1. 1

  De zuiverheid van de personen die de utopische inspiratie uitdragen, wordt ook voortdurend door Rand beklemtoond. De helden uit Atlas Shrugged zijn schoon van buiten en rein van binnen, volkomen wit; alle tegenover hen geplaatste personages zijn groezelig, slap en laf, volkomen zwart. Dat deze nadruk op zuiverheid onvermijdelijk tot zuiveringen en uitsluitingen leidt, zien we in de roman en ook in het persoonlijk leven van de schrijfster.

  Volgens mij is de auteur een racist.

 2. 5

  @4

  “En als Rand iets niet was, dan is het neoliberaal – neoliberalisme steunt op de bemoeienis van de staat met de economie, Rand’s kapitalisme is ronduit laissez-faire.”

  Zou je die opmerking over neoliberalisme in jouw reactie op human.nl willen toelichten?

 3. 7

  @Rob
  Privatiseren is ook een vorm overheidsbemoeienis ;).

  Maar misschien, als ik zo vrij mag zijn, doelt dhr Vandendries op het collectiviseren van verliezen tegenover privatiseren van winsten?

 4. 9

  @Frank; O ? Maar ik had begrepen van een aantal mensen hier, dat tegenwoordig mensen uitmaken voor ‘racist’, net zoiets is als iemand ‘oppervlakkig’ noemen, of ‘dik’ ? Daarenboven had ik van weer anderen begrepen dat het simpelweg tegenover elkaar zetten van begrippen als ‘wit’ en ‘zwart’, en dan de ene positief connoteren, en de andere negatief, al voldoende grond was voor ‘racisme’ – een heel eenduidig en objectief oordeel overigens, ook.

 5. 10

  @1: Komt op mij eigenlijk meer over als de twee uitersten die in ieder mens aanwezig zijn, maar door de schrijfster gepersonificeerd…. ofzo.

 6. 11

  @4: “laissez-faire” als “biefstuksocialisme”: een gevleugelde uitspraak die een eigen leven ging leiden, geen duidelijk gedefinieerd systeem. Laissez-faire als systeem is *niks*, en vandaar dat het nergens wordt toegepast.

 7. 12

  @egsigt; Volgens mij nemen sommige mensen andere mensen vaak te serieus.

  @JSK; Er zijn toch wel degelijk meer of mindere gradaties van ‘laissez faire’ ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren