Als de wereld mocht kiezen…

Globe (Foto: Flickr/rogiro)

Dan werd het Obama. Punt. Niets schokkends aan. Maar de mate waarin de wereld kiest voor Obama mag wel opmerkelijk genoemd worden. Als je de drie willekeurige online peilingen pakt (Economist, iftheworldcouldvote.com, foreignpolicy) is het erg moeilijk om daar landen te vinden die pro McCain zijn. Als ik de drie polls combineer en deze bij elkaar optel zijn dat alleen Macedonië, Albanië, Cuba (?), Algerije, Congo en Irak.

Ik denk dat niets het failliet van het buitenlandse beleid van de VS de afgelopen acht jaar zo goed illustreert als de bovenstaande voorbeelden. Zo goed als de gehele wereld heeft het gehad met het beleid zoals gevoerd door Bush jr.

De wereld schreeuwt om een verandering, en gaat die waarschijnlijk ook krijgen, aangezien Obama in de peilingen in de VS ook voor ligt. Maar of hij de gewenste veranderingen ook zal gaan brengen, dat blijft de vraag.

 1. 1

  Hoe kan Cuba nu voor McCain zijn? Obama was toch een socialist? ;-) En verder: vooral de Irakezen die willen dat Amerika er honderd jaar blijft hebben gestemd.

  Overigens is niet alleen het buitenlands beleid de schuldige, maar ook het financieel-economische beleid in de Verenigde Staten zelf. Kijk naar het gebrekkige financiële toezicht op banken en verstrekken van hypotheken: daar heeft nu de hele wereld last van. Vandaar waarschijnlijk dat een blad als The Economist de Republikeinen op dit moment liever kwijt dan rijk is.

 2. 2

  Nou, de wereld heeft het duidelijk niet begrepen. Niemand is zo goed in buitenlands beleid als Sara Palin. Zij kan vanaf Alaska Rusland zien liggen. Nou, ga daar maar eens tegenaan staan. Geweldig, die kennis die ze daar in huis hebben.

 3. 4

  @1: Misschien omdat er meer Cubanen met internet in Florida wonen dan op Cuba en deze gevluchte Cubanen steevast Republikeins stemmen (omdat de Republikeinen de beste garantie vormen voor het aanhouden van de boycot tegen Cuba)?

  Verder vooral gefaalde/schurkenstaten die voor McCain zijn (Myanmar mist in het rijtje). Dat zegt natuurlijk ook wat…
  /suggestief

 4. 5

  Die peiling zegt me niks. Ik geloof pas dat Obama heeft gewonnen als de laatste stem geteld is. Iets zegt mij dat de Amerikanen politiek correct praten, maar uiteindelijk voor de oude, bekende waarden zullen kiezen. De wereld wil verandering, maar Amerika is de wereld niet.

 5. 6

  Kijk naar het gebrekkige financiële toezicht op banken en verstrekken van hypotheken:

  Kijk ook naar het feit dat er in de Verenigde Staten langzamerhand een grote staatsinvloed is, naar het feit dat Fannie Mae en Freddie Mac werden gepusht om zo’n beetje alle kredieten te verstrekken die politiek handig waren voor de democraten, naar de grote staatschuld, te veel geld gedrukt, naar regelingen als het CRA, naar pressiegroepen als ACORN, waardoor dat er idd veel te gemakkelijk leningen/hypotheken moesten worden/werden verstrekt.

 6. 7

  De wereld veranderd nooit. Dat is wel gebleken. Zodra er ergens geld valt te verdienen valt dat ten prooi aan de geldwolven. Die houden veranderingen tegen. Politiek is al zo oud als de mensheid zelve en nog nooit veranderd.
  Demokratie bestaat niet. Stemmen zegt niks. Hoeveel beloofden er echte veranderingen maar kwamen er nooit ? Het leger werklozen wordt alsmaar groter en een antwoord op de Chineze en Indiase invasie is er ook niet. Recessies leiden naar (grote) oorlogen. De 3de wereld oorlog wordt allang gevoerd en is niet te winnen door de beginner. Amerika en handlangers. Ook de Duitsers wonnen nooit een wereld oorlog. Nee, zelfs de Romeinen zijn verdreven. En als Obama wint dan nog leeft die niet lang. Amerikanen hebben liever een seniele gek.

 7. 14

  [email protected]
  Volgens Biden zijn de laatste maanden 2 miljoen Amerikanen hun huis kwijtgeraakt en hebben 700.000 hun baan verloren. Opwekkende cijfers.
  In Nederland zijn de Wajongers en de WAOers niet meegeteld.
  Het lijkt Armenie wel, gegoochel met getallen.

 8. 15

  @ 9 ? KnapZak 03-11-08, 21:49
  ?Het kan me niet schelen wie er wint. Zo lang de chimpansee maar opdon-dert.?

  Indien dit geen (juridisch ontdoken = verholen) racisme is, wat dan wél? Als niet één anti-racist tegen @ 9 in het geweer komt, wat is hij of zij en hun club nog waard? Wat stelt anti-racisme daarna in NL voor?

 9. 21

  @ 16 03-11-08 @ 23:34

  Wie in dit geval de chimpansee is, doet hier even niet ter zake. Een (te veroordelen) racisme = een racisme. Als antiracist – van zo?n iemand ga ik uit – een racisme negeren, accepteren, verontschuldigen enz., omdat hij op je vijand slaat, verachtelijk. Ook na 8 jaar.

 10. 25

  Ik klaag niemand juridisch aan. Maar er zijn en worden mensen gerechtelijk aangeklaagd en daadwerkelijk vervolgd en gestraft voor het soort racisme dat jij bedrijft. Omdat ze van de verkeerde club zijn. Daar ben ik tegen, dat wil ik naar voren brengen. Verder ben ik pro absolute vrijheid van mening, ook voor die van de racist of van de als zodanig geduide. Wat USA President Bush Jr. betreft, als het om hem gaat: z’n besluit tot de Iraq-oorlog beschouw ik als rampzalig, z’n contra-abortus stantpunt inhumaan, zijn afkeer van mondiale bevolkingsbeperking fataal. Ik heb dus al die jaren wel degelijk opgelet.

 11. 30

  Terug naar het onderwerp. Als de wereld mocht kiezen… dan werd het geen van beiden. Er zijn veel betere kandidaten dan die twee Amerikanen. Ze menen de wereld te regeren, maar hun blik is uitsluitend op Amerika gericht, over wat er buiten hun grenzen gebeurt, heeft de eerste de beste Nederlandse basisschoolleerling meer verstand dan die twee.

 12. 32

  @kropotkin: “het feit dat er in de Verenigde Staten langzamerhand een grote staatsinvloed is”. Dankzij Bush?

  2het feit dat Fannie Mae en Freddie Mac werden gepusht om zo’n beetje alle kredieten te verstrekken die politiek handig waren voor de democraten”. Bewijzen? Bush was aan de macht, de Republikeinen hadden de meerderheid in senaat en congres…

  “de grote staatschuld, te veel geld gedrukt”. Klopt. dat was wel even wat anders aan het eind van de regeerperiode van Clinton, nietwaar?

  “aar regelingen als het CRA,”. Dat is nu al zo vaak weerlegd. “waardoor dat er idd veel te gemakkelijk leningen/hypotheken moesten worden/werden verstrekt”. Er moest niets. De banken hadden ook kunnen besluiten wat minder gemakkelijk hypotheken aan blanken te verstrekken. Maar de concurrentie deed het ook, dus moesten zij ook wel. De banken staarden zich gewoon blind op grotere omzetten en grotere winsten, op hun eigen belang dus, in plaats van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

 13. 34

  @32:
  Dankzij Bush? Zeker ook dankzij Bush.

  het feit dat Fannie Mae en Freddie Mac …

  Barney Frank (btw een geweldige democraat):
  In September 2003, Frank, then the ranking Democrat on the Republican-led Financial Services Committee, opposed Bush administration proposals for increasing oversight of Fannie Mae and Freddie Mac by creating an independent agency to supervise. The proposal would have moved oversight from Congress and the Department of Housing and Urban Development to the new agency. Frank stated in 2003, “The more people exaggerate these problems, the more pressure there is on these companies, the less we will see in terms of affordable housing.”[28] Frank stated that the bill would potentially “[weaken] the bargaining power of poorer families and their ability to get affordable housing”.[29]

  Dat was wel even wat anders aan het eind van de regeerperiode van Clinton Klopt En? Ik ben hier niet Bush aan het verdedigen of zo.

  regelingen als het CRA,”. Dat is nu al zo vaak weerlegd
  Dat is nergens weerlegd, er zijn andere meningen geuit, is wat anders.

  Voor de rest, veel verschil is er niet maar mijn voorkeur gaat dan wel naar Obama.

 14. 35

  @33: Ik zie je toch beweren dat ons basisschool-onderwijs meer verstand bijbrengt dan de US Naval Academy, Columbia University en Harvard Law School samen (dan laat ik de high schools die bezocht zijn nog even buiten beschouwing). Ik ben met Greenish eens dat dat wel heel complimenterend is, zelfs voor zulk goed onderwijs als de Nederlandse scholieren genieten.

 15. 36

  “Frank, then the ranking Democrat on the Republican-led Financial Services Committee”… Dus de bewering is, dat Frank verantwoordelijk is voor de beslissingen, die het toen door een Republikein geleide comité, waarin evenveel democraten als republikeinen zitten en de doorslag door de voorzitter wordt gegeven, heeft genomen?

  “Ik ben hier niet Bush aan het verdedigen of zo”. Dat klopt, maar Bush is een republikein en Clinton een democraat. Je had het wel degelijk over kredieten, “die politiek handig waren voor de democraten”, om de schuld van de crisis daarmee bij de democraten te leggen. Die indruk wek je daar in elk geval mee.

  “er zijn andere meningen geuit”. Zo mag je het ook noemen. Maar als het slechts om een mening gaat, is er dus geen reden om aan te nemen, dat de banken werden gedwongen om slechte leningen af te sluiten. Dan is het een mening tegenover een andere mening. Van dwang of moeten is dan dus geen sprake. Bij ´dwang´ of ´moeten´ denk ik aan onontkoombare verplichtingen, waarbij de bankiers geen andere keus hadden. Daar heb ik nog geen enkel bewijs voor gezien.

 16. 37

  @ 26 ? KnapZak ? Website 04-11-08 @ 07:21
  ?Als ik een racist ben dan ben jij een pedo. Vuile pedo! Er zijn mensen voor minder opgeknoopt.?

  Had ik tot de (sturende)redactie van GC behoord, ik zou namens dat Weblog n.a.v. @26 een afkeurend communiqué hebben afgegeven. Zo maar = zonder substantie op een fatsoenlijk Weblog iemand ?Vuile pedo!?noemen, is moreel ontoelaatbaar. Of dat Weblog, in casu GS, is niet fatsoenlijk; of vindt pedo’s niet erg. Dan houdt alles op.

 17. 39

  Vandaar Modderaars HPax.
  Ik vind het nivo hier ook beneden alle peil. Deze diskussie, die geen diskussie meer is had allang gesloten moeten worden.