1. 2

  https://www.theguardian.com/politics/live/2019/feb/20/joan-ryan-becomes-eighth-labour-mp-to-join-independent-group-politics-live

  Een achtste Labour lid heeft de partij verlaten, en nu zouden later vandaag ook 3 Tories zich aan gaan sluiten bij de Independent Group. Als die trend zich doorzet heeft dit flinke consequenties voor de brexit onderhandelingen, want May kan haar meerderheid kwijtraken, en zal dus ofwel een compromis moeten sluiten door het midden, ofwel nieuwe verkiezingen moeten uitschrijven.

 2. 3

  @2: “Als die trend zich doorzet heeft dit flinke consequenties voor de brexit onderhandelingen, want May kan haar meerderheid kwijtraken, en zal dus ofwel een compromis moeten sluiten door het midden, ofwel nieuwe verkiezingen moeten uitschrijven.”
  Aangezien in beide grote partijen MP’s al in meerdere van de vorige Brexit-stemmingen niet met de partijleiding hebben meegestemd, lijkt me die uitspraak onverifieerbaar. Het zit er dik in dat ongeacht het al dan niet opstappen, deze MP’s toch anders ook al May niet aan een meerderheid zouden helpen (in het geval van de ex-Labour MP’s is dat zelfs wel zeker, omdat ze nog verder van May’s standpunt af staan dan Labour).

  Naar het zich laat aanzien gaat er alleen een akkoord komen als de meerderheid van de Conservatives en de meerderheid van Labour het daarover eens worden (en in dat geval gaan bij beide partijen nog veel meer mensen weglopen, die in minimaal twee nieuwe fracties terecht gaan komen). Nieuwe verkiezingen gaan er hoe dan ook komen (want bij geen akkoord en dus een no deal Brexit gaan de meeste Conservatives May zeker niet langer als hun leider verdragen). Één en ander kan natuurlijk uitgesteld worden als de Brexit-datum wordt verzet, maar de patstelling verandert daardoor niet.

 3. 4

  @3: Wat moeten nieuwe verkiezingen teweegbrengen, als zowel de Tories als Labour sterk pro-Brexit zijn? Ook al haalt één van deze twee partijen een meerderheid, dan nog lukt het waarschijnlijk niet om een meerderheid voor wat dan ook te krijgen, want MP’s niet op één lijn te krijgen. Tenzij de beide partijen een sterke zuiverings-actie op touw zetten, en alleen nog trouw de leiding volgende MP’s weten te plaatsen in de constituencies. De meest zinvolle uitweg is een nieuw referendum, met hopelijk een meerderheid van Remain-stemmers.

 4. 6

  @5: Bij Labour is wel degelijk een meerderheid te vinden voor een tweede referendum, alleen Corbyn en de mensen om hem heen houden die tegen, vanwege de grote minderheid die dat niet ziet zitten.

  Zeker, deze parlementariërs stemden al vaak tegen de regering (zie deze infographic: https://www.theguardian.com/politics/ng-interactive/2019/feb/15/how-brexit-revealed-four-new-political-factions), maar bijvoorbeeld niet tegen de regering in de vertrouwensstemming. Nu wordt de splitsing expliciet, en kan dat dus veranderen.

 5. 7

  @6: Die infographic ken ik. Wat betreft de vertrouwensstemming, zoals je in #3 kan lezen, ga ik ervan uit dat ongeacht de uitkomst van Brexit, May het vertrouwen van een deel van de eigen partijleden gaat verliezen en dus zal moeten aftreden. Verder is ook een meerderheid (waarvan ik het bewijs nog moet zien, tot dusver lijkt het toch echt om een minderheid te gaan) van de Labour MP’s verre van voldoende voor een referendum, omdat er binnen de Conservatives simpelweg bijna geen voorstanders (ik tel er tot zover 9, sorry voor Sun-link) voor zijn te vinden en hoe dan ook niet alle Labour MP’s vóór een referendum gaan stemmen (ook niet als Corbyn zijn gewicht erachter zou gooien). Met de DUP (unaniem tegen) is er dan al geen meerderheid meer voor te vinden.

 6. 11

  @10: Ze kan geen vertrouwensstemming binnen de partij oplopen, maar natuurlijk wel in het parlement en daarbij zouden Conservatives MP’s gewoon met de oppositie kunnen meestemmen en zo May tot aftreden dwingen.

 7. 12

  @7: er is nu geen meerderheid voor een tweede referendum, zoals er geen meerderheid is voor alle andere opties. Voor de situatie binnen Labour, daar is een grote meerderheid van kiezers en leden voor zo’n referendum, en dat geldt ook voor Labour MP’s. Een tweede principe is echter loyaliteit aan de partij, en dat verhoudt de meerderheid van de Labour parlementariërs om nu al een tweede referendum te steunen. Er zijn genoeg conservatieven die een no-deal koste wat kost willen voorkomen en die uiteindelijk voor een alternatief gaan stemmen, bijvoorbeeld een tweede referendum.

 8. 13

  @12: “een grote meerderheid van kiezers en leden voor zo’n referendum, en dat geldt ook voor Labour MP’s”
  Vooral voor dat laatste heb ik nog geen bewijs gezien.

  “Er zijn genoeg conservatieven die een no-deal koste wat kost willen voorkomen en die uiteindelijk voor een alternatief gaan stemmen, bijvoorbeeld een tweede referendum.”
  Het valt maar te bezien of “genoeg conservatieven” voor een tweede referendum zouden stemmen. Er zijn maar een paar MP’s die er echt achter staan en als Conservative is het ook politieke zelfmoord, want de leden van die partij zijn in overgrote meerderheid pro Brexit (en zelfs in meerderheid pro harde Brexit) en tegen zo’n referendum. Bovendien is het maar de vraag of Labour (gezien de eigen onderlinge verdeeldheid) het gaat laten aankomen op een no deal/remain dichotomie.

 9. 14

  @13: Het hangt allemaal van de alternatieven af, en die nemen in rap tempo af.

  De potentiële meerderheid voor het referendum bestaat uit de meerderheid die een no-deal koste wat kost wil tegenhouden, als andere opties er niet meer zijn.

  Voor May zou het overigens een logische stap zijn om een referendum te omarmen, al was het maar als dreigement om haar deal er door te krijgen. Maar zelf lijkt ze dat anders te zien.

 10. 15

  @14: “Voor May zou het overigens een logische stap zijn om een referendum te omarmen, al was het maar als dreigement om haar deal er door te krijgen. Maar zelf lijkt ze dat anders te zien.”
  Nogal wiedes, want dan scheurt haar partij (en dan hebben we het over veel meer dan drie weglopers).

 11. 16

  @1: Establishment gezeur. In de jaren ’90/’00 werd het spel ook vies gespeeld (denk: Thom de Graaf met het Dagboek van Anne Frank). Nu het niet de gevestigde orde maar de flanken zijn die via (de) media de tegenstander voor rotte vis uitmaken heet het “nep nieuws”.

 12. 17

  @15: Dat is de aanname ja, maar als puntje bij paaltje komt zijn de schreeuwers aan de rechterkant in de minderheid, en door het uitsluiten van no-deal kunnen ze niet anders dan May’s deal steunen, in een stemming, of als die niet slaagt, in een referendum. Dat zou van strategisch leiderschap getuigen.

  Nu scheurt de partij ook, maar met het risico dat er een sterke centrumpartij ontstaat die kan concurreren met Labour en de Conservatieven.

  Als Corbyn en May niet iets anders gaan doen dan wat ze deden, blijft het niet bij deze 11.

 13. 20

  @18: Slecht idee.

  “Gemeentes hanteren verschillende criteria voor het toekennen van de aanvullende uitkeringen, want ongelijkheid per gemeente in de hand werkt.”

  Het gemeentebreed gelijktrekken van alle criteria zal er toe leiden dat alle gemeenten de slechtste criteria gaan hanteren, niet de beste. De ondergrens is namelijk de enige grens waar alle gemeenten het over eens kunnen zijn.

  Vervolgens zullen progressievere gemeenten die ondergrens weer gaan opleuken met allerlei voorzieningen en toeslagen waardoor de oude situatie weer terugkomt.

  Bovendien, de overheveling van de uitvoering van de bijstand naar de gemeenten was o.a. bedacht om ‘maatwerk’ te kunnen leveren, dat druist natuurlijk in tegen een harmonisatie van de regels.

  Trouwens, wie heeft er baat bij zo’n harmonisatie, mensen wonen immers maar in éen gemeente tegelijk. Je ondervind er geen nadeel van als elders de regels (on)gunstiger zijn.

 14. 21

  @19: Hoezo te kort? De landelijke verkiezingen van 6 mei 2010 werden ook op 12 april afgekondigd. Aangezien er voor een referendum ook nog eens geen kandidaatstellingen nodig zijn, zouden die nog aanzienlijk sneller georganiseerd kunnen worden.

  Bovendien denk ik dat de EU de Brexit-datum wel zal willen uitstellen als vast staat dat er op korte termijn een referendum over komt.

  Alleen, zoals gezegd, ik zie het echt niet gebeuren dat er in het parlement een meerderheid voor een referendum te vinden is.

 15. 22

  @20:
  Heb je de petitie wel goed gelezen?

  Er wordt toch juist gevraagd om een einde aan die verschillen te maken!

  N.B.
  Die wet was/is gewoon weer een van die schoftenstreken van Rutte & Co om te bezuinigen te kosten van de minst bedeelden en ook nog eens goedkope arbeidskrachten te creëren.

 16. 23

  @20: Ik vind dat nationale regels overal hetzelfde toegepast moeten worden.
  Het zou raar zijn als bijvoorbeeld de AOW of de inkomstenbelasting per gemeente verschillen zou.
  (ik vind natuurlijk ook verkeerd dat onroerende zaak-belasting per gemeente verschillen kan).

  Overigens ben ik op zich niet tegen het subsidiëren van iemands baan als een werknemer niet het minimumloon verdienen kan.
  Vroeger bestonden daarom de sociale werkplaatsen.

 17. 24

  @23: “Ik vind dat nationale regels overal hetzelfde toegepast moeten worden.”
  Dan moet je de bevoegdheid niet bij de gemeentes leggen. Hetzelfde geldt voor ozb etc. Als je daar vrij ver in gaat (en zo te zien doe je dat), kun je de gemeente als bestuurseenheid net zo goed opheffen en vervangen door een Rijkskantoor, dat de landelijke regels volgens landelijke richtlijnen uitvoert.

 18. 25

  @24: Ik beweer niet dat een gemeente geen bevoegdheid mag hebben.

  Het is prima als de gemeente beslist over de plaats van rotondes, scholen en bedrijfsterreinen. En of het geld wordt uitgegeven aan een skatepark of een historisch museum.

  Maar m.b.t. WW, AOW, bijstand of participatiewet zou ik geen bevoegdheden bij de gemeente willen leggen.

 19. 26

  @25: “Het is prima als de gemeente beslist over de plaats van rotondes, scholen en bedrijfsterreinen”
  Maar dan pas je niet overal de nationale regels hetzelfde toe!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren