Overheidsrapport over stijging zeespiegel in de VS ontdaan van alle verwijzingen naar klimaatverandering

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Overheidsrapport over stijging zeespiegel in de VS ontdaan van alle verwijzingen naar klimaatverandering. En al helemaal van iedere verwijzing als zou de mens daar de oorzaak van zijn.
Plat gezegd, censuur van ongewenste wetenschappelijke feiten.

Open artikel

Reacties (24)

#1 Meneer Kronkel

In de link wordt het omschreven als een ‘science report’. Dat is het dus niet.

#2 Kacebee

Ach dat artikel… Als daar prominent een foto staat van een gebeurtenis die noch iets met de zeespiegel, noch iets met global warming te maken heeft, dan weet je al uit welke hoek de wind waait.

#3 majava

@2: leuk geprobeerd. Als na nog eens 100 jaar de aarde met wederom minimaal 1 graad C gestegen is, zullen de nieuwe generaties Kacebeetjes gewoon ook kunnen volhouden dat storm x,y,z niks te maken heeft met de opwarming, want “stormen zijn van alle tijden”.

Stormen zijn onderdeel van het weer. En 30 jaar lang weer maakt iets klimaat, zoals we om juiste redenen hebben afgesproken. Elk weerfenomeen is om die reden onderdeel van het klimaat van dat moment. Een al opgewarmd klimaat. Veel succes om dat te ontkennen.

#4 Raymond Horstman

Waarin een eens modern en progressief land achterlijk kan worden. Droevig, triest. Woorden schieten mij tekort………

#5 Again

Hopelijk is Trump snel opgerot, en is zijn opvolger niet net zo’n achterlijke aap.

#6 Raymond Horstman

@5: Het zijn de kiezers die deze achterlijke aap hebben gekozen. Plus een achterlijk Congress. In een democratie krijgt ieder volk de regering die het verdient namelijk zelf heeft gekozen.

#7 Arjan Fernhout

“You ain’t seen nothing yet. Next time we’ll elect Benny Hill for president,” zei een Amerikaanse industrieel ooit tegen mij over Ronald Reagan. In feite regeerden toen mensen als Paul Volcker. Bij Trump zijn het de broertjes Koch en andere miljardairs.

#8 Kacebee

@3:

… ook kunnen volhouden dat storm x,y,z niks te maken heeft met de opwarming

Het verband tussen de huidige global warming en stormen is niet heel duidelijk, het lijkt zelfs negatief:
[img]https://www.epa.gov/sites/production/files/styles/large/public/2016-07/cyclones-download1-2016.png[/img]
We weten wel dat interglacialen minder winderig waren dan ijstijden, dat doortrekkend zou je mogen verwachten wat we nu ook zien.

#9 Joost

Misschien neemt het aantal niet toe, ze worden wel sterker, en dat is wél direct te koppelen aan klimaatverandering:

https://earthobservatory.nasa.gov/Features/ClimateStorms/page2.php

#10 Kacebee

@9: Nee, de stormen worden ook niet zwaarder.
[img]https://fabiusmaximus.com/wp-content/uploads/2018/02/Global-Hurricane-ACE.png[/img]

#11 Hans Verbeek

Ondertussen ontdekken wetenschappers dat de sneeuwval op Antarctica in de afgelopen eeuw toegenomen is.

The effect of the extra snow locked up in Antarctica is to slightly slow a general trend in global sea-level rise.

Als ik dit goed vertaal, leidt de klimaatverandering op het Zuidelijk Halfrond tot een lichte vertraging van de zeespiegelstijging.

This yearly extra is equivalent to twice the water volume found today in the Dead Sea.

De stijging van de zeespiegel wordt mede veroorzaakt door het leegpompen van millenia-oude grondwaterreservoirs.

#12 Krispijn Beek

@10 1 grafiek maakt nog geen falsificatie. Gefeliciteerd, je hebt een standaard tegenargument hoger op de lijst dan Hans gevonden (nr. 24). Alleen heb je ongelijk:
https://www.skepticalscience.com/extreme-weather-global-warming.htm

@11 dat is nummer 88 op de lijst van standaard tegenargumenten:
https://www.skepticalscience.com/Record-snowfall-disproves-global-warming.htm

#13 Kacebee

@12: In de eerste link die je geeft – de andere heb ik nog niet gelezen – staat de volgende bewering:

Atlantic hurricanes have increased both in power and frequency, coinciding with warming oceans that provide energy to these storms

En dit is gewoon niet in overeenstemming met de feiten. Ja, de stormen zijn in aantal en kracht toegenomen, maar ze zijn ook afgenomen. Het schommelt.

#14 Hans Verbeek

@12: even goed opletten, Krispijn. De toename van sneeuwval is een gevolg van de opwarming. Het is geen tegenargument, zoals jij het probeert te draaien.
Het is warmer geworden. Daardoor neemt de hoeveelheid neerslag en dus ook de sneeuwval toe.

Afgelopen winter is er flink meer sneeuw gevallen op het Noordelijk Halfrond dan in andere jaren.

Extreme weather phenomena including winters in which snowfall is quite heavy, and periods of little snow, will increase in the future.

Dat is allemaal zeewater dat in vaste vorm ligt te wachten tot de temperatuur hoog genoeg wordt om te smelten en pas dan loopt het water terug in de oceaan. Een deel van die sneeuw ligt zo hoog dat ze niet zal smelten, maar zal leiden tot een groei van gletsjers.
Ik hoef jou hopelijk niet uit te leggen waarom de mondiale zeespiegel elke winter daalt.

[img]http://sealevel.colorado.edu/files/2018_rel1/sl_global.png[/img]

#15 Bismarck

@14: “Een deel van die sneeuw ligt zo hoog dat ze niet zal smelten, maar zal leiden tot een groei van gletsjers.”
Dat klopt dus niet, zoals je zelf had kunnen lezen in het artikel waar je in #11 naar linkt:

“Even with these large snowfall events, Antarctica is still losing ice mass at a faster rate than it is gaining mass from snowfall”

Of mocht het Engels te moeilijk zijn: “Maar, benadrukt Thomas, dit maakt zeker niet alles goed, integendeel. De satelliet-observaties zijn wat ze zijn: ondanks dit effect blijft de ijsmassa op het witte continent de voorbije 25 jaar krimpen. Dit komt ondermeer omdat er warmwaterstromen in zee de ijsmassa van onderen uit aantasten.”

#16 Hans Custers

@13

1. Uit de accumulated cyclone energy kun je niet afleiden of orkanen zwaarder worden of niet, zoals jij in #10 beweert.
2. Een grafiek van de global accumulated cyclone energy zegt helemaal niks over “Atlantic hurricanes”.
3. Zo op het oog lijkt er wel degelijk een stijgende trend in die grafiek te zitten. Al wordt die nogal gemaskeerd door de grote variabiliteit.
4. Als iemand die hier regelmatig de grafieken- en statistiek-specialist uithangt zou je toch ook moeten weten dat die variabiliteit een trend gedurende lange tijd kan maskeren. En dat “geen toename” roepen op basis van één zo’n grafiek daarom alleen maar weer een demonstratie is van motivated reasoning.

@14

Iets meer sneeuwval hier of daar scheelt iets in de zeespiegelstijging. De BBC schrijft daarover, in het stuk waar je zelf naar linkt:

However, this mitigation is still swamped by the contribution to the height of the oceans from ice melt around the continent.

Het zou zelfs het instabiel worden van delen van de Antarctische ijskap wat kunnen vertragen. Maar het effect is beperkt, dus ik zou me er niet rijk mee rekenen.

#17 majava

@15: Misschien een kwestie van wensdenken van Hans Verbeek? Dat doet ‘ie ook regelmatig met (“goed”) nieuws over CO2 emissies op plaats zus, in jaar zo. En ook daar was het resultaat dat de CO2 concentratie in de atmosfeer er geen ppm minder van werd.
Hij zegt zelf dat ‘ie wars is van doemdenken. Da’s prima hoor, maar om dan maar alles positief te benaderen en via die weg gewoon maar wat mooie conclusies erbij verzinnen is wellicht net zo onverstandig. Tipje voor Hans: realisme. Ligt fijn in het midden.

#18 Hans Verbeek

@15: in mijn reactie #14 verwijs ik naar een ander artikel, Bismarck. Mijn opmerking:

Een deel van die sneeuw ligt zo hoog dat ze niet zal smelten, maar zal leiden tot een groei van gletsjers.

gaat over de sneeuw, die momenteel op het Noordelijk Halfrond ligt en gaat niet over Antarctica.

#19 majava

@18: op basis van wat doe je die aanname?

#20 lmgikke

Onlangs gepubliceerd in Nature

https://www.nature.com/articles/s41561-018-0082-z

De ijskappen op Antarctica smelten sneller dan verwacht en zorgen voor grotere zeespiegelstijging dan verwacht

Ook even de nu.nl vertaling van het nature artikel:

https://www.nu.nl/klimaat/5204117/ijs-zeespiegel-antarctica-smelt-sneller-dan-gedacht.html

Ik zie wederom grote ontkenners actief in de comments. Wat is jullie belang? Ik snap niet waarom het nog steeds ontkent wordt, alsof men een persoonlijk belang heeft.

#21 Hans Verbeek

@19: https://www.worldatlas.com/articles/are-some-of-the-earth-s-glaciers-actually-becoming-larger.html
Afgelopen jaar viel er uitzonderlijk veel sneeuw op de ijskap van Groenland. Het is best mogelijk dat de ijskap van Groenland netto dikker is geworden in 2017.
De gletsjer op de Kebnekaise (Zweden) groeide in 2017.

Ik zeg daarmee niet dat alle gletsjers op het Noordelijk Halfrond dit jaar zullen groeien. En ook niet dat ze volgend jaar of de jaren daarna zullen groeien. De algemene trend is dat gletsjers wereldwijd kleiner worden.

#22 Kacebee

@16: Onder @8 had ik het al even aangestipt, maar misschien heb je dat gemist, dus daarom nog maar eens: uit ijsmonsters van Groenland en Antarctica weten we dat gedurende ijstijden de windsnelheden hoger waren dan tijdens interglacialen. De gebruikte proxy is het zoutgehalte: meer wind betekent meer druppeltjes zeewater die met zout en al worden meegevoerd en deels op de ijskappen neerdwarrelen. Als je dit weet kun je niet verwachten dat het harder gaat waaien als het warmer wordt. In de grafiekjes kun je dat dan ook alleen maar zien als je dat heel graag wilt.

#23 Hans Custers

@20

Dat onderzoek gaat over het onderzeese deel van de ijskap van Antarctica. Dat trekt zich terug. Het heeft niet direct invloed op de zeespiegel, maar op langere termijn wel. De gletsjers gaan hierdoor sneller stromen of kunnen zelfs instabiel worden en uiteindelijk onder hun eigen gewicht bezwijken. Het nieuwe van het artikel in Nature Geoscience is vooral (als ik het goed heb begrepen van mensen die er echt verstand van hebben) dat het terugtrekken van het onderzeese ijs nu is waargenomen. Dat het aan de gang was werd door de meeste wetenschappers al wel aangenomen.

@22

uit ijsmonsters van Groenland en Antarctica weten we dat gedurende ijstijden de windsnelheden hoger waren dan tijdens interglacialen.

So what? Wat hebben gemiddelde windsnelheden te maken met de kracht van tropische cylonen? Ik zal je het antwoord geven: helemaal niets.

#24 Kacebee

@23:

Wat hebben gemiddelde windsnelheden te maken met de kracht van tropische cylonen? Ik zal je het antwoord geven: helemaal niets.

Dat lijkt me sterk, maar afgezien daarvan: heb je het grafiekje bij @10 al eens goed bekeken?

Zowel uit ijsboorkernen als uit recentere metingen kunnen we afleiden dat het niet harder gaat waaien en dat stormen niet zwaarder worden als de globale temperatuur oploopt. Waarom heb je daar nou zo’n moeite mee?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*