Achterstanden asielaanvragen

Dossier:

COLUMN - Vandaag verstrijkt de deadline voor de behandeling van de 15.350  achterstallige asielaanvragen. Dat is behoorlijk opgeschoten want eind mei stonden er nog 3.070 aanvragen open (bron: IND).

Er zouden dus sinds 1 april 2020 12.280 aanvragen zijn afgehandeld. Dat is gemiddeld zo’n 877 aanvragen per maand. Als dat aantal ook in juni is gehaald, dan staan er nu nog 2.193 aanvragen open.

Deadline niet gehaald. Toch knap om in ruim een jaar tijd zoveel aanvragen af te handelen. Nu nog afwachten wat de Inspectie Justitie en Veiligheid over de gang van zaken gaat melden. Sinds kort houdt de inspectie in de gaten of de asielaanvragen wel zorgvuldig worden behandeld. Waarom niet eerder? De inspectie ging pas aan het werk nadat IND-medewerkers hun zorgen met de Inspectie deelden.

Onrecht in vreemdelingenrecht

Laten we hopen dat de bevindingen van de inspectie niet nog eens extra bevestigen wat wetenschappers en advocaten werkzaam op gebied van migratierecht in april signaleerden met hun rapport ‘Ongehoord onrecht in het vreemdelingenrecht’. De “misstanden in het vreemdelingenrecht, vaak één op één vergelijkbaar met het ‘ongekende onrecht’ in de Kinderopvangtoeslagaffaire, leiden tot groot menselijk leed bij belanghebbenden.”

Naar aanleiding van dit rapport vond vorige week in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats (hier na te zien).

Tot na het zomerreces

Voor het zomerreces (9 juli tot en met 6 september) zullen we uit de Tweede Kamer hier niet veel over vernemen.
Staatssecretaris Broekers-Knol beloofde uiteraard een evaluatie zodra de ‘Taskforce achterstanden asielaanvragen’ klaar is met haar werk.  Ook daar zullen we ‘even’ op moeten wachten.

Tot zo lang (hoe lang?) zullen we (en nog belangrijker: de asielaanvragers) niet weten of de IND nu eindelijk de zaakjes op orde heeft. En of toekomstige asielzoekers dezelfde vlotte en correcte behandeling krijgen zoals men dat, bijvoorbeeld, ook van Griekenland eist.

De wantoestanden in de Griekse vluchtelingenopvang zijn heel wat groter dan in Nederland. Maar de druk op Griekenland is van een heel andere orde dan de druk op Nederland. De pot moet niet bijdragen aan het overlopen van de ketel en die vervolgens knoeierij verwijten.

Reacties zijn uitgeschakeld