1. 3

  Er wordt hier bijvoorbeeld anders omgegaan met vrijheid voor meisjes, waardoor sommige meisjes hier niet meer naar hun ouders luisteren. Wij herinneren meisjes aan de rol van de moeder in ons land (=Syrie blijkbaar) en dat zij haar moeten respecteren.

  Tsja. Marokkaanse en Turkse gastarbeiders all over again als ik het zo lees. Erg merkwaardig dat je je hier permanent wil vestigen (zo lijkt het) maar toch over hier versus “ons land” spreekt. Nog merkwaardiger is dat het ontvangende land dit blijkbaar oke vindt (dat wil zeggen: een vocale minderheid van professionele do-gooders).

 2. 4

  @1

  We zullen er aan moeten wennen dat zomers zoals we nu hebben het nieuwe normaal is. Met allerlei neveneffecten als allerlei landbouwproducten schaars worden. En dat veenlagen oxideren en permafrost ontdooid. Nog meer CO2.

 3. 5

  @2

  Het is in het weekend, dus het lijkt mij dat de desbetreffende kinderen door de week naar school gaan en vermoedelijk snel Nederlands leren. Daar zijn kinderen namelijk goed in.

  @3

  In een democratische samenleving heb je ook het recht om de mores van diezelfde samenleving te verwerpen. (Als die er al zijn natuurlijk.) Vrijheid voor meisjes zou moeten betekenen dat seksisme afwezig is in ons land. Het hoeft geen betoog dat seksisme volop aanwezig is in ons land. Ik zou Syrische vluchtelingen dan ook niet de mores van Baudet adviseren.

  Eenmaal volwassen heeft iedere vrouw in Nederland het recht om zo te leven zoals zij wil. Het is dan een keuze om je te onderwerpen aan de onvrijheid welke sommigen voorstaan of om lekker een zelfstandige vrouw te zijn die zelf wel bepaalt wat goed is en wat niet.

 4. 6

  @5: er is een verschil tussen wat mag en wat wenselijk is. je “mag” ook iedere vrouw een tyfushoer noemen, bijvoorbeeld. stelling: de integratie van de eerste golf arabische immigranten kon beter, zouden we niet meer moeten opletten bij deze lichting?

 5. 7

  @3: Die mensen zijn net gemigreerd, geef ze wat ruimte.

  De inschatting dat ze in de niet al te verre toekomst nog een keer terug moeten of willen en dat het dan handig is als de kinderen nog een beetje met opa en oma kunnen praten, lijkt me reëel. Verder wordt er niemand slechter van om meerdere talen te beheersen.

 6. 9

  @7: We zijn al bijna vier jaar verder volgens mij?

  De inschatting dat ze in de niet al te verre toekomst nog een keer terug moeten of willen en dat het dan handig is als de kinderen nog een beetje met opa en oma kunnen praten, lijkt me reëel.

  eens, de overheid moet ook een commitment maken jegens hen. daarnaast gaat het artikel vooral over het religieuze onderwijs en de orientatie op het “eigen” (wat nou “eigen”, je bent toch hier) land.

  Denk je niet, gezien de ervaring met eerdere migranten uit die regio, dat “integratie met behoud van taal en cultuur”, de juiste weg is?

  Nog over de terugkeer in de (verre) toekomst: als die wens/verwachting er is, hoe logisch is opvang ver buiten de regio (in Nederland) dan? Nederland moet een keuze maken, maar de vluchteling moet die ook maken.

 7. 10

  @7: daarnaast: je zegt “geemigreerd” wat impliceert “vestiging voor lange tijd” (is duurzamer dan “tijdelijk vluchten”). Als het echt emigratie betreft – en niet tijdelijke opvang van vluchtelingen – moet juist dan niet de nadruk liggen op snelle integratie/aanpassing? Want: als het niet goed gaat hebben “wij” (lees: iedereen die nu in Nederland woont) daar langere tijd last van.

 8. 11

  @10.

  Klopt, dan hebben we er hier nog lang last van als er geen goede integratie plaats vindt. Want geen werk, naast een uitkering brengt dat veel andere kosten met zich mee.

  En dan kunnen ze zich uit verveling alleen maar meer gaan oefenen in hun culturele bagage, wat weinig bevorderlijk is voor het krijgen van werk. In plaats van het leren van een vak, of bijscholen, en de Nederlandse taal beter onder de knie krijgen.

  En als je er wat van zegt dan is dat discriminatie, dat weten ze zelf ook al snel. En komen ze bij de soos in de bak moeilijk bemiddelbaar. Of ze hebben de sollicitatieplicht niet meer.

 9. 12

  @9:

  daarnaast gaat het artikel vooral over het religieuze onderwijs en de orientatie op het “eigen” (wat nou “eigen”, je bent toch hier) land.

  Dat is wat kort door de bocht. Sommige weekendscholen zijn inderdaad religieus van opzet (en dan nog: de christenen hebben ook hun zondagsschool, we hoeven dat niet per definitie heel erg te vinden), maar andere weekendscholen niet persé. En het gaat hier om mensen die nog maar net uit Syrië zijn vertrokken, met daar een heel leven en netwerk, het lijkt me heel normaal en ook gezond om dat te willen behouden. Al was het maar om te zorgen dat de kleinkinderen nog met oma en opa kunnen praten, een reëel vooruitzicht. Met de oriëntatie op Nederland gaat het wat betreft de kinderen juist goed, dus daar ligt het probleem niet.

  Nog over de terugkeer in de (verre) toekomst: als die wens/verwachting er is, hoe logisch is opvang ver buiten de regio (in Nederland) dan?

  Syrië is een grote puinhoop en zal dat nog wel even blijven, dus ik verwacht geen grootschalige terugkeer zolang Assad er zit, en ik denk dat de vluchtelingen er ook zo over denken. Maar de situatie kan veranderen, en dat betekent dat er zowel bij sommige vluchtelingen als bij de Nederlandse overheid wenst tot terugkeer kan ontstaan.

  De ‘logica’ van opvang in Nederland is natuurlijk dat het wel zo netjes is om de lasten van de enorme vluchtelingenstroom een beetje te delen in de wereld. Ik zie zelf liever dat we op EU niveau beleid ontwikkelen waarin we in staat zijn migratie te controleren en reguleren, met beleid voor asiel- en werkmigranten, zoals Canada dat heeft (die overigens makkelijk praten hebben gezien hun geografische locatie, maar dat terzijde). Al naar gelang de politieke tijdgeest kan je dan meer of minder migranten opvangen.

  @10:

  Als het echt emigratie betreft – en niet tijdelijke opvang van vluchtelingen – moet juist dan niet de nadruk liggen op snelle integratie/aanpassing?

  Ja, natuurlijk, maar dat is iets anders dan harde assimilatie en het doorsnijden van alle banden met het land/cultuur/leven van herkomst doorsnijden. De ontwikkelingen van weekendscholen is niet perse in tegenspraak met integratie/aanpassing, en laten we daar niet te spastisch over doen. Uiteraard moet je dit soort ontwikkelingen in de gaten blijven houden en uitwassen ontmoedigen/bestrijden.

 10. 14

  @6

  Tientallen jaren terug, voor de massale immigratie, werden vrouwen al nageroepen en nagefloten vanaf de steigers welke bevolkt werden door hitsige autochtonen. Ik heb die informatie van vrouwen en zij vonden dat niet prettig. En nu blijkt dat de nazaten van de gastarbeiders eigenlijk geen haar beter zijn.

  Wat wel zo is, is dat men in Noord Afrika van oudsher niet zo vrouwvriendelijk is. Dat heb ik ter plekke moge waarnemen. Zeker blonde vrouwen zijn loslopend wild. Maar het is telkens het verschijnsel ‘man’ wat zijn testosteron niet de baas kan.

 11. 18

  @16: Allemachtig, 51 graden Celcius in Portugal komende zaterdag. En die kleurenschaal van de weerkaart in je link is vijf kleurschakeringen te kort om de juiste temperaturen te kunnen weergeven.

 12. 24

  @9: Naja, statushouders krijgen niet zonder meer de Nederlandse nationaliteit, dus er wordt hun flink ingewreven dat Nederland niet hun land is. Dat is ook beleid van de huidige regering: Zodra het kan worden ze alsnog teruggestuurd naar hun land. Accepteren vluchtelingen dat niet, dan lopen dezelfde mensen te joelen dat ze zomaar hier willen blijven profiteren. Accepteren ze dat wel (en leren ze hun kinderen dus de taal en cultuur van hun land), dan krijg je reacties als #3. Met andere woorden, ze kunnen het niet goed doen.

 13. 26

  @25: Dat Nederland niet hun land is wordt ze ingewreven (weet je ook wel), vandaar dat zo’n reactie #3 nogal vreemd overkomt (temeer omdat een groot deel van de vluchtelingen gewoon terug wil en vaak ook gaat en met name Syriërs ook van de IND te horen krijgen dat ze terug móeten als de oorlog daar voorbij is).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren