1. 15

  Dan vergeet je toch dat Iran ook op gespannen voet staat met de soennieten in Saoudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, die dan ook een kernwapen willen hebben.

  En hoe meer landen kernwapens hebben, hoe groter de kans op een ongeluk, een escalatie, of materiaal dat van de vrachtwagen afvalt en in handen komt van terroristen.

 2. 16

  Dan onderschat je mogelijkheid tot destabilisatie van de ‘geaccepteerde kernmogendheden’ en overschat je de daadwerkelijk motivatie van terroristen & regimes die religie gebruiken als motivationele mobilisatie-tool.

  In andere woorden: een politieke & ideologische escalatie in de VS zou ik me meer zorgen om maken dan een dictator die blufpoker speelt wetende dat zijn land binnen 90 minuten de grootste glazen parkeerplaats van de wereld kan zijn.

 3. 18

  Je realiseert toch wel dat als Iran, Saoedi-Arabië en Israël elkaar kapodtnuken, de VS én Rusland én China én Groot-Britannië én dus ook Europa betrokken raakt bij Wereldoorlog III?

  Om nog maar te zwijgen van het feit dat de olieprijzen dan samen met die atoomwolken de hemel in schieten, en onze kwakkelende economieën dan helemaal zullen instorten? Een brood gaat dan na een paar jaar twintig euro kosten, en naar je werk forenzen kost dan dertig keer meer dan je maandsalaris.

 4. 19

  Ik zeg toch juist dat ze elkaar juist NIET gaan nuken? Zo moeilijk is het niet.

  Waarom zou ik dreigen met een kernwapen wetende dat ik totaal van de kaart geveegd gaat worden. De dreiging van zelf schade oplopen is voor Israel voldoende om zelf geen actie te ondernemen. Een soort MAD maar dan op kleine schaal, aangezien de IDF superieur is.

  Op het moment is die dreiging er niet, vandaar het wapengekletter.

 5. 22

  Er zijn realistische aanwijzingen beschikbaar dat de dreiging van zelf schade op te lopen Iran niet van militair-nucleaire actie zal afschrikken. Israël uitroeien staat daar hoog op de religieuze agenda.
  Of die dreiging zal de gewone Pers wel afschrikken, maar niet zijn theocraten. De clerus cum suis zullen ergens wel een beschermend onderkomen vinden bij een atoombom aanval, en de getroffen bevolking tot martelaren-des-geloofs bevorderen.

  Voor Israël ligt dat anders. Voor dit land is er juist de dreiging van eigen-schade door niét in actie te komen.

  Hierna is de uitdrukking in c 019: ‘De dreiging van zelf schade oplopen is voor Israel voldoende om zelf geen actie te ondernemen.’, een valse.
  Waarom? Omdat zij expliciet met het openbare Perzisch voornemen hoe dan ook Israël te extermineren, geen rekening houdt. Wat crimineel is. En dat is dan ook Parallax’ c 014: ‘Voor de wereldvrede hoop ik op een werkend Iraans kernwapen.’

 6. 24

  Israël uitroeien staat daar hoog op de religieuze agenda.

  Ach, die kreet weer. Als je die goed vertaalt (maar gut, rechtse rukkers zijn alleen goed in lezen wat ze willen lezen) dan zeggen ze niet dat ‘israel van de aardbodem zal verdwijnen’, maar dat ‘het huidige regime in israel van de aardbodem zal verdwijnen’. Zeg maar, iets wat je ook zou kunnen roepen over het ‘rijk van het kwaad’ (rusland volgens reagan) of over het apartheidregime in zuidafrika, destijds.

 7. 25

  Bovendien zijn die tirades die Ahmadinejad (ook maar een marionet) houdt tegen ‘de zionistische entiteit’ ook maar bedoeld voor binnenlandse consumptie.

  Zolang de mensen daar zich boos maken op Israël en de VS, houden ze zich immers niet bezig met de economie, de repressie en de corruptie tenslotte. Wat dat aangaat speelt Netanyahu met een militaire actie regelrecht in de kaart van de ayatollah’s.

  Zelfs directeuren van Netanyahu’s eigen veiligheidsdiensten hebben zich uitgesproken tegen een militaire aanval op Iran, omdat dat meer kwaad doet dan goed doet, en ze “de zaak onder controle hebben.”

  Maar misschien ook is het allemaal ‘posturing’ van Netanyahu, om de druk op te voeren zodat het Iraanse regime eieren voor z’n geld kiest.

 8. 26

  “Analysts say the shadow war pitting Israel against Iran and Hezbollah has more in common with the cloak-and-dagger maneuverings of the C.I.A. and the K.G.B. during the cold war than the publicity-hungry terrorism campaign of Al Qaeda. It represents a return to the idea that the most effective attack is often an ambiguous one. ”

  link

 9. 27

  inderdaad, de tirades die Hitler(ook maar een marionet) heeft gehouden tegen ‘de zionistische entiteit’ waren ook maar bedoeld voor binnenlandse consumptie.

 10. 28

  Volgens mij had Hitler het gewoon over het ‘internationale jodendom’ en niet over een modern concept als de ‘zionistische entiteit’ (in Iran hebben ze, in tegenstelling tot de Arabische volkeren, het trouwens over het zionistische ‘regime’, waarin het Perzische ‘rezhim’ volgens mij letterlijk uit het Frans/Engels is overgenomen). Wat je opmerking behoorlijk op een Godwin doet lijken.

 11. 30

  De zionistische entiteit is pas drie jaar nadat Hitler zich door zijn geschifte hersenen schoot, gesticht, gbh.

  Het verschil is ook dat de nazi’s de joden niet zagen als een extern gevaar, verenigd in een staat (zoals N-Korea Zuid-Korea en daarachter de VS ziet), maar als een intern gevaar, dat met wortel en tak uitgetrokken moest worden.

  Israël is een staat, met nucleaire wapens. Het Iraanse regime weet dat als het Tel Aviv bestookt met een nucleair wapen, Teheran de volle laag zal krijgen. Zitten de ayatollahs niet op te wachten, want die zijn bijzonder gehecht aan het pluche.

 12. 32

  Van Israël weten we – kúnnen wij weten – dat het existentieel geen naties bedreigt, maar dat omgekeerd (omringende) Islamitische Staten wel de ambitie hebben Israël te liquideren. Dat moeten ze van hun Geloof, dat zeggen ze ook. Mensen dood maken doet ze niets.

  Daarom, dat ze betekenisvol onderscheid zouden maken tussen ‘Israëlisch regime’ en de ‘Staat Israël’ e.d. is derhalve ‘monkey bussiness’, misleiding, autohypnose. Dreigementen lafhartig als holle Arabische rethoriek afdoen, valt onder diezelfde begoocheling.

  Dit Israël nu staat voor een duivels dilemma: 1. bijtijds aanvallen of 2. te laat te hebben gereageerd.

  Intussen zien we ook nu weer dat Israëls locale techno-overmacht niet de definiërende factor is, dat zijn de internationale verhoudingen. Israël is de geketende beer die op een gloeiende plaats dansend door ratten naar de keel wordt gevlogen. Het Land moet disproportioneel tot zijn macht handelen. Wie zien daarvan de tragiek niet in? De ratten!

  Dan nog deze opmerking van iemand c 025: ‘Bovendien zijn die tirades die Ahmadinejad (ook maar een marionet) houdt tegen ‘de zionistische entiteit’ ook maar bedoeld voor binnenlandse consumptie.’

  He. Is die Ahmad. niet de spreekbuis van die lui die Israël willen vernietigen? En vergroot dat nu juist niet zijn zeggingskracht? En betuig je met dat te beweren niet je minachting voor het Perzische volk dat blijk heeft gegeven van hem af te willen?

 13. 33

  Wie ben jij HPax, dat je Israel zo verdedigt.
  Waarom?
  Wat is jouw insteek?
  Wat heb je erbij te winnen? Wat denk je te winnen?

  Kom eens uit die kast, als je namens god spreekt zal hij je zeker steunen, doe je dat niet ben je een charlatan.

  Oh, en ‘existentieel geen naties bedreigen’ is wel erg natie gericht. Is dan alles goed?

 14. 34

  “Van Israël weten we – kúnnen wij weten – dat het existentieel geen naties bedreigt…”

  Tja, als je het Palestijnse volk niet als natie beschouwt, dan kun je dat inderdaad zeggen.

  Zoek ook nog eens Israëls rol in de Libanese burgeroorlog op. Praten we daarna verder…

 15. 35

  @23: Het Non-Proliferatieverdrag is er vooral om de status quo te bewaren. De vijf kernwapenstaten van destijds vonden het wel prettig dat zij de enigen waren, dat verschafte hun macht. De rest van de wereld (oh nee, toch niet, want sindsdien zijn er ondanks dat verdrag alweer vier kernwapenstaten bijgekomen) liet zich bedreigen. Overigens hebben de kernwapenstaten dat verdrag ook noooit echt serieus genomen, want ten eerste stond daarin dat ze zelf ook hun kernwapens op zouden doeken (nooit gebeurd) en bovendien heeft met name de VS toch kernwapens aan andere landen “geleend”(ze liggen er nog steeds, oa. in Nederland) en India een handje geholpen bij het ontwikkelen ervan. In het kort kunnen we dus stellen dat dat verdrag puur bestaat als stok om onwelgevallige landen mee te slaan.

 16. 38

  Frappant dat dit nauwelijks wordt opgepikt in de Westerse media. Het zou zomaar uitgelegd kunnen worden als een coup. Bovendien ben ik benieuwd hoe de lui die toch decennia lang de touwtjes in handen hadden gaan reageren op ineens hun macht kwijt zijn.

 17. 39

  Een coup? Het leger heeft zelf een constitutionele verklaring opgesteld waarin het zichzelf op cruciale punten macht en bevoegdheden toekent, zonder dat het volk daarover geraadpleegd is. Een constitutionele verklaring waarin het leger buiten de democratische orde staat, haar budget geheim is en zij de controle houdt over alle cruciale posten in Egypte, zoals defensie, binnen- en buitenlandse zaken, politie en veiligheid.

  Dan wordt er op democratische wijze een president gekozen die luistert naar de naam Morsi. En die besluit dat leger enigszins aan banden te leggen, mede na het debacle in de Sinai-woestijn.

  De vraag is wat hij nu verder doet. Wat ik hoop is dat hij al de wiedeweerga een constitutionele vergadering bijeen roept die een definitieve grondwet opstelt, die vervolgens per referendum aan de bevolking wordt voorgelegd.

  Ik vind het trouwens wel erg toevallig dat het gedoe in de Sinai zich voordeed direct volgend op de openstelling van de grens met Gaza in opdracht van president Morsi, dit mede in het licht van het feit dat er aardig wat belanghebbenden zijn bij onrust in de Sinai en/of de Israëlische grens.

 18. 40

  “Ik vind het trouwens wel erg toevallig…”

  Ach, ojee, het zoveelste Islamistje dat de samenzweringstheorieen vreet alsof het manna is.

  Was het Mossad, Johanna? Ze zijn wel erg goed, ze controleren zelfs de haaien voor de kust van Egypte, nou, dan weet je het wel, toch?

 19. 43

  Zou niet de eerste keer zijn, dat dit soort fouten worden gemaakt. Shin Beth heeft jarenlang Hamas gesteund, om Fatah te frustreren. Dat is bijzonder goed gelukt. De VS hebben Al Qaïda groot gemaakt. Ook heel goed gelukt. Je moet wel heel erg naïef zijn om te denken, dat dat soort plannen niet minstens wordt overwogen. Maar goed, sommige mensen kunnen alleen maar zwart-wit denken.

 20. 46

  Godwin? Niet zo negatievo doen lapis. Volgens de lokale held hier; Ahmadinejad, je weet wel de leider van de as van het verzet (Iran, Syrie, Hezbollah en Sargasso) zijn er helemaal geen vernietigingskampen geweest, is gewoon puur en alleen een Zionistisch verzinsel om landje pik te doen. Godwins bestaan dus helemaal niet.

 21. 48

  @45 Welke samenzweringstheorieën? Ik wijs slechts op het nagenoeg tegelijk optreden van twee gebeurtenissen: 1) Morsi die de grens met Gaza wil heropenen, en 2) het geweld in de Sinai. Het is naïef om te denken dat het eerste niks met het tweede te maken heeft, zeker als je weet dat er groepen zijn die er belang bij hebben om 1) te frustreren. Dat jij daar dan gelijk een samenzweringstheorie in ziet duidt slechts op jouw beperkte blik.

 22. 49

  Je uitval in je c 033 bevreemdt mij. In recente bijdragen van jou op S. heb je op een onaangename wijze van je afkeer van mij blijk gegeven; in een van je laatste dat ik kon of moest ‘opflikkeren’. Dat doet toch de deur dicht.

  Nu stel je allerlei vragen, o.m. of ik ‘namens god spreek’ of een ‘charlatan’ ben, en dat vind ik ivm de inhoud van de 1e alinea nogal tegensprakig. Los nu eerst maar eens je eigen contradictie op.

  Voorlopig kun je er mijn boek op naslaan: ‘DE ALLOCHTONEN EN WIJ’, Giga boek, uitg. apr. 2012. Het telt 998 pp, + appendices pp. 19 – 137; bibliografie: pp 53-71.

 23. 51

  Je mag voor ze hopen dat zijn voorspelling beter klopt dan die voor de oorlog met Libanon een tijd geleden. Dat liep behoorlijk anders.
  Maar beter nog gaat het hele feest niet door.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren