As-Soennah moskee herkent zich niet in negatieve beeldvorming

Volgens dit stuk in NRC doet de Haagse As-Soennah moskee zich veel gematigder voor dan ze in werkelijkheid is. Volgens de veiligheidsdiensten spreekt ze zelfs ‘met gespleten tong’: tolerant en vriendelijk naar de buitenwacht, maar met een griezelislam voor ingewijden.

Ze zou zelfs geld hebben gekregen om een bedrijfspand aan te schaffen van een Koeweitse stichting die tot 2015 op een Amerikaanse lijst van financiers van terrorisme zou staan. Klopt niks van, aldus As-Soennah.

De Haagse gemeenteraad wil nu dat er in het vervolg geen subsidie meer wordt verleend voor activiteiten van maatschappelijk welzijn, die de stichting As-Soenna ontplooit.

Open waanlink

 1. 3

  @2: Scheiding van kerk en staat is een retorisch politieke frase, vaak polemisch gebruikt. Geen rechtsbeginsel dat ergens is vastgelegd.

 2. 4

  En scheiding van kerk en staat betekent nu juist dat de staat zich niet mengt in geloofszaken en vice versa.

  De staat gaat natuurlijk wel over de subsidie die ze zelf uitdeelt. Als een subsidie niet aan de gestelde (niet discriminatoire) voorwaarden voldoet, kan je die stopzetten.

 3. 6

  @3: helaas heb je gelijk (nergens wettelijk vastgelegd).

  @4: Als je subsidie verstrekt lijkt mij per definitie sprake van bemoeienis. De overheid zegt zoveel als “wij vinden dit goed, hier moet meer van komen”.

  @5: voorspelbare reactie: de “bijbel” scholen zijn dat niet, tenminste als de Onderwijsinspectie zijn werk doet. Er zijn gewoon inhoudelijke eisen aan het onderwijs, ongeacht levensbeschouwelijke achtergrond van de school. Je doet alsof op “de school met de bijbel” bijbelonderwijs wordt gegeven. Dat is niet het geval.

 4. 7

  @6: “Je doet alsof op “de school met de bijbel” bijbelonderwijs wordt gegeven. Dat is niet het geval.”
  Dat is wél het geval. Bovendien gelden op zulke scholen ook Bijbelse voorschriften (voor leraren ook tijdens hun privétijd), die dus met overheidssubsidie gehandhaafd worden.

 5. 8

  @7:

  Nou en of. Net even gekeken op mijn oude basisschool en dit is wat ze beweren:

  Het primaire doel van ons onderwijs is het vertellen van de Bijbelverhalen en brengen van de kinderen tot Jezus.

  Ik vind dat op het criminele af.

  Om nog maar te zwijgen over het (inherent) discriminatoire karakter van het toelatingsbeleid:

  De school heeft een open toelatingsbeleid: dat betekent dat alle gezinnen die de grondslag van de school onderschrijven of respecteren van harte welkom zijn.

 6. 9

  @8 Seculariteit opleggen is een levensbeschouwelijke keuze en daarmee wat anders dan neutraliteit.

  Er is al honderd jaar vrijheid van onderwijs in Nederland. Je mag je kinderen immers naar eigen inzicht een levensbeschouwing en moraal bijbrengen. Voor de een zal dat agnostisch-liberaal zijn, in een ander gezin socialistisch, een derde gezin liberaal-joods, of orthodox, of katholiek van welke snit dan ook.

  Mensen vinden het fijn een school te kunnen kiezen die daarbij past. Blanke ouders kiezen er doorgaans ook voor om hun kinderen naar een school met overwegend blanke kinderen te sturen, en liefst uit gelijksoortige milieus.

  Sterker nog, ook best wel wat ouders die niet zoveel met geloof ophebben, sturen hun kinderen toch graag naar een protestants-christelijke school (maar dan wel van het vrijzinnig-humanistische type, NRCV-protestantisme zeg maar). Krijgen ze nog een beetje cultuurchristendom en normen en waarden mee, is daarbij vaak de gedachte.

 7. 10

  Meer to the point: een moskeevereniging is een ideële instelling. Als zij jeugdclubwerk of maatschappelijke dienstverlening willen doen, maar daar een financiële bijdrage van de gemeente van willen hebben om de kosten van die activiteiten te dekken, dan is het aan de gemeente om te beoordelen of ze met zo’n club in zee wil gaan, en of ze het werk belangwekkend genoeg vindt om daar een bedrag in te stoppen.

  Stel dat de moskeevereniging tweewekelijks vrijwilligers op zou trommelen om de wijk schoon te vegen, graffiti weg te halen, groen te onderhouden, etc. en dan een financiële bijdrage vraagt om koffie, koek en zopie te bekostigen, schoonmaakspullen te kopen en wat dies meer zij.

  Het zou dan zomaar kunnen zijn dat de gemeente het twintig- tot vijftigvoudige uitspaart. Vraag is alleen: wil je met dergelijke fundamentalisten in zee? Want je helpt wel mee hun maatschappelijke stempel te vergroten. Ik zou daar argwanend tegenover staan.

  Idem met optredens van die lui als een soort vrijwillige BOA’s, die bij Oud-en-Nieuw en andere feestdagen (Koningsdag bijv.) toezicht houden op straat. Aan de ene kant is dat handig, maar aan de andere kant help je ze wel mee om een soort halalpolitie te spelen.

  Tricky: vooral als zo’n club toch blijkt materiaal op de website te hebben staan dat dubieus is of een spreker uitnodigt die dan allerlei radicale dingen gaat roepen. En hoe het nu precies met die Koeweitse stichting zit, ik weet het niet.

  Wat me wel opvalt is dat die As-Soenna moskee wel gevoelig is voor dit soort kritiek. Ze staan meteen op scherp.

 8. 11

  @9: “Seculariteit opleggen is een levensbeschouwelijke keuze en daarmee wat anders dan neutraliteit.”
  Dat geldt net zozeer bij religie opleggen. Bovendien legt een seculiere school, in tegenstelling tot scholen met de Bijbel, geen levensbeschouwing op (dat je in een school, afgezien van de maatschappelijke relevatie, niet de sprookjes vertelt van deze of gene religie, is juist wel neutraliteit en geenszins het opleggen van seculariteit).

 9. 12

  @Prediker

  Eens dat het e.e.a meekrijgen van levensbeschouwelijke waarden, óók als ze de jouwe niet zijn, nut kan hebben. Voor mij zit de crux in het eerste citaat in het woordje primair. En daar ga ik toch een soort van steigeren want het betekent mijns inziens dat alle kinderen die van zo’n school komen in sommige opzichten een achterstand hebben.

 10. 13

  @6:
  Niet het geval??

  Dus alle die christelijke kinderen (ook die met gesubsidieerde busjes soms van einde en verre aangevoerd worden), komen zeker om het humanisme bijgebracht te worden, aangevuld met onderricht over alle hoofdstromingen van de religieuze mafkezerij?

  Sorry hoor, maar ik neem je even niet serieus meer.

 11. 14

  @13

  “..ook die met gesubsidieerde busjes”

  Ah ja, de welbekende afspraak op de achterbank tussen Rutte en van der Staaij, voor een zeteltje steun.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren