1. 2

  Tja, alles is betrekkelijk. Als het nu een vier is en straks een 1 valt het wel mee.
  Maar een cat 1 orkaan is nog steeds heel heftig, zeker in dat gebied. Opstuwing van water kan extreem veel schade veroorzaken.
  En wat doet zo’n orkaan met krottenwijken?

 2. 4

  Terzijde of niet…Bangladesh, tja. Omdat hindoes en islamieten elkaars aanwezigheid niet konden velen is er de grote verdeling gemaakt..India, Pakistan en Bangladesh en wellicht later in het noorden ook nog een lijn

  Even scherp gesteld…De enorme volksverhuizing in die tijd (na vertrek van de engelse bezetters) heeft o.a. als gevolg dat vanwege het niet in elkaars ogen kunnen kijken er nu mensen opeengepakt proberen te leven in een gebied waar een grote bevolkingsdichtheid geografisch gezien niet te dragen is.