Wilders: Van der Laan begaat ambtsmisdrijf

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Wilders: Van der Laan begaat ambtsmisdrijf

Door kamervragen niet te beantwoorden leeft minister de grondwet niet na.

0

Reacties (25)

#1 Teun

Tsja: van der Laan was ook zo dom om de motieven van Wilders erbij te halen. Hij had gewoon moeten zeggen: “deze vraag is niet te beantwoorden”, punt.

#2 jonas

De vraag is wel te beantwoorden, de cijfers zijn er immers. Het wordt gewoon een kat-muis-spel. Waarbij weer het vooroordeel wordt bevestigd dat de regering maar dingen achterhoudt voor haar bevolking.

Trouwens als je kijkt naar huwelijksmigratie, geen uitkering meer voor burka-draagsters enz, dan gebeuren er al veel dingen, die geld gaan opleveren.

#3 vandyke

Wat een onzin weer. Wilders roept weer wat en haalt weer de publiciteit.

Ambtsmisdrijven zijn misdrijven die beschreven staan in het Wetboek van Strafrecht. Het betreft ernstige misdrijven en worden berecht door de Hoge Raad. De 2e kamer kan wel bij besluit de HR opdracht geven tot vervolging.

Niet geven van inlichtingen aan de 2e Kamer staat niet in het WvS, dus heeft de HR niets mee te maken. Als de kamer vindt dat vd Laan de Kamer niet goed heeft geinformeerd dan moeten ze hem wegsturen.

Wat een partij losse flodders laat die PVV toch los over het land. Als dat een indicatie mocht zijn over de kwaliteit van de regering die hij wel zal gaan vormen dan staat ons nog wat te wachten.

#4 kropotkin

Kop Wilders: Van der Laan begaat ambtsmisdrijf en subkop Omdat minister vragen weigert te beantwoorden, leeft hij de grondwet niet na. zijn wat verwarrend.
Wilders gaat er waarschijnlijk van uit dat vd Laan art 68 GW overtreedt en wil dat 2e kamer uitzoekt of dit een ambtsmisdrijf is.
Dus niet (#3) of het niet geven van inlichtingen aan de 2e Kamer een misdrijf is.

#5 Roy

@4: subkop aangepast

#6 jvdheuvel

De vragen zijn keurig beantwoord dus waar lullen we over.

#7 vandyke

@4 De 2e Kamer zoekt niet uit of er sprake is van een ambtsmisdrijf, dat doet de Hoge Raad. De Tweede Kamer spreekt geen recht.
De Tweede Kamer kan wel opdracht geven aan de Hoge Raad om tot vervolging over te gaan.
Aangezien het niet geven van inlichtingen niet in het Wetboek van Strafrecht staat heeft een vervolging door de Hoge Raad net zo min succes als een vervolging van buurman, o.g.v. het Wetboek van Strafrecht, omdat hij zoveel scheten laat.
Verspilling van tijd dus.

De Tweede Kamer kan wel procedure starten om het Wetboek van Strafrecht te wijziging om het niet geven van inlichtingen strafbaar te stellen. Laten ze dat meteen scheten ook levenslang geven.

#8 Teun

@2 Ik betwijfel of die cijfers er zijn. Je kunt bv ook uitrekenen wat de gezondheidszorg kost, maar het is moeilijk uit te rekenen wat het oplevert doordat mensen “weer door kunnen”.

“Het wordt gewoon een kat-muis-spel.”
Ja, precies. Maar dat is ook de enige manier om Wilders van repliek te dienen. Ik zit iig altijd meewarig met mn hoofd te schudden als Mark, Femke, Mariet en Alexander weer stampvoetend frontaal voor de aanval kiezen. Alleen die laatste doet het nog met wat flair en humor, maar ik zou er gewoon niet aan beginnen.

#9 kropotkin

@7: Aangezien het niet geven van inlichtingen niet in het Wetboek van Strafrecht staat heeft een vervolging door de Hoge Raad net zo min succes als een vervolging van buurman, o.g.v. het Wetboek van Strafrecht, omdat hij zoveel scheten laat.

Je gaat jezelf herhalen zonder te lezen wat er geschreven is of je begrijpt het niet.
Nog een keer dan maar. Volgens Wilders heeft vd Laan niet volgens de grondwet (art 68) (GW is niet WvS) gehandeld door niet alle inlichtingen te geven die gevraagd waren. Nu denkt/beschuldigt Wilders dat vd Laan een ambtsmisdrijf (art 355 WvS?) beging door te handelen in strijd met de grondwet.

Jouw herhaling over het niet geven van inlichtingen en het Wetboek van Strafrecht raakt kant nog wal.

(Leve het scheetverbod in de horeca en publieke ruimtes)

#10 pedro

Ambtsmisdrijf.
“Misdrijf dat voor ambtenaren strafbaar is of waar een hogere straf op staat als een ambtenaar het pleegt. Voorbeelden: het aannemen van steekpenningen door een rechter of het meewerken aan een schijnhuwelijk door een ambtenaar van de burgerlijke stand”.

Een minister is geen ambtenaar.

#11 Kropotkin

@10: klopt, ‘ambts’ moet weggelaten worden.

@mezelf: nog wal = noch wal

#12 pedro

@11: dan geldt wat vandyke opschreef. Het niet verstrekken van inlichtingen is geen misdrijf.

#13 Roy

Ik geloof toch dat wat kropotkin meldt steek houdt.

In de grondwet staat dat de minister inlichten verstrekt op vragen uit de Kamer. In Sr 355 staat (lid 2): die beschikkingen nemen of bevelen geven of bestaande beschikkingen of bevelen handhaven, wetende dat daardoor de Grondwet of andere wetten of algemene maatregelen van inwendig bestuur van de staat worden geschonden;

Nu kun je erover twisten of Van der Laan antwoord heeft gegeven (ik denk zelf van wel).

Dat pedro zegt dat een minister geen ambtenaar is en dus geen ambtsmisdrijf kan plegen, is natuurlijk hilarisch. Er staan genoeg bepalingen over ambtsmisdrijven in de wet. Bovendien is een ministerschap een ambt (tenminste, dat staat in de Grondwet).

#14 pedro

@13: de waarheid is soms hilarisch.

Ik vind Wilders eis (“dat de Tweede Kamer uitzoekt of Van der Laan daarmee een ambtsmisdrijf begaat”) ook hilarisch.

#15 TORABORA

Minister van Der Laan heeft G.wilders allang correct geantwoordt alleen hij beseft dat niet ,G.Wilders moet eens goed Psychisch onderzocht worden in het Pieter Baan Centrum door JUSTITIE,hij onderschat zijn eigen AMBTSMISDRIJF.Heeft G.Wilders zich wel eens afgevragen wat een DAVIDSSTER kost?G.wilders hoort in TBS-Kliniek daar zit hij goed, hoeft zich geen zorg over de kost te maken het is gratis.

#16 Roy

@14: Een minister kan een ambtsmisdrijf plegen. Punt. Dat jij op een online encyclopedietje iets anders hebt gevonden doet daar niets aan af.

Dat Wilders dingetje hilarisch is. Tja, dat is natuurlijk waar.

#17 kropotkin

@12: Huh? omdat het geen ambtsmisdrijf is (zou zijn) is het geen misdrijf? Rare gevolgtrekking.

Trouwens de hele ‘het niet verstrekken van inlichtingen is geen (ambts)misdrijf (volgens WvSr)’ uitspraak – een soort ‘de bal is rond’ citaat – is ook nergens tegengesproken.

#18 pedro

@16: ook volgens de definitie van een ambtsmisdrijf volgens ons wetboek van strafrecht (url=http://lexius.nl/wetboek-van-strafrecht/boek2/titelXXVIII]boek 2, titel XXVIII[/url] is het niet geven van informatie geen ambtsmisdrijf. Als een minister het hoofd van een ministerieel departement is (kan ik niet zo snel uit de juridische brei opmaken), kan hij echter wel specifiek gedefinieerde ambtsmisdrijven plegen, maar die zaken zijn wel wat zwaarder dan het niet vertrekken van informatie.

Maar ik ben geen jurist en laat dit soort zaken liever aan de juristen over, vooral omdat ik het met je eens ben, dat Van der Laan die antwoorden al gegeven heeft en dit dus feitelijk een non-discussie is.

@17: nee, het is gewoon geen misdrijf, maar zou misschien wel een ambtsmisdrijf zijn, wanneer de minister een ambtenaar was. Dat lijk je verder ook te bevestigen in je tweede alinea, als ik die goed begrijp.

#19 kropotkin

@18: Ik begin het misverstand een te begrijpen. Omdat art 355 onder de titel ‘Ambtsmisdrijven’ valt en een minister geen ambtenaar is zou het geen ambtsmisdrijf dus geen misdrijf zijn …

Is niet helemaal juist. Onder de in art 355 genoemde ‘hoofden van ministeriële departementen’ worden wel degelijk ministers bedoeld.

#20 pedro

@19: maar dat artikel moet je dus wel heel erg oprekken om het niet geven van informatie daar onder te laten vallen. Met veel fantasie kan het lid 4 vallen. Maar ook dan is het strijdig met de strekking van die wet, anders zou het argument veel vaker aan zijn gevoerd. Het is niet de eerste keer, dat de Kamer niet of niet volledig is geïnformeerd.

Misdrijven zijn iets volkomen anders dan ambtsmisdrijven. Wat als ambtsmisdrijf is gedefinieerd hoeft in het gewone leven geen misdrijf te zijn. Als ik jou een vraag stel en je geeft geen antwoord, is dat geen misdrijf. Als jij een ambtenaar bent, en je weigert mij de informatie te geven, waar ik je ambtshalve om vraag, is dat een ambtsmisdrijf.

#21 kropotkin

@20: Ik weet niet of art 355 ooit succesvol is gebruikt, maar het is niet omdat het niet eerder geprobeerd is dat het daarom strijdig zou zijn met de strekking.

Misdrijven zijn iets volkomen anders dan ambtsmisdrijven
Nee hoor. Een ambtsmisdrijf is ook gewoon een misdrijf. Er zijn wel meer zaken die afhankelijk beroep, situatie, … wel/geen misdrijf/overtreding zijn.

Als jij een ambtenaar [of minister] bent, en je weigert mij de informatie te geven, waar ik je ambtshalve om vraag, is dat een ambtsmisdrijf.
Als ik vd Laan zou zijn zeg maar …

#22 vandyke

Deze is heel aardig, samen met deze.

Lees ook de commentaren. Bijvoorbeeld deze:
Het lijkt mij dat artikel 355 Sr zelf ook een onneembare hindernis bevat. Het artikel spreekt immers van ‘de hoofden van ministeriële departementen’. Als minister zonder portefeuille staat Van der Laan niet aan het hoofd van enig departement. Het artikel is dus logischerwijs niet op hem van toepassing. In het strafrecht mogen we best de scherpslijper uithangen.

#23 pedro

@21: juist omdat 355 nooit is aangevoerd om onjuiste of onvolledige informatie, is het strijdig met de strekking van de wet. Tot nu toe in elk geval. Het is nooit aangeroepen in die zin, dus tot nu toe heeft nooit iemand dat artikel zo gelezen. De strekking van de wet wordt bepaald door het gebruik, dat er van wordt gemaakt, niet door de mening, die iemand daar over heeft. Overigens is er wel een mogelijkheid om die strekking te veranderen, vanwege gewijzigde inzichten, bijvoorbeeld, zoals bewezen is bij artikel 140 WvS, waardoor nu iedere groepje mensen als een criminele vereniging aan kan worden geduid.

Als ambtsmisdrijven hetzelfde zouden zijn als misdrijven, was er geen enkele noodzaak ambtsmisdrijven apart in de wet te zetten. Verder is een appel altijd fruit, maar fruit lang niet altijd een appel.

Als ik vd Laan zou zijn zeg maar

Zoals ik al zei, kun je dat met veel fantasie een ambtsmisdrijf noemen, maar je zult je gelijk dan toch eerst maar eens bij een rechter moeten zien te krijgen. Tot die tijd is het niet meer dan een niet door gewoonterecht of gerechtelijke uitspraken ondersteunde mening.

of minister

Een minister is geen ambtenaar. Maar dat hadden we al geconcludeerd.

#24 Kropotkin

@23: juist omdat 355 nooit is aangevoerd om onjuiste of onvolledige informatie, is het strijdig met de strekking van de wet
Sorry, complete nonsens maar dat zal je zelf ook wel inzien.

Als ambtsmisdrijven hetzelfde zouden zijn als misdrijven
Elk misdrijf valt onder een titel (Bedrog, Verduistering, Vernieling of beschadiging, …) zo ook Ambtsmisdrijven. Gewoon een misdrijf.

Een minister is geen ambtenaar. Maar dat hadden we al geconcludeerd.
Yep, net zoals we geconcludeerd hadden dat een minister een ambtsmisdrijf kan plegen ;-).

@22; Als minister zonder portefeuille staat Van der Laan niet aan het hoofd van enig departement
Die is wel grappig. Bestonden er toen (wet uit 1855?) ook al van dat soort opgewaardeerde staatssecretarissen? Maar goed, doel en strekking van de wet …

#25 pedro

@24:

complete nonsens maar dat zal je zelf ook wel inzien

Nee. Leg me maar uit, hoe jij anders de strekking van een wet wil bepalen dan door te kijken hoe een wet is en wordt toegepast.

Elk misdrijf valt onder een titel (Bedrog, Verduistering, Vernieling of beschadiging, …) zo ook Ambtsmisdrijven. Gewoon een misdrijf

Sorry, complete nonsens maar dat zal je zelf ook wel inzien.
Een appel is een stuk fruit, dus een stuk fruit is een appel?

net zoals we geconcludeerd hadden dat een minister een ambtsmisdrijf kan plegen

Klopt, maar dit is geen ambtsmisdrijf, dat door een minister gepleegd kan worden. Wel door ambtenaren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*