1. 2

  Weer een generieke kop die bij nadere bestudering over de plaatsje A, R, Dh en het dorpje U blijkt te gaan.

  Maar goed, weet iemand of de gemeentelijke rekenkamers de programma’s doorrekenen?

 2. 3

  “De forse bezuinigingen waarover het kabinet later dit jaar besluiten neemt, slaan ook een gat in de gemeentelijke begrotingen.”

  Wel knap dat al vast staat wat er later dit jaar besloten gaat worden.

 3. 4

  @mb: dat is op dit moment geen taak van de gemeentelijke rekenkamers. Die gaan ook vooral over het toetsen van de effectiviteit van gevoerd beleid. Overigens ook landelijk is het niet de Rekenkamer die dit doet, maar het CPB. Er is geen lokale variant van het CPB.

  In Den Haag heb ik de financiële paragraaf van het GroenLinksprogramma wel voorgelegd aan de directie Financiën. Die geven wel advies, maar geen oordeel. Ik kan me voorstellen dat het in andere gemeenten op een soortgelijke manier gaat.

  @Bismarck: eens. Het is nog zeer ongewis wanneer en in welke omvang er bezuinigd moet gaan worden. De verwachting is dat vanaf 2012 het gemeentefonds zal gaan dalen danwel niet meer zal groeien. Dat werkt door in de gemeentebegroting, net zoals wellicht een aantal specifieke uitkeringen aan gemeenten (WWB, WMO, ISV) zullen dalen of stagneren.

  Wat mij betreft is er geen reden voor paniek of botte bijlen. Er is nog een paar jaar om de gemeentelijke uitgaven tegen het licht te houden, de eigen organisatie nog eens kritisch te bekijken en de definitieve ontwikkelingen af te wachten. Waar precies bezuinigd zal gaan worden hangt natuurlijk ook zeer af van de verschillende coalitie samenstellingen. Lijstjes met bezuinigingsvoorstellen zijn nu dan feitelijk ook niet meer dan een vertaling van politieke wensen die toch al bestonden. Vooral de VVD maakt het in Den Haag bont. Het enthousiasme waarmee die partij wil bezuinigen is afschrikwekkend.

 4. 5

  In A’dam heeft het college een menukaart gegeven met mogelijke bezuinigingen. Partijen wijken daar toch weer van af (VVD en CDA), zijn het oneens met de inhoud (SP en Red Amsterdam) of hebben nog niks van zich laten horen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren