Afzien van referendum ook geen goed idee

Het lijkt erop dat Papandreou bakzeil heeft gehaald, door af te zien van een referendum over het Europese reddingsplan. Maar hoewel de Europese reacties afkeurend waren, moeten we ons afvragen of dat referendum nou zo onverstandig was. Want is het werkelijk zo’n slecht idee het volk zich eens uit te laten spreken over wat er allemaal gebeurd?

Bovendien zou een Grieks referendum ook duidelijkheid kunnen brengen. Een Nee betekent exit Griekenland, wat de Griekse politici daar ook tegenin brengen. Want de Grieken keuren daarmee hun eigen reddingsplan af en ze ondermijnen er het gezag van hun huidige regering mee. Het gezag om te bezuinigen en misschien ook wel het gezag om aan te blijven.

Een Nee biedt politici bovendien een ander voordeel: de mogelijkheid om het Griekse probleem te ontkoppelen van het Italiaanse. Nu lijkt een Grieks exit een voorbode van een Italiaans probleem, omdat het wordt gezien als de consequentie van de economische malaise. Maar als de Grieken Nee zeggen en vervolgens de eurozone verlaten kan dat uitgelegd worden als het resultaat van hun eigen stemgedrag. Dat maakt een gedwongen glijvlucht van Italië, Spanje, of Portugal minder vanzelfsprekend.

Een Grieks Ja

Een Ja daarentegen zal de binnenlandse protesten tegen het regeringsbeleid in ieder geval gedeeltelijk smoren. Want als de meerderheid voor stemt heeft het protest in ieder geval z’n democratische legitimiteit verloren. Een Ja betekent dat de bevolking bereid is bezuinigingen te slikken. Bovendien herwint de regering er z’n legitimiteit mee. Beide zijn hoe dan ook nodig om het Griekse probleem op te lossen.

Nu alsnog, zonder de bevolking te horen, het reddingsplan accepteren onthoudt ons die duidelijkheid. Het betekent dat de woede en weerstand tegen de bezuinigingen gewoon door zullen gaan. De regering vraagt geen instemming en krijgt deze dus ook niet. Daardoor zullen tegenstanders van het reddingsplan uitvoering ervan verder bemoeilijken en zo de bezuinigingen ondermijnen. Dat biedt op termijn dus geen oplossing.

Democratische legitimiteit

Het was een opmerkelijke manoeuvre van Papandreou om dat referendum aan te kondigen. Dat het Europese management er niet van gediend was, valt te begrijpen, want bestuurders willen controle. Zeker in tijden van crisis. Al hebben ze die tot nu toe nog geen moment gehad. Maar de afstand tussen een onrustige bevolking en plannen van supranationale instellingen als Europa en het IMF moet soms overbrugd worden. Die afstand zet nu vooral de Griekse regering onder spanning, die tussen beide werelden bemiddeld.

Een referendum is misschien een slecht idee, maar een minder slecht idee dan die andere manier om democratische legitimiteit te verkrijgen: verkiezingen. De duidelijkheid die een referendum zou brengen, zou ook voor ontspanning zorgen, zowel in Europa als in Griekenland. Als de opgebouwde spanning de regering de kop kost en de Grieken afstevenen op verkiezingen hebben we voorlopig noch duidelijkheid, noch ontspanning.

 1. 3

  Dat referendum dat we hier hadden werd volledig gekaapt door het onbenullige dedain waarmee het kabinet het volk wel even ging vertellen waarop het moest stemmen. Met dergelijk paternalisme kun je elk volk tegen je in het harnas jagen.

  Mensen de gelegenheid geven tot stemmen betekent dat ze ook zelf mogen kiezen wat ze stemmen, maar daar had het kabinet Balkenende II nog nooit echt bij stilgestaan.

 2. 4

  Voor Europa en de financiële instellingen vrees ik dat hier een Pyrrhus-overwinning is behaald. Door het blokkeren van het referendum zal waarschijnlijk het resentiment onder het volk toenemen. Dat kan zich makkelijk keren tegen de grote partijen (PASOK en ND) die het Europese voorstel nu steunen, met als gevolg dat zij bij de volgende verkiezingen in zwaar weer komen. Gezien het feit dat Griekenland een van de landen in Europa is waar nog sterke communistische partijen aanwezig zijn en daarnaast rechts-populisme ook een aardige rol speelt zouden die daar van kunnen profiteren. Daarmee is het voor Europa natuurlijk een stuk lastiger zaken doen.

 3. 5

  Iedere keer merk je de afkeer bij machthebbers om het volk te betrekken bij Europese besluiten. Bij het “grondwet” referendum was dat niet anders. Het volk werd geacht in te stemmen. Toen hetvolk anders oordeelde, bond de elite in en vond ook de PvdA een referendum overbodig. Zo organiseer je de weerzin tegen Europa.

 4. 6

  Dat is een beetje kortzichtig. Europa ziet Papandreou’s oproep waarschijnlijk als een manier om meer geld los te krijgen: “maak de hervorming makkelijker voor ons want anders blazen we de euro op”. Sarko called his bluf.

 5. 7

  Jouw reactie is anders kortzichtiger. Papandreou dacht duidelijk wat verder vooruit (de analyse van Herman is hier helemaal correct). Nu is het wachten op de val van Papandreou, nieuwe verkiezingen en een Griekenland dat nog verder in de problemen komt. Overigens mag Samaras hier ook kortzichtigheid verweten worden. Door zijn gehamer op nieuwe verkiezingen (die ook voor zijn DA niet gunstig gaan uitpakken) helpt hij de ontwikkeling van scenario van een onbestuurbaar Griekenland (waar overigens ook Europa niet mee geholpen is).

 6. 8

  Jouw reactie is anders kortzichtiger. Papandreou dacht duidelijk wat verder vooruit

  Natuurlijk dacht hij verder vooruit: met betrekking tot zijn eigen politieke toekomst. Voor de EU daarentegen zou dit referendum een gevaarlijk precedent scheppen voor alle andere armlastige leden. Ik denk dat Merkozy niet zo wakker liggen van meer boze Grieken, wel van een eventueel referendum in Spanje of Italië nadat die landen geholpen zijn.

 7. 9

  En daarvoor schept Papandreou nou juist geen precedent. De Grieken zijn immers nog niet geholpen (anders dan van de regen in de drup). Het referendum zou immers gaan over de aanname van de hulp (al dicteerde Merkozy onmiddellijk een andere stelling).

 8. 11

  Ook ik vind je reactie kortzichtiger dan die van Herman. beter gezegd: je noemt Herman´s reactie kortzichtig, maar gaat verder helemaal niet op Herman´s reactie in, die over de gevolgen van het aflasten van een referendum in de hoofden van de Grieken ging. Wat jij daarna aanvoert over wat Europa dacht over het aflasten van het referendum, staat daar volledig los van. Je reactie, dat Herman kortzichtig was, was dus niet meer dan op de man spelen, omdat hij een mening verkondigt, die je niet aan staat.

 9. 12

  Kommaneuker.

  De Grieken zijn pas geholpen, als ze uit de problemen zijn, niet als we een paar druppels op een gloeiende plaat hebben gegooid, hoewel je die druppels vanuit het egoïstische standpunt van je eigen portemonnee natuurlijk wel als hulp kunt benoemen, ook al heeft die hulp het probleem niet opgelost.

 10. 13

  Ik ga niet op Herman’s reactie in over de gevolgen voor de Grieken omdat dat nauwelijks een criterium lijkt te zijn voor Merkozy. Hun doel is echt niet om 10 miljoen Grieken tevreden te stellen hoor.

  Misschien had ik ipv “kortzichtig” naief moeten gebruiken.

 11. 14

  Dus voedselhulp aan Afrika is ook geen “hulp”? Lost het probleem ook niet voor altijd op. Of bijstand aan alleenstaande lager opgeleide moeders? Ze hebben nog steeds geen baan, dus ook geen hulp. :P

  Bizar criterium dat hulp pas hulp is wanneer het niet (meer) nodig is.

 12. 15

  Correct, hulp die niet bedoeld is om een oplossing naderbij te brengen dient slechts om de bestaande situatie te consolideren. Het wordt hulp genoemd, maar is op zijn hoogst een vorm van de liefdadigheid van degenen die medeschuldig zijn, of misschien zelfs wel de hoofdschuldigen zijn, aan de bestaande situatie.

  De motieven achter deze liefdadigheid dienen dan ook met het grootst mogelijke wantrouwen geanalyseerd te worden.

 13. 16

  Kijk dit is Harm

  Harm | 4 november 2011 | 21:

  184 – En het is niet mijn Bosma, ik ben van een andere politieke groepering. (…) En wat Bosma zegt, moet hij weten, ik laat me er niet door opjutten.

  191 – Je begint weer over links, daarvoor moet je bij Bosma zijn, niet bij mij.

  293 – Ik ben niet zo ingevoerd in bosma.

  306 – Ik heb me eigenlijk nooit zo verdiept in meneer Bosma, jij geloof ik wel.

  308 – Waarom ben zo geinteresseerd in de pennevruchten van meneer Bosma? Ik heb nog nooit iets van die meneer gelezen.

  352 – Na het lezen van dit boek van de zeer gewaardeerde Bosma,

  357 – De visionair Bosma, toekomstig minister-president en sta vast tegen het linkse tuig.
  https://sargasso.nl/archief/2011/10/31/het-gevaar-bosma/

  Deze Harm is een door en door onbetrouwbaar sujet is. Ik heb hier al verschillende mensen door de mand zien vallen, maar nog niet eentje gelijk de Afrikaner.

 14. 17

  # Redactie – De Afrikaner probeert -op uiterst krakkemikkige wijze, dat wel- zijn eigen reacties aan mij toe te schrijven. Ik ben van mening dat hij hiermee de grenzen van het betamelijke overschrijdt.

 15. 18

  @redactie
  Ik vind dat Harm het debat over genocide van Zuid-Afrika vervuilt met niet ter zake doende opmerkingen en insinuaties. Hij rukt allerlei reacties uit zijn verband en is begonnen mij zwart te maken door allerlei kreten bij de reacties te plaatsen. Zijn doel is mij weg te pesten en daarmee overschrijdt hij alle tolerantie en fatsoensnormen.

 16. 20

  Ik heb geen enkele reactie van jou uit zijn verband gerukt. Ik heb slechts een aantal zinsnedes op een rijtje gezet, om te laten zien dat je volstrekt onbetrouwbaar bent.

  Dat je nu probeert om deze reacties aan mij toe te schrijven is slechts een bevestiging daarvan. Behalve dat elke vorm van “informatie” van mensen zoals jij per definitie ongeloofwaardig is,

  heb je nu de grenzen van het fatsoen op een dusdanige manier geschonden, dat dit naar mijn mening een ban rechtvaardigt.

 17. 21

  @redactie
  Meneer Harm is niet te stoppen en is mij aan het stalken en overschrijdt alle vormen van fatsoen door mij uit te schelden voor racist en fascist en NSB, omdat ik het niet met zijn zienswijze eens ben. Dit getuigt van grote intolerantie en zegt genoeg over de persoon. Ik heb geen fascistische taal uitgeslagen, dat zegt hij alleen maar om mij het spreken te verhinderen. NSB-symbolen zijn mij niet bekend en daar wil ik absoluut niet mee geindentificeerd worden. Het is makkelijk personen te beschuldigen wat totaal niet ter zake doende is, Hij gedraagt zich zeer intolerant door allerlei uit het verband gerukte zinnen op de draad genocide Zuid-Afrika te plaatsen. Zoals de titel van die draad aangeeft, moet het alleen gaan over de situatie van de blanke bevolking in Zuid-Afrika en moet niet door spam vervuild worden. De spam kunt u terugvinden op de draag genocide Zuid-Afrika. Meneer Harm heeft getoond hiermee zeer kibderachtig te zijn door allerlei niet ter zake doende opmerkingen op de draad genocide Zuid-Afrika te plaatsen en het is niet aan hem om mijn bedoelingen daarvan naar het rechts fascisme te schuiven. De enige bedoeling van hem is mij in een zeer kwalijk daglicht te plaatsen.
  Ik verzoek u hem derhalve te verbannen.

 18. 22

  Kijk, dit is de Afrikaner:

  184 – En het is niet mijn Bosma, ik ben van een andere politieke groepering. (…) En wat Bosma zegt, moet hij weten, ik laat me er niet door opjutten.

  191 – Je begint weer over links, daarvoor moet je bij Bosma zijn, niet bij mij.

  293 – Ik ben niet zo ingevoerd in bosma.

  306 – Ik heb me eigenlijk nooit zo verdiept in meneer Bosma, jij geloof ik wel.

  308 – Waarom ben zo geinteresseerd in de pennevruchten van meneer Bosma? Ik heb nog nooit iets van die meneer gelezen.

  352 – Na het lezen van dit boek van de zeer gewaardeerde Bosma,

  357 – De visionair Bosma, toekomstig minister-president en sta vast tegen het linkse tuig.
  https://sargasso.nl/archief/2011/10/31/het-gevaar-bosma/

  Deze Afrikaner is een door en door onbetrouwbaar sujet is. Ik heb hier al verschillende mensen door de mand zien vallen, maar nog niet eentje gelijk de Afrikaner.

 19. 23

  @redactie
  Meneer Harm is niet te stoppen en is mij aan het stalken en overschrijdt alle vormen van fatsoen door mij uit te schelden voor racist en fascist en NSB, omdat ik het niet met zijn zienswijze eens ben. Dit getuigt van grote intolerantie en zegt genoeg over de persoon. Ik heb geen fascistische taal uitgeslagen, dat zegt hij alleen maar om mij het spreken te verhinderen. NSB-symbolen zijn mij niet bekend en daar wil ik absoluut niet mee geindentificeerd worden. Het is makkelijk personen te beschuldigen wat totaal niet ter zake doende is, Hij gedraagt zich zeer intolerant door allerlei uit het verband gerukte zinnen op de draad genocide Zuid-Afrika te plaatsen. Zoals de titel van die draad aangeeft, moet het alleen gaan over de situatie van de blanke bevolking in Zuid-Afrika en moet niet door spam vervuild worden. De spam kunt u terugvinden op de draag genocide Zuid-Afrika. Meneer Harm heeft getoond hiermee zeer kibderachtig te zijn door allerlei niet ter zake doende opmerkingen op de draad genocide Zuid-Afrika te plaatsen en het is niet aan hem om mijn bedoelingen daarvan naar het rechts fascisme te schuiven. De enige bedoeling van hem is mij in een zeer kwalijk daglicht te plaatsen.
  Ik verzoek u hem derhalve te verbannen.

 20. 24

  512

  Harm | 5 november 2011 | 00:53

  Wien Neerlandsch bloed in de aders vloeit,
  Van vreemde smetten vrij,
  Wiens hart voor land en koning gloeit,
  Verheff’ den zang als wij:
  Hij stell’ met ons, vereend van zin,
  Met onbeklemde borst,
  Het godgevallig feestlied in
  Voor vaderland en vorst.

  Houzee, houzee, houzee.

  NSB – “Hou Zee!” was de groetformule die tussen 1933 en 1945 gebruikelijk was binnen de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB).

  Volgens de binnen de toenmalige NSB geaccepteerde overlevering werd de groet voor het eerst gebruikt door Cees van Geelkerken aan het einde van een toespraak op 27 mei 1933 te IJmuiden. De geschiedschrijving der NSB zegt hierover:

  In een vergadering te IJmuiden besluit van Geelkerken zijn toespraak met gestrekten arm en roept de stampvolle zaal toe: Hou Zee! De IJmuidenaren, die door het wonen aan de zee den band met de roemrijke historie hebben bewaard, begrijpen direct de bedoeling. Den groet van De Ruyter en Tromp kennen zij natuurlijk nog, en als één man veert de zaal recht overeind en beantwoordt den spreker eveneens met ‘Hou Zee!’ In korten tijd gaat het ‘Hou Zee!’ door alle kringen en groepen der Beweging.

  Binnen de NSB ontstond door de jaren heen een eigen cultus rondom de groetformule, die aangaf dat men grote waarde eraan hechtte, ook al omdat men van mening was dat het (her)introduceren van deze als samenbindend beoogde groet als een typerend succes van de NSB beschouwd mocht worden. In de oorlogsjaren werd ‘Hou Zee!’ de groet waarmee de eigen identiteit werd gehandhaafd.

 21. 25

  In werkelijkheid stond daar iets anders. De kreet “Houzee, houzee, houzee” is namelijk van de Afrikaner, niet van mij.

  Daar stond namelijk:

  241 – Afrikaner | 2 november 2011 | 00:09

  Wien Neerlandsch bloed in de aders vloeit,
  Van vreemde smetten vrij,
  enz, enz.

  Ik ga verder onder een volgend nummer

 22. 26

  Het is natuurlijk wel een leuke vraag:

  Mag iemand mijn woorden verkeerd weergeven?
  Mag iemand mij woorden in de mond leggen die ik niet gezegd heb.
  Mag iemand documenten vervalsen?

  Natuurlijk mag ik zeggen dat ik van mening ben, dat de Afrikaner bezig is om langs een omweg het apartheidssysteem te verheerlijken.
  Dat is een mening waar ik sterke argumenten voor heb.

  Natuurlijk mag ik zeggen dat de PVV, in dit geval via Bosma/Afrikaner, na homosexualiteit en vrouwenrechten, weer een ander thema van links probeer te kapen.

  Zonder er bij te vermelden dat het niet om zelfkritiek gaat -hoe staat het met ons denken over deze onderwerpen-, maar om kritiek op de ander. WIJ, WIJ MANNEN moesten dat slikken en nou zullen jullie GVD óók. Als jullie net zo geciviliseerd willen zijn als wij, tenminste, jullie barbaren!!

  Rechts heeft in ieder geval het patent op heldhafigheid.
  Links heeft slechts Gue Guevarra, die terrorist.

  Maar mag ik protesteren als de Afrikaner hier zomaar de moord op 6 miljoen Joden probeert goed te praten (# &) ? Natuurlijk mag ik dat! En ik dacht zelfs dat zoiets bij de wet verboden is!

  Mag ik mij van dezelfde middelen bedienen als de Afrikaner?
  Nou, dat belooft nog wat!

  There were no rules in paradise.

 23. 27

  #Redactie – Het is me duidelijk dat dit draadje volledig off-topic is geraakt.

  De oorzaak daarvan is in dit geval duidelijk: de breuklijn ligt bij 15/16

  There were no rules in paradise,

 24. 28

  @26Harm

  Lastercampaggne meneer Harm.

  Meneer Harm is volkomen de weg kwijt
  Meneer Harm beschuldigt mij van de meest idiote dingen en vervalst
  documenten van mij
  Meneer Harm zegt dat ik voor de apartheid ben
  En het ergste is dat hij beweert dat ik voorstander ben van het doden van 6 mijjoen joodse mensen

  Hoe schofterig kan iemand zijn om zoiets te beweren. Vrienden van mijn ouders, de familie Levi, zijn in Auswitz vergast en ik heb veel verhalen gehoord en het verdriet gezien van mijn ouders.

  En nu beweert deze schoft dat ik vooor het vermoorden ben van 6 miljoen Joden?
  Meneer Harm, U bent de grootste schoft waarvan ik de laatste tijd gehoord heb

  Ik eis van u dat u stopt met deze ordinaire leigenss en mij uw verontschuldigen aanbied.

  U verlaagt zich en probeert mij te demoniseren

  Wat bezielt U?

  U bent de weg volkomen kwijt.

  Eigenlijk moet ik medelijden met U hebben, U wilt mij demoniseren en het zwijgen opleggen met u idiote beschuldigingen.

  Geen zinnig mens is voor het apartheidssysteem en zeker niet voor de volksmoord op 6 miljoen Nederlandse Joden.

  Waar bent U mee bezig?

  De enige interesse die ik heb is de sluipende volksmoord op het Afrikanervolk die nu aan de gang is in Zuid-Afrika. Door contacten met deze mensen hoor ik de gruweldaden elke dag. En dat heeft mij aan het denken gezet. Die mensen hebben hulp en aandacht nodig, en daar is niets verkeerd mee. Verkeerd is wel dat dat sommige groeperingen deze mensen nog steeds aanspreken op het apartheidssyteem. Mensen onder de 40 jaar hebben dat niet of nauwelijks meegemaakt. Kinderen van 12 jaar zijn na het apartheidssyteem geboren. Zij hebben totaal geen schuld aan dit systeem. Wel meneeer Harm, die zelfs jonge kinderen wil demoniseren en met zijn gedrag lijkt hij het vermoorden van onschuldige kinderen overzee goed te willen praten. Het is schandalig.

  Ik heb er geen woorden voor.

  Waar bewnt u mee bezig en ook om alle draden op dit forumk met uw amerige beschuldigingen te besmeuren?

 25. 29

  @26Harm

  LASTERCAMPAGNE MENEER HARM

  Meneer Harm is volkomen de weg kwijt
  Meneer Harm beschuldigt mij van de meest idiote dingen en vervalst
  documenten van mij
  Meneer Harm zegt dat ik voor de apartheid ben
  En het ergste is dat hij beweert dat ik voorstander ben van het DODEN van 6 mijjoen joodse mensen

  Hoe schofterig kan iemand zijn om zoiets te beweren. Vrienden van mijn ouders, de familie Levi, zijn in Auswitz vergast en ik heb veel verhalen gehoord en het verdriet gezien van mijn ouders.

  En nu beweert deze schoft dat ik vooor het vermoorden ben van 6 miljoen Joden?
  Meneer Harm, U bent de grootste schoft waarvan ik de laatste tijd gehoord heb

  Ik eis van u dat u stopt met deze ordinaire leugens en mij uw verontschuldigen aanbied.

  U verlaagt zich en probeert mij te demoniseren

  Wat bezielt U?

  U bent de weg volkomen kwijt.

  Eigenlijk moet ik medelijden met U hebben, U wilt mij demoniseren en het zwijgen opleggen met uw idiote beschuldigingen.

  Geen zinnig mens is voor het apartheidssysteem en zeker niet voor de volksmoord op 6 miljoen Nederlandse Joden.

  Waar bent U mee bezig?

  De enige interesse die ik heb is de sluipende volksmoord op het Afrikanervolk die nu aan de gang is in Zuid-Afrika. Door contacten met deze mensen hoor ik de gruweldaden elke dag. En dat heeft mij aan het denken gezet. Die mensen hebben hulp en aandacht nodig, en daar is niets verkeerds mee. Verkeerd is wel dat dat sommige groeperingen in Nederland deze mensen nog steeds aanspreken op het apartheidssyteem. Mensen onder de 40 jaar hebben dat niet of nauwelijks meegemaakt. Kinderen van 12 jaar zijn na het apartheidssyteem geboren. Zij hebben totaal geen schuld aan dit systeem. Wel meneeer Harm, die zelfs jonge kinderen wil demoniseren en met zijn gedrag lijkt hij het of hij het vermoorden van onschuldige kinderen overzee goed wil praten. Het is schandalig.

  Ik heb er geen woorden voor.

  Waar bent u mee bezig en ook om alle draden op dit forum met uw smerige beschuldigingen te besmeuren?

  IK VRAAG AAN DE REDACTIE OM DEZE LEUGENAAR, MENEER HARM, TE VERWIJDEREN. TEVENS EIS IK VAN HEM DAT HIJ DE LEUGENS HERROEPT EN MIJ ZIJN VERONTSCHULDIGINGEN AANBIED.

 26. 30

  “Het is schandalig.”

  Schandalig is dat jij rustig durft te stellen dat mensen “op transport gezet” moeten worden. Aan de andere kant: waardevolle bijdragen van jou, inzicht in het echte denken van een PVV aanhanger.
  Nazi!

 27. 31

  @027 Johan

  Op transport zetten zijn wooorden die gebruikt zijn bij het uitzetten van Mauro, en niet mijn woorden. Ik ben geen PVV aanhanger maar ik ben geinteresseerd in de Afrikanerzaak en dat maakt mij nog niet tot een nazi

  U gedraagt zich als een klein kind en beschuldigt mij van dingen die ik niet ben. U wilt mij demoniseren enb dingen in de mond leggen die ik niet gezegd heb

  U BENT EEN LEUGENAAR EN PROBEERT MIJ TE DEMONISEREN.

  U BENT EEN GROTE LEUGENAAR.

 28. 33

  @Johan
  Wat is eigenlijk jouw probleem.

  WOORDEN UIT ZIJN VERBAND RUKKEN EN MIJ EEN NAZI NOEMEN?

  MIJ WOORDEN IN DE MOND LEGGEN DIE IK NET GEZEGD HEB?

  MIJ NAZI NOEMEN? SPOOKT HET IN UW HOOFD OF VINDT U HET LEUK MENSEN TE DEMONISEREN?

  U WEET WAAR DIT TOE GELEID HEEFT MET HET GEDRAG ZOALS U NU VERTOONT;

  DE MOORD OP THEO VAN GOGH EN PIM FORTUYN

  OF STAAT U ACHTER DEZE GRUWELIJKE DADEN?

 29. 34

  My Sarie Marais is so ver van my hart
  maar ‘k hoop om haar weer te sien.
  Sy het in die wyk van die Mooi Rivier gewoon
  nog voor die oorlog het begin.

  O bring my trug na die ou Transvaal
  daar waar my Sarie woon,
  daar onder in die mielies
  by die groen doringboom,
  daar woon my Sarie Marais.
  Daar onder in die mielies
  by die groen doringboom
  daar woon my Sarie Marais.

  Ek was so bang dat die Kakies my sou vang
  en ver oor die see wegstuur.
  Toe vlug ek na die kant van die Upingtonse strand
  daar onder langs die Grootrivier.

  O bring my trug na die ou Transvaal
  daar waar my Sarie woon,
  daar onder in die mielies
  by die groen doring boom,
  daar woon my Sarie Marais.
  Daar onder in die mielies
  by die groen doring boom
  daar woon my Sarie Marais.

  Die Kakies is mos net soos ‘n krokodille pes
  hulle sleep jou altyd water toe.
  Hul gooi jou op ‘n skip vir ‘n lange, lange trip
  die josie weet waarnatoe.

  O bring my trug na die ou Transvaal
  daar waar my Sarie woon,
  daar onder in die mielies
  by die groen doring boom,
  daar woon my Sarie Marais.
  Daar onder in die mielies
  by die groen doring boom
  daar woon my Sarie Marais.

  Verlossing het gekom en die huis-toe-keer was daar
  trug na die ou Transvaal.
  My liewelingspersoon sal seker ook daar wees
  om my met een kus te beloon.

  O bring my trug na die ou Transvaal
  daar waar my Sarie woon,
  daar onder in die mielies
  by die groen doring boom,
  daar woon my Sarie Marais.
  Daar onder in die mielies
  by die groen doring boom
  daar woon my Sarie Marais.

 30. 36

  Hoi Afrikaner, ouwe nazi,

  Je legt mij woorden in de mond die ik niet gezegd heb.
  Sterker nog: het zijn de woorden die je zelf gesproken hebt.

  Leg me eens uit: waarom zou ik niet hetzelfde mogen doen?

 31. 38

  My Sarie Marais is zo ver van my hart,
  maar ‘k hoop om haar weer te sien.
  Sy het in die wyk van die Mooirivier gewoon,
  nog voor die oorlog het begin.

  O bring my trug na die ou Transvaal,
  daar waar my Sarie woon,
  Daar onder in die mielies by die groen doringboom,
  daar woon my Sarie Marais,
  daar woon my Sarie Marais

  Ek was so bang dat die Kakies my sou vang,
  en ver oor die see wegstuur;
  Toe vlug ek na die kant van die Upingtonse sand
  daar onder langs die Grootrivier.

  O bring my trug na die ou Transvaal,
  daar waar my Sarie woon,
  Daar onder in die mielies by die groen doringboom,
  daar woon my Sarie Marais,
  daar woon my Sarie Marais

  Verlossing het gekom en die huistoe gaan was daar,
  terug na die on Transvaal;
  My liewelingspersoon sal seker ook daar wees
  om my met ’n kus beloon.

  O bring my trug na die ou Transvaal,
  daar waar my Sarie woon,
  Daar onder in die mielies by die groen doringboom,
  daar woon my Sarie Marais

  Daar onder in die mielies
  by die groen doringboom,
  daar woon my Sarie Marais

 32. 39

  Woorde: Tradisioneel
  Musiek: S.A. Volkswysie; verwerk: PIERRE MALAN

  Hoe ry die Boere? Sit, sit, so! Sit, sit, so! Sit, sit, so!
  Hoe ry die Boere? Sit, sit, so! Sit, sit, so! Hoera!
  Die Kaapse nooi sê: Ting-e-ling-e-ling! Ting-e-ling-e-ling, hoera!
  Die Kaapse nooi sê: Ting-e-ling-e-ling! Ting-e-ling-e-ling, hoera!
  Hoe ry die Boere? Sit, sit, so! Sit, sit, so! Sit, sit, so!
  Hoe ry die Boere? Sit, sit, so! Sit, sit, so! Hoera!

  Hoe fluit die Boere? Fluit, fluit, so! Fluit, fluit, so! Fluit, fluit so!
  Hoe fluit die Boere? Fluit, fluit, so! Fluit, fluit, so! [fluit die note]
  Die Kaapse nooi sê: [fluit die note] hoera!
  Die Kaapse nooi sê: [fluit die note] hoera!
  Hoe fluit die Boere? Fluit, fluit, so! Fluit, fluit, so! Fluit, fluit so!
  Hoe fluit die Boere? Fluit, fluit, so! Fluit, fluit, so! [fluit die note]

  Hoe dans die Boere? Polkadraai! Tiekiedraai! Tiekiedraai!
  Hoe dans die Boere? Polkadraai! Tiekiedraai, ou perd!
  Die Kaapse nooi sê: Ting-e-ling-e-ling! Ting-e-ling-e-ling, ou haan!
  Die Kaapse nooi sê: Ting-e-ling-e-ling! Ting-e-ling-e-ling, ou haan!
  Hoe dans die Boere? Polkadraai! Tiekiedraai! Tiekiedraai!
  Hoe dans die Boere? Polkadraai! Tiekiedraai, ou perd!

  Hoe skiet die Boere? Boem, boem, boem! Boem, Boem, boem! Boem, boem, boem!
  Hoe skiet die Boere? Boem, boem, boem! Boem, Boem, boem! Dis raak!
  Die Kaapse nooi sê: Skiet nog een! Skiet nog een! Skiet raak!
  Die Kaapse nooi sê: Skiet nog een! Skiet nog een! Skiet raak!
  Hoe skiet die Boere? Boem, boem, boem! Boem, Boem, boem! Boem, boem, boem!
  Hoe skiet die Boere? Boem, boem, boem! Boem, Boem, boem! Dis raak!

  Die teks is versorg deur F.J. Weideman; dit is saamgestel uit verskillende variante wat bestaan vir dié volksliedjie.

 33. 41

  Die kind wat dood geskiet is deur soldate by Nyanga

  Die kind is nie dood nie
  die kind lig sy vuiste teen sy moeder
  wat Afrika skreeu skreeu die geur
  van vryheid en heide
  in die lokasies van die omsingelde hart

  Die kind lig sy vuiste teen sy vader
  in die optog van die generasies
  wat Afrika skreeu skreeu die geur
  van geregtigheid en bloed
  in die strate van sy gewapende trots

  Die kind is nie dood nie
  nòg by Langa nòg by Nyanga
  nòg by Orlando nòg by Sharpville
  nòg by die polisiestasie in Philippi
  waar hy lê met ’n koeël deur sy kop

  Die kind is die skaduwee van die soldate
  op wag met gewere sarasene en knuppels
  die kind is teenwoordig by alle vergaderings en wetgewings
  die kind loer deur die vensters van huise en in die harte
  van moeders
  die kind wat net wou speel in die son by Nyanga is orals
  die kind wat ’n man geword het trek deur die ganse Afrika
  die kind wat ’n reus geword het reis deur die hele wêreld

 34. 42

  Hoe fluit die Boere? Fluit, fluit, so! Fluit, fluit, so! Fluit, fluit so!
  Hoe fluit die Boere? Fluit, fluit, so! Fluit, fluit, so! [fluit die note]
  Die Kaapse nooi sê: [fluit die note] hoera!
  Die Kaapse nooi sê: [fluit die note] hoera!
  Hoe fluit die Boere? Fluit, fluit, so! Fluit, fluit, so! Fluit, fluit so!
  Hoe fluit die Boere? Fluit, fluit, so! Fluit, fluit, so! [fluit die note]

 35. 44

  Korreltjie korreltjie sand
  klippie gerol in my hand
  klippie gesteek in my sak
  word korreltjie klein en plat

  Sonnetjie groot in die blou
  ek maak net ’n ogie van jou
  blink in my korreltjie klippie
  dit is genoeg vir die rukkie
  Kindjie wat skreeu uit die skoot
  niks in die wêreld is groot
  stilletjies lag nou en praat
  stilte in Doodloopstraat

  Wêreldjie rond en aardblou
  korreltjie maak ek van jou
  huisie met deur en twee skrefies
  tuintjie met blou madeliefies

  Pyltjie geveer in verskiet
  liefde verklein in die niet
  Timmerman bou aan ’n kis
  Ek maak my gereed vir die Niks

  Korreltjie klein is my woord
  korreltjie niks is my dood

 36. 45

  Allerliefste, ek stuur vir jou ’n rooiborsduif
  want niemand sal ’n boodskap wat rooi is skiet nie.
  Ek gooi my rooiborsduif hoof in die lug en ek
  weet al die jagters sal dink dis die son.
  Kyk, my duif kom op en my duif gaan onder
  en waar hy vlieg daar skitter oseane
  en bome word groen
  en hy kleur my boodskap so bruin op jou vel

  Want my liefde reis met jou mee,
  my liefde moet soos ’n engel by jou bly
  soos vlerke, wit soos ’n engel.
  Jy moet van my liefde bly weet
  soos van die vlerke waarmee jy nie kan vlieg nie.

 37. 48

  Speciaal voor Johan die zijn gedachte bij het fascistische gedachtengoed heeft

  Hoe skiet die Boere? Boem, boem, boem! Boem, Boem, boem! Boem, boem, boem!
  Hoe skiet die Boere? Boem, boem, boem! Boem, Boem, boem! Dis raak!
  Die Kaapse nooi sê: Skiet nog een! Skiet nog een! Skiet raak!
  Die Kaapse nooi sê: Skiet nog een! Skiet nog een! Skiet raak!
  Hoe skiet die Boere? Boem, boem, boem! Boem, Boem, boem! Boem, boem, boem!
  Hoe skiet die Boere? Boem, boem, boem! Boem, Boem, boem! Dis raak!

 38. 50

  Wie de Afrikaner is kun je gewoon zelf nakijken:

  184 – En het is niet mijn Bosma, ik ben van een andere politieke groepering. (…) En wat Bosma zegt, moet hij weten, ik laat me er niet door opjutten.

  191 – Je begint weer over links, daarvoor moet je bij Bosma zijn, niet bij mij.

  293 – Ik ben niet zo ingevoerd in bosma.

  306 – Ik heb me eigenlijk nooit zo verdiept in meneer Bosma, jij geloof ik wel.

  308 – Waarom ben zo geinteresseerd in de pennevruchten van meneer Bosma? Ik heb nog nooit iets van die meneer gelezen.

  352 – Na het lezen van dit boek van de zeer gewaardeerde Bosma,

  357 – De visionair Bosma, toekomstig minister-president en sta vast tegen het linkse tuig.
  https://sargasso.nl/archief/2011/10/31/het-gevaar-bosma/

  Zou jij nou een tweedehands auto kopen van iemand als de Afrikaner?
  Alleen na keuring.

 39. 52

  Ik zie dat er hier een gedicht van mij is gebruikt namelijk
  Jij was een grote leugenaar.
  Hierop zit copyright, verzoek dan ook met spoed dit gedicht hier te verwijderen.
  Geen gehoor hieraan dan volgen er verdere stappen.

  Edit: done.