1. 2

  HELP, PANIEK!!! En die sharia-rechters mogen misschien ook nog straks van Teeven ons DNA opeisen en ook nog van Teeven ons internetgedrag opeisen. Tis gewoon een grote liberaal-ortodox-islamitische kongsie …

 2. 5

  Die Wilders kan in een weekend met zulk mooi weer niet gewoon ergens op een terrasje gaan zitten. Dus dan ga je blijkbaar op zoek naar dit soort explosief materiaal. Tragisch.

 3. 6

  Nou, maar de PVV heeft volgens Wilders dus heus ONDERZOEK gedaan waaruit blijkt dat het zo is.

  Welk onderzoek dan wel, en om welke arresten dat gaat, daar kom je bij het lezen van dat Telegraafartikel dus weer niet achter.

  Wel vermakelijk zijn de reaguurders die vervolgens los gaan op al die ‘D66- en SP-rechters’.

 4. 7

  Heerlijke reactie onder het artikel:

  Doe eens wat aan de AOW of de Files Geertje! Zet die Islam haatmachine eens uit en doe wat nuttigs voor je geld Blondie!
  Platenkamp, Huttendijk | 09:56 | 11.04.11
  Δ Ik heb een klacht over deze reactie

  Uiteraard ook de usual suspects:

  En dan kijkt hij nog niet eens naar al die moslim jongeren die studeren voor rechter. Ik vind dit trouwens verraad van het nederlands recht, oppakken en opsluiten die zogenaamde rechters.
  vinnear, tholen | 09:54 | 11.04.11
  Δ Ik heb een klacht over deze reactie

 5. 8

  @6: Ik neem aan dat het geen statistisch onderzoek is. Twee verschillende rechters kan je natuurlijk op geen enkele manier met elkaar vergelijken.

 6. 10

  Hier een uitspraak van een rechter in Den Haag.

  http://jure.nl/bk1042

  Het Nederlandse recht:
  Op grond van artikel 2 lid 1 jo. artikel 1 lid 1 en 2 van de Wet conflictenrecht afstamming (Wca) wordt de vraag of en onder welke voorwaarden het vaderschap van een man kan worden ontkend, bepaald door het recht van de staat van de gemeenschappelijke nationaliteit van de vader en de moeder ten tijde van de geboorte van het kind, of, indien dit ontbreekt, door het recht van de staat van hun gemeenschappelijke gewone verblijfplaats ten tijde van de geboorte van het kind, of, indien ook dit ontbreekt, door het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van het kind.

  Ten aanzien van de nationaliteit van de moeder en de man overweegt de rechtbank dat die niet onomstotelijk vaststaat. De rechtbank houdt het er gelet op hetgeen door de vrouw is aangevoerd echter voor dat zij ten tijde van de geboorte van het kind de Somalische nationaliteit hadden. Derhalve is Somalisch recht op het verzoek van toepassing.

  Aldus het vonnis. Inderdaad ook islamitisch recht van toepassing, maar niet dat er nu stokslagen gegeven moeten worden, steniging of wat dan ook, maar de vraag of het kind nu wel of niet wettig is. Niets raars aan.

  Echt weer voer voor PVV’ers die niet weten wat sharia is.

 7. 11

  Een kind geboren in Duitsland bij een Duitse moeder kan volgens het Duitse recht een man niet als wettige vader erkennen, maar volgens Nederlands recht wel. Stel je nu voor dat die Duitse moeder met kind nu in Nederland gaan wonen en er speelt iets van alimentatieplicht, moet je dan ineens zeggen dat het kind ineens wel wettig is. Dat zou toch heel erg raar zijn.
  Daarom is in de wet bepaald dat het buitenlandse -in dit geval Duitse- recht van toepassing is.

  Lijkt mij geheel normaal.

 8. 15

  @14 Hoe bedoel je? #10 is een uitspraak van de Nederlandse rechter. De daar geciteerde stukje komt uit de Nederlandse ‘Wet conflictenrecht afstamming’

  Overigens heb ik mij rot gezocht, maar het ‘onderzoek’ van de PVV kan ik nergens vinden.

 9. 17

  Ok, dat voorbeeld. Weet ik niet, maar het kan. Nederlands familierecht is uniek, net als het Duitse, maar voorbeelden zijn zo te verzinnen:
  twee homo’s adopteren een kind in Nederland. Zij gaan in Duitsland wonen en een van twee komt te overlijden. Heeft het kind recht op de erfenis? Het is niet moeilijk voor te stellen dat dat voor de -Duitse- rechter komt. Stel nu dat in Duitsland homo’s geen kinderen mogen adopteren. Wat dan?

  Ik weet wel zeker dat het heel vaak voorkomt in familierecht. We hebben honderdduizenden mensen in Nederland wonen die bijvoorbeeld in een ander EU-land zijn getrouwd.

 10. 18

  Ik heb nog een uitspraak gevonden waar het de Wca van toepassing was.
  http://jure.nl/bd9278/22-juli-2008

  Heel aardig. Lees specifiek onder 5.5 van het vonnis.

  Het Marokkaanse recht is van toepassing, maar de Nederlandse rechter was van oordeel dat die in strijd is met art. 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van Mens en dus buiten beschouwing blijft.

  Gek dat Geert die uitspraak nu niet als voorbeeld heeft genoemd. Oh wacht even hij noemt het eigenlijk wel in het stuk in de Telegraaf: “Alleen als een buitenlandse wet in strijd is met de openbare orde, mag deze hier niet worden toegepast. „Dat is een wassen neus”, zegt Wilders. „De islamisering is ook hier allang begonnen.” ”

  Die strijd met de openbare orde is dus het in strijd met het EVRM -en dus ook in strijd met de grondwet, maar daar mag de rechter niet op toetsen-.
  Het EVRM is dus een wassen neus volgens Geert.

 11. 19

  @vandyke; Het Marokkaanse recht is van toepassing, maar de Nederlandse rechter was van oordeel dat die in strijd is met art. 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van Mens en dus buiten beschouwing blijft.

  Volgens mij moet je de dingen of wel, of niet doen. En niet een beetje, als het je niet tegenstaat. Dat geeft geen vertrouwen. Rechtspreken volgens buitenlands recht is, Wilders of niet, grote onzin. Moet je maar niet verhuizen. Of de rechter verschoont zich standaard, of er wordt altijd rechtgesproken volgens Nederlands recht.

 12. 20

  @KJ: rechtspreken volgens buitenlands recht is heel normaal in familie- en privaatrecht. Dat voorkomt juist dat je door verhuizen de voor jou gunstigste wet kan opzoeken.
  En gelukkig geeft het EVRM mogelijkheden om, waar dat buitenlands recht niet in overeenstemming is met door ons geaccepteerde minimumwaarden en -normen, een beetje bij te sturen.

 13. 21

  @Spam; Nee, het is vooral gemakzucht en financieel gewin door de Staat. Je kunt je huwelijk zonder problemen ‘importeren’ waar dan ook, maar probeer dat maar eens met je auto. Of je spaargeld (voor een huis, bijvoorbeeld). Waarom ? Nou, omdat een huwelijk importeren de Staat alleen maar geld kost, terwijl al die andere dingen heerlijk veel geld opleveren!

 14. 22

  @19 Tja dat is een oplossing: niet meer verhuizen. Ik ken er nog een paar: moet je maar geen kinderen nemen.
  De Nederlandse rechter spreekt altijd recht volgen Nederlands recht en dat blijkt nu juist uit de uitspraak @18.

  Verder was Spam zegt, maar een “beetje bijsturen volgens het EVRM” is het niet. Het EVRM staat boven de Nederlandse wetgeving en dat is maar goed ook blijkt maar weer.

 15. 24

  @vandyke; Zo onrealistisch is dat helemaal niet! In de VS worden homo-huwelijken, gesloten in staten die dat wel hebben, niet erkend in staten die dat niet hebben. En hoewel het standpunt inzake het homo-huwelijk voor wat betreft die laatste natuurlijk moreel verwerpelijk is, is het tenminste consequent en zoals het hoort.

  Het is heel simpel toch ? Je bestudeert een huwelijks-contract bij import en je spreekt je uit: da’s ok of: sorry, dat moet over. Standaard contract en geen rechten voor de vrouw ? Moet over. Je bent met drie vrouwen en een geit getrouwd ? Moet over. Doen we dat ook ? Natuurlijk niet ! Dit is Nederland – liever lui dan moe tenslotte.

 16. 26

  KJ; Hoezo is het wenselijk of rechtvaardig altijd ofwel voor de ene, ofwel voor de andere lijn te kiezen? De ene situatie is toch de andere niet?

  Zoals Van Dyke goed uitlegt, is het in heel veel gevallen vrij logisch en ook moreel prima te verdedigen dat je kiest voor de regels van het land waar de personen gehuwd zijn en welke nationaliteit ze hebben; maar pakt dat in sommige gevallen juist weer uitermate onrechtvaardig uit.

  Wat hij verder goed inzichtelijk maakt, is dat Wilders uit zijn nek kletst. Bij het eerste de beste voorbeeld blijkt dat de NL rechter helemaal niet zwicht voor de ongelijkheid van man en vrouw in de islamitische rechtsregels, maar hier juist corrigerend tegen optreedt.

 17. 29

  De rechter past gewoon Nederlandse wetten toe. Namelijk de Wet conflictenrecht adoptie, de Wet conflictenrecht afstamming, de Wet conflictenrecht corporaties, de Wet conflictenrecht erfopvolging, de Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap, de Wet conflictenrecht goederenrecht, de Wet conflictenrecht huwelijk, de Wet conflictenrecht huwelijksbetrekkingen, de Wet conflictenrecht huwelijksvermogensregime, de Wet conflictenrecht inzake ontbinding huwelijk en scheiding van tafel en bed, de Wet conflictenrecht namen, de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad of de Wet conflictenrecht trusts.

 18. 31

  @JSK; Dat deze wet zeer controversieel is geeft jouw ongelijk in deze aan.

  Eh nee? Want 1) ‘controversieel’ is niks, en het is wel de wet, en 2) het was, van mijn kant, maar een voorbeeld van hoe contracten, wanneer door de houders tussen twee wets-gebieden heen geschoven, wel degelijk gewoon aan expliciete en impliciete herkeuring cq. verwerping onderheving kunnen zijn. Overal ter wereld.

  Probeer bijvoorbeeld hier maar eens drie maanden ingeschreven te staan op een adres, en je auto met buitenlands kenteken te houden. Nee, als het om centen gaat, dan is de Nederlandse fiscus o zo snel!

  Dus, ik zeg niet dat de huidige wet niet correct gehanteerd wordt, ik zeg dat het anders zou moeten: je komt hier binnen, dan worden al je contracten herzien, en waar mogelijk overnieuw gedaan. Komt er nadien nog een contract bovendrijven – sorry joh – moet je terug naar een rechter in het land van herkomst. Je woont hier of je woont hier niet.

 19. 32

  Ik heb de desbetreffende MvT gelezen van de Wca:

  http://www.recht.nl/doc/kst26675-3.pdf

  Er zijn meerdere benaderingswijze mogelijk. De benaderingswijze die KJ voorstaat, namelijk niet migreren, vind je volgens mij nergens op deze aardbol.

  Wel wordt er gekozen uit twee andere principes: nationaliteit- en woonplaatsbeginsel in geval van een conflict in regelgeving. Duitsland en Frankrijk doen het ongeveer hetzelfde als Nederland, maar Zwitserland heeft als uitgangspunt het woonlandbeginsel. Nederland heeft dus voor het nationaliteitsbeginsel gekozen, maar dat dan wel in de wet met veel waarborgen omgeven: de Nederlandse rechtsorde mag niet geschonden worden en dat staat ook werkelijk in de wet zelf. Bovendien hebben wij het EVRM.

  Hoe meer ik erover lees hoe erger ik de uitspraak van Wilders over de “wassen neus”.
  Het probleem is dat deze populist weer eens wat uitgekraamd heeft maar dat je daar vervolgens alleen maar wat tegen kan inbrengen met ingewikkelde uitspraken. Helaas gaat dat altijd zo.
  Naast de leugen die regeert in Nederland zit de domheid. Wilders is degene die regeert in dit land en niemand anders.

 20. 34

  Eh nee? Want 1) ‘controversieel’ is niks,

  Verschillende hoogleraren constitutioneel recht hebben zeer veel bezwaar er tegen. Je voorbeeld is gewoon slecht gekozen, that’s all.

 21. 35

  @vandyke schrijft:”Wilders is degene die regeert in dit land en niemand anders.”

  Ik zie dat het gaat om (WEER EENS) een artikel in de Telegraaf. Zou de Telegraaf niet steeds klaar staan om dit soort shit te drukken, dan was er weinig aan de hand.

  Vraag: is het misschien eigenlijk de Telegraaf die het land regeert?

 22. 36

  35 uitspraken over de sharia op rechtspraak.nl

  Civiel pleidooi voor nietigheid hypotheekrecht wegens rente in strijd met sharia, behoorlijk kansloos want geldt niet tussen eiser en gedaagde:
  LJN: BH8655

  (apostasie vd) Sharia als reden aangevoerd voor vluchtelingenstatus; veelal alleen in de eis/ het verweer ter sprake

  LJN: AW6891
  LJN: AO1007
  LJN: BO1377
  LJN: AF6611
  LJN: AF5846
  LJN: BO4529
  LJN: AB1687
  LJN: AZ2550
  LJN: BG5199
  LJN: AM3129
  LJN: BN8771
  LJN: BH9275
  LJN: BK8427
  LJN: BO4529
  LJN: BO4634
  LJN: AF6496
  LJN: BI1729
  LJN: BI1729
  LJN: BJ6323

  Alleen als verweer, Intrekking verblijfsvergunning
  LJN: AT9532
  Erkenning vonnis tbv procedure
  LJN: AZ2015

  Alleen in feitenrelaas strafprocedure ter sprake
  LJN: AU7314
  LJN: BO8032
  LJN: BO7690
  LJN: BH0496 (is zaak van wilders zelf en ook Wilders zelf die erover begon. Nota bene)
  LJN: BO9015 (Hofstadgroep)
  LJN: BO9014 (Hofstadgroep)
  LJN: BO8032 (Hofstadgroep)
  LJN: BO9017 (Hofstadgroep)
  LJN: BO9018 (Hofstadgroep)
  LJN: BO9016 (Hofstadgroep)
  LJN: AV5108 (Hofstadgroep)

  alleen in de conclusie AG
  LJN: Bo9998

  Laster/Smaad procedure tegen de Telegraaf
  (iemand zou volgens die krant de sharia verkondigen en stelt dat datniet waar is)
  LJN: BB6245

  Blijft over de relevante zaken waarin de rechter er wél iets over zegt, alle één:
  LJN: BN3826
  Hierin neemt de rechter het vonnis van een Sharia rechtbank die de voogdij (jaren terug) heeft toegewezen aan de vader van de kinderen, aan als feit.

  Het is niet alleen loos, zinloos, kansloos en vruchteloos. Het is totale spijkers op laag water zoeken. wat heeft dit voor zin? Waarom zou een Wilders zoiets zeggen als je in een half uurtje grabbelen ziet dat t onzinnig is?

 23. 37

  @35 Nee hoor, want als Wilders naar de VK, NRC, Trouw of welke andere krant was toegestapt dan hadden die het graag, en zonder enig kritiek, geplaatst.

  Bij de Dagelijkse standaard las ik dit commentaar:

  “Voorgaande discussie leeert mij weer eens dat juridisch denken en de bijbehorende logica een heel andere zaak is dan je gezond verstand gebruiken.

  De PVV ( Wilders ) denkt en handelt overeenkomstig het gezond verstand.

  Het zal nog wel even duren eer juristen dat eens door krijgen …”

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/04/man-en-vrouw-gelijk-in-de-rechtzaal (wat een rampzalig slecht artikel overigens).

 24. 38

  @36 Dank voor de uitspraken. De laatste is interessant waarin de Nederlandse rechter inderdaad een uitspraak van een sharia rechtbank betrekt inzake familierecht.

  De zaak voor de Nederlandse rechter betrof een Egyptische man die hier in Nederland asiel had gekregen en nu zijn twee kinderen wilde laten overkomen. De IND wees dat verzoek af.

  De man had drie kinderen en bij echtscheidingsvonnis vonnis van de shariarechter in Egypte werden twee kinderen aan de man toegewezen en een aan de vrouw. De vrouw woont inmiddels niet meer in Egypte en is met haar nieuwe man naar Saoedi Arabië vertrokken.

  De uitspraak van de shariarechtbank werd meegenomen met het Nederlandse vonnis omdat het natuurlijk van groot belang is of de vader de voogdij heeft. Dat is dus het geval.

  Wat had de Nederlandse rechter dan moeten doen volgens Wilders? De echtscheidingsprocedure overdoen? Was het wel terecht dat de man de kinderen kreeg toegewezen?
  Je komt in een onmogelijke situatie terecht. De wetgeving moet dan helemaal gewijzigd worden en wij erkennen in Nederland geen uitspraken meer van buitenlandse rechters (inzake familierecht). Dit voorbeeld geeft nu juist aan waarom je dat maar beter niet kan doen.
  Let wel: de NL-rechter toetst altijd -en dat staat ook expliciet in de wet- aan de Nederlandse rechtsorde en EVRM zoals we hebben gezien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren