SG-café dinsdag 08-12-2020

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Dit is het Sargasso-café van dinsdag 08-12-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Reacties (30)

#1 McLovin

Weer zo een briljant liberaliseringsplan dat faliekant mislukt is…tijdelijke huurcontracten om doorstroming te verbeteren (ofzo iets…)

https://www.trouw.nl/economie/huurders-kunnen-vaak-slechts-voor-bepaalde-tijd-in-een-huis-terecht-ze-kennen-hun-rechten-niet~b6ea00c6/

Best vermoeiend al die beleidsplannen die mislopen terwijl dat aan de voorkant al lang en breed beargumenteerd was maar dat zo een bestuurder toch doorzet…

#2 majava

Is dit een gevalletje bureaucratisch gezever? Omdat granuliet door de overheid als veilig is aangemerkt, mag het overal heen, is niemand schuldig aan wat dan ook?
https://nos.nl/artikel/2359732-raad-zembla-uitzending-over-dumping-granuliet-deugde-niet.html
Voor de goede orde, ik ben er zelf niet uit wat ik van granuliet moet vinden omdat ik er niks over kan lezen. De naam alleen al is vreemd gekozen, omdat er ook een natuurlijk metamorf gesteente bestaat met die naam. Het granuliet waar de ophef over is, is fijn afval van het breken van graniet. Is dat alles? Ik zou graag de chemische samenstelling willen weten van die bergen met granietgruis. Granietachtig gesteente kan onschuldig zijn, maar niet altijd. Ik haal mijn drinkwater uit de bodem en daarvoor is ook door lagen rots geboord. Mijn water test ik op vele stoffen, waarvan een deel ook uit die rotslaag afkomstig kan zijn. Arseen is er zo één bijvoorbeeld. Daar wil je echt niet teveel van hebben. Een ander voorbeeld van niet ongevaarlijke rotsbodem is de aanwezigheid van radon. Daarvoor zijn hier strenge eisen aan ontluchting van kruipruimtes, omdat radon in de rotsbodem tot te hoge concentraties in de lucht kan leiden binnen een huis.

Ik kan er dus weinig over zeggen. Of het spul is echt onschuldig en dan zijn Zembla en nog wat anderen herrie aan het schoppen om niks, of het zit wel vol met stoffen die je niet teveel in sommige omgevingen wil hebben en dan doet de overheid, de rechter en alle belanghebbenden een beroep op dat ‘seal of approval’ dat politiek is gefabriceerd. Voor dat soort praktijken ben ik altijd beducht. Houtsnippers voor biomassacentrales die zogenaamd klimaatneutraal zijn. Roundup dat compleet veilig is. Duizend jaren oud turf uit een moeras dat het plakkaat ‘slow renewable’ krijgt. Dat soort trucs.

Bewijs. Kom er maar mee.

#4 Joop

@1.

Op de sociale media de #danielkoerhuischallenge. Dit vvd Kamerlid werpt zich op voor de huizenbezitters. De reacties zijn hilarisch, en dat noemt hij dan ‘onfatsoenlijk’.

Eerder ging hij al lekker los door de statushouders alle schuld te geven voor de woningnood. Dat is fatsoenlijk?

#5 Co Stuifbergen

@2:

Aan het granuliet is een chemisch bindmiddel toegevoegd, waarin onder meer de stof acrylamide zit, een stof die op de lijst van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ staat. Deze stof kan vrijkomen in het water en het is onbekend wat de effecten van acrylamide op lange termijn kunnen zijn.

volkskrant, 2 september 2020

#6 majava

@5: Ok, dank. Dat is al iets. Ik las daarop de volgende reactie:
“Rijkswaterstaat geeft in een reactie toe dat er inderdaad een rekenfout is gemaakt. Maar volgens de instantie maakt dat verder weinig uit omdat de stof acrylamide in de praktijk ‘niet voorkomt in het toegepaste granuliet’. De stof zit namelijk nog opgesloten in het chemische bindmiddel.”

Dan kom je bij mij snel uit op het theoretiseren van de gevaren. Niks is er gemeten. Ik blijf dus twijfels houden over wat beide kanten beweren. Toch: “opgesloten in het bindmiddel”? Ik wil dat ook wel eens bewezen zien in tenminste documentatie.

#7 basszje

@4: De politicus die huurders de schuld geeft dat er huisjesmelkers zijn.

@6 Ik heb die afleveringen gezien en het leek mij allemaal vrij solide uitgezocht eerlijk gezegd. Waarschijnlijk mochten ze niet suggereren dat dumpen van gif met een vergunning geen crimineel gedrag is.

In de publicaties worden klagers –[..] beschuldigd van illegaal handelen en [..] van het plegen van de strafbare feiten oplichting, valsheid in geschrifte en het illegaal storten van afvalstoffen. Biezeveld spreekt van economische delicten van de hoogste categorie waarop gevangenisstraffen van maximaal zes jaar staan. Bij deze beschuldigingen is geen voorbehoud of nuancering geplaatst. Het spreekt voor zich dat de impact van deze beschuldigingen groot is, te meer nu deze zijn geuit door onafhankelijk deskundigen met specifieke expertise, aan wier oordeel gezag toekomt.

Lees het zelf helemaal na : https://www.rvdj.nl/2020/41

#8 Joop

@7.

Tja, het blijkt dat de flexibilisering alleen gebruikt is om huren omhoog te gooien. Mensen als Van Haga en prins Bernhard moeten toch ergens hun leuke hobby’s van betalen zoals in de Tweede kamer zitten en proberen verstandige praat te doen of de Formule 1 naar Zandvoort te halen.

https://www.groene.nl/artikel/tijdelijke-contracten-zijn-er-voor-de-huisjesmelkers

#9 majava

@7: Ja, helemaal nagelezen. Komt neer op dat die troep inderdaad gewoon ‘grond’ genoemd mocht worden en op die basis certificaten afgegeven zijn. Toen zijn er 2 dingen gebeurd: de ene kant zette het brein uit en wilde verder met business as usual, letterlijk. De andere kant dacht godver, die troep is gewoon troep, hoe je het ook verpakt.

Zembla had dat eigenlijk kunnen zien aankomen dat ze voor de rechter dit niet konden winnen, en met een andere insteek van het programma hetzelfde effect kunnen halen. Gewoon alles net zo uit de doeken doen, maar dan met de vraag hoe die certificaten in godsnaam mogelijk zijn. Daar ben ik zelf ook benieuwd naar. Met één ding van die rechter ben ik het dan helemaal niet eens:

“Evenmin wordt aandacht besteed aan de uiteenlopende deskundigenvisies over de vraag of het eerdergenoemde flocculant al dan niet een gevaar voor het milieu oplevert. Volgens GIB is dit uitdrukkelijk niet het geval”

GIB is het bedrijf dat de bergen granuliet produceert. En flocculant dat goedje met acrylamide erin. Ja, nogal wiedes dat het bedrijf dat wil storten zegt dat het geen probleem voor het milieu oplevert. Echt…

#10 McLovin

Ik lees dat de horeca lobby ook weer goed werk levert:

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5201895/corona-horeca-wiebes-keijzer

#11 Hans Custers

Ik heb het niet helemaal uitgezocht en op het moment niet de tijd om dat te doen, maar ik vermoed dat acrylamide in een bindmiddel betekent dat het uiteindelijk als polyacrylamide in het granuliet zit. Dat is niet giftig. Er zouden dan nog restjes acrylamide in kunnen zitten, maar vermoedelijk niet zo veel. Het lijkt me wel aannemelijk dat het minder gevaarlijk is dan door Zembla werd voorgesteld.

#12 basszje

@10: Yes, zuipen is goed tegen corona / gezond !

#13 majava

@11: Ok, ik blijf dan praktisch en hou aan dat er gewoon wat metingen moeten worden gedaan bij stortplaatsen. Dan weet je wat het met en in de omgeving doet. Als dan blijkt dat het niks doet, dan mag je die bende van mij part storten. Wel nog blijven uitkijken waar.

#14 Frank789

@10: Ik zie niet of ze een onderscheid maken tussen restaurants en cafés.

Maar de redenering dat bij gebrek aan restaurants men maar op bezoek bij anderen gaat (wat meestal langer duurt en slechter geventileerd is dan een restaurantbezoek) is niet onlogisch.

#15 tigger

@11, @13:
Volgens wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Polyacrylamide#Environmental_effects is het niet duidelijk wat polyacrylamide op de lange termijn in het milieu doet, wellicht valt het zelfs weer uiteen in giftig acrylamide. Lijkt me toch wel van belang als je 100 miljoen kg!!! granuliet in natuurgebieden wilt dumpen… Een beetje metingen doen met het risico op zware giftstoffen in het milieu over 100 jaar als het bedrijf in kwestie al lang weer failliet is, lijkt me onvoldoende.

#16 Hans Custers

@15

Zo te zien gaat dat vooral over toepassing als bodemverbeteraar in landbouwgrond. Daar lijkt extra voorzichtigheid me zeker op zijn plaats.

#17 Ruud Wessels Splitthoff

GIB is een monopolist van steenslag voor ZOAB (asfalt) dat bestaat uit gebroken granietbrokken uit Noorwegen.
Bij die productie onstaat 10% steengruis. Omdat het materiaal zo fijn dat het anders verstuift of eeuwig blijft zweven in het water wordt het gebonden met een synthetisch bindmiddel polyacrylamide. Dit kan afbreken tot het monomeer acrylamide, een zeer zorgwekkende stof. Over het proces van afbraak onder water in dergelijke condities is nog weinig bekend. De schadelijkheid is ook niet aangetoond.

De afvalberg bij GIB werd in 2017 zo groot (het terrein lag vol en er werd zelfs een terrein in de Zanzibar haven bijgehuurd) dat het afval afgevoerd moest worden omdat anders de asfaltindustrie stil kwam te liggen. Van belang is dat GIB voor bijna de helft eigendom is van de vier grootste asfaltproducenten. Dat is ook herhaaldelijk bevestigd. Omdat GIB het materiaal nergens kwijt kon werd een list verzonnen: het toepassen van afvalproducten is alleen toegestaan als het een nuttige functie heeft. In dit geval is voor de functie van natuurontwikkeling door verondiepen van de plas Over de Maas gekozen. Maar ook die meldingen werden vanaf 2018 tot eind 2019 consequent door handhavers afgewezen omdat het certificaat geen betrekking had op het afvalproduct, het niet kwalificeerde als grond (het bevatte nauwelijks organische stof en daarom groeit er niets op), het water vertroebelt, het bevatte een hoog gehalte barium, de onschuld van polyacrylamide was niet aangetoond en daarme was de stort volgens handhavers van RWS en anderen in strijd met de zorgplicht en zou het daarom een illegale afvaldump betreffen. Totdat Halbe Zijlstra, aandeelhouder van GIB de zaak via Jan Hedrik Dronkers van het ministerie van ILT in de zomer van 2019 escaleerde. Toen is besloten dat het juridisch toch kwalificeerde als grond en werd aan handhavers (onder protest) de opdracht gegeven om weg te kijken en werd eenieder die niet in de circle of trust zat een zwijgplicht opgelegd. Cora van Nieuwenhuizen was bij dit alles vanaf begin 2019 betrokken, Stientje van Veldhoven werd pas geinformeerd toen de stort in volle gang was. De tik op de vingers van de RvJ is m.i. overtrokken en zelfs schadelijk. Weliswaar heeft Zembla misschien teveel nadruk gelegd op de schadelijkheid van het bindmiddel, maar dat neemt niet weg dat de gang van zaken niet door de beugel kan en het nog steeds een afvaldump betreft. RWS en GIB zijn uitgenodigd voor wederhoor, maar wezen alle verzoeken af. Vanzelfsprekend onstaat zo een enigszins eenzijdig beeld, maar dat kan een journalist die een mogelijkheid tot wederhoor heeft geboden niet worden verweten. Schadelijk is het omdat deze ongenuanceerde uitspraak GIB sterkt in het aanspannen van de zoveelste rechtzaak in dit dossier. In dit geval tegen Zembla. Zo faciliteert de RvJ de ondermijning van de inmiddels spaarzame kritische geluiden en onderzoeksjournalistiek. Dat is teveel eer voor een monopolist die al alle steun van RWS en het ministerie heeft.

#18 Hans Verbeek

@16: je begrijpt nu misschien waarom ik liever mijn eigen voedsel verbouw.

#19 majava

@15, 16, 17: dank. Als ik overigens Stientje van Veldhoven lees, dan weet ik ook al weer genoeg. Dan bestaat er geen milieudelict, of de handhaving zal niet gebeuren, vanwege ‘focus’. En Cora heb ik al meerdere keren behandeld hier. Wij hebben zo ook onze eigen Mitch McConnells.

#20 Hans Custers

@17

Dank voor de informatie. Het was overigens niet de bedoeling van mijn eerdere reacties om te zeggen of te suggereren dat er helemaal niks aan de hand is met dat spul. Ik wilde duidelijk maken dat het niet doordrenkt is met acrylamide.

@18

je begrijpt nu misschien waarom ik liever mijn eigen voedsel verbouw.

Nou nee. Je hebt namelijk helemaal geen garantie dat er dan niet iets in terechtkomt dat er niet in hoort. En mocht er iets in de bodem van je tuintje zitten dat niet zo gezond is, dan krijg je dat in een veel hogere dosis binnen, omdat het in al je eten zit. De kans dat je daar achterkomt is ook nog eens heel klein, omdat er geen controle is door zoiets als de VWA. Tenzij je dat zelf regelt, natuurlijk.

Als je het leuk vindt om te tuinieren is dat een prima reden om het te blijven doen. Maar dat je daarmee meer controle zou hebben over de veiligheid van je voedsel is een illusie.

#21 Hans Verbeek

@20:

En mocht er iets in de bodem van je tuintje zitten dat niet zo gezond is

Ik acht die kans zeer klein. Mijn huis stamt uit 1940 en volgens mij is er geen troep in mijn tuintje terechtgekomen. De bovenste humuslaag, waar de planten in wortelen, heb ik zelf in de afgelopen 24 jaar opgebouwd. De bodem van de volkstuin, die ik jaren geleden overnam lijkt mij ook vrij van gif. De aardappels en uien uit die volkstuin bevatten waarschijnlijk nog minder gif, dan de industriële aardappels in de supermarkt.

#22 Hans Custers

@21

Dat zegt het helemaal. Je hebt niks meer dan je eigen inschatting. Maar denkt maar weer eens dat dat een veel betere garantie is voor de veiligheid van je eten dan de productie door bedrijven die gigantische schadeclaims riskeren als er iets mis is met hun product, die gecontroleerd worden door overheidsinstanties en die in de gaten worden gehouden door bijvoorbeeld milieu- en consumentenorganisaties.

Ik zeg niet dat alles goed gaat bij de grootschalige productie van voedsel. Het kan altijd nog beter. Maar ik durf wel de stelling aan dat het eten dat je in winkels koopt nooit veiliger is geweest dan nu. Dat het eten uit je eigen tuintje nog veiliger zou zijn is en blijft een illusie. Al is er vast ook weinig mis mee.

#23 Hans Verbeek

@22:

dat het eten dat je in winkels koopt nooit veiliger is geweest dan nu.

Ik denk dat 100 jaar geleden het voedsel wel een stukje veiliger was dan nu. Mijn persoonlijke inschatting

#24 Hans Custers

@23

En ik weet absoluut zeker dat dat onzin is. Voorbeeld: tot in de jaren ’80 werden er op het Brabantse platteland, waar ik ben opgegroeid, overal sintels gebruikt die boordevol zaten met zware metalen. Ook vlakbij landbouwgrond. Het gevaar voor de gezondheid van dat spul was simpelweg niet bekend en dus hield niemand er rekening mee.

Het verschil is niet dat er toen geen rotzooi in het eten zat. Het verschil is dat we nu heel goed weten welke rotzooi er in zou kunnen zitten. En dat helt een hoop om het voedsel veiliger te maken. Ook al gaat dat nog niet altijd helemaal goed.

#25 Frank789

@21: Alleen meten is weten.
Ook vóór 1940 bestonden er leerlooierijen, inktfabriekjes, zinksmelterijen, verffabriekjes e.d. en arseen kan zomaar in het grondwater zitten.

“Het gaat, zegt de gemeente, om ‘toemaakdek’. Dat is de verzamelnaam van vuil dat vanaf het einde van de zestiende eeuw hierheen verscheept werd vanuit onder andere Amsterdam en Leiden. Schepen haalden in West-Utrecht turf op. Om ze op de reis erheen niet leeg te laten varen, namen de schepen afval uit de steden mee dat in de afgegraven veengrond werd gestort. Dat afval bestond vooral uit mest, maar ook uit metalen. Vandaar de aanwezigheid van lood en koper in de bodem.”

https://www.ad.nl/woerden/onderzoek-naar-lood-in-tuinen-honderden-woningen-de-ronde-venen~a06d0454/

#26 Hans Custers

@25

Lood, koper, arseen en kwik werden vanaf de zestiende eeuw ook als bestrijdingsmiddelen gebruikt. Tot aan de komst van het chemische spul midden twintigste eeuw.

Wat je verder ook mag vinden van moderne bestrijdingsmiddelen, als ik zou moeten kiezen tussen een restje daarvan op mijn sla of een restje arseen of kwik, dan wist ik het wel.

#27 Frank789

@24: [ Het verschil is dat we nu heel goed weten welke rotzooi er in zou kunnen zitten. ]

Volkstuintjes blijven vaak buiten schot. Terwijl ze veelal naast een snelweg of industrieterrein liggen.
Als je niet meet, heb je ook nergens last van:
https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/hoe-gezond-eigen-kweek

#28 Hans Verbeek

@26: planten nemen alleen op uit de bodem wat ze nodig hebben. Als er veel gif in de bodem zit, dan groeien er geen planten.
Als je geen arseen en kwik rondstrooit, dan zit dat ook niet op je sla.

#29 Frank789

@28:
[ planten nemen alleen op uit de bodem wat ze nodig hebben. ]
????

“Moestuinen in de stad hebben vaak relatief hoge metaalgehalten in de bodem. Dit komt doordat ze vaak liggen op opgebrachte grond, langs spoorwegen of grond die een andere functies heeft gehad waardoor de bodem veel metalen bevat. Die metalen komen in de groenten.

Het grootste probleem is cadmium. Dit metaal wordt gemakkelijk door groenten opgenomen, vooral door snelgroeiende groenten als spinazie en sla. Bij cadmium-gehalten die voor de mens bij consumptie al schadelijk zijn zie je aan de groenten geen schade.”

https://signalenleefomgeving.nl/signalen/metalen-in-moestuinen

#30 Hans Custers

@28

planten nemen alleen op uit de bodem wat ze nodig hebben

Dan zou polyacrylamide of acrylamide in de bodem dus helemaal geen probleem zijn. Terwijl mijn opmerking daarover nu net de aanleiding was voor jouw #18. Daarmee is het voor mij wel weer klaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*