1. 1

  Kan me voorstellen dat ze het geld niet zomaar weggeeft aan boeren en het gericht wil inzetten voor natuurbehoud. Maar ik denk dat je zonder boeren geen natuurbehoud kunt realiseren. Het agrarische bedrijf zal alleen maar nog verdere industrialiseren als er vanuit de overheid niet gestuurd wordt. Met aan voorwaarden gebonden subsidie valt er nog iets te redden.
  Overigens is de EU op dit punt volgens mij een grotere speler dan de staatssecretaris van landbouw in Nederland.

 2. 2

  De regeling werkt nu globaal als volgt: als boeren land beschikbaar stellen voor natuurdoeleinden (of simpel gezegd: niet meer voor agrarische doeleinden gebruiken), kunnen ze daarvoor geld krijgen. Er zijn 2 keuzes: toegankelijk voor publiek of niet toegankelijk. De eerste variant levert het meeste geld op.

  In de praktijk beloon je dus boeren die (een deel van) hun grond niet gebruiken.

 3. 6

  Inkomstenbijdrage bij het onderhoud van het land.
  Het gaat niet alleen over beschikbaar stellen van land.

  Dijksma moet eerst maar eens duidelijk maken hoe ze in het onderhoud, dat nu door boeren wordt gedaan, wenst te voorzien bij het wegvallen van die subsidie.

  En dan kijken wat er duurder is.

  Ik neem aan dat ze dat voorwerk heeft laten verrichten door haar ambtenaren. Antwoord moet eenvoudig zijn. Maar je moet er wel naar vragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren