Amerikanen toch niet helemaal gek

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Uitspraak van een gerechtshof van de VS in de zaak Kitzmiller vs. Dover Area School:

“The overwhelming evidence at trial established that ID is a religious view, a mere re-labeling of creationism, and not a scientific theory.”

Op de school mag dan ook geen ID onderwezen worden.

Gelukkig, die Amerikanen zijn toch niet helemaal gek…

Reacties (30)

#1 Joost

Die amerikanen zijn wel gek. Ze hebben het in de eerste plaats voor elkaar gekregen dat ID werd onderwezen. Nu is het nog de rechterlijke macht die dit soort dingen afstopt, maar feit is dat de VS steeds kerkelijker worden en zich steeds minder tolerant opstellen tegenover andersdenkenden. De rechterlijke macht zal daar, als afspiegeling van de bevolking (rechters zijn vaak ouder dan gemiddeld) steeds meer in meegaan.

Overigens vind ik dat wat er over ID werd onderwezen (niks, er werd alleen een disclaimer gemeld voor de evolutietheorieles) niet zo erg. Er stond niets fouts in:

The Pennsylvania Academic Standards require students to learn about Darwin’s theory of evolution and eventually to take a standardized test of which evolution is a part.

Because Darwin’s Theory is a theory, it is still being tested as new evidence is discovered. The Theory is not a fact. Gaps in the Theory exist for which there is no evidence. A theory is defined as a well-tested explanation that unifies a broad range of observations.

Intelligent design is an explanation of the origin of life that differs from Darwin’s view. The reference book, Of Pandas and People is available for students to see if they would like to explore this view in an effort to gain an understanding of what intelligent design actually involves.

 • Volgende discussie
#2 Mark

Ik zei toch: niet HELEMAAL gek…

En ik vind dat statement nog steeds wel fout. Het is een eerste stap. En die stof hoort gewoon bij geschiedenis of godsdienstles thuis, niet biologie. Dat moet je netjes scheiden, zoals Kerk en Staat.

Het eerste deel is op zich prima (DT is a theory), maar daarmee zonder je Darwin uit van alle andere theorieen (zoals Newton).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Joost

Nee toch? Ze geven gewoon een definitie? Daarbij zeggen ze dat er voor de gaten in de theorie geen bewijs is :-) Dus zijn er geen gaten, toch? Tot het tegendeel bewezen wordt uiteraard.

Ik ben alleen dat dat boek Pandas & People niet zozeer over ID gaat, maar meer gericht is op de evolutietheorie zwartmaken. Ik kan me niet herinneren dat Darwin ooit begonnen is met het zwartmaken van de Creatie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Henk.

Alleen domme mensen geloven in ID, kunnen ze tenminste intelligent dom zijn ;-) [apart: ook ID]

Hardtrack: Verprutselt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Henk.

s.v.p even “ze” op de goede plaats er tussen prutsen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Dramklukkel

Over Darwin: “The Theory is not a fact. Gaps in the Theory exist for which there is no evidence.” Aanvullingen vinden elk jaar nog plaats. ID- aanhangers geloven liever in een boekje dat al 2000 niet is veranderd en Galileo is pas onlangs “in ere hersteld” door het Vaticaan. Weinig flexibel dus, dat ID. Oude wijn, nieuwe zakken.
Voor de gaten in de bijbel hebben ze geen oog. En Von Danicken pruimen ze ook niet.

Zie ook jullie artikel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Mark

@dramklukkel: wel moet gezegd worden dat er steeds weer nieuwe interpretaties van de bijbel worden gegeven (waar komen anders die honderduizenden afsplitsingen vandaan) en er ook steeds meer onderzoek is en er apocriefe boeken tevoorschijn komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Tuurlijkjoh

Je moet wel erg naïef zijn om een evolutietheorie voor waar te kunnen aannemen. Er is oneindig veel fantasie nodig om te geloven dat alles wat nu bestaat in dit heelal ontstaan is uit een explosie van een stuk steen, waarna ‘vanzelf’ alle levensvormen zijn ontstaan. Dat hele evolutiegedoe klinkt net zo aannemelijk als de bewering dat RBC dit seizoen landskampioen voetbal wordt.

Over afsplitsingen gesproken: er zijn inmiddels ca. 60.000 verschillende evolutietheorieën, voornamelijk variaties op een thema. Over welke hebben we het hier?
Daarnaast krijg ik het gevoel dat hier sprake is van een typisch geval van kerkje pesten (nee, ik heb het niet over RK met geestelijken die net zoveel bijbelkennis hebben als de gemiddelde atheïst). De reden voor deze rechtszaak was het beginsel van scheiding van kerk en staat.

Stel dat Darwins evolutietheorie door ‘de kerk’ als waarheid zou worden beschouwd en een ID-theorie door de niet-gelovigen. Op grond van het beginsel van scheiding van kerk en staat zou in dat geval Intelligent Design moeten worden onderwezen en niet Darwin. Op scholen mag dus alleen datgene worden onderwezen waar ‘de kerk’ niet achter staat. Dat de leerlingen het juiste onderwijs krijgen is blijkbaar van minder belang…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 jax

Wat een heerlijk ignorante arrogantie om te denken dat er in Darwin’s theorie ook maar enige waarheid zou kunnen schuilen. Niet dommer of minder dom dan te denken dat ID waar zou kunnen zijn. Wat is het toch lekker om in verhaaltjes te geloven, nietwaar?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Joost

@Jax: Waarom?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 jax

@ Spuyt 12: Waarom we in verhaaltjes willen geloven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Joost

Waarom we niet in de Evolutietheorie zouden mogen geloven, waarom dat ignorant arrogant is, en waarom ID even veel waarheid zou bevatten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 jax

Allereerst; idereen is vrij elk denkbaar verhaal te geloven; het mag en niemand kan een ander weerhouden te geloven wat die wil. De evolutietheorie is een verhaal, niet meer of minder dan ID dat is. We zijn er niet bij geweest, dus kunnen we ook niet weten of die verhalen waar zijn. Elke theorie is en blijft een theorie, waar van alles aan gehangen wordt, dat daarmee per definitie al niet waar is. In mijn visie is het totaal nutteloos om te weten hoe de evolutie is verlopen. Alleen als je in verhalen wilt geloven heb je er wat aan. Verhalen houden je er slechts van af de realiteit van het nu onder ogen te zien. Zolang iedereen in verhalen blijft geloven zal niemand begrijpen waar het nou eigenlijk allemaal om gaat, maar dat is voor de meeste mensen waarschijnlijk allemaal wat tè confronterend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Joost

Als er twee auto’s op elkaar klappen, alle inzittenden omkomen en er geen getuigen zijn dan kunnen we toch ook concluderen dat er een ongeluk is geweest? Met die houding schop je de complete basis onder ons bestaan weg welke in grote mate is gebaseerd op wat we niet gezien hebben.

“Elke theorie is en blijft een theorie, waar van alles aan gehangen wordt, dat daarmee per definitie al niet waar is.”

Met het eerste gedeelte ben ik het eens, het tweede is gewoon onzin. Een theorie is waar tot het tegendeel is bewezen. Niet per definitie onwaar. Als je een niet weerlegde theorie gebruikt om een nieuwe theorie te opperen is die niet meteen onwaar, hooguit minder sterk dan een “stand-alone” theorie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Mark

@Tuurlijkjoh @Jax

De reden dat evolutie onderwezen wordt en niet ID is dat het wetenschap betreft. Ook al kunnen we het niet controleren omdat we er niet bij waren, het geeft ons een denkkader om nieuwe experimenten op te zetten en betere theorieen te bouwen over hoe deze wereld in elkaar zit. Theorieen geven ons de mogelijkheid om de toekomst te voorspellen (bv. economische theorieen, weersvoorspelling) en om nieuwe technologie te ontwikkelen (gentechnologie, ruimtevaart en wat al niet meer). Dat kan met ID niet. Dit staat helemaal los van welk “verhaal” we willen geloven, het gaat hier om de aantoonbare voordelen van wetenschap, zelfs als de theorie niet perfect, waar of compleet is. Dit gaat om eeuwen van logica, wiskunde, experimentatie, natuurkunde. Het is even nutteloos om te weten hoe de evolutie is verlopen als het is om te weten hoe je een brug bouwt die niet in elkaar klapt als er elke dag tienduizend auto’s overheen rijden (wat mij betreft vrij zinvol maar ieder zijn mening zal ik maar zeggen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 micha

Mensen,

De “theorie” van Darwin (en vele uitwerkingen daarna) is niets meer en minder dan een constatering hoe de natuur waar wij allemaal deel van uitmaken werkt. Het is heel simpel en een ieder kan het naspelen. Dat is juist de kracht.

Elk organisme heeft erfelijke eigenschappen. Doordat sommige eigenschappen een voordeel hebben in het maken van nageslacht zal deze eigenschap vaker voor gaan komen dan een eigenschap die er voor zorgt dat er minder of geen nageslacht komt. De laatste sterft uit.

Voorbeeld. Wij vinden zwart witte koeien goede melkkoeien. Die gebruiken we om te fokken dus hebben we hier weining waterbuffels en veel zwart witte koeien.

Darwin zegt dus niets meer of minder dan dat de natuur (waar de mens deel van uitmaakt) op varianten van organismes kan selecteren. Hij beschrijft dus o.a. grofweg hoe b.v. een kweker te werk gaat.

Zeggen dat hier geen bewijs voor is komt overeen met je kop in de grond steken. Het is juist overal om ons heen en we zijn het zelf. Het is immers het mechaniscme achter de verschillende menselijke rassen en de planten en dieren die wij nuttigen of als huisdier houden.

Gaat heen en vermenigvuldig u is overinges ook een mooi voorbeeld:)

Dat de kerk en gelovigen in het algemeen zo fel op reageren is omdat het hun geloofs wereldje overhoop haalt als je er verder over na gaat denken. Eigenlijk is dit laatste het probleem. Geloof en reden zijn tegenstrijdig.

Darwin dacht logisch na over wat hij zag en hoe dit zou kunnen werken. hij doorzag het mechanisme en kon het toesten. Hij nam het dus niet aan. De waarde is gebaseerd op het feit dat je het kan controleren

Geloof staat hier lijnrecht tegenover. Geloven is immers het aannemen van een uitleg die je over iets wat je eigenlijk niet kan toetsen. De waarde is hier in eerste instantie gebaseerd op het vertrouwen dat je geeft aan de persoon die de uitleg gaf.

Een extreem gelovig persoon is niet voor reden vatbaar. Iemand die exact wil weten hoe iets werkt zal niets van je aannemen als je het niet kan onderbouwen met controleerbare feiten.

Als iedereen zou nadenken over het leven en dit kunnen begrijpen dan zou er geen religie (nee wetenschap is geen religie) meer bestaan. Dat is de ware bedreiging voor elke geloofsinstelling en dat is waarom kerkgeloofschappen e.d. zo fel gekant zijn tegen zaken als de eveolutie leer. Is overigens ook de waarom de geloofsgemeenschap in de VS zo vast wil houden aan geloof in het onderwijs. Begrijpelijk. Als dit wegvalt is de volgende generatie wellicht al grotendeels niet meer ontvankelijk voor geloofsuitingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Joost

Micha, je onderschat godsdienst. Zelfs als de wetenschap bewezen heeft dat God niet bestaat, dan nog zullen miljarden erin geloven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Mark

Ik ben het niet met jullie eens. Er zijn zaken die de wetenschap nooit zal kunnen “bewijzen”. In de filosofie heet dat “metafysica”.

Zolang de wetenschap zich niet op het terrein van de metafysica begeeft en het geloof alleen uitspraken doet over metafysica is er geen enkel probleem.

Nu doet de Bijbel wel niet-metafysische uitspraken, maar de vraag is dus hoe serieus je die moet nemen en of dat echt van God gegeven uitspraken zijn of door mensen erin gezet. Streng gelovigen nemen alles wat in de Bijbel staat voor waar aan maar vergeten dat het ontstaan is uit een eeuwenlang proces van schrijven en redigeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Joost

Hoezo ben je het niet met mij eens? Ik denk niet dat je het met mij oneens kunt zijn. Of denk je dat iedereen opeens stopt met geloven als de wetenschap God (ervan uitgaande dat dat kan) “dood” verklaart?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Mark

Ik kan het niet met je oneens zijn?!? Ben je dan God ofzo? Nooit gedacht dat God zo’n lelijke kop voor zichzelf zou uitzoeken…

Ik ben het oneens met dat je zegt “Zelfs als de wetenschap bewezen heeft dat God niet bestaat”. Ik zeg dat dat onmogelijk is. Oh, en als ie dood is moet ie ooit hebben bestaan he :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Mark

P.S. daar moet ik wel bij zeggen dat dat komt omdat mijn godsbeeld een metafysisch godsbeeld is. Over het godsbeeld kun je ook nog es verschillen.

Maar dan nog: hoe kun je bewijzen dat een bepaalde fysieke entiteit niet bestaat in een heelal zo groot dat we het nauwelijks kunnen bevatten? Dan moet je een soort van tachyon-God-identifier-scan over het hele heelal doen… in ieder geval praktisch onmogelijk lijkt me.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Joost

Uiteraard bedoel ik het in een “stel dat” geval. Ook ik weet dat het bestaan van een god niet te ontkrachten is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Mark

Waarom een “stel dat” vraag stellen als je weet dat het onmogelijk is die vraag te beantwoorden? Misschien is wat je wil zeggen “mensen zijn koppig” en dan ben ik het helemaal met je eens. Dit geldt overigens niet alleen voor gelovige mensen.

Om de zaken nog ff wat ingewikkelder te maken: mensen verschillen ook heel erg van mening over wat nu precies wetenschap is en wanneer wetenschap iets heeft “bewezen”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Joost

Gelukkig, je bent het met me eens.

Hoogachtend,
God.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Mark

Koppig, dat ben je ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 micha

Spuyt 12,

Ik reageerde meer op de stelling :)

Helemaal met je eens dat zolang er mensen zijn die liever geloven dan zelf nadenken (en dat zal altijd zo zijn) dit gebruikt zal worden b.v. in de vorm van religie. Dit is altijd al zo geweest en zal waarschijnlijk altijd zo blijven. Een massa mensen die makkelijk te manipuleren is immers een krachtige tool en zal dan ook altijd een gewild machtsmiddel blijven in welke vorm dan ook.

Veel mensen zullen graag meewerken. Het is immers b.v. voor veel mensen prettiger om te geloven dat er iets als een leven na de dood is. Iets om naar uit te kijken als je er in gelooft, een prachtige tool als je iemand iets voor je wil laten doen. Dit terwijl als je begrijpt hoe een zelfbewustzijn werkt je ook weet dat dit zodra je lichaam uit elkaar valt stopt.

Kun je aantonen dat god niet bestaat. Eigenlijk wel.

We hebben immers al een werkbaar model van hoe het heelal, onze wereld en wij zelf werken. Alle waarden die aan een god worden toegeschreven worden daarin op een andere manier ingevuld. Blijft er dus eigenlijk niets over.

Daarnaast hebben we een model van het onstaan van God: men created god in his own image.

En inderdaad zijn er mensen die hier mee bezig zijn en nog steeds geloven in een god. Goddienst is een krachtige verslaving.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Joost

Het bewijs van het ene is nog niet het ontkrachten van het andere.

God kan nog altijd (indirect) de schepper van alles zijn als hij achter de oerknal zit. En daarover kan de wetenschap niets zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 micha

Gedeeltelijk met je eens maar meestal blijkt dat op te gaan voor complexe zaken en niet voor zaken die op heel erg simpele manier verklaard kunnen worden. Wat hoe je dan over.

Een zelfbewuste god die niet uit energie bestaat zoals wij dat kennen in de fysische wereld maar wel een interactie zou hebben met de fysieke wereld op proces niveau maar waarvan de aangegeven processen allemaal verklaarbaar hebben gelopen volgens de “natuurlijke” manier. Ehhh??

Dacht overigens dat we de oerknal al achter ons hadden gelaten. Een leuke theorie die in het rijtje bij ID mag worden gezet. Het is een poging om inderdaad naar 1 scheppingsmoment te komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Joost

Hebben we de oerknal achter ons gelaten? Interessant, misschien heb ik iets gemist, maar waar baseer jij dat op?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 micha

Alvast excuus voor de lengte van de tekst…

Ik heb het over de gedachte dat een god via DE oerknal alles zou hebben geschapen.

Alles wijst er op dat er een soort enorme explosie is geweest die ons sterrestelsel en waarschijnlijk een groot aantal clusters om ons heen heeft gevormd. Een prachtige punt voor een voorstander van een scheppingsverhaal om met beide handen aan te pakken nietwaar. Overigens, Einstein was een voorstander

Er zijn echter een aantal aanwijzingen dat dit waarschijnlijk geen unieke gebeurtenis is en dat er voor onze big bang al energie was en dus een heelal.

Zo hebben we sterrestelsel en clusters gevonden die verder weg stonden dan we in eerste instantie mogen verwachten n.a.v. de big bang vanwege hun complexe structuur. Daarnaast volgen enkelen een pad wat afwijkend is van de verwachting.

Leuker is de cosmische achtergrond straling. Dit zouden fotonen zijn vanuit de big bang. Deze zou 300.000 tot 1 miljard jaar geleden zijn ontstaan. Het heelal zelf word op 13,7 miljard jaar geschat.
Als wij nu nog fotonen daarvan zien heeft de aarde ruwweg 11,7 miljard lichtjaar afgelegd (gerekend vanaf het centrum van de big bang) in 13,7 miljard jaar.

Let wel deze fotonen kunnen dan maar van 1 kant afkomen. De fotonen vanaf de tegengestelde kant waren na iets meer dan 1 miljard jaar namelijk al voorbij gekomen.

De cosmische achtergrondstraling heet echter niet voor niets achtergrond straling. Het komt overal vandaan en heeft geen kenmerken van een doplereffect. Dit zou zeggen dat er geen verschil in snelheidsverschil tussen stralingsbron en de aarde is. Een simpele berekening geeft aan dat we dan in het midden zitten en dat de fotonen ons al 12,7 miljaard jaar geleden gepasseerd moeten zijn.Let there be…no light?

Er is echter een andere uitleg. Cosmische achtergronstraling is precies dat wat het zegt. Wat ook wil zeggen dat cosmische achtergrondstraling los staat van onze big bang. Logisch gevolg is dan dat de straling die we nu zien ontstaan is voor de big bang. Er bestond dus al een heelal voor de big bang!

Waar komt onze big bang dan vandaan?

Wat je ziet is dat materie op elkaar wil vallen om zichtzelf uit te doven. Hierbij ontstaan explosieve situatie. Denk aan supernova’s. Waarschijnlijk gebeurt iets dergelijks met sterrestelsels, clusters en megaclusters. Grote kans dat een zwart gat een rol speelt bij een big bang gelet op de hoeveelheid energie die vrijkomt. We zien de materie op elkaar vallen, als er een kritieke drempel wordt overgeschreven (uitdoven loopt niet in de pas)volgt er waarschijnlijk een explosie.

Geen hand van god, gewoon natuurwetten…

 • Vorige discussie