1. 2

  Ontnuchterend verhaal over de grenzen aan de groei van duurzame energie-opwekking.
  https://foreignpolicy.com/2019/09/06/the-path-to-clean-energy-will-be-very-dirty-climate-change-renewables/

  By doubling the World Bank figures, we can estimate what it will take to get all the way to zero emissions—and the results are staggering: 34 million metric tons of copper, 40 million tons of lead, 50 million tons of zinc, 162 million tons of aluminum, and no less than 4.8 billion tons of iron.

  In de jaren 60 en daarna leek het een goed idee om de traditionele landbouw te hervormen tot een industrie met mechanisatie, kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Daar komen we nu op terug.
  Misschien komen we over 20 jaar terug op al die windmolenparken, die we nu bouwen.

 2. 3

  @2: Heb je ook de aantallen tonnen grondstoffen (inclusief de fossiele brandstoffen zelf) die gebruikt zijn (en jaarlijks worden) voor bouw, operatie en onderhoud van alle verbrandingsmotoren, fossiele centrales, olie/gastankers, -pijpleidingen, -opslagen en andere fossiele brandstofproductieapparatuur en -infrastructuur? Is misschien wel nuttig om de verder niet zoveel zeggende getallen in perspectief te zetten.

 3. 5

  “In de jaren 60 en daarna leek het een goed idee om de traditionele landbouw te hervormen tot een industrie met mechanisatie, kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Daar komen we nu op terug.”

  Daar kunnen we helemaal niet meer op terugkomen want de wereldbevolking blijft maar doorgroeien en die is al lang niet meer te voeden door kleinschalige boerderijtjes met paard en wagen.

  Zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen is een veelvoud aan landbouwgrond nodig voor dezelfde opbrengst en eens is alle vrije natuur gecultiveerd, voor zover het überhaupt nog verantwoord is om dat nu nog grootschalig te doen.

 4. 6

  @5: Nederland moet af van de ambitie om de hele wereld te voeden. Trouwens als we van het vlees afgaan spaart dat ook flink wat grond uit.

 5. 7

  @4: Winter 2018-2019 was nummertje zes in de rij van geen enkele dag/nacht met strenge vorst in de Bilt.

  Voorheen gebeurde dat tot maximaal 3 jaar opeenvolgend. Wat denk je? Dat je nu puur op kansberekening deze winter een hele goeie kans maakt op wel weer strenge vorst, of dat er iets is veranderd waardoor die kans minder is.

 6. 8

  @5:

  Daar kunnen we helemaal niet meer op terugkomen want de wereldbevolking blijft maar doorgroeien

  Je hebt niet opgelet tijdens de biologieles . Als er te weinig voedsel is, dan krimpt de populatie.
  Op een eindige planeet kun je geen oneindige groei hebben.

  Gelukkig is vrijwel iedereen, die nu leeft, over 100 jaar dood en doden hoeven nu eenmaal niets te eten.
  Dit is geen oproep tot massamoord, maar gewoon een biologisch feit. Che sera, sera.

 7. 9

  @3:

  Is misschien wel nuttig om de verder niet zoveel zeggende getallen in perspectief te zetten.

  Wat is daar precies het nut van?
  Ik vind die getallen namelijk wel veelzeggend: 4,8 miljard ton ijzer.

 8. 10

  @8: De afgelopen 200 jaar hebben het Malthusiaanse idee dat de voedselvoorziening niet mee kan groeien met een exponentieel groeiende bevolking naar het rijk der fabelen verwezen.

  Daarnaast is het een feit dat de wereldbevolking niet meer exponentieel groeit, en waarschijnlijk zal stabiliseren op ca 11 miljard mensen aan het eind van deze eeuw.

  De kans dat we genoeg voedsel kunnen blijven produceren lijkt me groot (al is het zeker een uitdaging), de kans dat dit kan met de landbouwmethoden van 200 jaar geleden is nul. In grote delen van de wereld zal de landbouw intensiever worden, terwijl tegelijk geprobeerd wordt de klimaat/milieuimpact van de landbouw te verlagen. Allerlei technologie (en wetenschappelijke kennis in het algemeen) speelt bij beiden een belangrijke rol.

  Ik vrees dat jij degene bent die niet hebt opgelet tijdens de les.

 9. 11

  @9: Zonder context zeggen getallen niets. Hoe verhoudt zich dat tot de huidige productie van ijzer? Als je bijvoorbeeld weet dat de jaarlijkse ijzerproductie 2,3 miljard ton is, dan is die 4,8 miljard ton ineens niet zo spannend meer.

 10. 12

  Je kan voedselproductie ook slimmer vormgeven dan uitsluitend fossiele kunstmesten en granen uit ver laten komen en vervolgens 90% exporteren. Zomaar een gedachte.

 11. 13

  @12: Het gros van de export gaat niet zo ver de Nederlandse grens over. Nederland is maar een klein landje, de grenzen in Europa betekenisloos.

  Het lijkt mij het nuttig is voedsel te produceren op plekken waar dat het meest efficiënt kan en die dan te distribueren naar de plekken waar het nodig is. Tekorten op de ene plek worden opgevangen door overschotten elders. En in plaats van dat centraal aan te sturen kan je dat het beste regelen door een goede aansluiting van de lokale markt op de wereldmarkt. Dit houdt ook de prijzen laag, cruciaal voor mensen in extreme armoede. Het is dan ook geen toeval dat het aantal slachtoffers van hongersnoden spectaculair is gedaald.

  Natuurlijk moet ook de voedselproductie en -markt verbeteren in termen van energiegebruik en belasting voor het milieu. Maar dat betekent niet dat we daarmee specialisatie van de landbouw en handel in voedsel moeten zien als iets verkeerds.

  Hongersnoden in de wereld:
  https://ourworldindata.org/famines

  Nederlandse landbouwexport:
  https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2019/03/nederlandse-landbouwexport-2018-in-breder-perspectief

 12. 14

  Het lijkt mij het nuttig is voedsel te produceren op plekken waar dat het meest efficiënt kan

  Of bijvoorbeeld bosbouw waar dat het meest efficiënt kan. Ik denk dat Finland daar wel hoog scoort. Alles is hier productiebos. Machines worden ook steeds beter. Google eens op Ponsse. Ook Fins. Maar de biodiversiteit holt achteruit. De relatieve monocultuur maakt het bos kwetsbaar voor leuke invasieve knabbelbeesten die in de rij staan om het boreale territorium over te nemen. De blauwe bosbes, ook een exportproduct, is aan het verdwijnen en de koolstofopname van het bos wordt steeds kleiner. Maar het gaat hier zo efficiënt, dus gaan we lekker door.

  Klinkt bekend he? Lekker roofbouw plegen met de zalvende woorden van Cerridwen. Jij moet heel snel bij het CDA gaan solliciteren. Baangarantie.

 13. 15

  @14: Bomen kappen en graan produceren dan maar? Dat moet inmiddels toch lukken. Maar dan niet gaan klagen als de oogst een keer mislukt en je niets te vreten hebt.

 14. 17

  @9:
  “Wat is daar precies het nut van?”
  Dan kun je een vergelijking maken tussen fossiel blijven en hernieuwbaar worden.

  “Ik vind die getallen namelijk wel veelzeggend: 4,8 miljard ton ijzer.”
  Compliment voor jou dan Hans, maar voor de rest van de wereld is het zonder vergelijking een inhoudsloos getal.

 15. 18

  @10:

  De afgelopen 200 jaar hebben het Malthusiaanse idee dat de voedselvoorziening niet mee kan groeien met een exponentieel groeiende bevolking naar het rijk der fabelen verwezen.

  Eindige planeet, eindige hoeveelheid zonlicht, water en beschikbare bodem.

  De kans dat we genoeg voedsel kunnen blijven produceren lijkt me groot (al is het zeker een uitdaging), de kans dat dit kan met de landbouwmethoden van 200 jaar geleden is nul.

  Er zijn ook deskundigen, die daar anders over denken:
  https://www.technologywater.com/post/69995394390/un-report-says-small-scale-organic-farming-only

 16. 20

  @18

  Er zijn ook deskundigen, die daar anders over denken

  Zomaar een citaat uit de allereerste “key message” van dat VN-rapport:

  The perception that there is a supply-side productivity problem is however questionable.

  Als je zegt dat er deskundigen zijn die er anders over denken bedoel je dus eigenlijk: ik heb op internet iemand gevonden die “Nietes” zegt.

 17. 21

  @18:

  Eindige planeet, eindige hoeveelheid zonlicht, water en beschikbare bodem.

  En dus eindige bevolkingsgroei. Er is dus in de praktijk geen sprake van een probleem.

  Er zijn ook deskundigen, die daar anders over denken:

  Nee hoor, de landbouw die dit rapport voorstaat is niet de landbouw van 200 jaar geleden. Heel platgeslagen, geen laagproductieve kleinschallige landbouw, geen hoogproductieve grootschalige landbouw maar hoog productieve kleinschalige landbouw.

  Overigens wijst dit rapport er ook nog eens op dat honger op de huidige wereld geen probleem is van te weinig voedselproductie, maar van toegang tot voedsel (financieel en praktisch).

 18. 28

  @25: Die Ben Shell is dan ook meer dan 365 keer nuttiger dan de minimumloner. Echt waar.

  “Hoeveel moet je iemand betalen om een organisatie te leiden die moedwillig de aarde en haar bewoners naar de knoppen helpt. Heel veel.”
  Met Shell, KLM en Schiphol in het rijtje krijg je een aardig idee.

 19. 29

  @16: In plaats van de belastingdienst op te zadelen met allerlei contrôles, kan de overheid beter die ANBI-status helemaal afschaffen.

  Goede doelen steunen kan ook zonder belastingkorting.

 20. 30

  @19: Uit de loopgraaf? Welnee joh. Hij heeft gewoon links “verlicht” denken ingeruild voor rechtse “verlicht” denken. Dat maakt in de praktijk geen verschil, want je kan gewoon vanaf dezelfde hoogte op de minder verlichten neerkijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren