1. 1

  Het asfalt van de wegen die Camiel nu laat aanleggen heeft dezelfde kleur als dat van de wegen die Hitler in de jaren ’30 liet aanleggen. Geeft dat niet te denken?

 2. 4

  @2: In je link staat dat de nazi’s tegen tolgelden stemden, niet dat ze tegen autowegen waren. Verder staat er ook in dat de eerste autoweg gebouwd werd in fascistisch Italië en dat het fenomeen in Duitsland geïntroduceerd werd door Hitler. Toch typisch, de draai die eraan wordt gegeven, waardoor mensen precies de tegenovergestelde conclusie trekken dan je op grond van de feiten zou doen.

  @3: Maar ze hadden wel dezelfde kleur! (Die hemden van de burgerwachten nu worden vast ook niet van hetzelfde materiaal gemaakt als de bruinhemden van weleer).

 3. 5

  @Bismarck: is dat niet heel erg vermoeiend, dat eeuwige gedraaikont om bij mensen die je ziet als ‘tegenstanders’ ze woorden in de mond te leggen?

 4. 8

  @7: Volgens de link in #2 was daar niets van tot stand gekomen. Ik zag op Wikipedia wel dat er in 1935 ruim 100km Autobahn was en drie jaar later ruim 3000km (zover te reconstrueren de snelste groei in de Duitse geschiedenis).

  Even voor de duidelijkheid, het gaat me niet zozeer om die autowegen zelf (ook bruinhemden zijn niet door de fascisten uitgevonden), maar om de wijze van associëren (vandaar: de autowegen van Camiel hebben dezelfde kleur als die van Adolf).

  Als je het huidige fascisme wilt koppelen aan dat van vroeger, kom je verder met vergelijkingen die daar ook over gaan, zoals bijvoorbeeld de huidige Italiaanse behandeling van de Roma.

 5. 9

  Van 100km tot 3000km? Juist, want het hele proces van idee tot uitvoering, duurt niet langer dan 3 jaar.

  Dat zou onmogelijk zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren