1. 1

  Als ik het woord ‘econometrist’ alleen al zie, krijg ik last van de slappe lach. Sorry hoor.

  Hij had natuurlijk ook kunnen aantonen dat de momenten dat de banken—wegens te lage centrale bankrente—onaflosbare kredieten uitzetten, altijd vooraf gaan aan de momenten dat de belastingopbrengsten instorten.

  Maar ik vermoed dat de piskijker daar niet voor betaald zal worden, om dat te ‘ontdekken’.

  Er is maar één land ter wereld dat de laatste jaren juiste maatregelen heeft genomen, en dat was IJsland. Ze probeerden zelfs de plunderende bankiers te arresteren, maar die slaagden er in naar Londen te vluchten. Daar voelen die zich natuurlijk ook thuis, zo onder hun soortgenoten.

 2. 2

  Hier nog meer linkjes. Wel wat rechtse cherrypicking, vermoed ik, als ik een samenvatting zo lees:

  We examine the causes of rioting using international data, evidence from the race riots in the 1960s in the U.S., and Census data from Los Angeles, 1990. We find some support for the notions that the opportunity cost of time and the potential costs of punishment influence the incidence and intensity of riots. Beyond these individual costs and benefits, community structure matters. In our results, ethnic diversity seems a significant determinant of rioting, while we find little evidence that poverty in the community matters.

 3. 3

  In tabel 4 van het eerste paper zie ik waarden voor R-kwadraat van ongeveer 6%. Nou ben ik geen expert, maar volgens mij geeft dat aan dat je model amper variantie verklaart. Ik zie er in de tekst ook wijselijk niks over gezegd worden. Volgens mij is het op zijn plaats om een F-toets uit te voeren als je model zo weinig lijkt te zeggen, ook dat wordt niet gedaan. Volgens is dat één van de redenen waarom het slechts een ‘discussion paper’ is.

 4. 7

  Dat klopt, als landen te weinig bezuinigen, ik noem maar even een Griekenland, een VS, een Portugal is op een gegeven moment het geld op en stort de economie in. Dan worden bepaalde groepen langdurig werkeloos en daar krijg je sociale onrust van. Met als gevolg dat er nog minder geld binnenkomt en er nog meer brzuinigd moet worden. De enige weg uit deze spiraal is grondig snijden in alle uitgaven die niet hoogst noodzakelijk zijn om het land draaiende te houden en niet terugvallen in het onbezorgd met geld strooien als het weer wat beter gaat. Hetzelfde geld natuurlijk voor particulieren en bedrijven.

 5. 8

  James Q. Wilson in Wall Street Journal dd 2805.2011 over misdaad en werkloosheid in de USA

  1960, een periode van rijzende misdaad, had dezelfde werkloosheidscijfer als einde 1990 en begin 2000.
  Tijdens de Grote Depressie met 25% werkloos gingen de misdaadcijfers in veel steden naar beneden.

  En nu? Tegen de voorspellingen van experts in nam de misdaad sterk af, dit bij een stijging van de werkloosheid van 5% naar 10%.
  FBI 2009 maakt melding van een op nationale schaal naar beneden gaan van de ‘robbery rate’ met 8%. Tussen 2008 en 2010 in New York een aanzienlijke achteruitgang in stelen en inbraak. Boston, Chicago. LA idem

  Voor deze cijfers is niet maar een verklaring te geven en dat doet Wilson ook niet. Maar als hij de som opmaakt, komt hij bij Cultuur als de voornaamste factor. Hij doet dit in het besef dat cultuur niet als een sterk begrip bekend overkomt. Maar hij blijft bij zijn (onderbouwd ) standpunt.

  Van cultuur merkt Wilson op:
  ’Culture creates a problem for social scientists like me, however. We do not know
  how to study it in a way that produces hard numbers and testable theories.
  Culture is the realm of novelists and biographers, not of data-driven social
  scientists. But we can take some comfort, perhaps, in reflecting that
  identifying the likely causes of the crime decline is even more important than
  precisely measuring it.’

  Cultuur is een meervoudig begrip. Verder geldt dat wie cultuur zegt, groep zegt. Groepen dus

  Groepen hebben veel indexen, valse, onjuiste, ware. Misdaad is denk ik van alle tijden en overal, maar als misdaad iets met cultuur te maken heeft, mag je van verschillende culturen / groepen verschillen in misdaad ‘rates’ verwachten. En in typen van misdaad.

  Wil je nu, hier, misdaad tegengaan, moet je met groepen rekening houden. Doe je het, dan word je door het misdadige concept van racisme gehinderd. En zo maken we ons helemaal zelf van de misdaad de dupe. En dat dan onze cultuur.

 6. 9

  @8 Ik weet niet wat je bedoelt met ‘met groepen rekening houden’, maar in het Los Angeles van zo’n twintig jaar geleden werd zeer sterk met ‘groepen’ en ‘culturen’ rekening gehouden. Als je daar als neger door de politie werd gezien terwijl je in een iets te dure auto reed mocht je uitstappen en je papieren laten zien. Toen daar begin jaren negentig de vlam in de pan sloeg vielen er meer dan vijftig doden. Als je ‘groepen’ het idee geeft dat ze voor minder dan volwaardige burgers worden aangezien dan roep je alleen maar haat op, en haat maakt rellen als degenen die we nu in Engeland zien alleen maar erger.

 7. 10

  @8

  Binnen een cultureel gedefinieerde groep zul je altijd een meerderheid aantreffen die niet aan misdaad doet, ofwel: waarom iemand misdadiger is hangt met veel meer samen dan zijn/haar cultuur. Een minderheid van de Marokkaanse jongens gaat de fout in dus criminaliteit kan per definitie niet aan “Marokkaan-zijn” alleen liggen; zaken die spelen bij die jongens die de fout ingaan en niet bij de meerderheid zijn dus eerder relevant dan de culturele origine.

  Ik snap dat je je gehinderd voelt door het concept racisme.

 8. 11

  @ 9
  1. Als je groepen de idee geeft dat ze alles mogen, doen ze ook vaak alles. En dat is mede jouw schuld!

  2. “ik weet niet wat je bedoelt met ‘met groepen rekening houden”.

  Dit.
  Stel je loopt als eerzaam burger in je eentje middernachts door een ongunstige buurt ‘where the streets have no name’. De vraag wat je daar deed, laat ik voor het gemak of ook uit gevoel voor discretie hier buiten beschouwing.

  Je bevindt je halverwege in een straat en ineens stroomt daar vanuit een zijdelingse etablissement een luidruchtige groep jongelui het trottoir op. Je bent – denk eraan – 10cc alleen, draagt een Rolex gouden horloge en geen held.

  Je tuurt geschrokken bij het vale schijnsel van een lantarenpaal naar wie je voor je hebt. Schat je Chinezen? Als je geen gokschulden hebt, kun je het wagen door te lopen. Antilianen? Ga terug in galop. Liever.

  @10 Een groep is een groep is een ding met alles wat erbij hoort.

  Zowel criminologe als de politie werken met groepen. De politie eventueel stiekum.

  Annex.
  Het instituut WODC geeft dd 1997 de volgende informatie door:
  ‘Ethnische minderheden in Nederland plegen 1,5 tot 3 x vaker een misdrijf dan autochtonen van en in hetzelfde land. Wordt met de zwakkere sociale positie geen rekening gehouden en met het feit dat allochtonen meer jongeren tellen in de ‘risico’-leeftijden voor criminaliteit, dan plegen allochtonen 3 tot 6 keer zoveel delicten.’

  Aan deze openbare kennisgeving verbindt WODC het voorstel voortaan bij publicatie van gevallen van misdaad de ethnische herkomst van de dader te vermelden.

  Alihan Akel, hoofd van het Nederlands Centrum Buitenlanders, heeft zich kort na het verschijnen van het WODC-artikel daarmede akkoord verklaard. De inheemsere antiracistenbureaus evenwel kantten zich plus pape que le Turque heftig tegen WODC’s idee en deden dat met het walgelijke argument van het stigmatiserend effect van zo’n maatregel uitgaand.

  Kies of klets.

 9. 12

  @10

  Je weerlegt m’n punt niet. Een constatering dat mensen met rode t-shirts vaker misdaden plegen wil nog niet zeggen dat het door de rode t-shirts komt. Ga in op punt 10: waarom zijn verreweg de meeste allochtonen niet crimineel als vooral hun culturen daartoe zouden leiden ?

  “Plus pape que le Turque”: fout Frans.

 10. 14

  @11

  1) Dit impliceert dat de ene ‘groep’ meer zou moeten mogen dan de andere ‘groep’. Natuurlijk moet je een Marokkaanse inbreker dezelfde straf geven als een Nederlandse.

  2) Als jij zo reageert is dat prima, het punt is dat de politie elke schijn van racisme dient te vermijden. Als ‘groepen’ (nog meer!!) het idee krijgen dat de politie een hekel aan ze heeft omdat ze vaker worden gefouilleerd dan zullen ze zich (nog meer!!) tegen diezelfde politie gaan afzetten.

  Leuk in deze context is om te zien hoe de politie van Los Angeles reageerde op de rellen van ’92:

  “Across the board we made changes in our police department, adding more officers – more women, more minorities, a lot more Hispanic officers to match the community make up,” said the LAPD’s Commander Smith.

  “We have embraced community policing – we really work a lot more in partnership with the different communities and we do everything we can to keep things calm when bad things happen and make things better in any way we can.

  “I think we are able to relate to the community a lot better now.”

  Link.

  Een klassiek staaltje rooibosthee drinken dus. En nu is de sfeer daar een stuk minder verziekt dan eerder. Hier in Nederland hebben we ook problemen, maar het kan allemaal nog veel, veel erger. Een politie die actief onderscheid gaat maken tussen ‘groepen’ is een mooie manier om dat te bewerkstelligen.

 11. 15

  @14
  ‘het punt is dat de politie elke schijn van racisme dient te vermijden’.

  Van deze bewering/opvatting heb ik het hachelijke doen inzien, maar krijg ik het in de respons weer terug als een nog aan te snijden vraagstuk.
  En dat ik erbij had moeten schrijven dat de politie niet moet en mag pesten, vind ik om moedeloos van te worden*. Ik kap er verder mee.
  * En dat zal ook wel het probleem van de politie, douaniers en beveiligers zijn.
  Het onmogelijke wordt van ze gevergd, en op den duur treden ze minder en minder op. Ze vermijden alle schijn en worden schijn-heilig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren