Analfabetisme wordt van ouder op kind overgedragen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Zo’n 11 procent van de Nederlandse ouders met minderjarige kinderen (333.000 mensen) heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen.

In Nederland zijn er 2,5 miljoen laaggeletterden. Dat aantal groeit nog steeds volgens de Stichting Lezen en Schrijven in een persbericht ter gelegenheid van Wereldalfabetiseringsdag.

Kinderen van laaggeletterde ouders starten aan de basisschool vaker met een taalachterstand. De achterstand is al op 2-jarige leeftijd aanwezig. Als er op school onvoldoende aandacht en tijd is voor taal en rekenen, halen ze die achterstand niet meer in. Schoolverlaters met die achterstand worden de nieuwe generatie laaggeletterden. Als beide ouders laagopgeleid zijn, hebben kinderen drie keer zoveel kans om later zelf ook laaggeletterd te worden. Dat aantal laaggeletterde ouders is veel te hoog. Wij willen stoppen dat laaggeletterdheid door gegeven wordt van ouder op kind. De samenwerking tussen ouders en het netwerk om hen heen – zoals consultatiebureaus, kinderopvangcentra en scholen – is daarvoor allesbepalend om daar een eind aan te maken.

+3

Reacties (2)

#1 Co Stuifbergen

Hoe kan het dat de onderwijzers vroeger (zeg, 100 jaar geleden) wel kinderen van analfabete ouders lezen leren konden, en nu niet meer?

Richt het onderwijs zich te veel op andere vaardigheden?

Was de houding van de ouders vroeger anders?

#2 Frank789

In de vijfde klas van het Atheneum zakten wij massaal op een taaltoelatingstoets voor brugklassers.
We waren alleen maar bezig met boeken lezen en verklaren, gedichten verklaren, samenvattingen maken. En wat je daarvoor geschreven inleverde werd niet gecorrigeerd op taalfouten, tenzij het wel heel ernstig was. Zo kweek je toekomstige leraren die het allemaal niet zo belangrijk vinden die woordkennis en d of dt.
Begrijpend lezen had je in mijn tijd niet, maar ik begrijp dat veel leerlingen er een bloedhekel aan hebben en taal daardoor minder leuk vinden.
En tegenwoordig zit er zelfs op je telefoon al autocorrectie, dus waarom zou je je verdiepen in de (vaak onnavolgbare) regeltjes er achter?
We ontberen een streng taalinstituut en Van Dale zet gewoon alles in het woordenboek dat gebruikelijke taal is, ook als het hartstikke fout is. Handvaten dus.
.
P.S. deze geüpdatete reactie is gewoon bijgewerkt, ververst, geactualiseerd of herzien.

https://meesterlezer.wordpress.com/2018/03/04/aarzelingen-bij-begrijpend-lezen/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*