Voor een werkend Europa?

Het zou pas echt schokken zijn als de VVD gekozen had voor “Voor een gelukkig Europa” als titel voor haar Europese verkiezingsprogramma (pas op: pdf)

  1. 1

    Maar de VVD is tegen privacybeperkingen die alleen maar leiden tot duurbetaalde schijnveiligheid.
    Maar goedkope schijn(v)(h)eiligheid is natuurlijk altijd mooi meegenomen.