Annan: “Geen zendtijd voor terroristen”

Kofi AnnanVN-secretaris-generaal Kofi Annan vindt dat de massamedia een rol moeten spelen bij het tegengaan van wat hij noemt: “hypernationalistische en xenofobe boodschappen die massamoord en martelaarschap ophemelen”. Volgende week zal de Algemene Vergadering zich buigen over een rapport over terrorisme waarin Annan stelt dat indien daar vraag naar is de VN willen assisteren bij het opstellen van richtlijnen voor journalisten. Betekent dit dat er straks geen videoboodschappen van Osama bin Laden meer mogen worden uitgezonden en er geen citaten van Mohammed B. in de krant komen? Annan zegt in de studie: “Nu de media elke dag worden misbruikt door terroristen, moeten we de uitdaging aangaan om hun haatdiscours te koppelen aan het discours van de slachtoffers, het discours van de gemeenschappen die verdeeld en gebroken worden door terroristische daden, het discours van moed van diegenen die hun leven riskeren terwijl ze hun dagelijks leven leiden, het discours van de waarden waar de VN voor staan.” (IPS) Maar waar ligt hier de grens? Veel dictatoriale regimes in voormalige Sovjet Unie noemen de oppositie terroristen. En vallen de Westerse extreem-rechtse bewegingen niet ook onder het kopje hypernationalistisch en xenofoob? “De vrijheid van informatie is veel te belangrijk om te bloot te stellen aan opportunistische of hysterische definities door functionarissen of door eender welke overheid”, vindt Ian Williams, voormalig voorzitter van de vereniging van VN-correspondenten. Heeft Annan zich hier voor het karretje van op controle beluste overheden laten spannen?

Verder spreekt Annan in het rapport van de 5 D’s die essentieël zouden zijn bij bestrijding van terrorisme: Dissuading people from resorting or supporting terrorist acts; denying terrorist the means to carry out attacks; deterring states from supporting terrorism; developing state capacity to defeat terrorism, and defending human rights.(MonstersandCritics)

 1. 2

  Ja en geen ‘onthullende’ telefonische interviews met verbijsterde webmasters in Jordanië die bij Allah niet weten waar die dutch weblogger of fullkommenkoet.com het over heeft met zijn beschuldigingen.

 2. 4

  Toch jammer, het failiet van het journaille heeft gewonnen. Fijn om te zien dat de berichtgeving nog eenzijdiger gaat worden, zo na de dag van de persvrijheid….

 3. 5

  Deze man kan in zijn functie in het openbaar niets anders zeggen. Hij, mag ik aannemen, realiseert zich toch ook dat het begrip journalist iets aan het worden is van vroeger waarmee zijn gehele betoog toch sterk achter de feiten aanloopt en niets zegt.

 4. 7

  Ik ziet em niet die narchie. Ik zie alleen een steeds verder terugtredende burgervrijheid en een steeds machtiger overheid. Je mag niet meer luisteren naar afwijkende meningen, je mag makkelijker opgepakt worden zonder duidelijke reden , je mag je niet meer vreemd gedragen en je mag door de staat in je eigen huis bespioneerd worden “bij aanwijzingen”.

 5. 9

  Die Annan is gek geworden! Jezus wat een totalitaire lul is dat zeg. Gewoon eventjes in een zinnetje de hele persvrijheid van tafel vegen. Nou ja, gelukkig hebben de meeste terroristen toch niets op met persvrijheid, dus dat is dan mooi meegenomen.

 6. 10

  Die arme man ziet met angst en beven de gehele VN van tafel geveegd worden. Die Bolton schept er volgens mij een enorm genoegen in om aan stoelpoten te zagen….

 7. 11

  Maarten heeft volledig gelijk:

  De woorden van Anan – die ik hoogachtte – tijdens de cartoonrellen hebben mij destijds misschien nog wel het meest geschokt van allemaal. Ineens realiseerde ik mij dat de VN met persvrijheid de kont afveegt.

  De meest accurate reactie op het waanzin van Kofi is waarschijnlijk de wedervraag: “En wat hebt u er eigenlijk mee te maken, hoe journalisten hun functie wensen uit te oefenen?”

 8. 12

  He, Kofi komt wel uit een continent waar het gewoonte is dat de pers schrijft wat de regering zegt, dus misschien is zijn opvatting ook wel een beetje cultureel bepaald.

 9. 13

  Ik weet niet zeker of je van mensen die geen persvrijheid kennen mag eisen dat ze de beginselen ervan ondersteunen.

  Kofi Annan zoekt toch nog steeds naar manieren om de beginselen van de VN nog wat smoel te geven. Onder heel erg veel gesaboteer en cynisme van VNs eigen lidstaten. Bij Darfur was hij laatst razend. Terecht.

 10. 15

  Naja mescaline zegt het (misschien wat verbloemder) ook in #13! Lijkt me trouwens helemaal niet onplausibel. Ghana was tot een jaar of tien terug een dictatuur. Daar zal Kofi toch wel iets van mee hebben gekregen.

 11. 16

  k weet niet zeker of je van mensen die geen persvrijheid kennen mag eisen dat ze de beginselen ervan ondersteunen.

  Oi, ik doelde niet op Kofi Annan maar op de felle reacties op bepaalde cartoons uit bepaalde landen. Daarin sprak een sectarisch werelddeel tot “het evenzo andere” werelddeel.

 12. 17

  Ach Heren, die man moet weg. Het is nooit goed om lang een ‘leiding gevende functie’ te bezetten. Allemaal netwerkjes die dan om je heen ontstaan. Tijd voor een ander, een persoon uit Azie mag ik hopen.

  Wat Rawlings aangaat ik vond hem een van de sympathiekste dictators uit die periode. Ghana is een goede weg ingeslagen dankzij deze half wit/zwarte meneer ( ze noemden hem in Kumasi the ‘bob’ van Bob Marley vanwege de blank/zwart mix, Bob had er moeite mee Rawlings niet).

  Maar terzijde:

  Ghanezen swingen en zijn de leukste bevolkingsgroep die ik ken, al naar eens naar kwakoe in de Bijlmer geweest? Bubblingwedstrijd kan ik u aanraden *kuch*

 13. 18

  Ik heb een zwager uit Ghana, het midden tussen wethouder Hekking en een onbegrijpelijke sjamaan. Zijn nieuwste projekt: opvang van weeskinderen in Ghana. Zijn echte doel: remigratie + AOW, westerse giften, big boss uithangen. BTW hij swingt echt niet. Zijn zoon, mijn neef is nu 19, hele aardige jongen, slim, beschaafd, padvinder, swingt.

 14. 19

  Bij nader inzien toch beter als het iemand is die uit de latijns Amerkaanse hoek komt om al de kruitvaten die Chávez plaatst te kunnen doven.

 15. 21

  Eg? Die man lijkt niet bepaald een diplomatische bruggenbouwer maar meer een sloper. Hij gaat het niet lang maken als presidente aldaar..flesje wijn? Zeg vanaf nu over een jaar is hij van het toneel verdwenen.

 16. 23

  Wat een stomme uitspraak van Annan.

  En die anti-terrorismestrategie met de vijf D’s is al iets meer dan een jaar oud, maart 2005 geloof ik.

 17. 24

  Ach, de VN zou (weten we nog?) bouwen aan een nieuwe wereld op grond van de beste ideeën. Machteloos heeft ze vooral mogen toezien bij rampen veroorzaakt door de hardste ideeën. Chavez bloeit in zo’n omgeving, wou ik maar zeggen.

 18. 25

  Laat ik het in zo’n unaniem draadje dan eens opnemen voor Annan: Ik vind dat de man groot gelijk heeft.

  Om alvast een eerste aanval voor te zijn: Ik ben erg voor persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Maar de vraag is hoe je omgaat met mensen die er misbruik van maken.

  In een interessant interview legt de Amerikaanse terrorisme-expert Jessiuca Stern uit hoezeer Al Qaida-achtige bewegingen floreren door de nieuwe media. Dat lijkt me een reeël probleem. Het lijkt me een tweevoudig probleem:

  1. Wij reaguurders houden natuurlijk allemaal heel veel van het net, maar hoe ga je om met het gegeven dat er ook misbruik van gemaakt kan worden? Is dat jammer maar helaas? Ik vind dat nog niet zo simpel;

  2. TV is een raar medium omdat het een soort intrinsieke neiging lijkt te hebben tegenstellingen aan te wakkeren: Een TV-maker is gebaat bij een fel debat, en dus komen mensen die middenposities innemen of minder aan het woord, of als ze aan het woord komen, komen ze minder over. In die zin nodigt het medium uit tot extremisme. Hoe ga je daarmee om?

  Volgens mij is dat waar Annan op doelt met zijn woorden, en het lijkt me alleen maar verstandig dat daar nog eens over nagedacht wordt.

  En nu maar afwachten wie als eerste het c-woord gaat gebruiken…

 19. 27

  Maken de terroristen misbruik van de media of de media gebruik van de terroristen? Vergeet niet dat de media meestal winstoogmerken hebben, en dat schokkend nieuws beter verkoopt dan suf of goed nieuws. Ze hebben dus eigenlijk baat bij nieuwsgeile terroristen.

  Ook regeringen hebben hier last van. ‘Toevallig’ gevonden (of gewoon zelfgemaakte) videobanden van terroristen kunnen voor hen mooie propaganda zijn.

  En in wat voor soort vrijheid leven we eigenlijk als me mensen met een vijandige boodschap de vrijheid om die te uiten verbieden? Of hen tijdens en na hun gevangenschap andere basisvrijheden afnemen? Dit terrorismegedoe begint akelige heksenjachttrekjes te krijgen

 20. 28

  @ Larie:
  Je hebt gelijk, het is breder dan alleen de ‘nieuwe’ media. In mijn post had ik het ook al over de tv, die nu ook niet meer zo heel nieuw is: Slip of the pen.

 21. 29

  @Ishamael

  “Maken de terroristen misbruik van de media of de media gebruik van de terroristen? ”

  Inderdaad, het zijn niet de terroristen die de filmpjes uitzenden maar de media. De media moeten zich dus de vraag stellen wat het (algemeen) belang daarvan is, en wat de criteria zijn. Worden filmpjes van groeperingen die bommen plaatsen wel getoond, en die van groeperingen die vreedzame oplossingen zoeken niet, bijvoorbeeld? Dan weet je dus wat je moet doen als je mediatijd wilt verkrijgen.

  Niet alle media zijn trouwens op winst uit, de publieke omroep bv. Soms zijn die wel uit op het verkondigen van een specifieke politieke stelling, terwijl ze daar natuurlijk niet voor in het leven zijn geroepen.

  De media moeten vrij zijn van politieke aansturing en zelf verantwoordelijkheid nemen. Maar ook verantwoording afleggen, en dat laatste gebeurt misschien wat te weinig.

 22. 30

  Het zijn de lezers die moeten en ook gaan groeien ( het zijn nieuwe tijden met geheel nieuwe mogelijkheden wat berichtgeving uit de rest van de wereld aangaat, webbrood is nog warm zoo nieuw) en niet de berichtgevers dat is niet mogelijk.

 23. 31

  @Stijn 25, alleszins redelijk. Maar voornamelijk in een redelijke wereld. Mijn bijdrage koerst op hoe de onredelijke wereld buiten Annan om “is”.

 24. 33

  Even een gedachtenkronkel : zou het onthouden van een podium aan terroristen het terrorisme juist niet verharden?

  Het gooien van bommen kan ook uitgelegd worden als een (wanhopige?) roep om aandacht. Een vorm van communiceren via bommen?

  Zou het bekend zijn van de stellingen en argumenten van terroristen bij een groot publiek een positieve factor kunnen zijn in de oplossing van het terrorisme probleem?

 25. 34

  Bij een discussie over het al of niet verbieden van het uitgeven van een boek als ‘Mein Kampf’ heb ik wel eens gedacht aan een andere mogelijkheid: wel uitgeven (vanwege vrijheid van meningsuiting), maar dan gebundeld met een voorwoord en kanttekeningen die de originele tekst in perspectief plaatsen en de consequenties op een rij zetten.

  Voor propaganda van terroristische organisaties zou je de verspreiding op deze manier aan banden kunnen leggen, d.w.z. het mag alleen worden gepubliceerd als onderdeel van een bericht waarin is gemeld welke grondrechten de propaganda schaadt en sprake is van ‘hoor en wederhoor’. Voor internetberichten zou de UN zelf ‘politiek correcte’ achtergrondinformatie kunnen aanbieden, zodat de nieuwssites en blogs een link kunnen plaatsen.

  Of ben ik nu teveel aan het dromen?

 26. 35

  Op http://www.vkmag.com/zapruder/ staat sinds 1 april een zeer goed gedocumenteerde serie over de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Uit de gegevens blijkt duidelijk, dat de regering van de V.S. deze aanslagen zelf heeft georganiseerd.
  Op dit moment worden op deze site de feiten op een rijtje gezet over wapens met “verarmd uranium”. Daaruit blijkt dat de V.S. zijn kernafval afschiet op die zogenaamde moslimterroristische landen. Dat is ook een manier om de troep op te ruimen!
  In de V.S. wordt de pers op een akelige manier het zwijgen opgelegd, als men wil protesteren tegen deze staatsterreur. Zelfs internet is niet langer veilig voor deze vorm van staats-terrorisme. Zie: http://johnito.blogspot.com/
  Dus waar heeft Kofi Annan het nu eigenlijk over?

 27. 36

  Kofi Anan spreekt vanuit zijn vervreemd enigzins door geld en macht verblinde bewustzijn voor zichzelf. Hij en zijn familie verrijken zich al jaren over de ruggen van anderen. Minder gefortuneerden krijgen met de ene hand een luisterend oor, iedereen is zogenaamd hels en verontwaardigd over het onrecht en de onvrijheid en men krijgt een schouderklopje, tegelijkertijd wordt met de ander je zak gerold en je land bezet door rijke diplomaten die multinationals beschermen en samen komen ze niet op voor mensenrecht, alfabetisering (politisering)en emancipatie , maar verdelgen en vermorzelen deze.
  Kofi Anan is een collaborateur en valt samen met de imperialisten die zijn broodheren en even hypocriete mecenassen zijn en hem uit de gevangenis houdt waar hij, na jaren wanbeleid en verraad thuishoort. Tjetsenie, Bosnie, twee atoomstaten erbij ( India, Pakistan), het MO conflict wat maar doorettert, Afrika is een grote schandvlek van armoede, ziekten en genocide regimes 9 fascisme) waar het primitief roofkapitalisme tot norm en deugd is verheven, Afhanisten, Irak, Iran, de corruptieschandalen i.v.m. ‘olie voor voedsel’, het VN sanctiebeleid wat nergens ‘vrede’ brengt maar haat zaait. De man is een demagoog en heeft zich ongeschikt verklaard zo’n gereputeerd instituut van de machte elite te leiden of op koers te houden.

  Weet u nog, Lubbers( cda, bedrijfsman, directeur) die nederland vanuit zijn functie als VN ambassadeur opscheepte met tientallen asielzoekercentra, ambtenaren, subsidie via de VN fondsen etc. voor de opvang van ‘vluchtelingen ‘ en ‘oorlogsslachtoffers uit de conflictgebieden ‘ ? Ziedaar de relartivering van normen en waarden in het cda ,zodra het aan de regeringsmacht deelneemt.

 28. 38

  @Carlos : Goh, nooit geweten dat die vent niet kan schieten. Zo hoor je nog eens wat!

  @benoni (Mein Kampf): Lijkt mij een goed idee. Dan komt die tekst in een mogelijk verantwoord historisch kader.

 29. 39

  Geen zendtijd voor terroristen wat doet Amerika dan nog steed de laatste 3 jaar in Irak; vrede stichten, en we zitten nog steeds te zeuren om een gast die niet kan schieten. Overigens zijn schiettechniek stinkt echt…

  BRON: http://www.volksblog.nl
  Het is al meer dan 3 jaar dat Amerika nu in Irak zit gelegerd. De hele wereld schreeuwt dit is bezetting… Wat was de reden ook al weer van het oorlog; ooh ja Saddam z’n nucleaire wapens. Ye right! Die achteraf nooit gevonden zijn. Dus het maakt helemaal niet uit of een land aan nucleaire activiteiten deelneemt. Dit is toch absurd. Iran wordt nu lastig gevallen omdat ze wat zijn aan het uitproberen. Israel is al jaren in het bezit van nucleaire wapens, en ze bevinden zich in de zelfde gebieden, wordt aan hun gevraagd om te stoppen met de activiteiten. Laten we reëel zijn Israel moord al meer dan 50 jaar aan de gazastrook. En ik heb nooit Amerika zien tussen komen; met het zin het moet eens ophouden. Dus het gaat allemaal om geld!!! Condoleeza Rice deelt een Kodak-moment met Equatoriaal Guinea’s president die bekend staat als dictator! En inmiddels al positie op het wereld ranglijst op de 10 plaats heeft gescoord. En raad eens waarom omdat Equatoriaal Guinea’s de derde grootste oliebron in Afrika is. Dus ze kunnen ook niet met de verhaal komen Saddam was een dictator; en dus dat is het reden van de oorlog. Echte reden van de oorlog kortom OLIE…

 30. 40

  Het probleem zit hem in de defenitie van terrorisme. Tegenwoordig staat dat gelijk aan niet door westerse overheden gesteunde bewegngen. Die bewegingen kunnen geweld gebruiken, maar denkt er een gezond iemand dat dat hun eerste keus was? Ik denk van niet.

  Meestal is geweld een soort laatste middel als andere middelen niet werken of onmogelijk blijken. Die andere middelen zijn in eerste instantie natuurlijk zaken als politiek (in minder democratische landen niet mogelijk) en media. als je dan de media ook nog gaat ontrekken aan het arsenaal hou je alleen geweld over. Mijn stelling dan ook: Als je “terroristen” uit de media gaat houden, zullen ze zich volledig op geweld moeten concentreren. Je ontneemt ze elk middel tot vreedzame dialoog.

  Ik denk eerder dat Kofi Anan en consorten bang zijn dat de consumenten van de media de redelijkheid inzien van bepaalde terroristische uitzendingen (als je eens heel eerlijk luistert naar Osama-tapes, zul je merken dat hij gewoonlijk vredelievender overkomt dan de VS-overheid) en mogelijkerwijs een sympathie ontwikkelen. Dat is op zich natuurlijk weer een bedreiging voor de regeringen die toevallig zitting nemen in de VN (vergeet niet de VN is niets meer of minder dan een vertegenwoordigingorgaan voor de huidig zittende regeringen, democratisch of niet).

 31. 41

  Het meest trieste vind ik, dat de V.S. in Irak een hoeveelheid radioactieve bommen heeft gedropt, dat de komende jaren het aantal doden door kanker vermoedelijk zal stijgen tot 11 procent van de bevolking. De gevolgen zijn zo gruwelijk! Maar de V.S. mag openlijk propaganda blijven maken voor dit terrorisme en de reguliere media volgen braaf het verhaaltje dat de V.S. Irak willen bevrijden. Alleen op Internet staat nog wel eerlijke informatie. Zie bij voorbeeld: http://www.vkmag.com/zapruder/

 32. 42

  Wanneer ik met hardheid spreek, zal ik ook met hardheid beantwoord worden.
  Dat je daar af en toe moedeloos van wordt, kan ik me goed voorstellen.