Achterhoede gevecht

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Terwijl de VS in Afghanistan de Taliban hebben verslagen, doet de religie in eigen land een nieuwe aanval op de scheiding tussen kerk en staat. In Ohio worden pogingen gedaan de evolutie-theorie op scholen te verbieden en te vervangen door het Intelligent Design.

Volgens de ID theorie is het leven op aarde ontworpen, maar het geeft niet aan op welke manier. Is ID een nieuwe truc van het creationisme? Het creationisme beweert dat het leven op aarde in zes dagen geschapen werd. William Saletan legt uit waarom de ID theorie zelfs holler en machtelozer is dan het creationisme. Net als bij het verslaan van de Taliban eindigt deze strijd tegen religie not with a bang, but with a whimper.

“ID doesn’t explain why part of our history seems intelligently designed and part of it doesn’t. Why are our feet and our back muscles poorly designed for walking? Why are we afflicted by lethal viruses? Why have so many females died in childbirth? ID doesn’t explain these things.”

0

Reacties zijn uitgeschakeld