frankw

20 Artikelen
117 Waanlinks
2.411 Reacties
Achtergrond: Jay Huang (cc)

Zuiveringen in Turkije

Na de coup volgen de zuiveringen

De Turkse overheid slaat hard terug na de couppoging. De autoriteiten hebben sinds vrijdag 20.000 soldaten, agenten, rechters en ambtenaren geschorst of gearresteerd. Daar kwamen dinsdag maar liefst 15.200 ontslagen bij op het ministerie van Onderwijs. De mensen die moeten vertrekken zouden banden hebben met de beweging van Gülen. Volgens staatsomroep TRT zou Turkije ook 1.577 decanen en rectors van universiteiten hebben gevraagd op te stappen, schrijft Reuters.

Media en segregatie

Er wordt in de Nederlandse media wel over maar niet door Nederlandse Turken geschreven. En dat leidt tot een stroom bedroevend eenzijdige berichten over alles wat er fout gaat in Turkije en slecht is aan Turken. In dit geval in de Volkskrant, maar ik zie het ook in andere zogenaamde redelijke media.

Het stuk van Tayfun Balçik is om veel meer redenen de moeite waard (vooral zijn uitsmijter over Turkse hypocrisie ten opzichte van Nederlandse Koerden is briljant), maar voor mij maakte het in een slag duidelijk dat Nederlandse Turken niets te zoeken hebben bij Nederlandse media. Dat ze zich niet zullen herkennen en geen nieuws zullen vinden dat voor hun relevant is. Alleen maar gezeik.

Foto: The World Affairs Council of Philadelphia (cc)

Chilcot veegt de vloer aan met Blair’s oorlog in Irak

De Chilcot commissie heeft vandaag het langverwachte rapport over de opmaat naar de oorlog in Irak uitgebracht. De totstandkoming van het rapport heeft zeven jaar geduurd en de belangrijkste conclusies zijn verwoestend voor de hoofdrolspelers van destijds, en met name Tony Blair.

Dit zijn de hoofdconclusies (vrij vertaald uit het Guardian Live Blog):

De invasie destijds was niet het laatste redmiddel, lang niet alle vreedzame opties voor ontwapening waren doorlopen.

De informatie van inlichtingendiensten werd door Blair c.s. ten onrechte gepresenteerd als vaststaande feiten. Dat geldt met name de inlichtingen over het risico van massavernietigingswapens. De hoogst verantwoordelijken van de inlichtingendiensten, en met name het Joint intelligent Committee dat Blair adviseerde, hadden hem duidelijk moeten maken dat de inlichtingen ontoereikend waren voor een besluit om de oorlog te beginnen.

De planning voor Irak na de oorlog was volstrekt ontoereikend, zie bijvoorbeeld dit verhaal. Gezien het doel om een stabiel, veilig en democratisch Irak te bereiken moet de oorlog als mislukt worden beschouwd.

Het gedrag van Blair c.s. heeft de autoriteit van de Veiligheidsraad ondermijnd. De kritiek destijds op Frankrijk voor obstructie blijkt onterecht. Ook blijkt Blair zijn mogelijkheden om Amerika (de Bush regering) te beïnvloeden ernstig te hebben overschat.

Aasgierkapitalisten zien hun kans schoon

De aanstaande Brexit blijkt geen reden tot bezinning, eerder wijst alles er op dat Aasgierkapitalisten hun kans schoon zien. Een kans om in de politieke chaos de maatschappij verder te privatiseren.

In het (Engelstalige) opiniestuk van Howard Hodson in Guardian zijn de contouren zichtbaar. Conservatieve groeperingen en politici zien hun kans schoon om een ideologische neoliberale agenda door te drukken. George Osborne die de al zeer lage vennootschapsbelasting verder wil verlagen. Verschillende conservatieven die oproepen tot het afschaffen van regels die bedrijven dwarszitten (en toevallig wel gewone werknemers beschermen).

Sylvana Simons aan het woord

In het Nederlandse politieke debat wordt ze vanwege haar kritische opstelling in het racisme debat en haar associatie met DENK verguisd, maar dit interview met Sylvana Simons in Trouw geeft een veel genuanceerder beeld en bovendien een first-hand inkijk in ons alledaags racisme.

Zolang ik het over entertainment gerelateerde zaken had, was het goed. Maar als ik nu iets zeg over Zwarte Piet moet ik dankbaar zijn voor de kansen die ik hier heb gekregen. Er wordt van mij verwacht dat ik kritiekloos leef, omdat ik geen recht zou hebben op kritiek. Daarachter schuilt nog steeds de onbewuste overtuiging dat ik op bezoek zou zijn.

Kansrijk onderwijsbeleid

Gisteren haalde een studie van het CPB over kansen in het onderwijs de landelijke media. Kinderen die les krijgen in groepen van ongeveer gelijk niveau zouden veel betere resultaten boeken. Zowel makkelijk als moeilijk lerende kinderen.

Vandaag hakken Herman van de Werfhorst en Thijs Bol het stuk aan schrootjes. Selectief citeren, foutief citeren, foutieve conclusies. Uiteindelijk blijkt de hele conclusie gebaseerd te zijn op een enkele experimentele studie in Kenia. En daarmee worden door CPB en pers grote conclusies getrokken over de inrichting van het Nederlandse school systeem. Ai.

Onderwijs: leidt segregatie tot betere resultaten?

Daar lijkt het wel op. Niet alleen voor de leerlingen die gemakkelijker leren maar ook voor kinderen die minder gemakkelijk leren. Aldus het CPB in een nieuwe studie die past bij meer recent onderzoek. Met mogelijk grote gevolgen voor een optimale inrichting van ons onderwijs.

http://nos.nl/artikel/2112245-leerling-beter-af-in-klas-van-gelijk-niveau.html

VVD en wiet

Ook al als uit onderzoek blijkt dat legaliseren van wiet teelt naast een aantal gezondheidsrisico’s vooral heel veel veiligheidsvoordelen met zich meebrengt en er bovendien ruimte blijkt te zijn in internationale verdragen (voor in ieder geval experimenten) kan je natuurlijk je vingers in je oren stoppen en heel hard “lalalala” blijven roepen. Ziehier het wietbeleid van VVD-er Ard van der Steur (en natuurlijk zijn voorgangers). Onwelgevallig onderzoek wordt gewoonweg genegeerd.

Water is nat, niet zelfredzame burgers blijken niet zelfredzaam

Daar sta je dan als niet zelfredzame burger. Zo’n suffertje die het sinds een jaar mag doen met de goedwillende zorg van familie, buren en vrienden om zelfredzamer te worden. Onder regie van de gemeente die het hele zorgwiel met een korting van 25% opnieuw ging uitvinden. En wat blijkt een jaar nadat we de participatiemaatschappij hebben ingevoerd? Zelfredzame burgers blijken toch niet zelfredzaam.

(..) het SCP [ging] na wat ook alweer de gedachten waren achter het idee om de maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg en het werk voor gehandicapten over te laten aan de 390 gemeenten in Nederland. En wat daar tot nu toe van terecht is gekomen.

Bangladesh en onze beeldvorming

Als u de naam Bangladesh hoort, waar denkt u dan aan? Een overstroming misschien, of een vreselijk moord op een liberale blogger die aan stukjes is gehakt? Heel misschien aan overbevolking, armoede?

Voor mijn werk kom ik in veel verschillende landen. Als ik erover vertel aan vrienden dan komt vrijwel altijd een vraag op die gaat over wat wij hier in Nederland in de pers meekrijgen over dat land.

Uitbuiting

Er wordt veel geklaagd over “werkervaringsplaatsen”. Onbetaalde arbeid, uitbuiting.

Bijvoorbeeld van een 25-jarige sociaal pedagogisch hulpverlener. Ze werkt twintig uur per week voor een vrijwilligersvergoeding en betaalt haar eigen reiskosten van 50 euro per maand.

Gewoon hier in Nederland, diep doorgedrongen in de maatschappij, overal.

Of een 24-jarige psychologe, die dagelijks diagnostisch onderzoek doet en behandelingen uitvoert bij een psychiatrische instelling – net als haar betaalde collega’s. Alleen krijgt zij nog steeds een kleine vergoeding waarvan ze niet kan rondkomen.

Vorige Volgende