Zo heeft Pim het niet gewild

Groot Nederland ? Vandaag spreekt Hilbrand Nawijn met Philip DeWinter in het voormalige huis van Pim Fortuyn over ‘wereldheerschappij en wat iets meer zij’. Fortuyn wist destijds al dat het niet verstandig is om je in het openbaar te associëren met het Vlaams Blokelang, maar daar heeft kamikaze kroket Nawijn blijkbaar lak aan. De LPF is ondertussen woedend op de heiligschennis in het Casa di Pietro.

Laten ze naar een hotel gaan of zo, maar niet naar het huis van Pim”, aldus een geëmotioneerde Varela. (NOSJournaal). De Vlaams Belangers zijn maar al te blij dat ze mogen aanhaken. Want Nederland is in hun ogen momenteel weer eens gidsland: “Nederland – tot voor enkele jaren bekerhouder politieke correctheid – lijkt daarmee steeds meer zijn rol als gidsland te bevestigen op het vlak van een kordate, correcte en realistische immigratiepolitiek”. (VlaamsBelang)
[let ook eens op de dubbele betekenis van het woordje ‘correct’]

Als gedesillusioneerd ja-stemmer vind ik het vooral wrang om te zien dat bovenstaand initiatief voorlopig het enige voorbeeld is van europese samenwerking waar nog wel de vaart achter zit.

 1. 5

  Wel een aardig kaartje trouwens, ik ben al mijn hele leven vor de hereniging van Limburg…
  Schandelijk zoals de Eurotop in 1839 compromissen sloot, dan valt de EU van nu nog mee in humanitaire zin!

 2. 6

  Iedereen die beweert dat Fortuyn niets van het Vlaams Blok en extreem rechts moest hebben, raad ik aan nog eens naar zijn rede in november 2002 voor de ledenvergadering van de afdeling Bergen aan Zee van Leefbaar Nederland te luisteren. Dan hoor je laarzen door de straten stampen. In deze tijd besloot de extreem rechtse partijen in Nederland niet mee te doen aan de verkiezingen omdat ze toch geen kans zouden maken.

  Extreem rechts dacht en denkt ten onrechte dat artikel 1 van de grondwet (antidiscriminatie) de invloed van artikel 7 (vrijheid van meningsuiting) beperkt. Daarom was het interview in de Volkskrant (januari 2003) zo een grote schok. En dat was niet omdat ook PF blijk gaf geen jota van de essentie van de grondwet begreep. Maar omdat hij om buitenlanders buiten de deur te houden een wet wilde wijzigen die wij na de tweede wereldoorlog juist hadden ingevoerd. En wel omdat wij voor de oorlog de joden buiten de deur hadden gehouden. Het citaat van Anne Frank is dan ook terecht gebruikt. “O, Jee”, kan je nu nog in de archieven van de fora van de Pim-aanhang lezen, “nu komt er een cordon sanitaire”. Extreem recht wist heel goed wat er aan de hand was en volgde de discussie met grote belangstelling. Ronald Sorensen, die op mijn kosten in de WAO zit, schijnt gezegd te hebben dat die vuile homo alles aan het verkloten was.

  Toen mijn favoriete politicus. Martin Kievits, uit de LPF was gezet omdat hij iemand had mishandeld (waarom dat de rest mocht blijven zitten is mij een raadsel), moesten er lijsten worden getekend om toch met de verkiezingen mee te moeten doen. Mensen van CP’86 (vriendjes van Pim) hebben zich ingespannen om dit mogelijk te maken.

  PF heeft contact gehad met de Winter en is daarmee een van de weinige politici die dat hebben gedaan. In het interview in de gazet van Antwerpen van 4 mei 2002, gaf hij de allochtonen overal de schuld van, zoals de wachtlijsten in de zorg. Door een LPF-aanhanger uit Friesland nog overtroffen door de allochtonen de schuld van de files te geven.

  In het kielzog van Pim bevonden zich een aantal neo-nazi’s, die zo in de gemeenteraad van Rotterdam terecht kwamen en die zitten er nog steeds.

  Extreem-rechts was en is gek op Pim omdat hij, net als zij, de schuld van alles bij de buitenlanders legt. Tot 3 maal toe heb ik op televisie mogen zien hoe hem gevraagd werd afstand te nemen. 3 maal kraaide de haan.

 3. 7

  Net zoals ‘extreem rechts’ ‘alles bij de buitenlanders’ legt, zo legt zgn fatsoenlijk Nederland / België (Frankrijk, Duitsland…) alles bij ‘extreem rechts’ en hun o zooo domme kiezers.
  Veiligheidsprobleem? Files? Broeikaseffect? Corruptie? Laksheid? Wanbestuur?
  De Nazi’s hebben het gedaan!

 4. 10

  En konijnen hebben het al zo moeilijk de laatste tijd met al die ziektes.

  Die natuurlijk wel weer door buitenlandse konijnen hier zijn gekomen… daar zouden ze eens iets aan moeten doen!

 5. 12

  En wel omdat wij voor de oorlog de joden buiten de deur hadden gehouden.
  If so, hoe kunnen er hier dan zo schandelijk veel joden zijn weggevoerd? Je weet duidelijk niet waarover je spreekt…
  […]moesten er lijsten worden getekend om toch met de verkiezingen mee te moeten doen. Dat moet iedere nieuwe partij.
  Extreem-rechts was en is gek op Pim omdat hij, net als zij, de schuld van alles bij de buitenlanders legt.
  Zoiets als de schuld, alle schulde bij ‘extreem-rechts’ neerleggen? Get a life, man…

 6. 13

  @Carlos: Deze europese samenwerking zou je niet moeten verbazen, was ook één van de beweegredenen van mij om nee te stemmen. Eendimensionale “denkers” voelen zich gauw thuis op een grote hoop en dan gaat het snel broeien.

 7. 15

  @Stoethaspel
  Kort voor de oorlog vluchten joden vanuit Duitsland naar, onder andere, Nederland. Wij hebben er veel aan de grens tegengehouden en terug gestuurd. De schaamte hierover na de oorlog heeft geleid tot het aanpassen van artikle 1 van de grondwet.

  Over het algemeen weet ik vrij goed waar over ik praat.

 8. 16

  @ALO: Kan je me uitleggen wat

  Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
  Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

  te maken heeft met Joden die Nederland binnen wilden komen?

 9. 17

  Je bedoelt artikel 1 van de grondwet toch?
  “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
  Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”
  En je wilt me vertellen dat deze ontstaan is op grond van de schaamte over het niet toelaten van vluchtelingen, net voor het uitbreken van de oorlog? Waarom zou dit artikel dan helpen als het niet ook hen insluit die nog geen toegang tot NL hebben en zich dus ook niet op ons grondgebied bevinden, ergo, voor wie deze rechten dus niet gelden?

  @Larie: Jij was het toch die stelde dat ik Jacobine beledigde, laatst? Ben je inmiddels wijzer of nog immer larie?

 10. 18

  Dat is niet zo heel moilijk. Joden werden op grond van hun ras bij de grens tegengehouden. Na de oorlog mocht dat niet meer. Extreem-re chts was erg content toen Pim dit wilde wijzigen.

 11. 19

  @ kipfest, m, grobbo : erg inhoudelijke reposte. Heeft nooit iemand jullie geleerd voor jezelf te denken ipv naschallen van wat je op tv hoort?
  @ kipfest : kom maar af, en neem een visvork mee dan steek ik’em in je cloaca.

 12. 21

  @ALO: Ik zie in artikel 1 alleen maar een verwijzing naar mensen die zich in Nederland bevinden/Nederlander zijn. Artikel 1 sluit racisme tegen buitenlanders niet uit!

  @heidekonijn: Kewl! Een flame op Sargasso!

  Go Kippfest, go Kippfest :-)

 13. 23

  Mensen die de grens over vluchten, bevinden zich in Nederland. Je kunt nu geen asiel meer weigeren op grond van ras. Ze werden teruggestuurd om de neutraliteit te bewaren. Hetzelfde gebeurde in Belgie en Zwitserland.

 14. 25

  Sorry? Kan kritiek creatiever dan verwijzingen naar nazisme? Ik! Dacht! Het! Niet! Ga ergens anders de gedachtenpolitie uithangen, nazi!

 15. 26

  Beste ALO, konden wij het helpen dat Hitler wat tegen joden had? Nederland probeerde toen gewoon dapper de europese eenheid te bewaren door aardig en nederig tegen iedereen te doen. Zoiets heet VREDELIEVEND zijn. Nazi.

 16. 28

  Holocaust-ontkenning is nog steeds strafbaar, wellicht kunnen we de definitie wat oprekken naar mensen die beweren dat de Holocaust een opzich zelf staande gebeurtenis is en je nooit mag aanhalen om een huidige situatie te duiden?

 17. 29

  Ik kan zo snel geen goed overzicht vinden. Google levert mij nu niet meer op dan deze link.

  http://www.holyhome.nl/4_en_5_mei.html

  Citaat:
  Den Haag, 11 november 1938 De Nederlandse regering besluit de grensbewaking met 600 man te versterken, uit angst voor een grote joodse vluchtelingenstroom. Vier dagen later, op 15 november betuigt minister-president Colijn zijn medeleven met de Duitse joden. Maar, zegt hij, Nederland kan niet meer doen dan het al doet. Meer joden toelaten (het vluchtelingenquotum is op gehoogd van 2.000 naar ongeveer 7.000 en later tot 10.000 vluchtelingen) wil de Nederlandse regering niet. Men vreest dat de nieuwkomers te zwaar op de economie zullen drukken en dat het anti-semitisme ook in Nederland zal oplaaien. Bovendien is men bang voor grote buur Duitsland. Het valt, zegt de Nederlandse regering, ook eigenlijk wel mee. De “Kristallnacht” wordt beschouwd als niet meer dan een incident. De maatregelen die de Duitse regering tegen de joden heeft getroffen, worden wel betreurd, maar ze brengen de joden niet in levensgevaar. Tenminste, dat denkt de Nederlandse regering. Tienduizenden joodse vluchtelingen worden dan ook teruggestuurd naar Duitsland.

 18. 35

  Carlos, ik ben voor het verplicht stellen dat alles in verband wordt gebracht met de holocaust. Ik persoonlijk vind het schandalig dat als ik een brood koop, de kassiere alleen zegt “Wilt u zegeltjes?” in plaats van “In de tweede wereldoorlog hadden joden geen brood en dat heette de HOLOCAUST!! NAZI!!!”.

  En zelfs dat niet eens altijd.

 19. 36

  @ALO

  Wist je dat tijdens WOI aan onze zuidgrens een prikkeldraadversperring met stroom is opgesteld, ditmaal om de naar Nederland vluchtende Vlamingen tegen te houden. Ook racisme?

  @28. Het is en blijft een onzinnig feit dat die ontkenning strafbaar is gesteld. Kun je net zo goed anti-copernianisme strafbaar stellen.

 20. 40

  Oh, ALO, zullen we dan wat bordjes bij de ingang van Sargasso hangen?

  ‘Kippfest en zijn vriendjes niet gewenscht’

  of nog origineler:

  ‘Voor Kippfest en zijn vriendjes verboden’

 21. 42

  Ik zomaar denken aan die thread waarin Hij-die-Nazi-genoemd-werd vertelde dat hij met zijn vrinden op een luchthaven zat en daar (was het Fortuyn?) op een scherm zag en tegelijkertijd met zijn vrindjes met een denkbeeldige trekker overhaalde, gericht op het toestel.

 22. 44

  Ja, en een bordje om mijn nek met “Arbeit macht frei” zodat ik weer weet waarom ik op me werk zit. NIET OM TE ZEIKEN OP WEBSITES! Sorry baas, ik weet ook niet waarom ik het doe, ik ben een slecht, SLECHT MENS!! BOEHOEHOEHOE HET IS EEN PROBLEEM IK GEEF HET TOE

 23. 54

  Ik bedoel maar te zeggen, ALO, dat Nederland zich meestal slechts dan barmhartig opstelt als het daar een zeker belang inziet. Ik haalde het voorbeeld van WOI aan, omdat de Vlamingen, toch nog altijd rasgenoten, eerder dus eenzelfde behandeling als de joden later ten deel is gevallen. Het lijkt me eerder schijterigheid (heel typisch voor ons land) dan racisme, dat vluchtelingen uit Duitsland werden tegengehouden.

 24. 56

  @Stoethaspel: Mensen over een kam scheren, in hokjes plaatsten, stempel op drukken ,blijft voor mij een gevaarlijke gedachte, leer zelf eens wat.

 25. 62

  Larie: Jij plaatst mensen in een hokje die de frase ‘het slag van’ toepassen en daarmee heb jij een zeer negatieve connotatie. Wat zegt dat nu over jou? En over het feit dat je er over doorzeurt?

  Oud belegen, voor mij graag…

 26. 67

  Ik vind ’t alles maar kinderachtig. Om te ontkennen dat extreem rechts heel blij was met het idee om artikel 1 maar af te schaffen is onzin. Natuurlijk zouden ze daar blij mee zijn, het sluit precies aan op hun gedachtegoed (nl. discrimineren op vooral ras, maar ook seksuele voorkeur etc., mag wel, en moet zelfs gebeuren). ALO heeft ook gewoon gelijk als hij zegt dat de grondwet na de oorlog aangepast is vanwege de gebeurtenissen vlak voor de oorlog. @ de mensen die zeggen “dat is onzin, want die vluchtelingen bevinden zich niet op nederlands grondgebied”: De nederlandse regering, die de asielprocedures afhandelt (naja, een onderdeel van de regering iig) moet zich wel houden aan de grondwet, en daar gaat het om. Het is hier geen kwestie van een recht van de buitenlander, maar van een plicht van de Nederlanders (“is verboden”). Het werkt dus wel degelijk om discriminatie om ras aan de grens te voorkomen. Onzin om dat te ontkennen, onzin om te ontkennen dat het daarom zo gewijzigd is (heb nog niemand die het niet eens is met ALO een eigen verklaring voor de grondwetswijziging horen geven – die is er namelijk ook niet). Kortom: extreem rechts zou heeel blij zijn met de afschaffing van artikel 1. Wat dat betreft waren ze ook heel blij met Fortuyn. Om dan te zeggen dat de redenen die Fortuyn had voor het willen afschaffen van artikel 1 dezelfde zijn als de redenen die extreem rechts daarvoor heeft is ook weer een overhaaste generalisatie. Fortuyn *was* niet extreem rechts, alleen heel dom (da’s wel iets dat ‘ie met de gemiddelde nazi gemeen had ;)).

 27. 70

  @bicat 42.

  Er zitten 3 fouten in je herinnering. Het ging om Wilders, geen vrienden maar collega’s en in een andere tread kwam het nazi verhaal te voorschijn. Het ging om de geringe populariteit van Wilders te illustreren.

  Het is wel leuk om te zien hoe iedereen schichtig reageert als je uitlegt dat extreem-rechts in nederland erg in zijn nopjes was met PF. Ik heb hiervoor ook de redenen aangegeven. Ik heb niet beweerd dat Pim extreem-rechts was.

  Verder blijkt het een openbaring te zijn dat wij voor de oorlog joden terugstuurden op grond van hun ras. Ik ben bang dat ik de beste on-line informatie daarover op de stormfront sites kan vnden. Dat doe ik maar even niet op het werk.

  Verder bespeur ik veel flauwe kritiek en nog flauwere grapjes die stevig op de man worden gespeeld. Het komt blijkbaar hard aan.

 28. 71

  @Stoetshaspel: ik plaats u niet in een hokje, zoals gezegd is voor mij ieder een individue met hier en daar een raakvlak met een ander. Om iemand, die dat nog waardeerde ook, als
  “het slag van” te omschrijven zie ik niet als een kijk naar een individue maar anderzijds.

  Geen zin an..

 29. 73

  @ALO

  Op basis van ras, blijf je beweren. Onderbouw dat dan eens, want ik zie dat nergens terug. Al helemaal niet in de door jou aangehaalde bron. Daar komt dat verhaal van WOI bij en dat kàn eenvoudig niet op basis van ras hebben plaatsgevonden.

  Ik zal niet ontkennen dat allerlei anti-discriminatiewetgeving is opgesteld met in het achterhoofd WOII. Of het helpt is weer een tweede maar van jouw oorspronkelijke bewering mbt de joden blijft volgens mij weinig over…

  @Larie. Dat had ik al begrepen, hoewel het me niet minder onzinnig voorkomt. Dat u een negatieve connotatie toekent aan iets dat neutraal is, als u per definitie wilt verbieden dat er iets gezegd wordt over een groep, dan is dat niet mijn maar uw probleem. Hou er dus over op.

 30. 74

  ‘Verder blijkt het een openbaring te zijn dat wij voor de oorlog joden terugstuurden op grond van hun ras.’

  Volgens mij werden er gewoon vluchtelingen teruggestuurd en bijkomstigheid is dat het joden waren.

 31. 83

  Het had niets te maken met ras, gewoon alledaagse zorgen van alledaagse nederlanders:

  1939
  Protest ANWB tegen opvangkamp joodse vluchtelingen uit Duitsland. De Veluwe moet behouden blijven voor vakantiegangers.
  1939
  Koningin Wilhelmina spreekt zich uit tegen een opvangkamp voor joodse vluchtelingen op de Veluwe. Twaalf kilometer is niet ver genoeg van het zomerverblijf van Hare Majesteit.

 32. 87

  @Jacobine: het is Zuid Afrikaans, probeer dat elke avond laat een beetje uit op een kontakt in Bloemfontein..kaalgatzwemmen lijkt me wel wat en dan een braai.

 33. 94

  Ja jezus, wat een geneuzel! Ga lekker werken, en anders: doe net of je niet sociaal geïsoleerd bent en ga naar ’t strand.

 34. 98

  Zeg, even over dat kaartje van “groot Nederland”: Waar is Utrecht toch gebleven? Hebben de grootnederlanders daar iets tegen?

 35. 101

  @ ALO,
  Stel:Er staan 200.000 pikzwarte islamitische negers voor de grens.Niet opgeleid.
  Mag je die volgens de Grondwet weigeren op basis van geloof, ras ?

  BTW Nawijn is een verrader. Pim heeft niets van doen met racisme ! Ik heb toenertijd niet voor niets de vlag van het vlaams blok door de plieseie weg laten halen.
  Godverdomme ! Ben boos !

 36. 103

  Ik heb even gegoogled maar ik kan totaal nix vinden over de achtergrond/geschiedenis van Artikel 1. Wel dat het in 1948 is gewijzigd met kamerstuk 907 of zo iets. Maar het is dus veel vaker gewijzigd, maar wat nou de wijzigingen waren en waarom ? beats me. Ben wel nieuwsgierig, iemand ?