1. 2

  @1: Is geen kwestie van chanteren. Als niet gelovig mens houd ik wel van sommige tradities. God mag van mij ook op de euromunten blijven. Zolang hij de inhoud van de troonrede niet raakt vind ik zijn aanwezigheid daar ook best. Het heeft me allemaal nog nooit gestoord. Ik heb het niet zo op de orthodox-ongelovigen.

 2. 3

  @2: Bij gelijke berechtiging moet dan een deel van de wetten beginnen met ‘bij de gratie Allah’s’ of ‘bij de gratie des spagettiemonster’ of ‘bij de gratie van Russells theepot’.

  Zo ook op de Euro.

  Als de confessionele partijen hun steun aan het kabinet intrekken, net als bij de wet op de godslastering, is dat pure chantage.

 3. 5

  @2: Die munt is pure symboliek, dus dat is geen probleem. Maar als het bv. godslastering betreft of wetten met betrekking tot kerken, katholieke processies, of andere religieuze bijzonderheden waarvoor uitzonderingen gemaakt worden, dan mogen die wel gesloopt worden, of vervangen door meer algemene wetten met betrekking tot levensbeschouwelijke uitingen.

 4. 7

  @6: Een swastika op de euro zou ondenkbaar zijn.
  Terwijl er nu een god op de Nederlandse Euro staat die volgens de bijbel ontelbare doden en gruweldaden op zijn geweten heeft of bevolen heeft. Plus wat in zijn naam allemaal heeft plaatsgevonden.

  Weg er mee.

 5. 8

  @3: Nee. Je kunt hier voor Allah ook God lezen. Dat doen zijn gelovigen ook als die als ambtenaar of als getuige de eed afleggen in plaats van de belofte.

 6. 9

  @8: Oh, dus de NL christenen zullen klakkeloos accepteren dat ‘God zij met ons’ wordt vervangen door ‘Allah zij met ons’?

  Dacht het niet.
  Omgekeerd ook niet.

 7. 10

  @9

  Dan zit er niks anders op dan God, Allah, te vervangen door ‘Dat’.

  ‘Dat zij met ons’ dus. Daar kan iedereen mee leven, want je kan er alles voor invullen. Ook ongelovigen kunnen er een eigen draai aan geven.

 8. 15

  @7:

  Een swastika op de euro zou ondenkbaar zijn.
  Terwijl er nu een god op de Nederlandse Euro staat die volgens de bijbel ontelbare doden en gruweldaden op zijn geweten heeft of bevolen heeft.

  Doe rustig, haal adem, en ontspan met deze door Sam Harris begeleide meditatie:

 9. 17

  Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken noemt de verwijzing naar God “niet het grootste maatschappelijke probleem van dit moment”

  Duh! 120 km/u was helemaal geen groot maatschappelijk probleem en daar hebben ze toch 130 van gemaakt.

  En dat uit de mond van de man die ooit aanspoorde om je uit te laten schrijven bij de katholieke kerk.

 10. 19

  @17:

  Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken noemt de verwijzing naar God “niet het grootste maatschappelijke probleem van dit moment”

  Wat!?!

  Heb je hem al gewezen op je swastika-argument?

 11. 20

  @13

  Dan gooien we ze gewoon het 4e gebod voor de voeten:

  Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.

  Het is zelfs verboden om een gesneden beeld (munt) te maken met de naam God er op. En met moslims moet je helemaal uitkijken. Zoals we weten mag van hun niet eens Mohammed afgebeeld worden. Laat staan Allah.

 12. 23

  @6: Excuses, ik gaf mijn mening voor feit. Uiteraard kan aan symbolen ook aanstoot genomen worden, maar het is toch van andere orde dan daadwerkelijke rechtsongelijkheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren