Nieuwe gevaren

‘We worden OMRINGD door de grootste verschrikkingen uit onze historie! Tweede Wereldoorlog? Ha! Nee jongen, we krijgen het vanuit het noorden, het westen en het zuidoosten, en we kunnen ons niet verdedigen. De Europese Unie, die zo goed was begonnen, weet je dat nog? Prachtige tijd was dat. Geweldig! Ik weet nog dat premier Spaak daar rondliep en de hele boel regelde, maar meneer Spaak kon ook niet weten wat ons nu te wachten staat.

Ik had natuurlijk een Anti Eruptie Partij moeten oprichten, met als verkiezingsslogan: ‘Wacht u, heren!’ Maar daar is het, ook door drukke werkzaamheden aan mijn balkon, niet van gekomen. En trouwens, wie van de concurrerende lijsttrekkers, zoals Diederik Samsom – waarom heet hij niet gewoon Samson? – of Mark Wilders of Jolande Sapsop of Geert Rutte, zou je daarmee overtuigen? Ze hebben allemaal GEEN IDEE. Een beetje knoeien aan de pensioenen en aan de AOW-leeftijd, meer kunnen ze niet, want ze weten niet wat er aan zit te komen. En dat weet MEVROUW MERKEL ook niet! Keine Ahnung heeft ze van de ijzingwekkende omstandigheden.

Ik heb het niet over Griekenland, Italië, Spanje, Portugal, Ierland, Frankrijk, Cyprus, Slovenië, Hongarije, Roemenië en noem de hele rest maar op, financieel. Ik heb het, MENSEN!, over de toekomst van ons allemaal, Europeanen. En ook de DIEREN zullen niet ontkomen, mevrouw Thieme! Ik begrijp dat u uw interruptie al wilde plaatsen, dat is niet nodig. We gaan er met z’n allen aan. Punt.

Wat is er gaande. Ik weet dat u over toxoplasma zult beginnen, en ik bén inderdaad nooit hoopvol geweest, maar dit is geen tijd om over chemie te debatteren. De WERKELIJKHEID des daags, dat is waar het me om gaat. De tijd van het onschuldige Blue River is over. De tijd is ook over voor de belangrijkste kunstenaars zoals Paul Noble, dames en heren! Wat is er gaande.

In het zuidoosten is in de Aegeïsche Zee een eiland, Santorini, dat dreigt te exploderen. In het noorden is dat de Hekla-vulkaan op IJsland, en dat zal meer ongemak opleveren dan wat gestoord vliegverkeer. In het westen is op de Canarische Eilanden iets bezig waar u zich nog geen voorstelling van kunt maken, maar weervoorspellers zeggen ons dat de tsunami die daarop zal volgen enorme IMPLICATIES zal hebben voor de oostkust van Noord-Amerika, en voor de WESTKUST van Europa (door de terugspoeling van het zeewater!).

Bereidt u zich dus voor! En dan bedoel ik niet: koopt u een snorkel. Dan bedoel ik: neemt u maatregelen om ONMIDDELLIJK uit de gevarendriehoek Den Helder–Antwerpen–Utrecht te vertrekken en elders uw onderdak te vinden. Mijn berekeningen (gecontroleerd door het CPB) wijzen uit dat u het beste kunt vertrekken naar: a) de provincie Drenthe of b) de Veluwe. En dan zou ik u daar een aardige flat aanbevelen, die u trouwens ook in onze laatste nieuwjaarsfolder zult tegenkomen. Graag!’

 1. 4

  Het concrete gevaar zit al lang midden in onze landen, we worden gewipt door de bankiers en regeringen. Het is geen overbodige luxe hiertegen maatregelen te nemen die op z’n minst de klap zullen verzachten.

 2. 5

  25 juni 2003 – Nederland – De Tweede Kamer stemt in met een missie van Nederlandse militairen in Irak.
  25 juni 2003 -Nederland – te washington – overeenkomst getekend tussen brussel en de verenigde staten van amerika – wijziging financiële verhoudingswet/woningwet/uitleveringsverdrag/onderwijs enz.
  Google maar naar ; koppelen-met-onze-kustverdediging

 3. 7

  Ik denk dat het al met al een stuk efficienter is om iets te doen aan wat er nu aan de hand is, en waar we daadwerkelijk enige invloed op uit kunnen oefenen.

  Zondvloeden, killer meteors, aardbevingen en massale vulkaanuitbarstingen vallen daar niet echt onder.

  Bovendien kan ik een stuk van een auteur die al te beroerd is om een naam goed te schrijven niet echt serieus nemen.

 4. 8

  Hoogeboom en de massa angst aanjagen: ga naakt op straat lopen gillen met een onderbroek op je kop…met je baardje.

  Het effect op het klimaat wereldwijd als b.v. supervolcano Yellowstone erupteert lijkt overigens beperkt te zijn (minimale hoeveelheden zwavel die aerosols produceren).

  Maar projecteer de rode draad waar zo’n beetje alle oude beschavingen uiteindelijk aan ten onder zijn gegaan op het heden. Lebensraum. Af. Finito. Opgesoupeerd. Nederland lijkt al een beetje op Paaseiland met z’n kale afzichtelijke industrieterreinen, verkeerspleinen en vinex- wijkjes….

 5. 9

  Ha! De schrijver is zich er niet van bewust dat de laatste eruptie waar Nederland fors last van heeft gehad maar zo’n 13.000 jaar geleden is geweest. Toen is de Maria Laach vulkaan onbevlekt de lucht ingegaan. Iets meer dan honderd kilometer over de grens, zomaar *boem*. De Oerrijn helemaal verstopt met puimsteen, dat we in de Nederlandse ondergrond kunnen terugvinden. Niks ver weg met erupties, gewoon naast de deur.

 6. 10

  En tot overmaat van ramp bijna herfstblaadjes op de rails, slippende banden en vertragingen, woedende meutes, verontschuldigingen van de directie, Wir haben es gewusst. Gratis koffie. Melk en suiker?

 7. 11

  @ 001 t/m 010. Ik dacht: ik schrijf eens een reclametekst zoals dat in de jaren vijftig van de vorige eeuw nog gebruikelijk was. Niet voor niets dus met aanhalingstekens openen en sluiten. Maar met de tegenwoordige belezenheid moet je dat er apart bijzetten, dat dit een reclametekst is. Dat verdom ik echter.

 8. 12

  Iedere rechtsgeaarde ondernemer ziet natuurlijk het enorme potentieel van een verzopen Nederland. Denk aan het opschonende effect van zoiets en alle leuke mega-projecten die opeens wèl uitgevoerd kunnen worden, omdat er bijvoorbeeld niemand meer is om bezwaar te maken. Rampen, mits flink uitgemolken, zijn een zegen voor de verdere herverdeling van de globale assets. Daarom hoeven we van het gros der politieke partijen ook niet te verwachten dat ze een ramp actief willen voorkomen. Het past domweg niet in het denken dat alles -zeker zo’n gigantische investering- rendement op moet leveren. Men sluit liever verzekeringen af tegen de gevolgen, waarmee bovendien ook nog leuk mee gespeculeerd kan worden ook.

 9. 14

  Santorini plofte heel lang geleden.
  Toen ik er een paar jaar geleden was bleek uit niets dat het nog eens zou ploffen.
  Ik kwam daar om de huizen te zien die onder de as waren begraven, uiterst interessant, net als Pompeï en Herculanum.
  De plof die de hele werld bedreigt is Yellowstone.
  We kunnen er niets tegen doen.