1. 3

  @1: Ja … ik ben een beetje wantrouwend. Dat DvnH stuk is me net iets teveel anti-overheid. Dat is wel heel toevallig in de tijd dat Shell er alles aan doet om aansprakelijkheid te voorkomen en alle kosten bij diezelfde overheid neer te leggen. Het zou me niets verbazen als dit document strategisch gelekt is. Overigens, dat betekent nog niet dat het nepnieuws is, of dat het document vals zou zijn.

  Ik wist trouwens helemaal niet dat die overeenkomst zo geheim was, dat zelfs WOB verzoeken niets opleverde. Je vraag je af hoeveel meer geheime overeenkomsten er zijn met grote bedrijven …

 2. 4

  @3: Het stuk was in 2016 al bekend. Het was immers door de advocaat al overgelegd in de procedure bij de rechtbank (link in het artikel). Nu nog strategisch lekken is dan niet waarschijnlijk. De krant legt ook uit waarom partijen waarschijnlijk kozen voor de ‘stille maatschap’, waar overigens niets laakbaars of illegaals aan is. Kortom het is een tendentieus hyperig stuk waarin niet wordt uitgelegd wat de schrijver bloot wil leggen.

 3. 6

  Rien ne va plus – Menno Wigman

  ‘Ik wou dat ik nooit een gedicht had gezien’

  Slauerhoff

  Je zult maar zestien zijn en lelijk. Jij bent het.
  Maar je wilt dichter worden, melkt de woorden van
  Rimbaud en Baudelaire en slurpt je moeders soep
  onder vijandig licht. En ’s avonds op je kamer
  zit je je ouders tegen de vlakte te schrijven,
  je dicht en heerst in het geniep over het leven,
  een lelijk joch met een duivel tussen zijn dijen
  dat ooit de mooiste meisjes zal berijden –
  ja en je hand die nu zo woest papier bekrast
  houdt op een dag een vlammend boekwerk vast.
  Je naam in druk, de schoonheid van een vrouw: het komt,
  het komt. Je bent een dichter nu en haast elk meisje
  trapt erin. Gretig ben je, slordig met geluk.
  Je leeft. Leeft niet. Schuilt steeds verscheurd in een gedicht
  en haalt pas adem als je gure schoonheid ziet.
  En nu, haast zesendertig, ziek en mensenschuw,
  door poëzie van alles om je heen vervreemd,
  nu kijk je naar je hand en spuug je op je pen.
  Is het walging? Onmacht? Zelfhaat misschien?
  Had je maar nooit een gedicht gezien.

 4. 7

  https://www.volkskrant.nl/binnenland/in-beverwaard-was-woede-om-azc-het-grootst-maar-daar-is-niets-meer-van-te-zien-we-hebben-elkaar-gek-gemaakt~a4564722/

  ’Ik heb me vergist’, zegt Els Visser (50). De moeder van een 20-jarige zoon nam destijds deel aan de protestacties, maar vraagt zich nu af waar ze zo bang voor was. ‘Ik heb totaal geen last van die mensen. We hebben ons gek laten maken door verhalen die rondgingen. Vrouwen konden niet meer alleen over straat omdat ze verkracht zouden worden.

  Lees jij ook even mee, Geert? Zie hier het resultaat van je arbeid.

  Honor organiseert regelmatig rondleidingen in het centrum. Els Visser bezocht de eerste, nog voordat het azc openging. ‘Ik verwachtte royale hotelkamers, maar het waren heel kleine, sobere ruimtes, nog net geen gevangenis. Er blijken ook zoveel activiteiten voor de vluchtelingen te worden georganiseerd dat ze zich geen moment hoeven te vervelen. Vandaar dat we ze bijna nooit zien.’

  Mooi dat Els Visser haar angsten heeft overwonnen. Dat doe je het beste door gewoon in “het eggie” te gaan kijken.

 5. 8

  Herostratos

  Er tikken pissebedden in mijn hoofd.
  Ze naaien mijn gedachten op.
  Ik denk al dagen aan een daad, zo groot,
  zo hevig en dramatisch dat mijn naam
  in alle kranten komt te staan.
  Napoleon, las ik, was kleurenblind
  en bloed was voor hem groen als gras.
  En Nero, die bijziend was, hield het spel
  in zijn arena bij door een smaragd.
  Nu even stilstaan. Moet je horen: ik
  ga straks de straat op, ik besta het, schiet
  me leeg en verf de feeststad groen.
  En nog voor het eind van het festijn
  zal ik de grootste zoekterm zijn.

  Menno Wigman

 6. 10

  @9: heel goed Henk – dank je. In zijn bundels zijn z’n gedichten wat minder kermisachtig vormgegeven, maar voor de inhoud maakt het waarschijnlijk niet veel uit: wat een poezie – en wat een gemis.

 7. 12

  Blanke Vladimir Staartin twittert naar aanleiding van “EU mag de blockchainboot niet missen”:

  Lees: de #EU wil een blockchain die verplicht voor u wordt, waar alle transacties op naam worden geregistreerd en waar u het eerste jaar 15% transactiebelasting over betaalt. Daarna wordt het duurder.

 8. 13

  @4: Heej, je hebt gelijk. Een deel van de tekst is gewoon online in te zien bij het vonnis van die rechtszaak. Dat maakt het verhaal wel wat anders, inderdaad. Als dat document echt zo geheim was, hoe komen die advocaten er dan aan ? En als dat document toch al bekend was, waarom werden al die WOB verzoeken dan geweigerd ?

  Toch, zowel de timing als de toon van het artikel zit me dwars. Dat het om een document gaat dat eigenlijk al wel bekend was neemt mijn wantrouwen niet weg, integendeel. Dit lijkt vooral bedoeld te zijn om zoveel mogelijk aansprakelijkheid bij de Staat te leggen.

 9. 16

  @15: Lol … grappig dat je onbewust precies laat zien wat ik bedoel. Nee, dat is niet de portee van die documenten. Wat die documenten laten zien, is dat de Overheid een joint-venture heeft opgezet met de bedrijven die nu Shell en Exxon Mobile heten. Dat was al bekend, trouwens. Het enige nieuwe zijn de precieze voorwaarden van die joint-venture, want het blijkt nu dat de overheid niet alleen een groter aandeel erin had dan we dachten, maar ook nog eens onmogelijk onder de overeenkomst uit kan komen. Echter … dat document laat ook zien, dat Shell en Exxon wel degelijk een aanzienlijk aandeel in de joint-venture hebben.

  Maar ja, jij interpreteert dit nieuws al als “het was allemaal de schuld van de overheid”, terwijl dat helemaal niet uit dat document blijkt. Ik vermoed, dat jouw interpretatie geen toeval is, maar juist precies is wat de lekkers van het document wilden bereiken.

 10. 17

  @16: … maar ook nog eens onmogelijk onder de overeenkomst uit kan komen.

  Ik zie niet in waarom de overeenkomst niet zou kunnen worden ontbonden. Niet (eenzijdig) worden opgezegd ja, maar daarop volgend: “Zij kan slechts worden ontbonden met deze gehele overeenkomst.” (art 1, lid 3).

  Eenzijdige opzegging wellicht niet, maar er zullen dus redenen kunnen zijn waardoor de overeenkomst kan worden ontbonden. Dan moet daar maar eens naar gekeken worden. Uiteindelijk is alles tijdelijk, ook dit soort overeenkomsten. Het kan niet zo zijn dat de Nederlandse bevolking tot haar ondergang vastzit aan een overeenkomst omdat die niet opgezegd kan worden. Er kunnen altijd dwingende redenen zijn. Een goed idee kan een slecht idee blijken te zijn of te worden – aardbevingen en zo?

  Overigens ook aardig dat heel artikel 9, boek 3 van het burgerlijk wetboek terzijde wordt gesteld. Het wetboek uit 1963 is blijkbaar nogal herzien en wat ik nu vind op het net heeft iig geen artikel 1667. Maar het zal wel nog steeds over het pand/hypotheekrecht gaan. Dat dus volledig terzijde wordt gesteld. Geen inkomsten voor de staat?

  Interessante overeenkomst. De vragen zullen vast wel ergens gesteld en beantwoord zijn.

 11. 18

  @17: Ah, ik baseer me slechts op het krantenbericht, ik ben geen jurist. Maar hoe gangbaar zijn dit soort bepalingen in overeenkomsten ? Het lijkt me niet raar, dat er in ieder geval voorwaarden worden gesteld aan het ontbinden van een overeenkomst, maar ik kom nu echt op een terrein waar ik geen enkel verstand van heb …

 12. 19

  @18: Bij PPS ( publiek-private samenwerkingen ) komt het vrij regelmatig voor dat overheden nalaten om voorwaarden en onzekerheden goed af te timmeren. Wellicht omdat men iets teveel in persberichten gelooft (ala samen oplossen, maatschappelijk bewust ondernemen etc ) op het moment van het aangaan van die zaken.

  Dat en het feit dat je de controle met dit soort zaken opstand zet. Immers is de mijnendienst wellicht wel aanspreekbaar, maar een semi-organisatie hoeft niet te reageren bij WOB’s en kritische volksvertegenwoordigers.

  Denk aan TLS (OV), de NS, de NAM dus etc.

 13. 20

  @19: Ah, vandaar dat ze Staatsmijnen hebben gebruikt als aandeelhouder, en niet de Staat zelf. Maar eigenlijk is die hele overeenkomst dus helemaal niet zo opzienbarend ?

 14. 21

  @20: Qua constructie niet. Of het allemaal wel zo slim was op deze manier is een andere discussie. Sowieso heeft de overheid boter op het hoofd, want er is miljarden aan staatsinkomsten geweest en in al die jaren is er geen fonds gestart om de afwikkeling (einde) te financieren. Terwijl je natuurlijk weet dat het ooit gaat gebeuren.

  Neemt ook niet weg dat Shell / Exxon zich natuurlijk opzichtig verbergen achter NAM.

 15. 22

  @21: Dat het niet ontbonden kan worden is een probleem, als dat inderdaad klopt, maar verder lijkt me die overeenkomst nog niet eens zo gek. De Staat krijgt een fatsoenlijk deel van de opbrengsten, en heeft een bepaalde mate van zeggenschap. Overigens, weet jij hoe die aandelen precies verdeeld zijn ? Hoeveel macht hebben de drie partijen precies ?

  Toch … waarom moesten we er zo nodig twee multinationals bijhalen ? In Noorwegen hebben ze gewoon een staatsbedrijf opgericht, Statoil. Het staatsaandeel is wel iets verwaterd door een fusie in 2009, maar de Noorse overheid heeft nog steeds iets van 60 % van de aandelen in handen.

  Dat we met Shell in zee zijn gegaan kan ik me nog wel voorstellen, want dat was een Nederlands bedrijf dat zich al bezighield met exploitatie van gas en olie. Maar Standard Oil ? Hoe zijn die hier bij betrokken geraakt ?

 16. 23

  @22: [ Toch … waarom moesten we er zo nodig twee multinationals bijhalen ? ]

  “De oliebedrijven Shell en Esso besloten in 1947 een bedrijf te starten dat dat zich moest gaan bezighouden met de opsporing en winning van aardolie. Een van de redenen voor de samenwerking was de mogelijkheid om via de Amerikaanse partner de noodzakelijke installaties en boormaterialen aan te schaffen die zeer schaars waren kort na de Tweede Wereldoorlog.[2] ” Wikipedia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren