH), waarbij het Comité uitsprak dat een bed, bad en brood regeling nodig was, het Comité van Ministers een wel erg dubbelzinnige en vage uitspreek deed. Het Comité nam kennis van de opvatting van het Comité van Experts dat het ESH was geschonden maar erkende tevens de complexiteit van de materie, vooral vanwege de vraag of het ESH ook ziet op niet rechtmatig verblijvende vreemdelingen.

Het Comité kwam niet echt tot een beslissing en vroeg de Nederlandse regering om “any possible developments in the issue” te rapporteren. Het Comité van Ministers oordeelde dus niet dat Nederland het ESH had geschonden resp. verplicht is te rapporteren over aangebrachte verbeteringen, maar louter over mogelijke ontwikkelingen. Juridisch inderdaad niet een verplichting om nu meteen regelingen te treffen. Maar wel was er al eerder een (voorlopige voorzienings) uitspraak van de Centrale Raad van Beroep waarin opvangregelingen wel werden opgelegd). Ondanks de zwakke, want grotendeels politieke uitspraak van het Comité van Ministers, was er toch een beredeneerd oordeel van het Comité van Experts? Er is toch niet minder minimum te bedenken dan bed, bad en brood?

3. In rechte is het laatste woord nog niet gezegd. De regering heeft het huidige compromis gemaakt mede in afwachting van een uitspraak van de Raad van State: dat is dus afschuiven van een politieke verantwoordelijkheid naar de rechter. Dat gebeurt vaker, maar had dat dan ook echt afgewacht, door voor nu de bestaande praktijk van gemeentelijke opvang voort te zetten! Uiteraard moet een oordeel van de rechter worden gerespecteerd, maar het ligt toch voor de hand om als je als regering echt snel actie wil ondernemen, je dan zelf eerst met een richtinggevend besluit komt waarin men alle vertrouwen heeft dat het een rechterlijke toets kan doorstaan en dat aan eisen van uitvoerbaarheid en menselijkheid voldoet.

4. Tijdens het onderhandelingsproces is wel gesproken met enkele burgemeesters, zoals met Van der Laan. Maar in het licht van de grote decentralisatie operaties waarbij de WMO zorg verplichtingen bij de gemeenten neerlegt en gemeentes de zorgplicht naar de groep mensen die het aangaat ook uitvoeren en willen uitvoeren, is het verbazend dat de landelijke politiek de gehele materie naar zich toetrekt en in crisisachtige sfeer een akkoord maakt dat de uitvoering voor gemeenten moeilijker maakt. En sterker nog, gemeenten financieel wil bestraffen die hun zorgplicht desondanks blijven uitvoeren.

5. Maar het lijkt toch niet te veel gevraagd om voor de kleine groep die het aangaat het menselijke minimum te regelen. Vooral omdat er een meerderheid voor lijkt te zijn in het parlement en vele gemeenten al op die manier werkten. Het is toch beschamend als louter om electorale redenen, stemmenverlies naar de PVV, de VVD zoiets basaals niet wil erkennen, of bezorgd is om gezichtsverlies. Zo’n gijzeling van de VVD en dus de meerderheid door angst voor stemmenverlies naar de PVV, had met opgeheven hoofd moeten worden bestreden. Het pleit niet voor de VVD dat men zich zo heeft laten gijzelen. Het geeft ook een vreemde indruk van de politiek: een meerderheid is ergens voor, maar we gaan het niet doen.

6. Kennelijk is het geven en nemen door VVD en PvdA voorbij; er wordt elkaar niets meer gegund, maar er wordt ouderwets een compromis in elkaar geknutseld dat onbegrijpelijk en onuitvoerbaar is en weinig respectvol is voor de toepassing van fundamentele mensenrechten. Dat is niet erg vertrouwenwekkend voor de politiek.

7. Het compromis is uiteraard ook de PvdA aan te rekenen. Het is tenslotte een akkoord tussen beide coalitie partijen. De VVD heeft zich klemgezet door hard te openen, en dan is er zonder gezichtsverlies geen weg meer terug. De PvdA heeft zich aan het akkoord gecommitteerd, want niemand zit echt te wachten op een kabinetscrisis. En inderdaad dit moet ook niet tot zo’n crisis leiden. Door referte aan de politieke meerderheid in de Tweede Kamer, de steun in gemeenten voor gemeentelijke opvang, de grondrechtelijke grondslag voor zorg aan de groep mensen die het aangaat, had het conflict veel kleiner kunnen blijven dan het nu is geworden.

8. Er wordt geschermd met argumenten dat een bed, bad en brood regeling een aanzuigende werking zal hebben. Wel, ik denk niet dat de stroom vluchtelingen over de Middellandse zee vanwege onze bed, bad en brood regeling de overtocht maakt. Het blijft tenslotte een minimale regeling waarbij nog steeds kan worden ingezet op terugkeer of vertrek. Ik ken ook weinig empirisch bewijs van een causaal verband.

9. Inderdaad kosten menselijke waardigheid en mensenrechten soms geld en inspanning, maar is het te veel gevraagd om voor bed, bad en brood voorzieningen te blijven zorgen? Die staan niet in de weg dat mensen tevens gestimuleerd worden om terug te keren of weg te gaan. Maar de werkelijkheid is niet dat als we bed, bad en brood voorzieningen niet aanbieden mensen dus vanzelf en snel teruggaan. Dat kan men politiek vinden, maar het gebeurt zo niet. Regelingen die we maken behoren toch ook de werkelijkheid in de oog te houden. Net doen of sommige mensen er niet zijn betekent niet dat ze er niet zijn.

10. De Nederlandse Grondwet spreekt van bevordering van de internationale rechtsorde (art. 90) en Den Haag wordt gepromoot als judicial capital of the world. Noblesse oblige!

Dit artikel van Prof. Mr. Aalt Willem Heringa verscheen eerder op de website van het Montesquieu Instituut.

Foto boven dit artikel cc Flickr Imaginary Museum Projects: News Tableaus.

 1. 1

  De mensen die Europa bereiken zijn het crème de la crème van ondernemend Afrika. Die mensen moeten we trainen en helpen bedrijven op te zetten, werk te scheppen Inn Afrika, waar anderen weer werken ipv hun geld aan mensenhandelaren te geven

 2. 2

  Het is zondag, dus een mooi moment om te vragen of Samuel L. Jackson een stukje Ezechiel zou willen lezen voor Mark en Didi, bijvoorbeeld uit hoofdstuk 34:

  Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer, en zeg tegen hen, tegen die herders: Zo zegt de Heere HEERE: Wee de herders van Israël die zichzelf weiden! Moeten de herders niet de schapen weiden?
  (…)
  Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál die herders! Ik eis Mijn schapen op uit hun hand, en doe hen ophouden met het weiden van de schapen. Die herders zullen zichzelf niet meer weiden en Ik zal Mijn schapen uit hun mond redden, zodat ze hun niet meer tot voedsel zijn.

 3. 4

  @3:
  Door PvdA bedacht gedrocht?

  Ok, Samson is bang dat hij geen pluche-eelt op z’n gat krijgt en haalt derhalve de meest krankzinnige capriolen uit; een en ander wel in samenwerking met zijn mede “NSB-ers van het socialisme”.

  Maar enige invloed van de PVVVVD, voorheen een liberale partij, onder leiding van dat ranzige manneke Halbertsma, kan toch niet worden ontkend.

  Lachwekkend gewoon:
  Een ruime week onderhandelen” met als resultaat niets anders dan een compromis, dat elke vorm van realiteit mist.
  Een mens zou haast gaan verlangen naar een verlichte vorm van despotisme ;-)

 4. 5

  @1.

  De beste Tukkers, Friezen en Limburgers trekken ook naar de Randstad. Ik vind voor de regio dat die mensen ten koste van alles moeten worden tegengehouden, want het kost ons Randstedelingen veel te veel geld.

  Vrijheid van meningsuiting hebben ze het altijd over, vrijheid van vestiging is in verband met een nationalisme uit de 19e eeuw beknot en beperkt. Wat zijn we liberaal!

 5. 7

  De PvdA heeft zich aan het akkoord gecommitteerd, want niemand zit echt te wachten op een kabinetscrisis. En inderdaad dit moet ook niet tot zo’n crisis leiden.

  Deze politieke mannetjesmakerij van de VVD over de ruggen van mensen zou de ultieme reden moeten zijn voor de PvdA, die zegt op te komen voor de zwakkeren, om er een kabinetscrisis van te maken. Dat de PvdA een ruggengraatloze bende blijkt doet daar niets aan af.

  Verder behartigenswaardig stuk.

 6. 8

  Triest. Terwijl het toch best een goede regeling is, behalve dat illegaliteit niet gewoon strafbaar gesteld wordt. Het betreft mensen, die niets anders doen als procedures rekken en uitspraken aan hun laars lappen en van wie de rechter al heeft vastgesteld dat men geen asielrecht heeft. Mensen die nu toch willen meewerken aan terugkeer krijgen opvang en de groep die niet mee wil werken krijgt niets.
  De zieligheidsindustrie en haar meelopers willen niets minder dan toewerken naar een generaal pardon, gratis geld voor een ieder die illegaal is, al verhuld men dat natuurlijk. Goed te zien dat de politiek in deze de rug wat rechter heeft weten te houden. Volgende stap is illegaal is strafbaar en handhaven.

 7. 10

  @8
  Je zegt:
  ” Het betreft mensen, ”

  Ik vind het best goed dat je erkent dat het mensen betreft.

  Het gebruik van de term “gratis geld” is daarentegen wel weer een epic fail.

 8. 11

  “Het betreft mensen, die niets anders doen als procedures rekken en uitspraken aan hun laars lappen en van wie de rechter al heeft vastgesteld dat men geen asielrecht heeft.

  Feitenvrij gebazel, zoals gebruikelijk.

  Zoals al meerdere keren, tot in den treure toe inmiddels, ís uitgelegd, zijn de mensen waar jij je oogkleppen op gericht houdt/ wil blijven houden, een druppel op de overdrachtelijke gloeiende plaat.

  Los van de welbekende uitzonderingen KUNNEN veel mensen gewoon niet terug, vanwege uiteenlopende redenen. Ongeacht wat een rechter, die de letter van de wet dient aan te houden, ook zegt. Deze mensen hebben GEEN thuisland, waar ze naar kunnen terugkeren. En daar doet dat linkje #9 niets aan af.

  Ben je werkelijk zo achterlijk dat je dat niet doorhebt, Dante?

  En dan dit soort uiterst simplistische frames, zoals:

  “De zieligheidsindustrie en haar meelopers…”
  “gratis geld…”
  enz.

  Ga je heel, heel diep schamen.

 9. 16

  “wakker worden”, aldus de zwaar geconditioneerde “Dante”.

  ROFL

  Joh, da’s dezelfde simplistische retoriek die je onder complottertjes en debielrechts schorem ziet.

  “Hier en zeg nu maar weer dat de bron niet deugd.

  De bron deugt -zoals gewoonlijk- weer eens niet. De krant voor leugens en laster opvoeren als “bron”. Hi-la-risch, als het niet zo verdomde triest zou zijn.

  Er is al vaker naar verwezen, maar toch, voor meer concrete cijfers: http://www.flipvandyke.nl/

  Je verdere stompzinnig gebazel, laat ik maar voor wat het is. Inmiddels alweer veel teveel energie in je gestoken. Kom maar terug wanneer je over minstens twee functionerende hersencellen beschikt.

 10. 17

  @16: Die link die jij aangeeft gaat over asielzoekers. Het gaat hier om de BBB klanten. Je zou toch blij moeten zijn? Iedereen die meewerkt krijgt hulp, een ieder die niet meewerkt niet. Oké geen generaal pardon zoals jij misschien nastreeft maar toch zeer zeer rechtvaardig.

  Wat vind jij van onderstaand? Zeker weer niet waar?

  Het merendeel van de illegalen (circa 60 procent volgens LOS) heeft ooit vergeefs een asielverzoek ingediend. De rest komt op een andere manier binnen of laat een gewone verblijfsvergunning verlopen. Zij hebben een vertrekplicht, maar illegaliteit op zich is niet strafbaar. Maar illegalen kunnen wel in vreemdelingendetentie komen en gedwongen uitgezet worden.

  Hoeveel asielzoekers worden in Nederland afgewezen en waarom?

  Het aantal asielzoekers stijgt al jaren vanwege de oorlog in Syrië en ging vooral in 2014 fors omhoog naar circa 30.000. De afgelopen jaren werd ongeveer de helft erkend als vluchteling. Vorig jaar werd zelfs twee derde ingewilligd. Dat komt door de vele Syriërs.

  Asielzoekers worden afgewezen omdat de IND geen reden voor bescherming ziet, het asielrelaas ongeloofwaardig vindt of als betrokkenen hun identiteit niet kunnen aantonen. In hoger beroep bevestigt de rechter meestal het besluit van de IND.

  Kunnen uitgeprocedeerden echt niet weg?

  Vaak zeggen betrokkenen dat ze niet terug kunnen, omdat het onveilig is in hun land, zoals Irak, Sudan en Somalië. Vaak zijn het inderdaad landen waar veel onrust en geweld is, maar dat geldt mogelijk niet voor de regio waar zij vandaan komen. Sommige landen nemen hun gevluchte onderdanen niet terug als er sprake is van een gedwongen uitzetting uit Nederland. Maar vrijwillige terugkeer – ook naar die landen – wordt bijna nooit geweigerd. Jaarlijks verleent de IND enkele tientallen vergunningen aan mensen die buiten hun schuld écht niet terug kunnen.

 11. 18

  En dan te weten dat de IND medewerkers toch eerder links dan rechts genoemd kunnen worden, of zouden ze na enige tijd in de leugen en bedrog scene gewerkt te hebben vanzelf rechts worden?

 12. 19

  @18: “en dan te weten”: Werkelijk? Is dit een feit? Waaruit blijkt dit?

  “leugen en bedrog”: hop daar ga je weer. Je eigen gekleurde mening op een hele organisatie plakken. Nog maar weer: Is dit een feit? Waaruit blijkt dit?

 13. 20

  @17:

  …laat een gewone verblijfsvergunning verlopen

  hoewel dit misschien niet goed te praten valt, zijn dit dus mensen die legaal verbleven, maar door verschillende redenen de vergunning hebben laten verlopen. Hoe komt dit? Staat er niet. Kunnen we enkel naar raden.

  …heeft ooit vergeefs een asielverzoek ingediend

  waarom is deze afgekeurd? Waarom is er geen beroep aangetekend? We weten het niet. Het kan dus best zijn dat deze mensen dus ten onrechte zijn afgekeurd als asielzoekende. Het IND staat hier tenminste bekend als niet zozeer “links”, maar bureaucratisch. Als een organisatie dat juist graag formulieren telt, maar niet naar de mensen kijkt. Niet bepaald “links”.

 14. 21

  @17
  Ik ben zeer onder de indruk van je copypastekunsten. Oh, wacht..

  @18
  Alles is zwart-wit dus, volgens jou. Wat een beperkte visie toon je weer eens, onderbuikertje.

 15. 22

  @19: Sta niet bij een ieder in net stemhokje. Ik ga er van uit dat IND mederwerkers net zoals de meeste overheidsmensen eerder links dan rechtszijn.

  Lees eens goed ik plak mijn mening niet op de IND organisatie maar op die waar ze mee te maken hebben, de zieligheidsindustrie. Je zal er maar werken en keer op keer de zelfde voorgekauwde nepverhalen moeten aanhoren, keer op keer na zorgvuldig onderzoek tot de conclusie komen dat de aanvraag niet terecht is en dan maar geconfromteerd worden met eindeloos slepende procedures. Oké eigen mening.

 16. 23

  @20: In ieder geval is duidelijk dat velen wel weer terug zouden kunnen op vrijwillige basis en dat ze daaraan niet meewerken.Is dat niet het geval krijgen ze alsnog een verblijfsstatus. Dus de regeling dat iedereen die meewerkt krijgt hulp is een rechtvaardige. Of vind jij van niet? Ik vind het nog niet ver genoeg gaan. Had graag gezien dat illegaal strafbaar zou zijn.
  Ook wel logisch dat velen weer terugkunnen. In Oekraïne heb je onveilige gebieden, maar ook veilige. Dat is vrijwel overal zo.

 17. 24

  @21: Sorry dacht dat je de link niet bekeken had omdat je bij het zien van Telegraaf al in de anti stemming geraakte. Maar je had em dus wel gelezen.

  Oké ik onderbuik. Maar wees jij dan ook eens eerlijk. Objectief, wat zou voor jou de oplossing zijn in het BBB verhaal? Generaal pardon? Eeuwig BBB? Of heb je weer eens geen oplossing alleen maar kritiek?

 18. 25

  Yup, enkel kritiek op hen met zeer beperkte denkvermogens die te beroerd zijn om zich daadwerkelijk in het e.e.a. te verdiepen, zoals je telkenmale aantoont getuige je vele reacties die bol staan van de ene na de andere aanname en verdere drogredenen.

  Ieder mens heeft, niet alleen krachtens internationale afspraken maar vooral ook vanuit humaniteit én solidariteit, recht op het meest basale om in hun leven te voorzien. Hier noemt men dat heel eufemistisch ‘de bed, bad en brood regeling’. Iets wat jij en andere onderbuikertjes, hen wil afnemen.

  Ga je heel diep schamen, Dante.

 19. 26

  25: Gekke is dat ik ook vind dat ieder mens recht heeft op de meest basale voorzieningen. Echter dat bereik je het meest door dit ter plaatse te bieden met hulp, maar ook voorwaarden.Die verdragen zijn natuurlijk aan herziening toe.

  Als ik jouw reactie goed begrijp vind je eeuwig BBB voor deze mensen een prima oplossing? Zowel voor de mensen die willen meewerken als ook degenen die dat niet willen. Nou duidelijk dan.

 20. 27

  Groot obstakel voor terugkeer is het feit dat de identiteit en nationaliteit van asielzoekers vaak niet bekend zijn. In de meeste gevallen hebben ze geen identiteitsdocumenten bij zich, zoals een paspoort of een geboorteakte. Zonder deze documenten is het bijna onmogelijk voor Nederland om vreemdelingen te laten terugkeren naar hun land van herkomst. Daarom doet de overheid al bij binnenkomst intensief onderzoek naar de identiteit en nationaliteit van de asielzoeker.

  Bron vluchtelingenwerk.

  Wie werkt nu niet mee?

 21. 28

  @27:
  Vind je het nu echt nodig om “tig” commentaartje achter elkaar te plaatsen?
  Doe je zit omdat je je zelf niet meer snapt, als je er een stuk van maakt?

  Los van van de inhoud van je broddelwerk, heb ik toch het idee, dat je een duidelijk voorbeeld van Thomas Fuller’s citaat “Iedere ezel hoort zich zelf graag balken” bent.
  ;-)

 22. 29

  @28: Ja dat vind ik echt nodig, omdat ik het anders zelf niet meer snap. Dank voor je eeeh altijd inhoudelijke bijdrage. Kom overigens jouw naam nogal vaak tegen hier. Eigenlijk overal. Dus die Fuller zal wel gelijk hebben ;-)

 23. 30

  Nee Dante, jij werpt ze een korst verschimmeld droog brood en een drup water toe. Met je “voorwaarden”.

  En nee, je begrijpt mijn reactie zeker niet.

  En wat #27 aangaat: wederom gooi je allen die hier asiel komen aanvragen op één grote hoop. Je gaat er namelijk volledig aan voorbij dat er landen zijn die, om wat voor verdere reden dan ook, de evt. terugkeer onmogelijk maken. Of die hun administratie niet op orde hebben, waardoor het nagenoeg onmogelijk is om te kunnen bepalen of persoon X uit land Y komt. Probeer dan maar eens hard te maken dat je daadwerkelijk persoon X bent. En zo zijn er legio verdere problemen om identificatie mogelijk te maken.

  Nederland kent het, door velen verfoeide, GBA (Gemeentelijke Basisadministratie), waar je in principe met een paar toestaanslagen bepaalde personen naar boven haalt om erachter te komen wie iemand is en zo verder. Veel landen beschikken niet over zijn systeem.

  Daarnaast laat je telkenmale zien dat je enkel zoekt naar berichten die je feitenvrije meninkje bevestigen, ook al is de praktijk volstrekt anders. Je bent een zoveelste onnozele ‘zie je wel’ schreeuwer.

  Een ieder met een beetje fatsoen in zijn/ haar donder, helpt zijn/ haar naasten – onvoorwaardelijk.

  Nogmaals: ga je heel diep schamen.

 24. 31

  @30: Nee hoor, ik heb sowieso al niet veel op met hulp, net genoeg om niet dood te gaan, maar te weinig om te leven. Dus zou flink in ontwikkelingshulp investeren. Dat is namelijk win win. Natuurlijk onder voorwaarden en met de gedachte dat je niet iedereen kunt redden.

  Ik begrijp je reactie niet? Nou wat stel je dan nu concreet voor? Wat te doen met die BBB klanten op lamgere termijn?

  Natuurlijk is duidelijk dat veel landen van herkomst niet meewerken. Denk dat er ook nogal speelt dat ze graag geld willen zien, echter als je leest dat het voor de IND erg moeilijk is de ID van iemand vast te stellen, lijkt mij toch dat die persoon er zelf ook niet echt aan meewerkt? Of weet die ook niet waar hij woonde?
  Daarnaast prima regeling toch? Iedereen die meewerkt krijgt opvang, dus waar hebben we het over?
  Ik heb nergens gezegd dat mensen verboden moet worden om hun naaste te helpen. Ik doe dat op mijn manier en jij op de jouwe. Dus voel je vrij om de niet meewerkende BBB er te helpen. Om mijn part koop je ze een huis. Ik bepaal echt niet waaraan jij en anderen hun geld aan spenderen. Zie echter niet in waarom dat maar weer op de overheid moet worden afgewenteld. Die is duidelijk, terug als het kan. Alles meer is eigenlijk een vorm van generaal pardon, met nieuwe instroom en nieuwe drenkelingen als gevolg. Doden die vooral de zieligheidsindustrie en hun aanhang op hun geweten hebben.

 25. 32

  De razzia’s op illegaal bevonden mensen gaan gewoon door, eind jaren 90 zag ik de eerste al, zullen wellicht geïntensiveerd worden.

 26. 33

  @30: Iemand met meer dan twee werkende hersencellen lokt geen gelukzoekers met loterijkaartjes met verblijf in Europa als prijs. Jij ‘helpt’ je naaste door de aller, aller, aller sterkste gelukzoeker hier te pamperen, de rest mag verrekken of verzuipen.

  Abbott heeft laten zien hoe je voorkomt dat de arme hordes aan kansloze missies beginnen. De Australische oplossing afwijzen komt neer op het eigenhandig overboord duwen van dobbernegers.

 27. 35

  Ja lastig.
  Wat moet je nou. Jezelf terugbombarderen naar de steentijd omdat er anderen ook nog leven in de steentijd en willen meeprofiteren van je beetje welvaart?
  Je kan toch ook niet alle vluchtgaragelingen van Amsterdam in je huis opnemen. Eerlijk wordt het nooit. Maar helemaal oneerlijk kan ook niet.

 28. 36

  @31
  “als je leest dat het voor de IND erg moeilijk is de ID van iemand vast te stellen, lijkt mij toch dat die persoon er zelf ook niet echt aan meewerkt? Of weet die ook niet waar hij woonde?”

  Waarmee je dus “fijntjes” aangeeft dat jij je er weer eens niet in hebt verdiept.

  Ter verduidelijking: persoon X komt in Nederland en vraagt asiel aan. Hierop volgen diverse processen, w.o. de IND welke ‘de door de aanvrager opgegeven identiteit’ gaat controleren. Iets wat door verschillende redenen zeer moeilijk kan zijn. Een aantal van die problemen heb ik je hierboven al aangegeven.

  ” Iedereen die meewerkt krijgt opvang, dus waar hebben we het over?”

  Nee, dat is dus niet de praktijk in Nederland. Veel mensen die -noodgedwongen- gebruik (willen) maken van die BBB regeling, hebben reeds eerder hun volledige medewerking gegeven. Dit had je kunnen weten, als jij je even zonder oogkleppen daadwerkelijk in het e.e.a. had verdiept.

  Maar goed, ten eerste doe je dat niet en ten tweede blijkt begrijpend lezen weer eens te complex voor je te zijn. Zie daarvoor o.a. #29 in reactie op #28

  “Zie echter niet in waarom dat maar weer op de overheid moet worden afgewenteld.”

  Internationale afspraken, universele rechten waarvoor ook Nederland hun krabbel heeft gezet. En ga zo maar door.

  @33
  “Jij ‘helpt’ je naaste door de aller, aller, aller sterkste gelukzoeker hier te pamperen, de rest mag verrekken of verzuipen. “

  Een zoveelste aanname, triest trolletje Anton. Maar ja, dat ben ik wel van je gewend aangezien je vrijwel niets anders doet. Zo blijkt maar weer eens.

 29. 37

  @33: Ik zie nergens lokken. Geen politicus die zegt: Kom hier “dobbernegers”! Kom hier bij ons “gratis geld” halen. Geen enkele. Ik zie ze juist over straat rollen om te zeggen: Laat ze blijven waar ze zitten! Wij willen jullie niet en we willen jullie niet redden! Maar omdat het de Europese heren politici pijnlijk is dat er een flink aantal sterven, daar waar men het heeft over “hulp bieden”, “naastenliefde” e.d. moest men wel wat. Maar als het kon zouden ze botweg die vluchtelingen liever niet hebben!

 30. 38

  @37

  De hele BBB discussie tussen de politieke proleten van VVD en PvdA is een farce. De uitkomst van de “oh-zo-moeizame-besprekingen” lag al nagenoeg vast, aangezien de (wettelijke) kaders allang bekend waren. Politieke spierballen die niet meer zijn dan opgeblazen ballonnetjes. Zie het gepeupel eens juichen of huilen. En ondertussen is het allemaal zo richting de verschillende gemeenten gekieperd. Die nu, op straffe van boetes, (zeer wel mogelijk) nog meer problemen gaan krijgen. Met als effect dat het gepeupel nog meer gaat klagen. Zich nog “onveiliger” gaat voelen. Zich nog racistischer op gaat stellen, omdat ze niet eens de definities van, kennen…en zo gaat het draait het cirkeltje verder en verder.

  Menselijk leed mag blijkbaar best wat zeteltjes opleveren…

 31. 39

  @36
  “Ter verduidelijking: persoon X komt in Nederland en vraagt asiel aan. Hierop volgen diverse processen, w.o. de IND welke ‘de door de aanvrager opgegeven identiteit’ gaat controleren. Iets wat door verschillende redenen zeer moeilijk kan zijn.”

  Je begint het te begrijpen. Door die voorgekauwde leugens van de zieligheidsindustrie en natuurlijk door het niet meewerken van de illegaal is het haast niet mogelijk om de ID van iemand vast te stellen.

  Hoe dan ook we hebben nu al tig jaren een links? asielbeleid dat in mijn ogen nergens toe leidt. Dit beseffen ook steeds meer mensen zowel links als rechts. Het is nogal raar dat je hier een paar duizend mensen opvangt, terwijl ze daar kunnen verrekken. Ook besef dat in een land oorlog kan zijn, maar dat er vaak voldoende oorden zijn waar men heen kan vluchten. Ook heeft immigratie uit die landen erg nadelige effecten.
  Dus alleen de kapitalisten of rovers of spaarders onder de vluchtelingen kunnen zich veroorloven deze kant op te komen, de armen blijven achter.
  Doe toch eens mee aan realistisch beleid.

 32. 40

  @39: Ik wordt zo moe van je! Die “illegaal” heeft vaak geen papieren juist omdat ze gevlucht zijn en alles achtergelaten hebben. Het is ze vaak ontnomen. En in het land van herkomst is oorlog en hebben ze wel andere dingen aan hun hoofd dan Nederland een identiteit te bevestigen. Als ze daar al zin in hebben.

  We hebben NOOIT een links beleid gehad. We hebben hoogstens één linkse politieke partij in de regering gehad. Het is juist rechts dat dit veroorzaakt heeft! Een feit: Onder alle regeringen waar de PvdA zat (in ieder geval vanaf het laatste kabinet Lubbers) zijn er maatregelen genomen tegen de asielzoekersinstroom

 33. 41

  @40: Sorry dat ik je vermoei, maar die info komt van vluchtelingenwerk zelf notabene. Het gaat om illegalen waarvan al vastgesteld is dat ze geen recht hebben. Dat er daarnaast mensen zijn die hun id verzwijgen of doen voorkomen dat ze elders vandaan komen daar ging het nu over. Wil je nu echt beweren dat elke illegaal een soort van heilige is die niet liegt of napraat wat hij denkt meer kans te geven op een verblijfsstatus?
  Jij praat misschien onbewust gewoon de zieligheidsindustrie na. En… dat moet je helemaal zelf weten. Op die wijze lok je echter wel meer gelukszoekers deze kant op met alle gevolgen van dien zoals al is opgemerkt.

  We zullen het wel nooit eens worden maar wat moet er dan volgens jou gebeuren? We weten nu wel hoe bekrompen en onverdraagzaam ik er tegenaan kijk, dus dat is niets nieuws. Gaan we die illegalen eindeloos opvangen, legaal maken,…

  Eigenlijk bedoelde ik met links asielbeleid de humane, begripvolle en overladen met schuldgevoelens benadering van het probleem. Wat in mijn ogen en na honderd duizenden nieuwkomers geen ruk heeft verbeterd. Sterker nog, eerder verslechterd. Overigens is het CDA op dit vlak m.i. ook links te noemen, zal wel met God te maken hebben.
  Maar om mijn part allemaal de schuld van rechts. In ieder geval wetende dat dit beleid met stokoude achterhaalde verdragen en procedures de oplossing niet is. Wat ik zie is dat steeds meer mensen links of rechts in de gaten hebben dat opvang hier nergens toe leidt, eerder nadelig is en dat maakt dat er ruimte komt voor betere oplossingen. Helaas niet voor iedereen. Moet ik me daarvoor schamen?

 34. 42

  @41: Nogmaals: Het gaat niet om vluchtelingen waarvan vastgesteld is dat ze geen rechten hebben. Iedereen heeft rechten. Je bedoelt waarschijnlijk geen verblijfsrecht. Ook daarin kan ik je geen gelijk geven. Nee, ik wil niet beweren dat elke illegaal een heilige is, maar de frame “door het niet meewerken van de illegaal is het haast niet mogelijk om de ID van iemand vast te stellen.” is gewoon een foute. Zoals de meeste argumenten simpelweg fout zijn.

  Ik denk dat je wel een ietsiepietsie klein puntje hebt met wat je schrijft, maar door termen als “zieligheidsindustrie” en de frame dat “links het allemaal gedaan heeft” kan ik je argumenten niet serieus nemen. Als je zakelijk had gesteld, zonder links er bij te slepen, zonder te ontmenselijken, zonder boude termen, dat we niet alle illegaal verklaarde asielzoekers met de mantel der liefde moeten bedekken omdat er heus mensen tussen zitten die wij niet willen hebben (bijvoorbeeld oorlogsmisdadigers), dan was je een stuk serieuzer te nemen.

  PS) Je mag die info van “vluchtelingenwerk” nog eens even linken als je wil.