1. 1

  Er zijn nogal wat mensen die zich druk maken over het controleren van vluchtelingen (sorry, ik vergeet: economische gelukszoekers) aan de Deense grens dat vermogen wordt afgepakt.

  Wat staat er in de Nederlandse wetgeving – artikel 20, normen vrijwel gelijk aan bijstandswet. http://wetten.overheid.nl/BWBR0017959/geldigheidsdatum_15-10-2015#HoofdstukIV_Artikel14?platform=hootsuite

  Artikel 20

  1. De asielzoeker is verplicht onverwijld uit eigen beweging, of op verzoek van het COA, mededeling te doen van alle feiten of omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op verstrekkingen, het geldend maken van het recht op verstrekkingen, de duur van verstrekkingen of de hoogte van de toelagen die aan hem worden betaald. Indien deze feiten of omstandigheden betrekking hebben op een kind dan wordt de mededeling gedaan door de asielzoeker te wiens laste het kind komt en in het geval dit meer dan één asielzoeker betreft, door één van die asielzoekers.

  2. Indien een asielzoeker die verblijft in een opvangvoorziening beschikt over een vermogen groter dan de vermogensgrens ex artikel 34 van de Participatiewet of inkomsten heeft, anders dan een uitkering op grond van de Kinderbijslagwet of op basis van deze regeling, is die asielzoeker aan het COA een vergoeding verschuldigd in de kosten van zijn opvang alsmede van de opvang van zijn gezinsleden. De tegemoetkoming bedraagt per maand ten hoogste de economische waarde van de aan een asielzoeker feitelijk geboden verstrekkingen, vermeerderd met de economische waarde van de aan ieder gezinslid feitelijk geboden verstrekkingen, met dien verstande dat de vergoeding niet meer bedraagt dan het bedrag van het in de eerste volzin bedoelde vermogen of de in de eerste volzin bedoelde inkomsten.

  3. Indien na zijn verblijf in een opvangvoorziening blijkt dat een vreemdeling tijdens dit verblijf beschikte over een vermogen of inkomsten, bedoeld in het tweede lid, kan het COA de kosten van de opvang van deze vreemdeling alsmede de kosten van opvang van zijn gezinsleden van hem terugvorderen. De terug te vorderen kosten per maand zijn niet hoger dan de economische waarde van de aan de vreemdeling feitelijk geboden verstrekkingen, vermeerderd met de economische waarde van de aan ieder gezinslid feitelijk geboden verstrekkingen, met dien verstande dat het terug te vorderen bedrag niet meer bedraagt dan het bedrag van het in het tweede lid bedoelde vermogen of de in het tweede lid bedoelde inkomsten.

 2. 3

  Mooi he, dat we zon democratische politicus hebben die het allemaal niets kan schelen, en geweld indirect aanmoedigt!

  Geert Wilders ‏@geertwilderspvv · 1 u1 uur geleden Politiek en pers kunnen de rambam krijgen. Neem zelf lekker afstand van jullie lafheid en verraad van Nederland aan de islam. Sukkels.

 3. 6

  De Chinezen (staatsbedrijven) zijn weer van alles aan het opkomen in Europa.

  Dat lijkt een teken van kracht, maar is een teken van zwakte: ze stoppen zoveel mogelijk geld in buitenlandse bedrijven omdat ze geen vertrouwen in de eigen economie hebben.

 4. 7

  @6.

  Dat zou zomaar een verklaring kunnen zijn, ik zie het anders. Ze moeten wel voor de toekomst om hun bevolking te onderhouden. Als de welvaart omhoog gaat en de Chinezen allereerst meer gaan eten, en dan … enzovoort.

  Een andere verklaring is dat ze ontzettend veel buitenlandse valuta hebben door de schulden van zeker de Amerikanen. Daarmee kopen ze al hele wijken in Detroit op.

 5. 9

  Interessant artikel. Te verwachten is dat je niets kan beginnen als overheid, ondanks dat het zeer ‘onwenselijk’ is. Mede omdat er geen subsidie gegeven wordt aan de moskee in Overvecht, Utrecht. Waar zou dat geld vandaan komen?

  Wat mij ook zorgen baart is de kinderen, zoals aangegeven wordt door de pedagoog. De kinderen worden gehersenspoeld en zullen later problemen hebben op hun werk en met hun studie – want samenwerken met ongelovigen, in ruimten waar muziek wordt gedraaid, alles wat ingaat tegen het leven van Mohammed. Een tikkende tijdbom! O ja, gaat over salafisme …

  http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/12/19/leven-als-de-profeet-in-utrecht-overvecht-1569798

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren