SG-café maandag 08-06-2020

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Dit is het Sargasso-café van maandag 08-06-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Reacties (27)

#1 sikbock

Deze wetenschapper onderzocht de SJW beweging: https://newdiscourses.com/2020/06/cult-dynamics-wokeness/

#2 Spam

@1 Wetenschapper? Onderzocht? Ik zie alleen een wiskundige met een of andere vaag verhaal over een parallel tussen religieuse sektes en mensen die zijn superieure theorieen over de maatschappij niet delen. De enige referenties in dit ‘wetenschappelijke artikel’ zijn naar andere net zo vage artikelen van hemzelf.

Een soort van lang sikbock-Sargasso-comment, maar dan langer en in het Engels. Wat is daar wetenschap aan?

#3 sikbock

@2: tsja, noem het een cultuurstudie dan. Ik vind het helemaal niet vaag overigens

#4 Le Redoutable

Meerdere aangiftes tegen protestrapper op de Dam:

https://www.parool.nl/amsterdam/aangiftes-tegen-akwasi-na-speech-tijdens-protest-op-de-dam~b052a5d2/

Zou de politie dit keer ook voorbedrukte formulieren klaar hebben liggen?

#5 Bismarck

@4: Ik ben benieuwd of de bedreigingen aan het adres van een echt bestaand persoon wel aangepakt worden.

@1: Wetenschapper is hij niet, activist wel.

#6 Henk van S tot S

Leuk nieuws voor wie in sprookjes gelooft:
Jezus keert binnen 12 jaar terug op aarde.
;-)

#7 Rigo Reus

Roeping

Zuster Immaculata die al vier en dertig jaar
verlamde oude mensen wast, in bed verschoont,
en eten voert,
zal nooit haar naam vermeld zien.
Maar elke ongewassen aap die met een bord: dat hij
vóór dit, of tegen dat is, het verkeer verspert,
ziet ’s avonds zijn smoel op de tee vee.
Toch goed dat er een God is.

Gerard Reve

#8 Rigo Reus

@6: Toch, zulke berichtjes, aankondigingen, ik ga dan denken. Okay, Jezus komt terug. Maar hoe gaat dat dan? Huurt Hij/Zij ergens een appartement, en in welk land dan, sluit Hij/Zij een internetabonnement af en kijkt hoe men hier erbij loopt? Of is dat voorwerk allang gedaan? Gaat Hij/Zij dan naar de Jumbo of een equivalent daarvan? Hoe wordt het contact met de media en de msm gelegd? En wat is dan het doel? Moet er op korte termijn iets bereikt worden? Nog even allemaal los van wat er gezegd of vertoond gaat worden. Komt er als introductie een stunt? Het lijkt me nog een hele klus. Of ben ik nou te cynisch?

#9 sikbock

Princeton university kraakt hert rapport van het Plan Bureau voor de Leefomgeving over de inzet van biomassa om de klimaatdoelstellingen te halen:

Using stemwood for bioenergy will increase carbon in the atmosphere for decades to centuries, even as the proper imperatives of the Paris Agreement require large, immediate
reductions. To produce even an additional 2% of global energy from wood would require a doubling of the world’s industrial wood harvests and greatly threaten the world’s forests in
conflict with the goals of numerous international agreements. If the Netherlands wishes to remain a leader and retain credibility in the fight against climate change, it must phase out its
uses of wood for bioenergy

https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/tsearchi/files/searchinger_moomaw_booth_norton_comments_on_strenger_pbl_bioenergy_report_final_2020.pdf

#10 Hans Custers

@9

Behalve dan dat het tweede woord van het citaat dat je geeft al duidelijk maakt dat het niet over biomassa in het algemeen gaat, maar over een hele specifieke soort biomassa. En dat het PBL-rapport ook uitgebreid ingaat om de bezwaren rond het gebruik van hout als biobrandstof.

En nog iets. Die Princeton-lui openen hun samenvatting met:

The most significant recommendation of the PBLreportis that the Netherlands should continue to import large volumes of wood pellets from forest logs so long as these logs are of pulp-quality.

Ik weet niet waar ze het vandaan hebben, maar het is een keiharde leugen. Voor wie het zelf wil checken, het rapport staat hier.

#11 sikbock

@10: het gaat over bomenkap beste Hans. Ik weet niet waar jij denkt dat hout in die hoeveelheden anders vandaan komt?

#12 Henk van S tot S

Niks nieuws onder de zon via “Princeton”
Even Googelen geeft vele artikelen die het eveneens veroordelen.

#13 Hans Custers

@11

Omdat je, zoals gebruikelijk, te beroerd bent om het zelf op te zoeken maar even een citaat uit de aanbevelingen van het PBL:

De beweringen over misstanden in de houtpelletproductie moeten serieus genomen worden en beter worden onderzocht door een onafhankelijke partij

De discussies over vermeende misstanden in de houtpelletindustrie – zoals het kappen van natuurlijk bos en het pelletiseren van ‘hele bomen’ – en over de vraag in hoeverre de toepassing van houtpellets voor warmte en elektriciteit slecht is voor het klimaat en de biodiversiteit zijn dominant in het biomassadebat en worden steeds feller, ook op interna-tionaal niveau. In deze discussies is het belangrijk om te bedenken dat houtpellets a) doorgaans niet het hoofdproduct vormen van de bosbouw; b) niet worden geproduceerd van kostbare ‘hele bomen’ van zaaghoutkwaliteit; maar c) wel afkomstig kunnen zijn uit andere ‘hele bomen’, zoals dunningshout, en bomen die bij een clear-cut geoogst worden maar beschadigd of krom zijn, en daarom niet als zaaghout in aanmerking komen, d) een belangrijker onder-deel kun nen worden van de houtoogst wanneer de vraag naar pellets toeneemt en de vraag naar pulp en papier afneemt en e) een bovengrens kennen in termen van de moge-lijkheid om de productie uit te breiden binnen het huidige areaal. Dat neemt niet weg dat de claims van vooral ngo’s dat misstanden structureel plaatsvinden beter onderzocht moeten worden door een onafhankelijke partij. Indien ze daadwerkelijk plaatsvinden – op welke schaal dan ook – dan moeten ze worden bestreden. Geen enkele bonafide partij heeft immers belang bij praktijken die in strijd zijn met de wetgeving op nationaal en internationaal niveau en de eventueel door de producenten zelf gehanteerde ceritificeringsschema’s, aangezien ze schadelijk zijn voor het imago voor de gehele hout-pelletindustrie.

Lijkt dat ook maar een heel klein beetje op:

The most significant recommendation of the PBLreportis that the Netherlands should continue to import large volumes of wood pellets from forest logs so long as these logs are of pulp-quality.

@12

Er zijn tientallen vormen van bio-energie. Als iemand beweert voor of tegen bio-energie te zijn is de enig mogelijke conclusie dat diegene niet weet waar hij het over heeft. Er kleven een hele hoop bezwaren aan verschillende vormen van bio-energie, maar dat is nog steeds geen reden om het allemaal over een kam te scheren.

#14 sikbock

Bullshit beste Hans, die biomassacentrales kunnen helemaal niet draaien op het resthout zoals het PBL suggereert. Iedereen wist dat al.

Ook ten tijde van het schrijven van het PBL rapport gingen er al voetbalvelden met bomen tegelijk de oven in, ondanks de pogingen van het PBL omdat buiten beeld te houden en de disclaimer dat daar toch echt wel eens “onafhankelijk onderzoek” naar moest worden gedaan. Met veel meel in de mond heeft het PBL gewoon het oor laten hangen naar de klimaatindustrie.

En dan heb ik het nog niet eens over de hogere CO2 uitstoot van die bomenverbranding (tov gas bijvoorbeeld) .. Duh..

Enfin, dat onafhankelijke rapport dat ligt er nu dus.

#15 Hans Custers

@14

die biomassacentrales kunnen helemaal niet draaien op het resthout

Want resthout is niet brandbaar? Je slaat wartaal uit. En nu volgt vast een ad hominem. Een inhoudelijke onderbouwing zal het in elk geval niet zijn.

#16 Henk van S tot S

@13:
Ja er zijn inderdaad verscheidene vormen.
Maar de niet schadelijke vormen zetten nauwelijks zoden aan de dijk.

#17 sikbock

Ik heb geen zin in een discussie op kleuterniveau beste Hans. Succes verder.

#18 Co Stuifbergen

@14: Wat is de “klimaatindustrie”?

Zijn dat bedrijven die proberen op de goedkoopste manier aan de regels te voldoen, zonder werkelijk minder te vervuilen?

#19 sikbock

@18: in dit geval bedoel ik ondernemers (en hun toeleveranciers) die met subsidie de pakweg 780 biomassacentrales in NL gaan bouwen/gebouwd hebben waar houtpellets gestookt worden (daartoe aangespoord door de politiek)

#20 majava

Ik moet toegeven dat sikbock in de kern het bij het juiste end heeft. Wat niet klopt is dat het onafhankelijke rapport maar wat loopt te framen, zoals aangetoond in #13 en dat die “klimaatindustrie”, waar Co ook naar vraagt, een slimme manier is om de verdenking op groen bewegingen te gooien. De “klimaatindustrie” is een fel door de VVD gesteunde groep energiebedrijven met hun aanvoer-industrie. Punt.

Waar heeft sikbock het dat wel juist? Dat hout als biomassa voor verbranding voor energie niet alleen maar van resthout afkomstig kan zijn. Onmogelijk, tenzij… Tenzij je het gaat labelen als resthout. Ik woon in het land dat zich graag opwerpt als het land met de beste know-how op het gebeid van bosbouw. Met bedrijven als Stora Enso, UPM, Metsäwood en Ponsse voor geavanceerde kap, maken ze dat waar. Dan is Finland ook nog eens 75% bos. Ik zie hier de methoden, ik ken de praktijken, de boseigenaren en de geheimen.

Concreet zijn dit dan de punten waarop ik baseer dat hout als biomassa-bijstook ongewenst is.
1. Biomassa als CO2 neutraal. Daar alleen klopt al niks van. Het is jezelf rijk rekenen door het verlies aan ‘sinks’ te negeren en transport niet mee te rekenen. Simpel denken dat je een boom kapt en er weer een boom, of zelfs 2 voor neerzet is veel te simpel.
2. de normale reststromen: takken, zaagsel, bast, kromme stammen, wortels zijn bij lange na niet genoeg om te voldoen aan de kwantitatieve, maar ook kwalitatieve behoefte van bijstook. Ook in bosrijk Finland niet.
3. Dunningshout. Klinkt als iets wat toch weg moet. Nou, dat klopt, maar alleen maar om plaats te maken voor de bomen die dan later tegen de vlakte gaan. Het zijn (bij de laatste dunning) flinke stammen, waar uiteraard de kromme en uitlopende bomen als eerste bij zitten, maar verder zijn het precies dezelfde bomen die kwalitatief goed genoeg zouden zijn als constructiehout e.d. als ze verder zouden mogen groeien. Ze gaan tegen de vlakte puur en alleen vanwege de plek waarop ze staan. “In de schaduw” van de broeder die wel mag blijven.
4. De bodem. Ik hoef denk ik niet uit te leggen hoe destructief kaalkap is voor de bodem. Niet alleen visueel. Voor het onderwerp: het wordt een bron van CO2 uitstoot tot het weer hersteld is. Dat duurt vele, vele jaren. Verder is kaalkap een ecologische ramp. Maar ook (uit)dunning is schadelijk. Dat zijn geen paarden meer die de stammen wegslepen. Ook geen David Brown trekkertje dat het werk vermakkelijkt. Nee dat zijn die vele tonnen wegende harvesters (van Ponsse, of John Deere o.m.). Zelfde effect op kleinere schaal.
5. De markt bepaalt. De prijs die afnemers betalen voor hout is de prikkel voor de bezitters wat er mee te doen. Vorig jaar was het hier gunstig om het als verbandingshout aan te bieden, dus ging het daar heen en zag ik ook meer kap dan eerder. Bosbeheer zou nooit op dat soort prikkels gestoeld moeten zijn, maar de praktijk is dat bijna al het bos “gewoon” productiebos is, of het nu in particulier of publiek bezit is en dat de waarde van het bos gemeten wordt in Euro per m3. En dat is neoliberalisme, waar natuur geen enkele andere waarde kan hebben dan een monetaire.

Ondanks dat Finland een krachtige houtindustrie heeft, weten maar weinigen hier dat van al het gekapte bos per jaar meer dan de helft niet tot een product wordt gefabriceerd, maar verbrand wordt. Ondanks al die kerncentrales, ondanks de waterkracht. En dat komt nauwelijks door de huishoudens. Dat zijn kleine, lokale centrales die ook nog o.a. (godgloeiende godver..) turf verbranden. Dat laatste met subsidie… Hoor je niemand over.

Ik dwaal af. Genoeg.

#21 Co Stuifbergen

@19: Dank u.

@20: bedankt voor de uitleg.
Ik denk dat inderdaad, als de subsidie op brandhout maar hoog genoegd is, hoogwaardig timmerhout verbrand wordt.

Wordt er nog turf verbrand !?!?
Bij mijn weten duurt het honderden jaren om een veengebied te laten ontstaan en hoeveel energie zit er nou in een kuub veen…

#22 majava

@21: Ja, Finland is nummertje één in de wereld met het opstoken van moerassen. Turf is goed voor ca.4-5% van de energie-opwekking hier. Ze labelen het als ‘slow renewable’, maar een veenmoeras ontstaat in 5- tot 10 duizend jaar. Slaat helemaal nergens op. De energiedichtheid is net iets hoger als dat van hout, maar de CO2 emissies zijn nog erger dan dat van kolen. Het is bende. Dan heb ik nog niet eens over het moerasoppervlak dat tijdens en na ontginning omgezet wordt in een koolstofbron en ecologische woestijn. Ik woon op ca. 5km van zo’n gebied.

Het wordt alhier politiek gedragen door de partijen die van oudsher het platteland beheersen. Centrum-rechts, te vergelijken met het CDA, plus de extreem rechtsen. Het stoken van turf wordt hier met name gesubsidieerd door een lagere energiebelasting. Dat kost de staat jaarlijks 200 miljoen.

#23 beugwant

Dus wie in Finland niet pienter genoeg was om bij Nokia te werken is maar turf gaan steken?

#24 majava

@23: Tot dat Nokia ten onderging aan hun eigen management, een beetje inherent aan het Finse denken: ons product is gewoon goed en Apple maakt computers, geen telefoons. De rest is geschiedenis.

Het is wel een interessant verhaal, waarmee je conservatieven en progressieven mee bezig houdt. Finland, eerst economisch verbonden aan de Sovjet Unie wat zich liet zien in een sterke industriele sector, op een basis van traditionele bosbouw, ging even helemaal los op de electronics. Nokia en in het kielzog nog vele andere bedrijven waren er mee bezig totdat het landschap veranderende en Nokia de boot miste. Het was inmiddels net na 2000 en de wereld zag er wel heel anders uit. Zware industrie gebeurde inmiddels in Azie en de grote papierindustrie kreeg klappen door de digitalisering.

De economie is nu dan ook erg fragiel. Nokia is klein. Uit de puinhopen is een leuke maar veel te kleine games branche voortgekomen en de zware industrie vergeet keer op keer te investeren. De blik is naar binnen gericht en er wordt vaak teruggekeken op succes uit het verleden. Turf heeft een zweem van nostalgie, al wordt het met grote machines gewonnen, al tijden niet gestoken.

#25 Henk van S tot S

@24:
En die ongein gebeurt allemaal, terwijl het onderwijs wel i.o. is.
Raar zou ik zeggen.

#26 Hans Custers

@20

Ik ben het met je eens dat je kritisch moet kijken naar het gebruik van hout als biobrandstof. En naar biobrandstof in het algemeen. Want er zijn een hele hoop risico’s aan verbonden. Maar je moet ook het kind niet met het badwater weggooien. En dus moet je er met alle nuances naar kijken en zorgvuldig proberen de voors en tegens af te wegen. Bovendien, als we alleen maar genoegen nemen met perfecte alternatieven komen we de komende 50 jaar zeker niet van de fossiele brandstoffen af. Daar zit een lastig dilemma.

Je kunt nog best discussiëren over sommige punten in het PBL-rapport, maar dan neemt niet weg dat dat rapport oneindig veel genuanceerder is dan het lieg-rapport van #9. Daar zit mijn kritiek. Het is prima om een discussie te voeren over voors en tegens van biomassa te voeren, maar dan wel op basis van feiten en zinnige argumenten. De anti-biomassa-campagne doet dat veel te weinig en saboteert de broodnodige discussie vooral met holle en zelfs misleidende retoriek. En die wordt dan weer overgenomen door figuren die normaal gesproken altijd tegen elke vorm van bescherming van natuur en milieu zijn. Totaal ongeloofwaardig.

#27 majava

@26: Ik ging met opzet niet in op beide rapporten. Dat liet ik aan jou over en stipte jouw comment aan. Ik deed dat omdat ik geen trek heb in het doorlezen van die zaken. Mijn bijdrage gaat maar over slechts één punt.

Je weet denk ik ook dat ik in de discussie over het gebruik van hout als biomassa voor energie positie kies vanwege het greenwashing door industriepartijen en rechtse politiek, die gebruik maken van energietransitie door grote industriespelers in staat te stellen deel te nemen aan dit proces. En dat doen ze hoofdzakelijk dmv politieke lobby voor het her-etiketteren en certificeren van schadelijke processen.

Ik heb het al eerder ergens geschreven, maar in theorie is het concept biomassa gewoon in orde. En helemaal eens dat er opeens hypocriete weerstand komt vanuit de hoek voor wie natuur doorgaans een attractiepark is wat geexploiteerd dient te worden (of opgeheven: de boeren). Je zou die populisten eens voor de voeten moeten gooien dat we dan misschien moeten afspreken dat we gebruik van bossen in particulier bezit (dat zijn de grootste bronnen van hout voor de NLse verbrandingsovens zover ik weet) maar eens gaan reguleren. Dat betekent dat die bosbezitters opeens niet meer zelf bepalen waar het hout naar toe gaat. Eens kijken hoe het libertarische onderbuikje dan opeens opspeelt en of men dan nog altijd zo vocaal is tegen biomassa.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*