De EO liegt en Lodewijk Asscher misleidt

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

In een ijzersterk artikel op Frontaal Naakt wordt de vloer aangeveegd met een EO-uitzending over prostitutie. Zeventig procent van de vrouwen zou gedwongen in de prostitutie zitten. Dat blijkt uit onderzoek waarvoor vooral politiemensen en ambtenaren zijn ondervraagd.

In een gelinkt en uiterst lezenswaardig stuk van prostituee Felicia Ana blijkt dat er twee onderzoeken bestaan onder prostituees, en die geven 8-10% als schatting. Dat is nog steeds veel te veel (en laat buiten beschouwing dat er veel geweld voorkomt tegen prostituees). Maar de 70% is een aantoonbare leugen die moeiteloos door de EO wordt verspreid.

Het echte vuurwerk zit hem in een comment bij het stuk van de hand van Mark van der Beer:

Nog opvallender is het feit dat Lodewijk Asscher nu al naar twee verschillende bronnen heeft gerefereerd om zijn Wallenproject 1012 te verdedigen, waarbij prostitutieramen gesloten worden om zogenaamd mensenhandel tegen te gaan. Het eerste boek was dat van Patricia Perquin [die volgens hem ook op eerder op leugens is betrapt] , het tweede boek van Perdiep Ramesar. En dat is dus nu onze vice-premier.

 

Open artikel

Reacties (25)

#1 Sasha Berkman

zelfcensuur

#2 Noortje

We worden de hele dag door alle media voortdurend voorgelogen met de kennelijke bedoeling ons kneedbaar te maken voor politici die dingen willen verbieden en afschaffen. Of het nou gaat om moslims en Arabieren, vluchtelingen, anti-zwartepietbetogers, de vrije artsenkeuze en nu weer prostitutie, constant zie ik journalisten in de weer om de weg te effenen voor nieuwe maatregelen uit Den Haag en om kritische geesten de mond te snoeren. Door middel van leugens, gegoochel met cijfers en manipulatie van feiten.

Helemaal eens. Aanpassing van beleid is een doel. Indien de juiste argumenten niet voorhanden zijn, worden ze gecreerd, met verwijzing naar een bron die solide lijkt. We kunnen de PVV factfree politics verwijten, maar daar prik je tenminste nog redelijk makkelijk door de leugens heen. Bij onze zittende regering zijn heren als #flipvandijke nodig om ons te wijzen op de leugens. Een structurele rubriek als NRC Checkt, maar dan beter, zou mooi op Sargasso staan. Voor de zorg wil ik wel een bijdrage leveren mocht dit van de grond komen.

#3 Anton

3 verschillende onderzoeken over een zeer lastig meetbaar fenomeen als dwang -waar begint de dwang eigenlijk precies?- in de prostitutie en Sargasso weet precies wie er ‘aantoonbaar’ liegt.

De linkse kerk en islam hebben in ieder geval 1 kenmerk gemeenschappelijk: afvalligen moeten dead.

#4 Noortje

@3

De linkse kerk en islam hebben in ieder geval 1 kenmerk gemeenschappelijk: afvalligen moeten dead.

Je hebt een rijke fantasie Anton.

#5 Prediker

@3 Volgens mij wordt er in dat stuk en hierboven keurig beargumenteerd waarom het ‘onderzoek’ waar de EO die 70% op baseert niet deugt.

Het is alsof je zou beweren dat 70% van de mannen crimineel is, op basis van een rapportage van politie en justitie over hoeveel van de mannen die als verdachte in beeld komen ook daadwerkelijk veroordeeld worden vanwege een misdrijf.

Verder baseerde Lodewijk Asscher zich als wethouder te Amsterdam voor zijn Wallenbeleid op zowel het dubieuze cijfer uit dat rapport als op twee boeken van inmiddels ontmaskerde journalistieke fraudeurs.

Dat is dus alsof een minister een verbod op de verkoop van vlees zou invoeren op basis van onderzoek door Diederik Stapel.

#6 frankw

Haha, Anton heeft het linkje niet gelezen, want het zijn vier onderzoeken! En dan blijkt dat er in het linkje een heleboel zinnigs staat over wat je onder dwang kunt verstaan. En dan had je gelezen dat je niet precies weet waar prostitutie dwang voor staat, maar dat ambtenaren en politieagenten waarschijnlijk niet degene zijn die de meest precieze omschrijving daarvan kunnen geven.

Een mooi staaltje verdraaien dat zo typisch is voor de Rechtse Kerk om de eigen ideologie maar goed te praten. Zo ken ik Anton weer.

#7 roland

Het Wallenproject van Asscher kreeg in de Amsterdamse Raad brede steun ook van medebestuurders GroenLinks, terwijl onderzoek de gebrekkige effectiviteit aantoonde.

#8 Anton

@4: En hij wordt volop gestimuleerd!

#9 Thallman

Het probleem met het vervolgen van gedwongen prostitutie is dat dwang moeilijk te bewijzen is, zeker als een dure advocaat retorisch inhakt op de beweringen van een slachtoffer van mensenhandel. Ook zijn veel slachtoffers gehersenspoeld en denken dat ze een relatie hebben met hun pooier. Justitie neemt dit al jaren niet serieus, wat er toe leid dat de grootste monsters zoals Saban Baran vrij spel hebben.

Niks daarover in dit stuk. De fixatie ligt opnieuw bij geenstijl, niet bij de slachtoffers van mensenhandel.

#10 Anton

@6: Mijn punt staat nog steeds, niet eenduidige onderzoeken/meningen en de linkse mens ‘weet’ wie er ‘aantoonbaar’ liegt.

#11 Prediker

@10 Alleen als je de argumenten negeert waarom die 70% in het onderzoek van politie/justitie niet geëxtrapoleerd kan worden naar de hele prostitutiebranche of waarom ‘Patricia Perquin’ als verslaggever/bron/deskundige volstrekt ongeloofwaardig is, en dan net doet alsof het een kwestie is van een meningsverschil tussen gelijkwaardige opponenten in een debat, kun je dat volhouden.

Ga terug langs #5 en ga in op de argumenten; of doe er gewoon het zwijgen toe zolang je niets zinnigs hebt in te brengen.

#12 Toko Senang

@9: inderdaad, ook al werd 1% gedwongen, dan moet dit met wortel en tak worden uitgeroeid.

#13 Prediker

Op The Post Online legt ene Marco Leening eveneens helder uitwaarom de cijfers van 70%, 75% of zelfs 80% gedwongen prostitutie een enorme overschatting zijn; waarschijnlijk tien maal zo hoog als het probleem in werkelijkheid is.

#14 ProkhorZ

@9: Saban Baran is gewoon veroordeeld, tot meer dan tien jaar in totaal. Hij loopt vrij rond omdat een softe rechter hem verlof heeft gegeven. Geweld en dreigementen zijn niet moeilijk te bewijzen.

Een van de problemen met de demonisering van prostitutie is dat vrijwillig werkende prostituees niet legaal thuis mogen werken, omdat gemeenten de vergunningen beperken tot bestaande seksinrichtingen, oftewel de bordeelhouders die tijdens het bordeelverbod al actief waren. Dat werkt uitbuiting in de hand.

#15 Mark van der Beer

Tja, discussie al over the place, maar zoals altijd vooral ‘over’ de dames en niet met ze.

@12 Ik zie niemand beweren dat als het 1% we het gewoon zo kunnen laten zoals het is, en dat het prima zo is. Dus je toevoeging is een losse flodder.

@9 Even een stukje dan over Saban B. De man waarvan de exploitanten rond 1999 de politie al waarschuwde, en waar meerdere dames aangifte tegen wilde doen, maar geweigerd werden door de politie. Die Saban B. bedoelen we toch?
Tja, wat zal ik daar toch eens verder over zeggen? Dat hun politierapport van 50-90% vooral bedoeld lijkt om te verdoezelen dat het hun eigen schuld was, door te roepen dat het probleem enorm is en dat ze het daarom niet in de hand hebben?

@3 Als je wilt weten waar dwang eindigt, kan ik je de post aanraden van Felicia Anna, de bron van ook dit bericht. Hier kun je even goed nalezen wat precies dwang is, waar het ophoudt en hoe het er in de werkelijkheid aan toe gaat: http://achterhetraamopdewallen.blogspot.nl/2014/12/verschillende-definities-in-de.html

En over de linkse kerk. Tja, hun handen zijn bepaald niet schoon. Asscher is, zoals hier terecht is opgemerkt, misleidend te werk gegaan om zijn project 1012 doorgang te laten vinden.
De prostitutiepanden op de Wallen staan op grond die nu in het bezit is van de eigenaren van de panden, kortom, de raamexploitanten. Asscher zag waarschijnlijk met Saban B. zijn kans om de grond in dat gebied in bezit van de gemeente te krijgen, door leugens te verspreiden over mensenhandel en op die manier raamexploitanten uit hun panden te krijgen.
De grond komt vervolgens in het bezit van de gemeente die hier erfpacht over kan heffen, en het pand komt in handen van een woningcorporatie die opgezet zijn door de gemeente zelf. Ook al zit er dus niemand in het pand, de erfpacht die afgedragen moet worden zorgt evengoed wel voor een inkomstenbron.

Ik zou zeggen, lees allemaal even de nieuwste post van mijn vriendin, om te zien waar de leugens aan opgehangen zijn, en wie de daders van deze leugen zijn:
http://achterhetraamopdewallen.blogspot.nl/2015/01/weer-6-prostitutieramen-gesloten-op-de.html

#16 Roos Schippers

@2:NRC next heeft wel eens ingegrepen in verband met het onderwerp prostitutie en cijfers. Goedele Liekens vergreep zich aan de suggestie -in de mode bij abolitionisten- dat de legalisering had geleid tot een hoger cijfer w.b. geweld aan het adres van vrouwen. Uiteindelijk kon ze haar bewering niet staven. NRC next houdt zich op het moment opmerkelijk stil.
Overigens ik ben zelf sekswerker (ja,ja niet gekneveld, vrijwillig!!)

#17 Roos Schippers

@10: Bij cijfers van dwang in prostitutie kunnen we ons richten op die die publiek gemaakt worden door de Nationaal Rapporteur mensenhandel. daarvoor hoef je niet links, islamitisch, grrristelijk of van welke kleur ook te zijn. De cijfers worden overigens beínvloed door de definitie van mensenhandel. Waar je vraagtekens bij zou kunnen stellen. Temeer daar die afwijkt als het over prostitutie gaat.
Roos schippers, sekswerker

#18 Roos Schippers

@4: de grrristelijke kerk kan er ook wat van. Ervaren wij als sekswerkers (programma CU; het universum klopt pas wanneer de laatste sekswerker haar laatste adem heeft uitgeblazen)

#19 Roos Schippers

@13: Zolang er over een 70% percentage veroordelingen wordt gesproken door het OM is dat een helder cijfer. Het probleem is dat niet bekend is hoeveel sekswerkers er zijn. Het stimuleren van aanwas van illegaliteit door prostitutiebeleid maakt dat niet helderder. Ik geloof dat je niet een wiskundeknobbel hoeft te hebben om te begrijpen dat van een getal X geen zinnig percentage gegeven kan worden. Waardoor schattingen relatief worden. De Rapporteur merkt in haar rapport op dat met de beschikbare cijfers geen uitspraken kunnen worden gedaan over de omvang van mensenhandel. Maar….. de EO kan het wel

#20 Roos Schippers

@12:Probeer je dan effectief aan criminaliteitsbestrijding te doen, of elimineer je dan een hele bedrijfstak? Waarin mensen inkomen verwerven. Dat laatste zouden we bijna vergeten nietwaar? inkomen om huishuur mee te betalen, en AlbertHein of de Aldi (vrije keuze :))
Roos Schippers Sekswerker

#21 Roos Schippers

@2: het is niet heel toevallig misschien dat op het moment wetgeving wacht op behandeling, waaronder een voorstel van klantcriminalisering van CU/PvdA/SP Weliswaar niet zo heftig als in Zweden. Maar een begin. Er moet ernstig sprake zijn van dwang om een dergelijk voorstel proportioneel- politiek aanvaardbaar te laten zijn. (vergelijk de registratie t.b.v. mensenhandelbestrijding, dat vanwege het ontbreken van voldoende argument om de WBP te passeren is gesneuveld in de 1e Kamer)

#22 Mario

Aangezien het Wallenbeleid (o.a. van Asscher) op basis van informatie verkregen van bewezen fraudeurs is geweest, gaat dat beleid dan ook kritisch bekeken worden? En in hoeverre kan dit van invloed zijn op de verschillende rechtszaken over dat wanbeleid? En kijkt de gemeente Amsterdam ook kritisch naar het huidige en te voeren beleid?

Over Asscher kan ik kort en bondig zijn: een ieder die rassenwetten in wil voeren, dient zo spoedig mogelijk van het politieke toneel verwijderd te worden.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rassenwetten_van_Neurenberg

#23 Prediker

@22 Welke elementen uit die Neurenberger Rassenwetten wil Asscher invoeren, Mario?

1. Wil Asscher het staatsburgerschap ontnemen van hen die geen ‘Nederlands bloed’ hebben?

2. Wil Asscher seksuele relaties verbieden tussen Nederlanders en niet-Nederlanders?

3. Genetisch inferieure burgers verbieden zich voort te planten?

In zijn brief aan de Tweede Kamer over het advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling om de kwalificatie allochtoon maar gewoon te laten vallen omdat die mensen in hokjes houdt, argumenteert Asscher als volgt:

Er zijn problemen met de integratie van etnische minderheden; hier ligt een duidelijke opgave voor de regering, maar die heeft dan wel “betrouwbare en consistente informatie nodig over de positie die migranten en hun kinderen innemen in de Nederlandse samenleving.” Anders valt er totaal geen peil op te trekken waar het integratiebeleid op is gebaseerd en of het ook daadwerkelijk effect sorteert.

Je kunt Asscher op dit punt natuurlijk best bekritiseren; men kan natuurlijk de vraag stellen of de overheid zelf de integratie niet gewoon tegenwerkt door mensen etiketjes op te blijven plakken. Eens een allochtoon, altijd een allochtoon, de overheid zegt het zelf!

Maar het is buiten alle perken om dat op dezelfde lijn te stellen of zelfs maar te vergelijken met de Neurenberger Rassenwetten. Extra pijnlijk is dat Asscher zelf van Joodse komaf is en zijn grootvader in de Joodse Raad zat, die moest beslissen wie er op welk moment afgevoerd werd.

Ik vind de vergelijking daarom op meerdere punten niet kies.

#25 Prediker

@24 Ja, ik ken die brief: daar verwijs ik dus net zelf naar. Ik citeer er zelfs uit. Er blijkt duidelijk uit dat hier exact het tegenovergestelde beoogd wordt met die etnische registratie als wat de nazi’s beoogden.

De nazi’s beoogden segregatie en uitdrijving. Asscher beoogt integratie en assimilatie. Dat is dus de tegenovergestelde beweging.

Mijn vraag blijft dus staan: welke elementen uit de Neurenberger Rassenwetten wil Asscher invoeren?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

| Registreren

*
*
*