Controversieel

Laten we de week eens beginnen met controversiële onderwerpen. Of anders gesteld: wat een reusachtige berg ontzettend belangrijk werk ligt doelloos op de plank.

Elf april verklaarde de Tweede Kamer 250 wetsvoorstellen en beleidsdocumenten controversieel. Zolang er geen nieuw kabinet is worden die zaken niet verder behandeld. Hoe langer de (in)formatie duurt, hoe langer die 250 zaken onbehandeld blijven.

Wat wij nu willen weten is: voor welke van die onderwerpen zouden de potentiële coalitiepartners nu eens haast moeten maken? Of zijn er misschien onderwerpen bij die acuut van die lijst gehaald moeten worden en ook wel zonder een nieuw kabinet behandeld kunnen worden?

Het is tenslotte de Tweede Kamer die deze lijst heeft gemaakt, dus diezelfde Kamer zal toch zeker wel de bevoegdheid hebben die lijst ook weer te veranderen?

Download u de lijst hier en we zien uw reacties met grote nieuwsgierigheid tegemoet.

 1. 1

  Er staan vreemde zaken op die je in de praktijk niet kunt uitstellen. Neem nu de verlenging van het besluit- en vertrekmoratorium Burundi. Als je er niet over debatteert wordt het in de praktijk toch gewoon verlengd?
  Verder zullen er wetsvoorstellen bij zijn die betrekking hebben op een Europese richtlijn waarvan de implementatietermijn zal worden gemist. Wat is het plan daarmee?

 2. 2

  Ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd hoe bepaald is wat controversieel is. Van Wikipedia begrijp ik dat er geen eenduidige regels zijn voor die bepaling en dat in feite het kabinet (niet de nieuwe 2e Kamer!) dit bepaalt.

 3. 4

  Als de nood echt aan de man is dan is niets controversieel. Het ESM werd in 2012 op een achternamiddag door de kamer gejast. Terwijl het een heel ingrijpend besluit was.

 4. 5

  @3: Zo is het in ieder geval niet altijd gegaan: “Na de ontijdige val van het eerste kabinet-Balkenende in 2002 beperkte het kabinet het begrip “controversieel” heel sterk: als een voorstel genoeg steun kreeg in de Tweede Kamer, vond het kabinet het voorstel niet controversieel. Dit had er waarschijnlijk mee te maken dat de regeringspartijen CDA en VVD vastbesloten waren na de verkiezingen door te regeren.”

 5. 6

  @3 Dank voor de links, interessant.

  Ik weet niet of álle partijen per definitie binnen élke commissie zijn vertegenwoordigd. Ik kan me voorstellen dat dit met 30+ commissies voor het FvD bijvoorbeeld wellicht ondoenlijk zou zijn.

 6. 8

  Een van de onderwerpen in de lijst:

  Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

  Wat zou er controversiëel zijn aan een twee jaar geleden met veel ophef door Ploumen getekend verdrag met een van de armste landen ter wereld, Malawi, dat belastingontduiking moet voorkomen? Wie heeft dit controversiëel verklaard, zou ik willen weten.

 7. 9

  Opvallend: juist het departement van de huidige informateur heeft het meeste werk op de plank liggen. Met 6 wetsvoorstellen en 123 brieven verslaat VWS ruimschoots de andere departementen. Van die 123 brieven staan er 107 op naam van Schippers.

  Verder op de ranglijst:
  op 2 Economische Zaken met 2 wetsvoorstellen en 60 brieven.
  3e: Veiligheid & Justitie – 13 wetsvoorstellen, 35 brieven.
  4e: Binnenlandse Zaken – 7 wetsvoorstellen, 9 brieven
  5: Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 2 wetsvoorstellen, 8 brieven

  Op Europese Zaken, Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking is niets controversieel verklaard. Hier dus geen stagnering in de agendapunten.