Handelsverdrag van de EU met Zuid-Amerika op losse schroeven

Het Oostenrijkse parlement dwingt de regering Mercosur af te wijzen.

Het handelsverdrag Mercosur is omstreden sinds het aantreden van de Braziliaanse president Bolsonaro en zijn weinig actieve houding bij de bestrijding van de voortdurende ontbossing en het afbranden van het regenwoud. Het verdrag vereist een unanieme meerderheid in de Europese Raad en moet ook nog door het Europese parlement en alle nationale parlementen worden goedgekeurd.

Open waanlink

  1. 1

    Er wordt toch al jaren actie tegen gevoerd. En de landbouwers vinden het helemaal niet leuk. Zij de strengere regels, en die Latino’s rotzooi zonder zorgen produceren en exporteren.

    Net zoals met Oekraïne.

    De nieuwe president en de bosbranden hebben dat alleen maar bespoedigd, omdat er redenen waren voor politici om tegenstand te legitimeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren