Quote du Jour | IS geeft geen moer om ideologie of theologie

Serie:

SargQdJ09

IS verschilt grondig van Al-Qaeda. De groep van Osama bin Laden was een elitaire beweging, gedreven door ideologie, die zichzelf als de ware islam zag. IS geeft geen moer om ideologie of theologie, het zijn pragmatici. Terwijl Al-Qaeda religieuze traktaten publiceerde, leert IS op zijn website hoe bommen worden gemaakt.

IS trekt dan ook een totaal ander soort strijders aan dan Al-Qaeda – onder andere veel mensen met psychiatrische problemen. Voor de daders van de recente aanslagen in Frankrijk en Duitsland biedt godsdienst of politiek louter de legitimering van hun daad, maar is het niet de drijfveer, aldus Coolsaet.

Hoogleraar politicologie Rik Coolsaet is net terug uit Londen, waar hij een conferentie over terreur bezocht, georganiseerd door het International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (King’s College).

Evita Neefs hoorde hem uit voor De Standaard.

Volgens Coolsaet vormt de salafistische jihadi-ideologie een cynische facade, waarachter louter politieke doelen uitgaan. Maar klopt dat ook?

Zijn inschatting is des te opvallender omdat Dabiq zojuist een artikel heeft doen uitgaan in de IS-propaganda glossy getiteld ‘Why we hate you and why we fight you’ (p.30-33), waarin klip en klaar wordt gesteld dat politieke motieven om het Westen te haten (zoals Westers imperialisme) secundair zijn:

De voornaamste reden om het Westen te haten, aldus de auteur, is omdat het Westen bestaat uit ongelovigen, afgodendienaren (inclusief de Christenen met hun Drievuldigheid), en permissieve maatschappijen waar Kerk en Staat gescheiden zijn en Gods wetten derhalve worden genegeerd.

1. We hate you, first and foremost, because you are disbelievers; you reject the oneness of Allah – whether you realize it or not – by making partners for Him in worship, you blaspheme against Him, claiming that He has a son, you fabricate lies against His prophets and messengers, and you indulge in all manner of devilish practices. It is for this reason that we were commanded to openly declare our hatred for you and our enmity towards you.

2. We hate you because your secular, liberal societies permit the very things that Allah has prohibited while banning many of the things He has permitted, a matter that doesn’t concern you because you separate between religion and state, thereby granting supreme authority to your whims and desires via the legislators you vote into power. In doing so, you desire to rob Allah of His right to be obeyed and you wish to usurp that right for yourselves.

Dit gaat nog even zo door. Punt drie zijn de atheïsten die het bestaan van God ontkennen en punt vier is dat wij het hier in het Westen acceptabel vinden de spot te drijven met de godsdienst in het algemeen en de islam in het bijzonder; pas in punt vijf en zes komt kort kritiek op imperalistische (proxy)oorlogen, steun aan dicators en bommencampagnes door het Westen in de moslimwereld aan de orde.

What’s important to understand here is that although some might argue that your foreign policies are the extent of what drives our hatred, this particular reason for hating you is secondary, hence the reason we addressed it at the end of the above list.

Zelfs al zou het Westen haar imperialistische oorlogen tegen moslims staken, dan nog zou IS ons haten en bestrijden, omdat dit nu eenmaal hun religieuze opdracht is. Zelfs als wij de jizya (schatting) zouden betalen zou IS ons in ieder geval nog haten. Maar snapt u, dat is voor ons eigen bestwil, want IS wil gewoon dat wij waarlijk vrij en gelukkig worden in dit leven en het volgende.

Eerlijk gezegd weet ik niet wat hiervan te maken. Is dit nu een soort omgekeerde psychologische oorlogsvoering? Wil men vijandbeelden bevestigen om zo haat jegens moslims uit te lokken, die dan op hun beurt weer in het IS-narratief stappen. Maar waarom? Welk wereldlijk doel is daarmee gediend? Is het propaganda richting moslimjongeren? Het artikel is wat je zou verwachten als wijlen Hans Jansen of Geert Wilders een artikel in de mond zouden leggen van een moslimradicaal over waarom IS ons haat.

Je zou bijna gaan denken dat IS een vehikel is van schimmige organisaties die een legitimatie willen bieden voor het voortzetten van Westerse militaire inmenging in het Midden-Oosten; maar ik heb een broertje dood aan samenzweringstheorieën, en ik geloof niet dat Abu Bakr al-Baghdadi of zijn luitenants in camp Bucca zijn gerecruteerd voor de Mossad of de CIA.

Wat wel door diverse journalisten overtuigend is aangetoond is dat Abu Bakr het publieke gezicht van een organisatie die heimelijk gerund wordt door voormalige officieren uit de Irakese veiligheidsdiensten. Het verklaart ook waarom IS zo goed georganiseerd is, hoe ze zo snel dorpen in Irak kon overnemen, hoe ze weet welke voormalige Irakese ambtenaren goed zijn in het managen van een stad, van vuilnisophaal tot zorgen dat er water uit de kraan komt.

IS houdt zo een januskop: naar buiten toe übersalafistisch en religieus-jihadistisch, intern bestaande uit machiavellistische ex-baathisten, die heimelijk de show runnen.

Vraag blijft wel, wat hoopt IS met haar boodschap en imago te bereiken? Is ze niet juist gebaat met mínder inmening in hun zaakjes door Westerse landen?

Reacties (10)

#1 Bismarck

“pas in punt vijf en zes komt kort kritiek op imperalistische (proxy)oorlogen, steun aan dicators en bommencampagnes door het Westen in de moslimwereld aan de orde.”

Gelukkig zeg, want de andere punten gelden (ongeveer) net zo hard voor de hele niet-Islamitische wereld. En ik gun landen als Laos (al helemaal vieze polytheïsten!), Sri Lanka (die ook trouwens!), of Congo toch geen IS-bomaanslagen bovenop de problemen die ze al hebben. Heeft IS trouwens al ooit een aanslag gepleegd in Israël?

 • Volgende discussie
#2 Lutine

De herovering van het kalifaat betekent wellicht de doodsteek voor IS, menen de experts, want het succes van de groep is gebonden aan het bezit van grondgebied. Daarmee zal ook deze terreurgolf eindigen. Maar als de grondoorzaken van het geweld niet worden weggenomen, zowel in het Midden-Oosten als bij ons, zal er na verloop van tijd een nieuwe groep onze jeugd- zonder-hoop mobiliseren voor terreur. We moeten ons daarom niet druk maken over deradicalisering, maar we moeten een inclusieve samenleving uitbouwen, besluit Coolsaet. Dat is de dringendste en dwingendste opdracht.

Het succes van IS is gebaat bij een vijand, niet bij grondgebied.
In Syrie/Irak is geen gebrek aan vijand. Maar dat is niet het goede soort vijand. Want die bombarderen de jihadisten naar Allah toe.

Naarmate het grondgebied kleiner wordt zal de aandacht worden verlegd. Europa is beter terrein voor hun doeleinden dan het midden oosten. Daar lopen sukkels rond die in ruil voor hun leven een heldenstatus bereiken. Je moet ze alleen zo gek zien te krijgen natuurlijk. Dat doet men via polarisatie.

Coolsaet slaat alleen de plank mis met zijn inclusieve samenleving. Juist de polarisatie veroorzaakt een exclusieve samenleving. Zolang dat buiten beschouwing wordt gelaten wordt het nooit wat. En dat geldt uiteraard ook voor moslims. Kwesties als Israel polariseren óók. Maar feitelijk zou de hele kwestie ‘Israel’ er buiten moeten staan. Doch de moslimwereld laat de kwestie niet los. En populisten als de PVV ook niet.

Tegen polarisatie is niet veel te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 KJH

Je probeert een doodscultus te begrijpen? Ze zijn niet gediend van minder inmenging door het westen – ze willen *meer* inmenging door het westen! Alleen zo komt immers de gedroomde, ultieme confrontatie dichterbij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Dehnus

Kortom de Alt Right van de Islamisten en Haatbaarden. Got It :P.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Spam

Het kan natuurlijk ook alles tegelijk zijn. Overtuigde moslimfanatici, afgewezen puberjochies, schizofrene slachtoffers van de bezuinigingen op de GGZ, door discriminatie werkloze jongeren, … Niet iedere IS-aanhanger en -aanslagpleger hoeft dezelfde beweegredenen te hebben. Je kan een zelfmoordaanslag plegen om eindelijk ook eens je 15 minutes of fame op te eisen of uit diep godsdienstige overtuiging. Maar waarom niet ook eens allebei tegelijk.

Goed bestuderen. Zoveel mogelijk oorzaken leren kennen en proberen de daders voor te zijn. Niet door ze neer te schieten als ze hun bomgordel al vast hebben, maar liever al voordat ze überhaupt op het idee komen. En dat dan zonder onnodig te generaliseren, want dat maakt het probleem alleen maar groter. En je kan moeilijk alle factoren die van invloed zijn verbieden. Dan blijft er van onze vrije samenleving namelijk helemaal niets meer over.

Geen makkelijke tijd om politicus te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Gapende reaguurder

Eerst een samenzweringstheorie inleiden met “Je zou bijna gaan denken dat” en dan overgaan op “maar ik heb een broertje dood aan samenzweringstheorieën”. Joe! En de fipo gaat er nog eens overheen met “Heeft IS trouwens al ooit een aanslag gepleegd in Israël?”.

Het zegt wel wat over regressief links: het eigen wereldbeeld wordt zo geplaagd door cognitieve dissonanties, dat zelfs complottheorieën aantrekkelijker lijken dan de aanvaarding dat IS het Westen haat om exact die redenen die Wilders et al. er al die tijd al voor aanwijzen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 gbh

Wat een waardeloos stuk weer. Het door Iran en Assad gesteunde ISIS geeft wel om ideologie en theologie.

Hier het echte leeswerk:

What ISIS Really Wants
The Islamic State is no mere collection of psychopaths. It is a religious group with carefully considered beliefs, among them that it is a key agent of the coming apocalypse. Here’s what that means for its strategy—and for how to stop it.

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/03/what-isis-really-wants/384980/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Jelle Haandrikman

De eerste paar religieuze redenen zijn natuurlijk totale onzin. Anders zouden ze ook de rest van de wereld haten ipv. alleen het Westen.

Een van de laatste dingen die IS wil is dat het Westen stopt met bombarderen. Anders valt hun hele bestaansreden weg.
Alleen graag iets minder bommen op hun.

De werkelijke reden waarom ze het Westen haten is niet vanwege de kruistochten. Want die waren prutswerk. Eerder de Westerse successen doet de traditionele moslim de das om. Globalisatie, kapitalisme, humanisme en kolonialisme doen de jihad van IS en andere hobby clubjes verbleken. Met als grootste ramp: Het word leuker om op aarde te leven en de imam heeft niet meer het laatste woord. Dit is een ramp voor despoten en theocraten.

The War Nerd: Technology, culture wars & jihad
https://pando.com/2014/10/09/the-war-nerd-technology-culture-wars-jihad/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Prediker

Wat een waardeloze reactie weer.

Dat stuk in the Atlantic, dat ik hier zelf nog de revue heb laten passeren, is gekraakt door deskundigen. De auteur, zo zeggen zij, heeft zich in de luren laten leggen door randfiguren, fundamentalisten van een slag die zó extreem zijn, dat ze volstrekt buiten de mainstream vallen en de respectabele deskundigen die hij aanhaalt, hebben later aangegeven dat hij ze verkeerd heeft begrepen.

Het is alsof je bij extreme Pinkstergelovigen gaat vragen waar dat slangen bezweren en gif drinken van extreme christenen in de Appalachen nou op slaat, en dat je je dan door hen laat overtuigen dat dit toch echt goede papieren heeft hoor, want kijk maar in het slot van het Marcusevangelie, daar staat het ook, en Paulus wordt ook door een adder gebeten, en dan schudt ‘ie die af zonder dat er iets gebeurd, en de vroegste christenen geloofden in tekenen en wonderen; never mind dat dit voor 99,9% van de christenen totaal buiten de orde is.

Wim Raven merkte destijd al op dat IS wordt gerund door voormalige inlichtingenofficieren van Iran. Dat is daarna keer op keer bevestigd geworden. Ontdekte documenten tonen aan dat een voormalig inlichtingenofficier de blauwdruk voor de structuur en strategie voor IS heeft gemaakt. Voormalige IS-kapiteins vertellen hoe ze instructies kregen van schimmige figuren, voormalige inlichtingenofficieren die IS bestieren als de Baath-partij. Voormalige generaals en ambtelijke bestuurders uit het regime voeren militaire operaties aan of besturen watervoorzieningen, electriciteitsvoorzieningen en vuilnisophaal.

Leg eens uit hoe jij dat rijmt met een theologisch-apocalyptische sekte?

Met die blogpost van Kyle Orton kwam je al eerder aanzetten. Die begint met het aanhalen van een volstrekt ongeloofwaardig verhaaltje van Farzad Farhangian (wat die Orton in dat stuk zelf ook al toegeeft, dus waarom voert ‘ie Farhangian op als een serieus te nemen bron van analyse?).

Vervolgens komt ‘ie met een lang verhaal waarom niet enkel Assad belang zou hebben bij IS, maar ook Iran. Gaat dat in op wat Coolsaet beweert? Nee, want Assad en Iran zouden pragmatische, machiavellistische motieven hebben bij het in stand houden van IS.

Bovendien kan ik net zo’n artikeltje vinden met argumenten waarom Saudi-Arabië en andere Golfstaten, de Britten en de VS achter IS en/of Jabhat al Nusra zouden zitten; zij willen immers de macht van Iran en Rusland ondermijnen, en hadden dus belang bij het destabiliseren van het regime.

Is dat relevant voor deze discussie: nee.

 • Vorige discussie