1. 12

    @Roy – sinds dat D66 voorstel is het begrip allochtoon aangescherpt; men moest ook behoren tot een erkende minderheid.

    Maar in Amerika gebrukken ze die samengestelde termen ook. Er valt dus blijkbaar mee te werken.