WW: Gaat de wereld er op vooruit of achteruit?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

De woensdagmiddag is op GeenCommentaar Wondere Woensdagmiddag. Met extra aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen in Wetenschap- en Techniekland.

De opwarming van de aarde maakt haar verdrietig (Foto: Flickr/JohnLeGear)

Sinds de mens het zich een beetje beter naar de zin wilde maken en in een helder moment het vuur uitvond, lijkt alles wat hij doet maar één doel te hebben: de wereld een beetje beter maken. En dat lijkt te lukken, de wereld lijkt over de afgelopen eeuwen inderdaad vooruit gegaan te zijn. Dat ging uiteraard met horten en stoten en periodes van achteruitgang, maar uiteindelijk ben ik toch van mening dat een wereld met relatief weinig stammenstrijd, met riolering en televisie beter is dan die van chaos, kindersterfte en pinda’s doppen.

Let wel, niet iedereen is het hiermee eens. Verdedigers van het standpunt dat we er als mensheid niet op vooruitgaan maar alleen maar nieuwe manieren bedenken om elkaar het leven zuur te maken hebben natuurlijk met argumenten omtrend bijvoorbeeld de Holocaust niet geheel ongelijk. Doemdenkers die denken dat we nu in een neerwaartse beweging zitten hebben een hoop troeven in handen: Met het milieu gaat het alsmaar slechter en het globale terrorisme neemt een vlucht.

Het meest correcte antwoord is natuurlijk: We gaan er zowel op vooruit als achteruit. Maar toch is het interessant om eens te kijken of de balans uiteindelijk positief of negatief uitslaat. Een aardige poging werd gedaan door de heren van de New Scientist. In één enkel plaatje plotten ze – gebruik makend van 19 maatstaven- hoe de wereld de afgelopen 10 a 20 jaar veranderde.

En dat plaatje ziet er overall niet heel slecht uit, de kindersterfte daalt nog altijd, net zoals honger en extreme armoede. Het BNP stijgt, ook in Derde-wereldlanden en sterfte door infectieziekten daalde van 16,4 naar 14,7 miljoen.

Minder goed gaat het inderdaad met het milieu: de ecologische footprint, deforestatie en CO2 emissie gaan omhoog. Er zijn meer natuurrampen (hoewel die gelukkig niet tot veel meer slachtoffers leiden).

Problematisch zijn de cijfers die gebruikt worden om de onveiligheid in de wereld aan te geven. Er is een duidelijke stijging van het aantal gewapende conflicten, maar zoals critici al aangaven, niet het aantal is belangrijk, maar de impact (een Wereldoorlog en een lokale strijd zijn moeilijk onder één noemer te scharen).

Al met al rekent New Scientist twaalf keer een vooruitgang en zeven keer een achteruitgang. Het lijkt er dus op dat we er netto op vooruit gaan. Het kan altijd beter, sneller en vooral eerlijker verdeeld, maar toch, zolang er progressie is, is er hoop.

Reacties (2)

#1 pedro

Misschien neemt de honger relatief wel af, maar dit jaar hebben meer mensen dan ooit tevoren voedselhulp nodig. Dat kun je zowel voor als achteruitgang noemen.

En dat is nog maar één voorbeeld van alle mogelijke multi interpretaties van de maatstaven.

Gaan we er netto op vooruit, als positief tegenover negatief met 12 tegen 7 wint? Als dat zo is, dan wil ik met de bedenker van die stelling graag 12 honderd dollar ruilen tegen 7 duizend euro. dat is ook 12 tegen 7.

  • Volgende discussie
#2 Peter

Er zouden nog twee parameters bij moeten: tevredenhed en verwachting.
Dat eerste wordt dan het Bruto Nationaal Geluk. Ik vind dat het op aardig wat fronten goed beroerd gaat, maar zelf ben ik redelijk tevreden met mijn leventje. Dat zou ook best eens kunnen gledenvoor mensen die het materieel minder hebben.

De verwachting kan dan de Bruto Nationale Wensfactor heten. Verwachten we nog wat van het leven? Hebben we nog verbeterwensen?

Dan zou er, hoe moeilijk dat ookis, voor elke parameter een weegfactor moeten komen. Bijvoorbeeld: als wereldwijd de consensus is dat een bepaalde graad van materiële welvaart belangrijker is dan geestelijk welzijn, dan weegt dat zwaarder.

Tot slot zou gedacht kunnen worden aan aftrekpunten. Extreem doorgevoerd: elk individu dat niet aan de gestelde standaards kan voldoen, wordt als een aftrekpunt gerekend. Omdat we natuurlijk willen dat de hoogte van het BNP voor elk individu tastbaar moet zijn in de eigen beurs.
De berekening van het BNP houdt daar al rekening mee, maar zie de aftrekpunten dan maar als een extra benadrukking van het gegevens dat wat in grote lijnen geldt, niet voor elk afzonderlijk individu hoeft te gelden.

Maar verder fijn dat het zo goed gaat ;-)

  • Vorige discussie