SG-café woensdag 13-06-2018

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Dit is het Sargasso-café van woensdag 13-06-2018. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Reacties (43)

#1 Cerridwen

Basisinkomen een goed idee in Nederland? Deze simulatie is vernietigend:

Invoering van een basisinkomen in Nederland is een slecht idee. Als middel om armoede te bestrijden werkt het averechts: er worden meer mensen arm dan dat er uit armoede ontsnappen. Als samenleving heeft Nederland er meer door te verliezen dan te winnen.

Onderzoeker Ive Marx in een telefonische toelichting: „De resultaten van onze berekeningen zijn nog sterker dan ik vooraf had verwacht. Jullie Nederlanders zouden knettergek zijn om het basisinkomen in te voeren en het stelsel voor sociale zekerheid af te schaffen.” Zelfs na de besparing door afschaffing van alle uitkeringen resteert een gat van 44 miljard euro dat gefinancierd moet worden.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/12/studie-basisinkomen-zorgt-juist-voor-meer-armoede-a1606357

Wel neemt de gelijkheid misschien toe. Omdat er meer mensen arm zijn.

Dit is een punt dat te vaak vergeten wordt in Nederland:

De ‘wetenschappelijke verkenning’ benadrukt dat Nederland in internationale vergelijkingen hoog scoort qua arbeidsmarkt en sociaal stelsel. Marx: „Jullie hebben wel veel discussie over zzp’ers en flexibele banen, maar het grote plaatje is goed. Er is een hoge tewerkstelling, een laag armoedepeil en weinig inkomensongelijkheid.”

#2 Spam

Ik hoorde een interview met de man. Kortzichtig onderzoek. Hij heeft alleen gekeken wat het zou kosten en gekeken waar eenzelfde bedrag aan bezuinigingen terecht zou komen. Bij wat nu de uitgaven aan sociale voorzieningen zijn is dan zijn conclusie.

Op de vraag of mensen met alleen een basisinkomen in zo’n nieuw systeem dan niet eenvoudiger zouden kunnen gaan bijverdienen, antwoordde hij dat dat een goede vraag is, maar dat dat een speculatief langetermijneffect was. Daar had hij dus niet naar gekeken.

Maar het basisinkomen is niet alleen een herinrichting van de sociale voorzieningen. Als het enkel dat is, is het uiteraard niet erg effectief om ook veelverdieners een uitkering te geven. Het basisinkomen is een volstrekt nieuwe inrichting van de economie. Het geeft mensen de vrijheid en de mogelijkheid om zich te ontplooien zonder zich druk te moeten maken om hun bestaanszekerheid op korte termijn. Die effecten zijn in dit onderzoek helemaal niet meegenomen.

Natuurlijk zijn de precieze gevolgen van invoering van een basisinkomen moeilijk te voorspellen, maar dat is dan nog geen reden om alleen die effecten door te rekenen waar je cijfers van hebt en die als totaalplaatje te presenteren. Pure misleiding. Of gebrekkig wetenschappelijk inzicht.

#3 JANC

@1: Daar het onderzoek niet zichtbaar is via de link, weet ik niet hoe men tot hun conclusies komt. Zo is er een aanname, die niet verder onderbouwd wordt:

702 euro is het door de onderzoekers gekozen maandbedrag

Waar komt die 702 vandaan?

#4 L. Brusselman

IS de NYT een propagandablaadje voor het IDF?

https://www.nytimes.com/2018/06/07/world/middleeast/gaza-israel-medic-rouzan-al-najjar.html

Here’s some sample language:

There is nothing “complex” about killing an unarmed medic, as the Israeli army just did killing 21 year-old Razan al-Najjar in Gaza.The story is simple: Razan al-Najjar had her hands up and wore a white coat. Nothing justifies Israeli military killing her.

This article and the Times’ coverage of recent peaceful protests in Gaza contintually dehumanizes Palestinians. First the author wrote that Razan al-Najjar “lost” her life – as if by chance, rather than clearly delineating that an Israeli sniper shot her. And perhaps most inexcusably, the article re-published an Israeli military propaganda video but waited 20 paragraphs to explain that the debunked piece twisted her words to smear her after she died.

It really helps to explain your personal connection. If you are a medical professional, a Palestinian, a Jewish American, a young woman activist, a student, if you are a parent and can image her parents’ pain – any of that personal context helps.

And finally, it can be impactful to put in just a sentence or phrase about the positive vision you hold. Talking about your belief in justice, equality, dignity for all people in Israel/Palestine is in some ways the biggest point to get across.

Jewish Voice For Peace

#5 Cerridwen

@2: Dat is wat te makkelijk. Hier een stuk met meer achtergrond van het onderzoek. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat de onderzoeker het in het verleden een interessant idee vond, en ook waarom de effecten zo slecht zijn.

Het basisinkomen is een volstrekt nieuwe inrichting van de economie. Het geeft mensen de vrijheid en de mogelijkheid om zich te ontplooien zonder zich druk te moeten maken om hun bestaanszekerheid op korte termijn.

Het basisinkomen betekent helemaal niet noodzakelijkerwijs dat mensen zich niet meer druk hoeven maken om hun bestaanszekerheid op korte termijn, dat hangt van de hoogte van de uitkering af. Uit deze simulatie blijkt nu juist dat er netto meer mensen arm worden, omdat we in Nederland al uitkeringen hebben die voorzien in bestaanszekerheid van mensen, die hoger zijn dan dit doorgerekende basisinkomen. En als dit al zo veel kost…

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180612_03559410

Het is niet meer dan een logische stap in de emancipatie van de mens.’ In een dubbel­interview van dS Weekblad met ­filosoof Philippe Van Parijs toonde econoom Ive Marx zich een jaar geleden onder de indruk van de ‘ethische case’ achter het basis­inkomen. Een vast inkomen dat iedere burger meer vrijheid schenkt: de emancipatorische ­belofte klinkt aanlokkelijk.
Maar is het haalbaar in de praktijk? (..) Het team simuleerde de introductie van een maandelijks basisinkomen van 700 euro voor alle inwoners tussen 18 en 64 jaar oud. Dat bedrag komt overeen met het gegarandeerde minimuminkomen in Nederland. Minderjarigen kregen 165 euro. Aan de pensioenrechten werd niet geraakt.
Zo’n systeem invoeren blijkt duur, ruim 94 miljard euro. Om dat de bekostigen, moeten heel wat sociale uitkeringen en belastingvoordelen geschrapt worden. Onder meer de werkloosheidsuitkering, de kinderbijslag en de studietoelage verdwijnen. Alleen de invaliditeitsuitkering, de huur- en zorgtoeslag blijven behouden.
(..)
Door al die maatregelen verliest een aanzienlijk deel van de bevolking netto aan het basis­inkomen. Liefst drie op de vier van de 18- tot 64-jarigen schieten er bij in. Dertig procent onder hen verliest zelfs meer dan een tiende van zijn inkomen. De winnaars zitten vooral bij de studenten tussen 18 en 24 jaar, van wie het basisinkomen meestal groter uitvalt dan de studietoelage die het vervangt.
De herverdeling door het basisinkomen maakt dat de ongelijkheid lichtjes daalt. Maar dit gaat niet gepaard met een daling van de armoede, integendeel. Die stijgt met 3 procentpunten.
‘Dat viel te vrezen’, reageert Gerlinde Verbist, die met Jonas Boone van de UAntwerpen de simulatie uitvoerde. ‘Je neemt uitkeringen weg bij mensen die ze echt nodig hebben, zoals de werkloosheidsuitkering, en geeft ze netto minder in de plaats terug.’ Het basisinkomen tilt weliswaar 2 procent Nederlanders uit de armoede, maar 5 procent sukkelt in de armoede door het verlies van de oorspronkelijke uitkeringen. ‘Er worden meer individuen arm dan er uit armoede ontsnappen’, besluit de studie.
(..)
De onderzoekers erkennen ook dat ze onvoldoende kunnen voorspellen hoe mensen effectief reageren op het krijgen van zo’n basisinkomen. Gaan ze meer, minder of anders werken? Maar zelfs als het basisinkomen wat van de werkloosheid wegwerkt, dan nog is het voor de onderzoekers ‘een beleidsoptie die gelijk staat met het spreekwoordelijke kanon inzetten om een mug te ­doden’.

#6 JANC

@5:

Zo’n systeem invoeren blijkt duur, ruim 94 miljard euro. Om dat de bekostigen, moeten heel wat sociale uitkeringen en belastingvoordelen geschrapt worden

nogal wiedes. Het idee achter het basisinkomen is dat belastingvoordelen niet meer nodig zijn, om maar iets te noemen. Het moet voldoende zijn van om te leven.

#7 Spam

@5 Veel tekst, maar precies wat ik zeg. Als je iemands huidige complexe combinatie van sociale voorzieningen vervangt door een eenvoudiger maar lager vast basisinkomen, dan gaat die persoon er uiteraard financieel op achteruit. Maar als je onderzoek daar ophoudt, onderzoek je niet het basisinkomen, maar een arbitraire nieuwe inrichting van ons uitkeringenstelsel. Dat mag, maar dan moet je daaruit geen conclusies trekken over het basisinkomen.

In de laatste alinea geven ze ook aan dat ze de voordelige effecten die voorstanders van het basisinkomen aandragen in het geheel niet hebben meegenomen in hun analyse.

Dit onderzoek toont alleen aan dat de door de onderzoekers gekozen methode van invoering op korte termijn tot hoge kosten en meer armoede leidt. Gedragseffecten en andere invoeringsplannen blijven onbeschouwd.

#9 majava

@6: het is zelfs zo dat er niet geschrapt ‘moet’ worden in uitkeringen om het te bekostigen, maar het is onderdeel van het geheel. Namelijk dat je een een aantal uitkeringen ‘kunt’ schrappen. En een flink deel van het uitvoerende en controlerende apparaat. Ga maar na, voor een onvoorwaardelijk basisinkomen heb je totaal geen enkele controle nodig. Al dat soort zaken dienen ook meegenomen te worden in een goede berekening.

Dan vraag ik me verder wel af in hoeverre een basisinkomen effect heeft op sociale afdrachten en salarissen. Zouden die omlaag gaan? Veel hangt natuurlijk af van hoe je een basisinkomen wettelijk regelt, maar volgens mij is het best mogelijk iets te ontwerpen dat werkt. Even los van de ideologische discussie natuurlijk.

#10 Cerridwen

@6:

nogal wiedes. Het idee achter het basisinkomen is dat belastingvoordelen niet meer nodig zijn, om maar iets te noemen.

… en het gevolg daarvan is dat de armoede toeneemt en je nog steeds blijft zitten met een tekort van 44 miljard. Daar gaat het hier om.

@7:

Maar als je onderzoek daar ophoudt, onderzoek je niet het basisinkomen, maar een arbitraire nieuwe inrichting van ons uitkeringenstelsel.

Dit is toch in het geheel geen tegenstelling? Het basisinkomen lijkt me inderdaad een arbitraire nieuwe inrichting van ons uitkeringsstelsel.

Verder haal je doel en middelen door elkaar volgens mij. Het basisinkomen is een middel, met allerlei veronderstelde positieve effecten. De onderzoekers hebben de maatregelen die onder het basisinkomen worden verstaan doorgerekend, alleen vinden ze geen positieve effecten. Jouw kritiek is dat ze geen basisinkomen hebben onderzocht, omdat de effecten niet positief zijn. Maar zo werkt het natuurlijk niet.

In de laatste alinea geven ze ook aan dat ze de voordelige effecten die voorstanders van het basisinkomen aandragen in het geheel niet hebben meegenomen in hun analyse.

Ze hebben inderdaad geen hypothetische langetermijn-effecten meegenomen. Maar dat geldt ook voor de negatieve effecten.

Ondertussen liegen de korte-termijn effecten er niet om, en zoals je ook in het artikel kan lezen verwachten ze niet dat eventuele positieve langetermijn-effecten dit kunnen compenseren.

@9: Even los van de formulering (moeten of kunnen) hebben de onderzoekers precies gedaan wat jij voor ogen hebt. Alleen levert dat te weinig op om het basisinkomen te kunnen betalen.

Het probleem hierin is dat Nederland al een fijnmazig en betrekkelijk efficiënt systeem heeft voor herverdeling van de welvaart (zeker niet perfect, maar wel behorend tot de beste ter wereld); het is niet gek dat een grof instrument als het basisinkomen daar weinig aan toe voegt.

#11 JANC

@10: Nee, want dat is gebeurd enkel door de keuzes van de wetenschappers. In een model.

#12 Basszje

@8: Een rechtse politica liegt en verzint dat het aan de vluchtingen ligt. Alles als gebruikelijk dus.

#13 analist

@7: Dit onderzoek toont alleen aan dat de door de onderzoekers gekozen methode van invoering op korte termijn tot hoge kosten en meer armoede leidt. Gedragseffecten en andere invoeringsplannen blijven onbeschouwd.

eens. die speculatieve lange termijn effecten kunnen het beste getoetst worden aan de hand van een experiment. uit de al lopende experimenten komt volgens mij niet het beeld naar voren dat het basisinkomen leidt tot extra ondernemerschap oid.

#14 Spam

@10 Maar er is helemaal niemand die beweert dat een basisinkomen voor iedereen vanaf t=0 al goedkoper zou zijn dan het huidige stelsel. Door dat ‘aan te tonen’ bewijs je niets.

De discussie over het basisinkomen gaat nu juist over hoe dat op de lange termijn de economie zou kunnen vormgeven. De voorstanders verwachten een positief effect (minder zorgen en stress om bestaanszekerheid, meer mogelijkheden tot zelfontplooiing, minder uitbuiting van werknemers). De tegenstanders verwachten een negatief effect (luie mensen die niet meer willen werken en hardwerkende Nederlanders die daarvoor moeten betalen). Wil je iets nuttigs zeggen over het nut van het basisinkomen, dan moet je je op dat soort vragen richten.

Je kan de positieve langetermijneffecten niet zomaar wegstrepen tegen de negatieve, alleen maar omdat ze lastig te kwantificeren zijn.

#15 majava

@10: je schreef ” Even los van de formulering (moeten of kunnen) hebben de onderzoekers precies gedaan wat jij voor ogen hebt” maar ik zie dat niet bevestigd. Waar kan ik lezen dat ze niet alleen de uitkeringen, maar ook de ambtelijke besparingen meenamen?

#16 majava

Het basisinkomen experiment in Finland (dat veel te beperkt was opgezet en waar veel te veel voorwaarden aan zaten verbonden, dus bedenkelijk) was maar een bedrag van 560e per maand in een land met lagere koopkracht. Nu vind ik dat ook echt te weinig om van te leven, maar het lijkt me sterk dat die 700 in NL tot meer (werkelijke) armoede zou leiden. Wellicht teveel uitgegaan van de hogere uitkeringen en dus alleen relatief gezien een teruggang?

#17 Joop

@16.

Als bij basisinkomen de toeslagen komen te vervallen. Dan hebben mensen een echt probleem. Verder gewoon sober leven. Maar dat woord is zo ouderwets . Dat past niet in deze tijd. Dan maar risico op schulden.

#18 JANC

@17:

Dan hebben mensen een echt probleem

een basisinkomen zou er voor moeten zorgen dat je er precies van kan leven. Waarom zouden er problemen komen voor mensen als de toeslagen verdwijnen? Dat zou immers zo gecalculeerd moeten worden dat men niet in de problemen komt. Zeker, een basisinkomen wil zeggen sober leven.

#19 majava

@17: Alleen de invaliditeitsuitkering, de huur- en zorgtoeslag blijven behouden. Uit #5.

#20 Cerridwen

@15: De kosten van de ambtelijke organisatie zijn uiteraard een fractie van de begroting van de uitkeringen zelf. Ook al hebben ze dat niet meegenomen, daar ga je de oorlog niet mee winnen.

@16: Dat is toch precies wat ze hebben onderzocht? Wat het voor de mensen betekent? De meeste mensen afhankelijk van een uitkering en toeslagen krijgen meer dan dit bedrag, en voor een deel betekent de achteruitgang dat ze onder de armoedegrens zakken.

@14: Als op t=0 75% van de mensen te maken krijgt met koopkrachtverlies, op welke termijn verwacht je dan dat het wat gaat opleveren? Ik zie eerder een vicieuze cirkel naar beneden.

Natuurlijk moet je ook langetermijneffecten willen onderzoeken, maar het idee dat dit kortetermijn onderzoek nutteloos zou zijn is erg vreemd. Je weet nu in elk geval dat het in een keer invoeren van deze propositie vrij desastreus uitpakt, en wel zodanig dat het eerder moeilijker wordt om je doelen te behalen dan makkelijker. (voorbeeld, jij verwacht minder zorgen en stress om bestaanszekerheid door het basisinkomen, dit invoeren levert juist meer armoede op en dus meer stress).

#21 majava

Ik las net dat de lage-inkomensgrens in NL gesteld wordt op 1030e per maand voor een alleenstaande (ex toeslagen). Dat is dus niet de armoedegrens, die ik niet kan vinden. Met een basisinkomen kan ik zo 1,2,3 al wel zien dat paren er altijd boven komen te zitten, omdat het (onvoorwaardelijk ) x2 en dus dubbel zal worden. Met m’n luie uitzoekerij kom ik dan tot de conclusie dat slechts alleenstaanden met een basisinkomen slechter uit zullen zijn.

Maar ik focus nu teveel op mensen die helemaal niet werken en daar gaat het niet alleen om, omdat ik van mening ben dat een basisinkomen juist voor meer werk en initiatief kan zorgen.

#22 Joop

@19.

Oh, dan wordt het geen probleem 700 euro.

#23 Le Redoutable

@1 Dat is allemaal nogal logisch. Het geld van een basisuitkering moet ergens vandaan komen, kijk je naar het macro economische plaatje, dan komt het er in feite op neer dat het overgrote deel van de werkenden hun eigen basisuitkering eerst als extra lasten zullen moeten betalen om een deel vervolgens weer terug te krijgen.

Je hebt geen wetenschappelijk onderzoek te zijn om in te zien dat dat een dure methode is om nodeloos geld rond te pompen en dat het verder niets toevoegt aan het huidige sociale zekerheid stelsel wat in principe prima maatwerk levert.

#24 Lutine

@1

Weinig verrassend. Dat hele idee van basisinkomen is gebaseerd op drijfzand en niet serieus te nemen. Ik zie er ook geen politiek draagvlak voor.

#25 Joop

O heden, voorkant NRC aan het lezen. Rutte is pro EU geworden in toespraak voor ep. Laatste zin geeft verklaring: opvolging Tusk.

De citaten zijn zo mooi: ‘ de EU is het meest succesvolle voorbeeld in de wereldgeschiedenis van hoe multilaterisme en compromisbereidheid kunnen leiden tot ongekende veiligheid, stabiliteit en welvaart’.

En naast het economische, ziet hij nu ook een waardengemeenschap.

#26 analist

@14: Je kan de positieve langetermijneffecten niet zomaar wegstrepen tegen de negatieve, alleen maar omdat ze lastig te kwantificeren zijn.

je kan ook niet negatieve korte (en lange!) termijn effecten – minder goed dekkende sociale zekerheid – wegstrepen tegen mogelijke positieve lange termijn effecten.

maar het lijkt me sterk dat die 700 in NL tot meer (werkelijke) armoede zou leiden

kennis van mij in de bijstand krijgt in Amsterdam 900 euro bijstand, waarvan 500 euro op gaat aan kamerhuur. een verlaging naar 700 euro in de maand zou voor hem echt een probleem zijn. ik vind trouwens dat ie gewoon moet werken maar dat terzijde.

Waarom zouden er problemen komen voor mensen als de toeslagen verdwijnen?

omdat 1 enkel inkomen niet voor elke situatie passend is?

Met m’n luie uitzoekerij kom ik dan tot de conclusie dat slechts alleenstaanden met een basisinkomen slechter uit zullen zijn.

oh slechts miljoenen nederlanders. vergeet ook trouwens geen weduwen en weduwnaren. dat beide partners niet tegelijkertijd sterven wil ook nog weleens voorkomen.

#27 Joop

@26.

Kennis krijgt 940 e per maand, alleenstaande. Voor kamer geen huurtoeslag. Woont ie gewoon nirt zo slim. Geen medelijden. Als hij lief genoeg tegen iemand was geweest had ie een partner. Maar ja, meeste mensen willen iemand met een baan. Was bij mij ook zo, na twee weken waren ze weer vertrokken met de noorderzon.

#28 analist

@27: los van medelijden zorgt ons potjes systeem er wel voor dat ie niet op straat beland. dat vind ik winst

#29 Joop

@28.

Er belanden zo en zo nog teveel mensen op straat. Dat brengt ook allemaal kosten met zich mee. Maar vind wel dat mensen zelf moeten kijken hoe ze kosten kunnen reduceren. Voor 500 euro ergens een kamer. Waarom moet je in Amsterdam wonen? Ook als je geen werk heb. Gewoon huurhuis heb je huurtoeslag, bij huur tot 700 e ongeveer. Dus kan je van die 500 e daarvoor reduceren tot 300 e. Dan heb je nog zorgtoeslag, als je gezond bent. Dan kan je de laagste nemen, krijg je per maand geld ipv premie betalen. Hou je nog 400 e over. Als het koud is trek je een trui aan. Of ga je lekker op bed liggen of bij vrienden langs of openbare gebouwen bezoeken. De bieb is in Amsterdam tot 22 uur open geloof ik. Sober leven maakt je creatief.

#30 majava

@ hier boven: laat ik eerst bekennen dat ik geen goed idee heb over wat nu in Nederland wel of niet voldoende is om minimaal rond te komen en niet in de schulden te belanden. Woon al een redelijk lang in Finland.

Opmerkelijk veel sociale mensen hier, die de huidige sociale voorzieningen prijzen. Of is het meer dat ze een basisinkomen haten (wat bijna altijd neerkomt op de aanname dat makkelijk geld lui maakt).

Wat een discussie over een basisinkomen voor mij interessant maakt is het idee dat ik er van heb dat het ook de arbeidsmarkt kan veranderen en niet alleen sociale voorzieningen. Zou graag nog wat meningen horen over wat ik schreef in #9 onderaan. Ik zie het bijvoorbeeld ook als een potentieel prima basis voor ondernemerschap.

#31 analist

@30: laat ik eerst bekennen dat ik geen goed idee heb over wat nu in Nederland wel of niet voldoende is om minimaal rond te komen en niet in de schulden te belanden. Woon al een redelijk lang in Finland

maar hangt “voldoende” niet af van de individuele leefsituatie (alleen vs samen, ziek vs gezond, jong vs oud, etc)? volgens mij is dat overal zo

Opmerkelijk veel sociale mensen hier, die de huidige sociale voorzieningen prijzen.

het eerste wat mij in het buitenland opvalt is het grote aantal daklozen. wat mij betreft is alleen maar daarom het sociale stelsel in Nederland beter dan in Duitsland, Belgie, Frankrijk, etc. Dat het misschien *nog* beter is in Zweden of Finland doet daar weinig aan af.

#32 majava

Nee, in Finland is het niet beter. Het is er slechter en die trend zet zich voort. Rechts beleid, oftewel werkloosheid los je op door werklozen tot werk (wat er niet is) te dwingen.

#33 Joop

@32.

De bijstandswet heeft haar langste tijd gehad als recht, het wordt weer een gunst. Voort wat , hoort wat. En dat wordt gedeeld door groot gedeelte bevolking. Je kan toch immers wel wat doen voor die uitkering, toeslagen en vrijstellingen…

#34 JANC

@33: Dat doe je dan ook al. En dat “gedeeld door groot gedeelte bevolking” is een niet onderbouwde stelling.

@26: het idee van een basisinkomen is dat de basiskosten, zoals wonen, er van gedekt worden. Het afschaffen van huurtoeslag zou dus geen probleem moeten opleveren, want het basisinkomen moet voldoende zijn. Dat de Belgische onderzoekers een arbitrair bedrag genomen hebben betekent niet dat dit het juiste bedrag is.

#35 Joop

@34.

Huurtoeslag is afhankelijk van huur die betaald moet worden, basisinkomen moet dan net zo hoog dat de hoogste huur gedekt kan worden.

En dat mensen wat moeten doen voor hun bijstand vinden veel mensen, want daar stemmen mensen op. Dat ze wat doen zoals sollicitatieplicht is geen zware tegenprestatie.

#36 JANC

@35: Er stemmen ook veel mensen op GroenLinks – ik noem maar iets. Maar wat wil dat zeggen over de bijstand?

Waaruit blijkt dat het basisinkomen gelijk moet zijn aan de hoogste huur?

#37 JANC

PS) Ik ben er nog niet over uit of ik dat basisinkomen goed vind of niet.

#38 Joop

@36.

Er stemmen relatief helemaal niet zo veel mensen op GroenLinks. Met veertien zetels, heb je nog geen eentiende van de zetels in de Tweede Kamer. Wel wordt er gestemd op een partij als het VVD, meer dan eenvijfde die krachtige geluiden bezigt over de bijstand en dat er een tegenprestatie verlangt mag worden.

“Het afschaffen van huurtoeslag zou dus geen probleem moeten opleveren, want het basisinkomen moet voldoende zijn.”

Dat is dus onzin. Huurtoeslagen is nogal divers in aantallen euro’s afhankelijk van de huur. Wil je daar het basisinkomen op afstemmen, althans als het gaat om de minima.

#39 majava

@33: Het is geen gunst. Het is namelijk geen extratje. Het is om in je basis-levenbehoefte te voldoen en heeft een maatschappelijk nut. Dat mensen niet dakloos worden, in de criminaliteit belanden, schulden gaan maken, etc. En het heeft zelfs nog een economisch nut. Al dat geld wordt weer gestoken in de economie. Het is onvoldoende om er van op vakantie te gaan in het buitenland, of er mee te gaan investeren buiten de grenzen. Meer GDP voor NL!

De tegenprestatie die er van verwacht mag worden is dat je de plichten naleeft. Meer niet. Dwangarbeid bijvoorbeeld zou pure arbeidsverdringing zijn.

#40 Joop

@39.

Oh, beginnen we weer met dwangarbeid. Oud links verhaal. Het is een recht officieel nog, voordat de Bijstandswet werd ingevoerd was het een gunst. Of je dat wil of niet.

#41 JANC

@40: Laten we het word “dwangarbeid” dan eens wegnemen. In het recente verleden hebben we gezien wat er kan gebeuren met arbeidsverdringen door regeringsmaatregelen.

#42 Joop

@41.

Arbeidsverdringen door regeringsmaatregelen …

Tja, we hebben al sinds mensenheugnis stage, vakantiewerk zoon/dochter baas/werknemers, en eigenlijk ook altijd al (illegale) gastarbeiders, en tijdelijke krachten, oproepkrachten, uitbesteding naar buitenland. Dan wordt er nog behoorlijk zwart gewerkt. O ja, en dan nog de Wajongers met een flinke subsidie voor de werkgever. En ja, dan heb je nog degenen die met behoud van uitkering werken. Allemaal vormen van verdringing arbeidsmarkt.

Tegenprestatie zijn meestal dingen die eerder al gedaan werd door vrijwilligers. Daarnaast heb je met behoud van uitkering een proefplaatsing van 1 tot drie maanden, of werkervaringsplaats (met begeleiding) en participatieplaatsen (voor moeilijk bemiddelbare personen met uitkering).

Ik zie het probleem niet. Het is vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt, maar die zijn altijd de klos. De vakbonden zijn tenslotte opgericht door vakmensen die hun eigen baan wilden beschermen tegen verdringing van buiten, soort gilde dus.

#43 majava

“Tja, we hebben al sinds mensenheugnis stage…”

Ik heb vorige week van een neefje gehoord dat ‘ie direct na z’n stage een baan kreeg bij hetzelfde bedrijf. Dat is dus zoals het bedoeld is en werkt. Denk je echt dat ongemotiveerde (want dwang) uitkeringsgerechtigden na een tewerkstelling a) een baan krijgen aangeboden? of b) een baan willen in iets waarbij ze geen interesse/zeggenschap hebben?

Niemand is geholpen met dwangarbeid. Niemand behalve een aantal* werkgevers die op een normale wijze geen personeel kunnen krijgen. En dat is meestal omdat het werk onderbetaald is en geestdodend. Vaak ook nog met een werksfeer from hell.

(*) welke werkgever zit te wachten op mensen die werk voor je moeten verrichten zonder enige motivatie voor het werk of jouw onderneming?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*