Meerderheid Nederlanders voor gelijke arbeidsrechten in EU

Zo bericht nu.nl:

De meerderheid van de Nederlandse bevolking is voorstander van de invoering van gelijke arbeidsrechten en plichten in de Europese Unie. […]

70 procent van de duizend ondervraagden in het onderzoek zegt in meer of mindere mate voorstander te zijn van gelijke arbeidsrechten en plichten in Europa. 27 procent is tegen een gelijktrekking in Europa.

Onder de arbeidsrechten en plichten vallen onder meer veiligheidsregels, regels omtrent ziekteverzuim, zwangerschapsverloven en ontslagbescherming. […]

Het grote aantal voorstanders is opvallend, omdat de meerderheid van de grote politieke partijen in Nederland tegenstander is gelijke arbeidsrechten en plichten.

De vraag is dan natuurlijk: iedereen naar niveau Nederland of iedereen naar niveau Bulgarije? Of, als compromis, ergens daar tussenin?

Open waanlink

 1. 1

  Inderdaad. Ik ben benieuwd wat die vrachtwagenchauffeur er van gaat vinden als hij 2x langere diensten moet rijden voor een Oost-Europees salaris.

 2. 2

  @0

  “De vraag is dan natuurlijk: iedereen naar niveau Nederland of iedereen naar niveau Bulgarije? Of, als compromis, ergens daar tussenin?”

  Inderdaad. Dit soort voorstellen vallen meestal in een van twee categorieen:

  1) bedrijfslobby die probeert het niveau van rijke landen te ondermijnen

  2) verkapt protectionisme dat werknemers in rijke landen moet beschermen ten koste van werknemers in arme landen, zogenaamd onder het mom van tegengaan van uitbuiting

  Als we alleen over rechten en plichten praten dan is ieder niveau mogelijk, dan kunnen Bulgaren Nederlandse rechten en plichten krijgen (die van Zweden en Frankrijk zijn trouwens meer genereus), maar dat zal dan worden gecompenseerd door een groter verschil in lonen. Dus hoeveel minder loon is een extra dag vakantie je waard wanneer je nauwelijks rondkomt in Bulgarije en is dat iets waar mensen in rijkere lidstaten zich uberhaupt in kunnen inleven of is het beter dat voorlopig een nationale besslissing te laten? Daarnaast is het makkelijker te meten, vooral in corrupte arme landen, of de lonen boven afgesproken minimumniveau ligeen dan of de arboregels wel worden nageleefd en overwerk wel netjes extra hoog wordt vergoed.

  Er bestaat nog een optie:

  3) ergens tussen de uitersten uitkomen waarbij de deelnemers in verregaande mate versmelten, middelen met elkaar delen en rechten en plichten op allerlei gebieden gelijktrekken, dat delen zorgt dat concurrentie niet meer nodig is om de armsten vooruit te helpen, dit zou eigenlijk een soort Verenigde Staten van Europa behelzen (het Zuiden van de VS zou meer op Mexico lijken dan op Canada als de VS niet een politieke eenheid vormden, daar staat tegenover dat “laid back” mensen in Louisiana niet eerder met pensioen kunnen dan de workaholics in New York) maar dat is politiek niet haalbaar in de nabije toekomst.

 3. 3

  Laten ze dan maar eerst eens beginnen met het verdelen van de EU in meerdere regio’s en dan eerst binnen die regio’s naar elkaar toe groeien en daarna die regio’s naar elkaar laten toegroeien.

 4. 4

  @3

  Het gemiddelde van een hoop getallen verandert niet als je die hoop eerst in kleine hoopjes opdeelt. De EU verdelen in regio’s maakt het totale proces niet goedkoper en bij de uiteindelijke samenvoeging van die blokken zou het voor de kiezer nog steeds “hun regionaal blok” wil gratis geld van “ons regionaal blok” zijn.

 5. 5

  @4: Sorry ik had er bij moeten zeggen dat dat proces wel een jaar of 50 kan gaan duren eer de regio’s intern geharmoniseerd zijn en dan nog een jaar of 50 voordat de regio’s onderling geharmoniseerd zijn.

 6. 6

  @5

  Over 100 jaar is Europa ook zonder indeling in regio’s sowieso wel geharmoniseerd. Eerst de regio’s 50 jaar laten harmoniseren is gewoon 50 jaar uitstel proberen te bedingen en de vraag is of dat uberhaupt zou lukken want handel vindt toch wel een manier om tussen regionale blokken welvaart te verplaatsen.

 7. 7

  @2: Je kan tegelijkertijd (misschien zit dat zelfs in de catch all arbeidsrechten) ook pleiten voor een Europees minimumloon. Dan kunnen de rechten niet ten koste van de lonen gaan. En ten koste van banen kan het ook niet gaan, want uiteindelijk zal elk vrachtje toch bij zijn bestemming moeten komen en dus door een Europese chauffeur ergens heen gereden moeten worden (want voor werknemers van buiten de EU doen we niet aan vrij verkeer).

 8. 8

  @7

  Dat zou wel degelijk de werkgelenheid beinvloeden. Een vrachtje moet wel rondgereden worden maar een fabriek hoeft echt niet per se ergens in Europa te staan. Alles dat met IT te maken heeft kan ook ergens anders naartoe, enz… Nee als het geen gevolgen had dan hadden ze het in Afrika ook al lang gedaan. Sowieso helpt het heel veel mensen ook niet op gelijke hoogte te komen met buitenlandse collega’s zelfs als de werkgelenheid hetzelfde bleef: een Roemeense chirurg die 1500 euro per maand verdient zit boven het Nederlandse minimumloon maar wordt zwaar onderbetaald vergeleken met chirurgen in andere landen.

  Overigens is er een apart voorstel voor een Europees minimuloon, dat zou 60% van de nationale inkomensmediaan zijn en dus wel sterk verschillen tussen landen, het vist echter wel de ergste gevallen eruit zonder dat het onbetaalbaar wordt voor zo’n land of de investeerders in dat land.

 9. 9

  @8: “Een vrachtje moet wel rondgereden worden maar een fabriek hoeft echt niet per se ergens in Europa te staan.”

  Kan wel zijn, maar ook als de fabriek buiten Europa staat moet het vrachtje toch naar een Europese bestemming. En omdat het als de fabriek buiten Europa staat, ook nog eens naar binnen moet (en de EU nogal een drempel aan de grens heeft gelegd) zal het vervoer van dat vrachtje altijd duurder worden als het van buiten de EU moet komen dan als het binnen de EU naar de bestemming wordt versleept.

 10. 10

  @9

  De vraag uit Europa neemt dan af vanwege afnemende werkgelenheid en dat zorgt dat er minder vrachtjes naar Europa gaan (wat trouwens niet de enige mogelijke bestemming van vrachtjes is). Duurder transport zorgt voor nog minder vraag vanuit Europa en je gelooft toch zelf niet dat als het minimumloon in de meest onproductieve landen van Europa werd verdubbeld dit nog steeds minder zou kosten dan de extra transportkosten van het hebben van een fabriek buiten die landen?

  Er is nog een simpele manier om in te zien dat wat jij voorstelt niet kan: als de hele wereld Nederlandse lonen zou krijgen zou het BNP van de wereld verviervoudigen. Maar de natuurlijke grondstoffen en/of de technologische mogelijkheden verviervoudigen natuurlijk niet mee dus er vindt een flinke inflatie plaats en de welvaart in de wereld neemt niet toe. In Europees verband zou hetzelfde gebeuren waarna in de meest productieve landen de lonen keihard zouden stijgen en de oude loonverschillen weer terugkomen, het enige dat uiteindelijk veranderd is is dat er dan meer nullen op een eurobiljet staan.

 11. 11

  Stel je voor dat een Roemeens bedrijf ineens Nederlandse salarissen moet gaan betalen. Dat is het einde van de Roemeens economie. Andersom als Nederlandse bedrijven Roemeense salarissen gingen betalen, eveneens. Dat kan dus gewoon niet.

  Dit is typisch zo’n vraag die de gemiddelde burger niet zomaar even kan beantwoorden. Zelfde gevoel krijg ik vaak bij de vragen uit stemwijzers. Je moet eerst meer over de achtergronden weten, voordat je er iets over kan zeggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren