1. 4

    @3: Wat er tot uiting komt en waar “The Powers that Be” niet naar zullen luisteren, viel bij de Algemene Beschouwingen goed te zien aan de reacties toen Emile Roemer stelde dat marktwerking in de zorg slechte resultaten oplevert: cognitieve dissonantie. Zoals in een tekstje over Never Let a Serious Crisis Go to Waste van Philip Mirowski:

    Philip Mirowski finds an apt comparison to this situation in classic studies of cognitive dissonance. He concludes that neoliberal thought has become so pervasive that any countervailing evidence serves only to further convince disciples of its ultimate truth. Once neoliberalism became a Theory of Everything, providing a revolutionary account of self, knowledge, information, markets, and government, it could no longer be falsified by anything as trifling as data from the “real” economy.

    Kortom, er is geen discussie (over zaken die er werkelijk toe doen). Er is slechts sprake van een theologisch debat over de neoliberale leer.

  2. 5

    Zo behoort het neoliberalistische gedachtengoed dan ook beschouwd te worden: een extremistisch geloofje met ernstige lokale en mondiale gevolgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren