CU: strafbaarheid illegaliteit van tafel, anders geen steun kabinetsplannen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Aangezien het kabinet afhankelijk is van de steun van de ChristenUnie in de Eerste Kamer, heeft Rutte-II nu een groot probleem:

De ChristenUnie is met D66 en de SGP de stut onder het kabinet Rutte-Asscher. De coalitie van VVD en PvdA heeft steun van deze drie parijen nodig om het sociaal-economische motorblok van het regeerakkoord aan een meerderheid in de Eerste Kamer te helpen. Dat leidde het afgelopen jaar tot een reeks politieke akkoord over de woningmarkt, de pensioenen, de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Minister Jeroen Dijsselbloem kondigde in de herfst al aan dat ook voor de begroting 2015 gesprekken met ‘de meest geliefde oppositie’ zullen worden gevoerd. […]

Formeel heeft het kabinet D66, CU en SGP bij het strafbaar stellen van illegaliteit niet nodig voor een meerderheid omdat het daarvoor ook kan terugvallen op Geert Wilders’ PVV. Maar als Slob er zijn steun aan andere plannen aan verbindt, ontstaat wel een groot probleem. Een jaar geleden, het sluiten van het Woonakkoord, kondigde Slob iets vergelijkbaars aan over de kabinetsplannen met de zogenoemde kindregelingen zoals kinderbijslag en kindgebondenbudget. Die vond Slob toen ook onacceptabel. In het Herfstakkoord zijn die plannen zo bijgesteld dat de ChristenUnie akkoord kon gaan.

Slob was met name niet gecharmeerd van Teevens uitspraak dat na het ‘zuur’ van het kinderpardon, het ‘zoet’ van de strafbaarheidsstelling van illegaliteit zou volgen:

‘Onacceptabel’, zegt Slob, ‘Zo praat je niet over deze problematiek. Zo praat je al helemaal niet over kinderen die hier jaren in illegaliteit hebben gewoond, vaak door onze eigen traagheid. Bovendien zijn wij principieel tegen het strafbaarstellen van illegaliteit…’

Hoewel dit ongetwijfeld een principiële keuze is, lijkt het me geen toeval dat Slob nu net voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn kont tegen de krib gooit.

Open artikel

Reacties (25)

#1 Joost

Heel af en toe hou ik van de CU.

#2 AndreSomers

De CU gaat ineens politiek bedrijven :-)

#3 Bismarck

Ik kan me levendig voorstellen dat elke christelijke partij behoorlijk misselijk wordt van de uitspraak ‘Ik ben met het kinderpardon begonnen, daarna komt de strafbaarstelling van illegaal verblijf. Eerst het zuur, dan het zoet’. Het lijkt wel alsof Teeven nog in het vorige kabinet zit.

#4 Joop

Op Dagelijkse Standaard noemen ze het al ‘chantage’ en komen ze al met stellingen als deze:

Hij zei ook: “Je kunt niet aan ene kant met ons samenwerken en er parallel zo’n wetsvoorstel met steun van de PVV willen doordrukken.” Oftewel: omdat de PVV de strafbaarstelling steunt, weigert de ChristenUnie hetzelfde te doen.

Tsja, … zo verdraaien ze weer eens de waarheid. De PVV zit niet in het samenwerkingsorgaan met de andere akkoorden (pensioen, wonen, participatie), dus heeft geen recht van spreken om nu aan tafel mee te doen.

#5 qwerty

De vraag is wat wordt het wisselgeld om ze bakzeil te laten halen.

#6 Joop

@5.

Dezelfde trucs als bij bestrijding van uitkeringsfraude. Verzachtende woorden, maar wel gemeente of andere instanties opzadelen met targets om zoveel mogelijk overtreders van de regels binnen te halen. Dat zijn ook al heuse klopjachten geworden.

#7 Joop

Op de Telegraaf gaat het verder: chanteert Slob? 65 % eens.

Je wordt als crimineel neergezet als je nog iets wil doen aan mensenrechten. Politek rechts is al jaren met een hetze bezig onder het kader van ‘eigen volk eerst’ blijkt maar weer eens.

Zegt toch wel wat dat niemand rept over het zoet en het zuur. Dat razzia’s zoet zijn.

#8 Mister P

Hopelijk houdt Teeven voet bij stuk. We hebben nu al tig pardonnen gehad, nu moet de wet een keer flink uitgevoerd worden.

#9 De echte Rob

Slob wist eerder natuurlijk ook al dat de strafbaarheidsstelling van illegalen nog aan bod zou komen. Het geijkte moment om daarover te beginnen, was in de eerdere onderhandelingen. Zodra je akkoord sluit, dan moet je daarachter staan, zeker als je toen al wist wat de overige kabinetsplannen waren.

Desalniettemin, deze principiële kwestie vind ik te belangrijk om Slob die fout aan te rekenen. Ik heb ook het idee dat Teeven met zijn domme uitspraken Slob heeft geholpen om nu de juiste beslissing te nemen.

#10 Joop

Er worden al dagelijkse razzia’s gehouden en mensen het land uitgezet. Het is niets anders dan symboolpolitiek tussen Teeven (bull dog) en Slob (kijk mij eens sociaal zijn). Ik zag eind jaren 90 al de eerste volgepakte politiebusjes met gekleurde mensen naar Schiphol rijden.

Dat de VVD zulke gestapo praktijken goed gaat praten. Het liberale (vrijheid) is er wel vanaf. En dan zeggen dat het ‘de wet’ is, een gelegenheidsargument.

#11 Raaphorst

@10: het VVD is allang niet meer liberaal. Iedereen die dat nu nog beweert is of extreem naïef (de stemmers) of haast kwaadaardig (de media).

#12 Micowoco

Het zou wel aardig zijn als het Anne Frank Huis (weer) een paar illegalen zou huisvesten. Kijken wat er gebeurt.

#13 AltJohan

Ik ben voorstander van strafbaarstelling omdat het past in een streng immigratiebeleid. Een soepel beleid is niet meer van deze tijd. Bekijk de trend maar, ook in ons omringende landen.

Geen land in de wereld kan zich lange tijd veroorloven om het putje van de wereld te zijn waar willekeurige mensen welkom zijn.

Het is niet vol te houden of reëel.

De VS heeft een maatschappij die van oudsher goed was ingericht op immigratie. Ook daar zien wel al decennia een trend van verstrenging met dichtere grenzen (denk bv. aan het hek tussen de VS en Mexico).

#14 HPax

Overal en altijd was de Vreemdeling de zorg van het centrale bewind: stamhoofd, Raad van Ouden, Emir, Koning, Shogun. En even universeel was het lot van de Vreemdeling een dubieuze.
Bijvoorbeelden.
1. Als op de Filippijnen Illongot mannen door een persoonlijke tragedie worden getroffen, geven zij aan hun leed uitdrukking door op vreemdelingen te jagen en hun hoofd af te snijden. De anthropoloog Rosaldo die ons over deze ‘cultuurtrek’ informeert, acht dit vertoon van uitzinnige woede een eerlijke en bewonderenswaardige zaak. Maar het kan deels ook anders.
2. ‘Indien’, schrijft Cl. Lévi-Strauss, ‘onder meer bij de Ifugao op de Filippijnen de meest algemene betekenis van aidu vreemdeling is, en indien de afgeleide betekenissen daarvan 1. aanverwant (geallieerde) en 2. vijand zijn, dan is het duidelijk dat die laatste twee betekenissen twee manieren van kijken zijn naar dezelfde realiteit zijn.´

En in Traditioneel-Tibet was onder het regime van de Oceanen van Wijsheid, de Dalai Lama’s, onderworpen aan strenge wetten tegen het helpen van vreemdelingen. In Japan waren ze evenmin verzot op vreemdelingen – de Hollanders op Decima waren absoluut uitzondering – en in Keizerlijk China werden Westerlingen kuai tse is (zoiets als) vreemde duivels genoemd.
Wij zien dus dat tav. de Vreemdeling, primitieve – en klassieke samenlevingen principieel niet van elkaar verschillen.

Maar daar is nu de Moderne maatschappij met haar Mensenrechten bij gekomen en dat schijnt andere koek. Maar dat valt naar wens mee of tegen. Want: geen mensenrechten zonder mensenplichten, en schrappen wij die tegen elkaar weg, schaart NL zich met zijn voorgenomen vreemdelingenbeleid* Anno 2014 op natuurlijke wijze onder de archaïsche, eerbiedwaardige samenlevingen.

*Regeringsbeleid, dat wordt aangevochten. Wat dáár weer achter zit, vergelijk svp. een ander draadje over de Vreemdeling.

#15 Inca

@13, de VS, de VS, want dat is het voorbeeld voor een veilige, goedgeorganiseerde samenleving dat wij ook willen nastreven?

#16 Derpjan

Ergens bekruipt me het gevoel dat het geen toeval is dat deze nogal stoutmoedige aankondiging vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen voorbijkomt. Ook raar dat de CU kiest juist hierover (een symboolwet om de achterban van PVV en VVD te paaien) te vallen en niet bv. de herkeuring van wajongers of de “tegenprestatie” in de bijstand.

#17 HPax

@15:
Inderdaad waren tot voor kort de VS ons gelukkig voorbeeld. Zonder hen spraken we nu Duits of Pools. Hegel heeft het toen gezien; de Wereldgeest is naar de USA getrokken.

Maar ónder, en niet: dóór Obama, zijn de VS falikant aan het kantelen. En waarheen trekt de ontembare Wereldgeest nu?
Er is geen Nieuwe Wereld meer, alles is op. Een Paaseilandachtig landschap ligt in het verschiet, een sinister kerkhof wacht ons daar af.

#18 analist

@16: Heb je dit net gelezen in de koptekst?

Zonder hen spraken we nu Duits of Pools.

Pools???? Waar *heb* je het over??? Kan deze knakker geen ban krijgen en dat Andy Cap/Harm terug komt?

#19 Flip van Dyke

Ik heb niet zoveel principiële bezwaren tegen strafbaarstelling van illegaliteit. Dat je toestemming moet hebben om in een land te verblijven vind ik niet raar. Dat het niet voldoen aan de regels een strafbaar feit op kan leveren is dan ook niet vreemd.
Dat gezegd hebbende kijk je altijd of iets strafbaar stellen ook wenselijk is. Dat is het in dit geval toch echt niet. Het heeft geen enkele zin. Er komt geen illegaal minder in ons land. Het belast alleen maar het justitionele apparaat nog meer. Echte criminelen blijven daardoor -nog meer- buiten schot. Alleen criminelen kunnen blij zijn met zo’n maatregel.
Dat rechts zo blij is met de maatregel is dan ook veelzeggend.

Breidt de opsporingsdiensten uit die illegale arbeid aanpakken. Dat is pas effectief.

De opmerking van Teeven over zoet en zuur kan alleen maar een tokkie eerste klas maken.

#20 Joop

Grenzen open. Vreemdelingen zijn vrienden. Geen probleem. Nederland bestaat allang niet meer, de Nederlander daarom ook niet. Verzinsels van enge nationalisten.

Wereldburgers. Waarom mogen mensen zich niet vestigen waar ze willen. Zijn we de kolonies vergeten? Ook zomaar vestigen overal. Nu doen anderen het. En dat is plotseling een probleem.

Lachwekkend hoe deze wetten een trend proberen te stoppen. Lachen hoe die mensenhaters Teeven en Wilders water naar de zee dragen. Het lukt ze niet. De geschiedenis heeft dat bewezen. Mensen zijn nomaden. Langdurige vestiging is slecht, krijg je vastgeroeste rommel van. Hechten zich aan zaken die niet bestaan. Met woorden als volk en natie.

Grenzen open! Lange neus naar de mensenhaters. Vrijheid voor iedereen om zich overal te kunnen vestigen. Als de een dat mag, dan mag iedereen dat. Vrijheid. Geen inperking.

#21 Joop

Landgrenzen zijn uit de tijd. Gelukkig worden ze afgeschaft. En is deze wetgeving niet meer dan een achterhoedegevecht van bange mensen.

En maar babbelen over wat wel en niet mag. Geen daden. De mensheid heeft bewezen wat wel en niet kan en heeft zich nooit aan landsgrenzen gestoord en zal dat niet doen.

De natiestaat bestaat nog geen 200 jaar. Dus heeft nauwelijks bestaansrecht. Behalve de mensen die daar in geloven en in zijn gedisciplineerd met het zingen van volk en vaderlandliedjes.

Geen wonder dat de nazijurist Carl Schmitt een boek schreef over nationaal conservatief liberalisme. Er is niets veranderd sindsdien. Zijn ideeën zijn nog springlevend, worden op universiteiten onderwezen aan de nieuwe elite.

Het probleem is dat als je in de discussie meegaat, in het discours, zoals de onovertroffen Michel Foucault al stelde, het gaat om de macht die de woorden hebben die het discours bepaalt. Daarom moet je radicaal een andere woordkeuze hanteren en niet meegaan met de nazi’s en fascisten die aan de macht zijn.

De wetten tenslotte zijn niet meer dan papieren verzinsel waar je totaal geen respect voor moet hebben. En niet bang zijn voor de gestapo politie, want dat zijn bewezen mietjes. Je huurt gewoon een advocaat in en je zorgt dat je weet wat je wel en niet kan, dan lach je ze gewoon uit. Dat burgerlijk gedoe.

#22 pedro

Als de proefballonnetjes van Fred allemaal doorgeprikt worden, gaat ie schijnmaatregelen nemen, die ons geld kosten en niets opleveren, alleen maar om onderbuikend Nederland een wortel voor te houden.

#23 Joop

In de praktijk gaat er weinig veranderen. Wat gedaan moet worden is hoe er verzet kan worden geboden. Niet met demonstraties of geweld, maar juridische wegen, media, en zelf mensen opnemen. Niet laten wegzetten door dat nazituig met hun gestapo politie.

#24 Flip van Dyke

Niemoller is een pathetische leugenaar. Dat heb ik in een zevental artikelen wel aangetoond. Op zich is dat niet zo erg, ware het niet dat dat soort figuren soms -veel- aanhang krijgen. Boos op Niemoller ben ik niet. Hij kan er niets aan doen. Ook niet op zijn aanhangers. Hun kritisch vermogen hun nul. Boos wel op de Nederlandse pers die dat soort gekken een podium geven. De Volkskrant steunt Niemoller bijvoorbeeld in zijn rassentheorieën.
K&B gaf Niemoller ruim podium voor zijn leugens. De NRC citeerde Niemoller in een artikel.
Dankzij de de hoernalistiek is het gif van het racisme diep doorgedrongen in de samenleving.

#25 Flip van Dyke

Oeps. vorige post onder verkeerde topic

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*