Asscher past antifraudewet niet aan, ondanks schrijnende verhalen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Het blijft dus vooralsnog Schuldig-tot-het-tegendeel-bewezen-is, in sociale zekerheidsland. Nu ja, dat het daar de omgekeerde wereld is, dat wisten we helaas al lang…

Open artikel

Reacties (9)

#1 Joost

Asscher, de wet IS AL GEËVALUEERD, droplul. Bij een dijkdoorbraak wacht je toch ook niet af met maatregelen nemen totdat de de evaluatieperiode is afgelopen?

Nou ja, met dit kabinet zou me dat niets verbazen…

#2 Sigi

“Volgens Asscher is het bestrijden van fraude belangrijk voor het draagvlak voor sociale uitkeringen”

Ach gossie, dan maken we ons plotseling druk over “het draagvlak”?

#3 Niet JeZus

Als ze fraude in de hogere regionen nou eens net zo voortvarend zouden aanpakken…

Dit is werkelijk zum kotzen.

#4 Joost

@2: En daarmee zet hij een stroman op: Mensen die voor het aanpassen van de wet zijn om schrijnende gevallen te voorkomen zijn tegen fraudebestrijding.

Net als dat je liever een schuldige laat lopen dan dat je een onschuldige opsluit laat je liever een fraudeur ongemoeid dan dat je iemand die te goeder trouw is een levenslange schuld bezorgd. Dat wil nog niet zeggen dat je alle schuldigen wil laten lopen of alle fraude wil laten zitten.

#5 Joop

Dat is de nieuwe solidariteit aangifte doen van de werkloze buurman als je het vermoeden heb dat ie zwart nog wat bijverdient, je mocht hem toch al niet en de vooroordelen zijn toch waar. Wordt ook goedgepraat door lokale politici van vrijwel alle partijen. De nieuwe sociale controle a la 21e eeuw.

#6 Inca

@4, de andere frame vind ik eigenlijk nog schadelijker: dat solidariteit een gunst is, die bovendien op elk moment ingetrokken kan worden als we ook maar 1 voorbeeld vinden van een ‘onwaardig’ voorbeeld.

(Maar de enigen die het echt ondermijnen zijn degenen die de frame steeds weer herhalen, die zelf allerlei regels uithollen door te zeggen dat ze dat wel moeten doen.)

#7 Joop

In de VN stond over bijstandsfraude opgetekend van een sociaal rechercheur dat 80% van de fraude die ze aantreffen onbedoeld is gebeurd door de plegers, zij willen betere voorlichting en gemakkelijkere regelingen (niet een bureaucratisch gedoe waar je bijna een punthoofd van krijgt). De 20 % die wel willens en wetens frauderen zijn veelplegers, die zien ze altijd weer terug.

Posten voor de deur, bestandskoppeling, internetonderzoek: de sociale dienst zit bijstandsfraudeurs steeds dichter op de huid. Op stap met opsporingsambtenaren van de Utrechtse sociale dienst.
18 januari 2014

#8 Joost

@6: +1.

#9 Derpjan

Ik stel een andere mediastrategie voor. Wie over “schrijnende gevallen” begint roept bij het deel van het electoraat dat het huidige beleid hartstochtelijk steunt juist een beeld op van mensen die eigenlijk gewoon schuldig zijn en al 10x een kans hebben gekregen maar door “de linkse kerk” nog eens geknuffeld worden (men heeft bij de woorden “schrijnende gevallen” connotaties met de eeuwig opschuifbare grens van asielzoekers die “vernederlandsd” zijn of criminele veelplegers die clementie krijgen van een rechter). Breng het als “extra regeldruk voor de hardwerkende burger die door de crisis z’n baan is kwijtgeraakt” en die “de gewone man naait” met achterbakse trucjes. Dat zou meer effect hebben en eigenlijk is niet eens gelogen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*