1. 7

  @6:
  Even aangepast.
  DELFT – De mogelijke komst van een rookruimte op de TU Delft zorgt voor heibel op de campus. Tegenstanders, waaronder de Delftse JODV, roeren zich. Want, stellen zij, op een universiteit is geen plaats voor nicotine uitingen.

  Sinds het universiteitsblad Delta een artikel bracht met de kop ‘Making room for smokers’, is er in TU-kringen een felle discussie losgebarsten, waarbij met name tegenstanders zich uitspreken. „Een semi-overheidsinstelling hoort geen geld uit te geven aan het faciliteren van welke gezondheidsrisico’s dan ook, maar aan de kerntaken onderzoek en onderwijs”, zegt Stijn de Vreede van de VVD-jongerenafdeling. „We zijn dan ook geschokt dat in de reeds aanwezige stilteruimte van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, rook uitingen aanwezig zijn.” De JOVD doelt hiermee op een klok in de vorm van een asbak. „Die moet zo snel mogelijk weg”.

  De JOVD wijst er verder op dat de TU al jaren kampt met ruimtegebrek. „Daarom is het onvoorstelbaar dat er wel rookruimte beschikbaar worden gesteld.

  Voorstanders van roken stellen in het universiteitsblad dat ze beter kunnen studeren als ze regelmatig roken. Over de huidige stilteruimtes zijn ze kritisch: die zouden overvol, bezet of te ver lopen zijn.

  Lekker liberaal, die VVDers

 2. 8

  http://www.volkskrant.nl/buitenland/brexit-blog-steun-voor-brexit-toegenomen-na-bezoek-obama~a4282246/

  Mooie uiteenzetting over het Brexit debat in Groot-Brittannië. Het zaaien van angst door ongefundeerde doemscenario’s te poneren lijkt te zijn uitgewerkt.

  “De eurogezinde campagnevoerders beginnen te beseffen dat de doemtactiek slijtage begint te vertonen. Het is net als inbraak-, auto-, en terreuralarmen: nadat ze twee keer zijn afgegaan beginnen mensen te denken: het zal wel.”

  Het lijkt erop dat het Brexit kamp terrein aan het winnen is. Ik ben benieuwd hoelang die verschrikkelijke Turkije-deal standhoudt na het referendum.

 3. 9

  @8 Groot-Brittannië heeft geen aandeel in de Turkije deal, zij bewaken hun eigen grens en hebben hun eigen immigratie regels. Het zal hun worst wezen hoeveel immigranten er Noord Europa binnekomen.

  Het Brexit kamp begint steeds meer op ons anti Oekraïne kamp te lijken. (zijn politiek ook dezelfde soort partijen trouwens) Schreeuwlelijken die straks met de meerderheid van een minderheid hun gelijk gaan proberen te halen.

 4. 10

  @9:

  Beetje rare en gefrustreerde reactie van je La Redoutable. Dat de Britten hun eigen grens bewaken maakt ze nog geen niet-belanghebbende bij de Turkije-deal. Kijk bijvoorbeeld hoeveel garen de UKIP spint door te wijzen naar vluchtelingenkampen in Calais. Hetzelfde geldt voor het zoveelste gedoe omtrent griekse steun wat nu weer plaatsvindt. Het gaat om het gehele plaatje. Context noemen we dat. Daarbij genomen dat in Brussel momenteel bijna alles wordt uitgesteld totdat het Britse referendum is geweest. Zie bijv. het standpunt van het Nederlandse kabinet betreffende de Oekraine-uitslag. Rutte geeft zelf aan dat men in Brussel pas wilt praten na 23 juni.

  “Schreeuwlelijken die straks met de meerderheid ”

  Dat zegt meer over jou. Marianne Thieme vind ik geen schreeuwlelijk. Hetzelfde geldt voor Roemer, of 66% van de VVD achterban….

  Het Nederlandse voor-kamp lijkt echter wel veel op het Britse Blijf-kamp. Continentale crisis iemand? Pechtold die lekker met een oligarch zit te lunchen. Of vind je dat heel erg flauw en kinderachtig? Ik wel in ieder geval :p

  Het is mooi dat er in Engeland een referendum plaatsvindt. Dat heeft de toekomst. En dat er eens kritisch wordt gekeken naar al die claims, fabeltjes en voorspellingen is ook alleen maar goed. Zo zijn wij ook voorgelogen en gemanipuleerd om de Euro aan te nemen. Oud-bestuurders hebben dat helaas pas veel later toegegeven.

 5. 11

  @9: [ Schreeuwlelijken die straks met de meerderheid van een minderheid hun gelijk gaan proberen te halen. ]

  Het is net als inbraak-, auto-, en terreuralarmen: nadat ze twee keer zijn afgegaan beginnen mensen te denken: het zal wel. Op de man spelen doet ze niks meer.

 6. 13

  Eindbalans burgerinitiatief Ons Geld
  Burgerinitiatief Ons Geld loopt ten einde.
  Tijd om de balans op te maken.

  Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

  In januari 2015 gingen we van start. Dankzij uw steun plaatsten wij geldschepping op de agenda van de Tweede Kamer. Daar bleef het niet bij. Met ruime Kamermeerderheid werd op 29 maart de motie van de heren Omtzigt (CDA) en Merkies (SP) aangenomen. Dit zorgt dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) advies wordt gevraagd over de werking van het geldstelsel. De WRR moet daar in ieder geval de voor- en nadelen van alternatieven systemen van geldschepping bij betrekken.

  Burgerinitiatief Ons Geld wordt in de motie niet genoemd. Dit tegen de wens van Kamerlid Klein (vrijzinnige partij) die hierover een stemverklaring aflegde. Klein meent dat betrokkenheid van Ons Geld kan borgen dat het onderzoek werkelijk kritisch wordt. Wij zijn dat van harte met de heer Klein eens. Maar een Kamermeerderheid bleek daar kennelijk niet voor te vinden. Desondanks zijn wij tevreden met dit resultaat. Het geeft aanknopingspunten voor een vervolg, en dat is het belangrijkst.

  VVD

  De opstelling van de VVD verbijsterde ons. Wij verkondigen in belangrijk opzicht een liberaal standpunt. Namelijk de liberalisering van de kredietmarkten, de afschaffing van centrale rentesturing en de afschaffing van alle staatssteun aan financiële instellingen. Dat alles werd door VVD-woordvoerder Harbers straal genegeerd. Wij hebben hem hierop aangesproken, maar geen reactie ontvangen. Afgezien dan van de tegenstem van de VVD tegen objectief onderzoek naar de rol van banken in ons geldstelsel.

  3 ingestemde moties

  Van de 13 ingediende moties werden er tot dusver 3 ingestemd. Enkele zijn nog aangehouden, maar maken weinig kans. De rest is afgestemd.

  Een van de ingestemde moties betreft de SNS bank, die SP en PvdA in staatshanden willen houden. Dit is niet direct gebaseerd op burgerinitiatief Ons Geld. Wij zien kredietverlening als private aangelegenheid. Ons uitgangspunt is niet dat de overheid moet gaan bankieren. Ze moet zich ontfermen over de geldhoeveelheid, en haar verstrengeling met het bankwezen ontvlechten.

  De overige twee hebben wel direct betrekking op burgerinitiatief Ons Geld. Een betreft de motie over een risicoloze bankrekening, waarover wij in onze vorige nieuwsbrief berichtten. De andere betreft het nadere onderzoek door de WRR. Deze laatste achten we het belangrijkst. Hierin ligt mogelijk een voortzetting besloten van het morele standpunt dat wij verkondigen: het geld moet de samenleving dienen, en niet andersom.

  Een dergelijk moreel standpunt durfden alleen kleine partijen over te nemen, zoals de Partij voor de Dieren. De Kamermeerderheid hield het bij verkennende en soms wat mistige moties, zoals die van Omtzigt en Merkies. Hoe gaan we nu zorgen dat het beoogde morele doel in deze mist niet verloren gaat? Dat wordt het vervolg op burgerinitiatief Ons Geld!

  Vervolg

  Het burgerinitiatief is afgerond, maar de strijd nog niet gestreden. Wij gaan invulling geven aan ‘de alternatieve systemen van geldschepping’ met een helderheid en concreetheid die de WRR met goed fatsoen niet kan negeren. En mocht ze dat toch doen, dan maken we duidelijk waar het komend rapport van de WRR tekortschiet.

  Burgerinitiatief Ons Geld heeft het venster opengezet naar een alternatieve monetaire werkelijkheid. De huidige regeling van het geldstelsel schiet ernstig tekort. Verbetering is geboden en ook goed mogelijk. We hebben hiervan nog geen Kamermeerderheid overtuigd. Het onderwerp is echter wel op tafel gelegd, en een ruime Kamermeerderheid wil er meer over te weten komen. Er is een proces en dat gaan we helpen voeden.

  Nieuwsbrief Stichting Ons Geld
  ……………………………………………………………

  [i]Voor meer informatie:
  https://www.google.nl/search?q=burgerinitiatief&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=GHQfV876KazXgAb9wI2wDw#q=burgerinitiatief+ons+geld%5B/i%5D

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren